Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  140/S

Obchodné meno: 
Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote
  (od: 09.12.1959)
Sídlo: 
Okružná 50
Rimavská Sobota 979 01
  (od: 09.12.1996)
Ondreja Klokoča 1
Rimavská Sobota 979 01
  (od: 09.12.1959 do: 08.12.1996)
IČO: 
00 173 916
  (od: 09.12.1959)
Deň zápisu: 
09.12.1959
  (od: 09.12.1959)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 09.12.1959)
Predmet podnikania (činnosti): 
montáž, opravy a revízie vyhradených plynových zariadení
  (od: 18.07.1997)
montáž, opravy, údržba a vykonávanie revízií elektrických zariadení a bleskozvodov
  (od: 18.07.1997)
opravy, revízie a skúšky vyhradených zdrvíhacích zariadení
  (od: 18.07.1997)
vysielanie v káblových rozvodoch v Slovenskej republike
  (od: 05.09.1997)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
  (od: 28.07.2006)
drobné údržbárske práce
  (od: 28.07.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 28.07.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 28.07.2006)
vedenie účtovníctva
  (od: 28.07.2006)
zámočníctvo
  (od: 28.07.2006)
murárstvo
  (od: 28.07.2006)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (od: 28.07.2006)
montáž určených meradiel
  (od: 28.07.2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 28.07.2006)
uskutočnovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 28.07.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 30.06.2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (od: 14.07.2011)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (od: 14.07.2011)
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (od: 20.07.2016)
prenájom kancelárskej a výpočtovej techniky
  (od: 20.07.2016)
sprostredkovanie prístupu k sieti internet prostredníctvom pevných elektronických komunikačných sietí
  (od: 20.07.2016)
reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 20.06.2017)
administratívne služby
  (od: 20.06.2017)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (od: 20.06.2017)
prenájom hnuteľného hmotného majetku
  (od: 20.06.2017)
stolárstvo
  (od: 28.07.2006 do: 01.07.2011)
družstvo vykonáva bytovú výstavbu dodádvateľským spôsobom
  (od: 09.12.1959 do: 29.07.1993)
bytovú výstavbu svojpomocou členov, ich príbuzných a ďalších dobrovoľných pracovníkov
  (od: 09.12.1959 do: 29.07.1993)
pôsobenie kultúrnol-výchovnou prácou na upevnenie socialistického uvedomenia členov družstva a príslušníkov ich rodín
  (od: 09.12.1959 do: 29.07.1993)
pri výstavbe domov družstva sa má pamätať na budovanie miestností, slúžiacich hospodárskym, sociálnym a kultúrnym účelom
  (od: 09.12.1959 do: 29.07.1993)
činnosť družstva sa riadi zásadami prísnej hospodárnosti
  (od: 09.12.1959 do: 29.07.1993)
správa a údržba bytového fondu
  (od: 30.07.1993 do: 19.07.2016)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 30.07.1993)
predstavenstvo
  (od: 09.12.1959 do: 29.07.1993)
Ing. Ján Petrinec - Predseda predstavenstva
Kirejevská 361/25
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021)
Ing. Zlatica Ušiaková - Podpredseda predstavenstva
Dr.V.Clementisa 376/2
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021)
Ing. Július Barič - Člen predstavenstva
36
Lehota nad Rimavicou 980 53
Vznik funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021)
Bc. Tibor Gyurán - Člen predstavenstva
Škultétyho 487/3
Tornaľa 982 01
Vznik funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021)
Mgr. Lukáš Kvietok - Člen predstavenstva
I. Hatvaniho 1602/1
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021)
JUDr. Ivana Bariová - Člen predstavenstva
Daxnerova 1083/183
Tisovec 980 61
Vznik funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021)
Ing. Eugen Torma - Člen predstavenstva
L. Novomeského 247/17
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021)
Mgr. Martin Pliešovský - Člen predstavenstva
Nám.J.Francisciho 373/10
Hnúšťa 981 01
Vznik funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021)
Elena Kováčiková - Člen predstavenstva
Nová 906/6
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021)
Eduard Lesko - Člen predstavenstva
Rožňavská 851/13
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021)
Ing. Tatiana Ďurčáková - Člen predstavenstva
Sídlisko Rimava 1061/7
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021)
Renáta Hanková - Člen predstavenstva
Rožňavská 850/7
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021)
Ján Séleš - Člen predstavenstva
Sídlisko Rimava 1065/4
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021)
Mgr. Gizela Kubačková - Podpredseda predstavenstva
Sídlisko Rimava 1065/20
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 07.12.2023
  (od: 19.01.2024)
Ing. Szabolcs Lajka - Člen predstavenstva
Rožňavská 862/32
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 07.12.2023
  (od: 19.01.2024)
Milan Adamčák - člen
Rybárska 6/15
Rimavská Sobota
  (od: 30.07.1993 do: 08.12.1996)
Ing. Július Barič - člen
Klokočova 732
Hnúšťa
  (od: 30.07.1993 do: 08.12.1996)
Ing. Július Barič - podpredseda
Klokočova 732
Hnúšťa
  (od: 09.12.1996 do: 08.02.2004)
Ing. Július Barič - podpredseda
36
Lehota nad Rimavicou 980 53
Vznik funkcie: 21.06.2001
  (od: 07.06.2018 do: 13.07.2021)
Ing. Július Barič - podpredseda
36
Lehota nad Rimavicou 980 53
Vznik funkcie: 21.06.2001 Skončenie funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021 do: 13.07.2021)
Ing. Július Barič - podpredseda
Klokočova 732
Hnúšťa
Vznik funkcie: 21.06.2001
  (od: 09.02.2004 do: 06.06.2018)
Július Básti - člen
Škultétyho 6
Tornaľa 982 01
Vznik funkcie: 26.05.2016
  (od: 20.07.2016 do: 13.07.2021)
Július Básti - člen
Škultétyho 6
Tornaľa 982 01
Vznik funkcie: 26.05.2016 Skončenie funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021 do: 13.07.2021)
Ing. Peter Beňa - člen
Mierová 18
Tornaľa
  (od: 15.11.2001 do: 19.07.2016)
Ing. Peter Beňa - člen
Mierová 18
Tornaľa
Skončenie funkcie: 26.05.2016
  (od: 20.07.2016 do: 19.07.2016)
Pavel Brndiar - člen
Francisciho 807
Tisovec
  (od: 15.11.2001 do: 08.02.2004)
Pavel Brndiar - člen
Francisciho 807
Tisovec
Vznik funkcie: 21.06.2001
  (od: 09.02.2004 do: 27.07.2006)
Pavel Brndiar - člen
Francisciho 807
Tisovec
Vznik funkcie: 21.06.2001 Skončenie funkcie: 29.05.2006
  (od: 28.07.2006 do: 27.07.2006)
Stanislav Bystriansky - II. podpredseda
  (od: 09.12.1959 do: 29.07.1993)
Stanislav Bystriansky - podpredseda
Malohontská 11/79
Rimavská Sobota
  (od: 30.07.1993 do: 08.12.1996)
Stanislav Bystriansky - podpredseda
Malohontská 11/79
Rimavská Sobota
  (od: 09.12.1996 do: 08.02.2004)
Stanislav Bystriansky - člen
Malohontská 11/79
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 29.05.2006
  (od: 28.07.2006 do: 13.07.2021)
Stanislav Bystriansky - člen
Malohontská 11/79
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 29.05.2006 Skončenie funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021 do: 13.07.2021)
Stanislav Bystriansky - podpredseda
Malohontská 11/79
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 21.06.2001
  (od: 09.02.2004 do: 27.07.2006)
Stanislav Bystriansky - podpredseda
Malohontská 11/79
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 21.06.2001 Skončenie funkcie: 29.05.2006
  (od: 28.07.2006 do: 27.07.2006)
Lenka Cipruszová - člen
  (od: 09.12.1959 do: 29.07.1993)
Elena Czeberová - člen
Rožňavská 6/41
Rimavská Sobota
  (od: 30.07.1993 do: 08.12.1996)
Elena Czeberová - člen
Rožňavská 6/41
Rimavská Sobota
  (od: 09.12.1996 do: 08.02.2004)
Elena Czeberová - člen
Rožňavská 6/41
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 21.06.2001
  (od: 09.02.2004 do: 27.07.2006)
Elena Czeberová - člen
Rožňavská 6/41
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 21.06.2001 Skončenie funkcie: 29.05.2006
  (od: 28.07.2006 do: 27.07.2006)
Barnabáš Černák - člen
Nám. Š. M. Daxnera 12/27
Rimavská Sobota
  (od: 15.11.2001 do: 08.02.2004)
Barnabáš Černák
Nám. Š. M. Daxnera 1252/12
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 20.02.2020
  (od: 01.04.2020 do: 13.07.2021)
Barnabáš Černák
Nám. Š. M. Daxnera 1252/12
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 20.02.2020 Skončenie funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021 do: 13.07.2021)
Barnabáš Černák - člen
Nám. Š. M. Daxnera 12/27
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 21.06.2001
  (od: 09.02.2004 do: 19.07.2016)
Barnabáš Černák - člen
Nám. Š. M. Daxnera 12/27
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 21.06.2001 Skončenie funkcie: 26.05.2016
  (od: 20.07.2016 do: 19.07.2016)
Ing. Klára Dobošová - člen
Močiar 585/31
Rimavské Janovce 980 01
Vznik funkcie: 26.05.2016
  (od: 20.07.2016 do: 13.07.2021)
Ing. Klára Dobošová - člen
Močiar 585/31
Rimavské Janovce 980 01
Vznik funkcie: 26.05.2016 Skončenie funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021 do: 13.07.2021)
Ing. Tatiana Ďurčáková - člen
Sídlisko Rimava 7/16
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 29.05.2006
  (od: 28.07.2006 do: 13.07.2021)
Ing. Tatiana Ďurčáková - člen
Sídlisko Rimava 7/16
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 29.05.2006 Skončenie funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021 do: 13.07.2021)
Jozef Hrivňák - člen
  (od: 09.12.1959 do: 29.07.1993)
Zoltán Huszti - člen
sídl. Rimava 21
Rimavská Sobota
  (od: 30.07.1993 do: 08.12.1996)
Zoltán Huszti - člen
sídl. Rimava 21
Rimavská Sobota
  (od: 09.12.1996 do: 14.11.2001)
Zoltán Hyszty - člen
  (od: 09.12.1959 do: 29.07.1993)
MUDr. Mária Jánošíková - člen
Nám. Š.M.Daxnera 10
Rimavská Sobota
  (od: 09.12.1996 do: 14.11.2001)
Michal Kalina - člen
  (od: 09.12.1959 do: 29.07.1993)
Viera Kališková - člen
Daxnerova 1095
Tisovec
  (od: 30.07.1993 do: 08.12.1996)
Viera Kališková - člen
Daxnerova 1095
Tisovec
  (od: 09.12.1996 do: 08.02.2004)
Viera Kališková - člen
Daxnerova 1095
Tisovec
Vznik funkcie: 21.06.2001
  (od: 09.02.2004 do: 13.07.2021)
Viera Kališková - člen
Daxnerova 1095
Tisovec
Vznik funkcie: 21.06.2001 Skončenie funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021 do: 13.07.2021)
Ing. Štefan Koska - člen
  (od: 09.12.1959 do: 29.07.1993)
Ing. Štefan Koska - predseda
Mikszátha 42/13
Rimavská Sobota
  (od: 30.07.1993 do: 08.12.1996)
Ing. Štefan Koska - predseda
Mikszátha 42/13
Rimavská Sobota
Skončenie funkcie: 27.02.2003
  (od: 09.12.1996 do: 29.04.2003)
Ing. Štefan Koska - člen
Mikszátha 42/13
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 27.02.2003
  (od: 30.04.2003 do: 19.07.2016)
Ing. Štefan Koska - člen
Mikszátha 42/13
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 27.02.2003 Skončenie funkcie: 26.05.2016
  (od: 20.07.2016 do: 19.07.2016)
Ing. Juraj Kovács - člen
Česká 18
Rimavská Sobota
  (od: 09.12.1996 do: 14.11.2001)
Ing. Arpád Kudlák - člen
Školská 11
Tornaľa
  (od: 15.11.2001 do: 08.02.2004)
Ing. Arpád Kudlák - člen
Školská 11
Tornaľa
Vznik funkcie: 21.06.2001
  (od: 09.02.2004 do: 06.06.2018)
Ing. Arpád Kudlák - člen
Školská 11
Tornaľa
Vznik funkcie: 21.06.2001 Skončenie funkcie: 26.04.2018
  (od: 07.06.2018 do: 06.06.2018)
Ing. Arpád Kudlák - podpredseda
Ul. Školská 11
Tornaľa 982 01
Vznik funkcie: 26.04.2018
  (od: 07.06.2018 do: 13.07.2021)
Ing. Arpád Kudlák - podpredseda
Ul. Školská 11
Tornaľa 982 01
Vznik funkcie: 26.04.2018 Skončenie funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021 do: 13.07.2021)
Ing. Štefan Lajka - člen
Rožňavská 32
Rimavská Sobota
  (od: 30.07.1993 do: 08.12.1996)
Ing. Štefan Lajka - člen
Rožňavská 32
Rimavská Sobota
  (od: 09.12.1996 do: 08.02.2004)
Ing. Štefan Lajka - člen
Rožňavská 32
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 21.06.2001
  (od: 09.02.2004 do: 19.07.2016)
Ing. Štefan Lajka - člen
Rožňavská 32
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 21.06.2001 Skončenie funkcie: 26.05.2016
  (od: 20.07.2016 do: 19.07.2016)
Zuzana Lukáčová - člen
L. Svobodu 10/67
Rimavská Sobota
  (od: 09.12.1959 do: 08.12.1996)
Zuzana Lukáčová - člen
L. Svobodu 10/67
Rimavská Sobota
  (od: 09.12.1996 do: 14.11.2001)
Zuzana Lukáčová
L. Svobodu 10/67
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 16.12.2003
  (od: 09.02.2004 do: 01.07.2011)
Zuzana Lukáčová
L. Svobodu 10/67
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 16.12.2003 Skončenie funkcie: 25.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Anton Majerský - člen
MPČĽ 24/54
Rimavská Sobota
  (od: 30.07.1993 do: 08.12.1996)
Anton Majerský - predseda
  (od: 09.12.1959 do: 29.07.1993)
Milan Mojžiš - člen
  (od: 09.12.1959 do: 29.07.1993)
Ľudovit Nagy - člen
Chrámec 100
Rimavská Seč 980 42
Vznik funkcie: 26.05.2016
  (od: 28.06.2017 do: 13.07.2021)
Ľudovit Nagy - člen
Chrámec 100
Rimavská Seč 980 42
Vznik funkcie: 26.05.2016 Skončenie funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021 do: 13.07.2021)
Ľudovít Nagy - člen
Chrámec 100
Rimavská Seč 980 42
Vznik funkcie: 26.05.2016
  (od: 20.07.2016 do: 27.06.2017)
Ing. Jozef Nociar - člen
Česká 407/20
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 29.05.2006
  (od: 28.07.2006 do: 13.07.2021)
Ing. Jozef Nociar - člen
Česká 407/20
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 29.05.2006 Skončenie funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021 do: 13.07.2021)
Tibor Palčo - člen
Malohorská 5/46
Rimavská Sobota
  (od: 09.12.1959 do: 08.12.1996)
Ing. Ľuboš Pánis - člen
Čerenčany, Ul. S. Kollára 9/16
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 26.04.2018
  (od: 07.06.2018 do: 31.03.2020)
Ing. Ľuboš Pánis - člen
Čerenčany, Ul. S. Kollára 9/16
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 26.04.2018 Skončenie funkcie: 20.02.2020
  (od: 01.04.2020 do: 31.03.2020)
Ing. Ľuboš Pánis - podpredseda
S.Kollára 29/16
Čerenčany 979 01
Vznik funkcie: 29.05.2006
  (od: 28.07.2006 do: 06.06.2018)
Ing. Ľuboš Pánis - podpredseda
S.Kollára 29/16
Čerenčany 979 01
Vznik funkcie: 29.05.2006 Skončenie funkcie: 26.04.2018
  (od: 07.06.2018 do: 06.06.2018)
Ing. Ján Petrinec - člen
Kirejevská 25/167
Rimavská Sobota
  (od: 15.11.2001 do: 29.04.2003)
Ján Petrinec - predseda
Kirejevská 25/167
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 27.02.2003 Skončenie funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021 do: 13.07.2021)
Ing. Ján Petrinec - predseda
Kirejevská 25/167
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 27.02.2003
  (od: 30.04.2003 do: 13.07.2021)
Milan Pilátik - člen
Mičvova 38
Tornaľa
  (od: 09.12.1959 do: 08.12.1996)
Ing. Gabriel Rožek - člen
J. Bodora 5/8
Rimavská Sobota
  (od: 30.07.1993 do: 08.12.1996)
Ing. Gabriel Rožek - člen
J. Bodora 5/8
Rimavská Sobota
  (od: 09.12.1996 do: 14.11.2001)
Júlia Segečová - člen
SNP 109
Klenovec 980 55
Vznik funkcie: 25.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 13.07.2021)
Júlia Segečová - člen
SNP 109
Klenovec 980 55
Vznik funkcie: 25.05.2011 Skončenie funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021 do: 13.07.2021)
Ján Sendördi - člen
sídl. Rimava 18/162
Rimavská Sobota
  (od: 30.07.1993 do: 08.12.1996)
Anna Solnokyová - člen
  (od: 09.12.1959 do: 29.07.1993)
Alexander Stankovič - člen
L. Svobodu 15/34
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 25.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 13.07.2021)
Alexander Stankovič - člen
L. Svobodu 15/34
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 25.05.2011 Skončenie funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021 do: 13.07.2021)
Ing. Ján Šimon - I. podpredseda
  (od: 09.12.1959 do: 29.07.1993)
Tibor Štec - člen
Novomeského 7/196
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 26.05.2016
  (od: 20.07.2016 do: 13.07.2021)
Tibor Štec - člen
Novomeského 7/196
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 26.05.2016 Skončenie funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021 do: 13.07.2021)
Mial Tazberík - člen
O. Klokoča 732
Hnúšťa
  (od: 09.12.1996 do: 08.02.2004)
Mial Tazberík - člen
O. Klokoča 732
Hnúšťa
Vznik funkcie: 21.06.2001
  (od: 09.02.2004 do: 07.05.2008)
Milan Tazberík - člen
O. Klokoča 732
Hnúšťa
Vznik funkcie: 21.06.2001
  (od: 08.05.2008 do: 01.07.2011)
Milan Tazberík - člen
O. Klokoča 732
Hnúšťa
Vznik funkcie: 21.06.2001 Skončenie funkcie: 25.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Katarína Textorisová - člen
Sídl. Rimava 41/63
Rimavská Sobota
  (od: 09.12.1996 do: 08.02.2004)
Katarína Textorisová - člen
Sídl. Rimava 41/63
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 21.06.2001
  (od: 09.02.2004 do: 27.07.2006)
Katarína Textorisová - člen
Sídl. Rimava 41/63
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 21.06.2001 Skončenie funkcie: 29.05.2006
  (od: 28.07.2006 do: 27.07.2006)
Mgr. Zlata Tomová
SNP 109
Klenovec
Skončenie funkcie: 16.12.2003
  (od: 09.12.1996 do: 08.02.2004)
Ing. Eugen Torma - člen
Novomeského 17/141
Rimavská Sobota
  (od: 30.07.1993 do: 08.12.1996)
Ing. Eugen Torma - člen
Novomeského 17/141
Rimavská Sobota
  (od: 09.12.1996 do: 08.02.2004)
Ing. Eugen Torma - člen
Novomeského 17/141
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 21.06.2001
  (od: 09.02.2004 do: 13.07.2021)
Ing. Eugen Torma - člen
Novomeského 17/141
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 21.06.2001 Skončenie funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021 do: 13.07.2021)
Ing. Ivan Hazucha - Podpredseda predstavenstva
L. Svobodu 1670/13
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 14.06.2021 Skončenie funkcie: 07.12.2023
  (od: 19.01.2024 do: 18.01.2024)
Mgr. Gizela Kubačková - Člen predstavenstva
Sídlisko Rimava 1065/20
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 14.06.2021 Skončenie funkcie: 07.12.2023
  (od: 19.01.2024 do: 18.01.2024)
Mgr. Gizela Kubačková - Člen predstavenstva
Sídlisko Rimava 1065/20
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021 do: 18.01.2024)
Ing. Ivan Hazucha - Podpredseda predstavenstva
L. Svobodu 1670/13
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021 do: 18.01.2024)
Konanie: 
Za predstavenstvo koná predseda a podpredseda, prípadne namiesto jedného z nich ďalší člen predstavenstva. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje predseda a podpredseda, prípadne namiesto jedného z nich, ďalší člen predstavenstva.
  (od: 19.01.2024)
Za predstavenstvo je oprávnený konať predseda a podpredseda, prípadne namiesto jedného z nich ďalší člen predstavenstva. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje predseda a podpredseda, prípadne namiesto jedného z nich, ďalší člen predstavenstva.
  (od: 20.07.2016 do: 18.01.2024)
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda alebo iný člen predstavenstva. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva pre ktoré je predpísaná písomná forma podpisuje za družstvo predseda /prípadne podpredsda/ a ďalší člen predstavenstva.
  (od: 30.07.1993 do: 19.07.2016)
Družstvo zastupuje predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva.
  (od: 09.12.1959 do: 29.07.1993)
Kontrolná komisia: 
Miroslava Szőkeová
Klokočova 734/27
Hnúšťa 981 01
Vznik funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021)
Ing. Ladislav Tóth
Nová 455/15
Tornaľa 982 01
Vznik funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021)
Mgr. Ondrej Hriň
I.Hatvaniho 1602/9
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021)
Mgr. Danka Hladovcová
Rožňavská 850/7
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021)
Ján Bavala
L. Novomeského 247/21
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021)
Ing. Viera Beňová
ul. Mierová 18
Tornaľa 982 01
Vznik funkcie: 22.05.2008
  (od: 27.06.2008 do: 01.07.2011)
Ing. Viera Beňová
ul. Mierová 18
Tornaľa 982 01
Vznik funkcie: 22.05.2008 Skončenie funkcie: 25.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
JUDr. Dušan Caban - predseda
Sídlisko Rimava 41/64
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 21.06.2001
  (od: 09.02.2004 do: 30.08.2006)
JUDr. Dušan Caban - predseda
Sídlisko Rimava 41/64
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 21.06.2001 Skončenie funkcie: 22.06.2006
  (od: 31.08.2006 do: 30.08.2006)
Jaroslav Černok - člen
Cukrovarská 18/30
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 21.06.2001
  (od: 09.02.2004 do: 30.08.2006)
Jaroslav Černok - predseda
Cukrovarská 18/30
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 21.06.2001
  (od: 31.08.2006 do: 08.11.2016)
Jaroslav Černok - predseda
Cukrovarská 18/30
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 21.06.2001 Skončenie funkcie: 26.05.2016
  (od: 09.11.2016 do: 08.11.2016)
Darina Gergelyová - člen
Mierová 20/13
Tornaľa
Vznik funkcie: 21.06.2001
  (od: 09.02.2004 do: 08.12.2005)
Darina Gergelyová - člen
Mierová 20/13
Tornaľa
Vznik funkcie: 21.06.2001 Skončenie funkcie: 15.03.2004
  (od: 09.12.2005 do: 08.12.2005)
Jozef Hrivnák - člen
Francisciho 373/3
Hnúšťa
Vznik funkcie: 21.06.2001
  (od: 09.02.2004 do: 01.07.2011)
Jozef Hrivnák - člen
Francisciho 373/3
Hnúšťa
Vznik funkcie: 21.06.2001 Skončenie funkcie: 25.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Elena Kováčiková - člen
Rybárska 4/8
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 21.06.2001
  (od: 09.02.2004 do: 08.11.2016)
Elena Kováčiková - člen
Rybárska 4/8
Rimavská Sobota
Vznik funkcie: 21.06.2001 Skončenie funkcie: 26.05.2016
  (od: 09.11.2016 do: 08.11.2016)
Róbert Kručko
Malohontská 1548/41
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 15.03.2004
  (od: 09.12.2005 do: 01.07.2011)
Róbert Kručko
Malohontská 1548/41
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 15.03.2004 Skončenie funkcie: 25.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 01.07.2011)
Ladislav Radó - člen
Mierová 44
Tornaľa 982 01
Vznik funkcie: 22.06.2006
  (od: 31.08.2006 do: 11.02.2008)
Ladislav Radó - člen
Mierová 44
Tornaľa 982 01
Vznik funkcie: 22.06.2006 Skončenie funkcie: 09.01.2008
  (od: 12.02.2008 do: 11.02.2008)
Eduard Lesko
Ul. Rožňavská 13/3
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 25.05.2011 Skončenie funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021 do: 13.07.2021)
Miroslava Szökeová
Klokočova 734/12
Hnúšťa 981 01
Vznik funkcie: 25.05.2011 Skončenie funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021 do: 13.07.2021)
Ing. Ladislav Tóth
Ul. Školská 10/56
Tornaľa 982 01
Vznik funkcie: 25.05.2011 Skončenie funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021 do: 13.07.2021)
Jaroslav Černok - člen
Cukrovarská 18/30
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 26.05.2016 Skončenie funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021 do: 13.07.2021)
Elena Kováčiková - predseda
Nová 906
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 26.05.2016 Skončenie funkcie: 14.06.2021
  (od: 14.07.2021 do: 13.07.2021)
Eduard Lesko
Ul. Rožňavská 13/3
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 25.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 13.07.2021)
Miroslava Szökeová
Klokočova 734/12
Hnúšťa 981 01
Vznik funkcie: 25.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 13.07.2021)
Ing. Ladislav Tóth
Ul. Školská 10/56
Tornaľa 982 01
Vznik funkcie: 25.05.2011
  (od: 02.07.2011 do: 13.07.2021)
Jaroslav Černok - člen
Cukrovarská 18/30
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 26.05.2016
  (od: 09.11.2016 do: 13.07.2021)
Elena Kováčiková - predseda
Nová 906
Rimavská Sobota 979 01
Vznik funkcie: 26.05.2016
  (od: 09.11.2016 do: 13.07.2021)
Zapisované základné imanie: 
16 596,959 EUR
  (od: 11.03.2009)
500 000 Sk
  (od: 30.07.1993 do: 10.03.2009)
Základný členský vklad: 
16,597 EUR
  (od: 11.03.2009)
500 Sk
  (od: 30.07.1993 do: 10.03.2009)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo prijatím stanov družswtva a ustanovujúcou členskou schôdzou konanou dňa 28.10.1959. Stary spis: Dr 428 . Členská schôdza ustkutočnená dňa 28.4.1992 schválila zmenu stanov v súlade s ust. zák.č. 513/91 a 42/92 Zb.
  (od: 30.07.1993)
. Zhromaždenie delegátov konané dňa 26.9.1996 schválilo zmenu stanov družstva.
  (od: 09.12.1996)
. Členská schôdza konaná dňa 26.6.19987 schválila zmenu stanov družstva.
  (od: 18.07.1997)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia zo zasadnutia predstavenstva zo dňa 27.02.2003.
  (od: 30.04.2003)
. Zhromaždenie delegátov konané dňa 26.6.2003 schválilo zmenu stanov.
  (od: 09.02.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  29.02.2024
Dátum výpisu:  02.03.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR