Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  42369/B

Business name: 
Hotel Sliezsky dom, a.s.
  (from: 09/20/2019)
Elevation s.r.o.
  (from: 09/21/2006 until: 09/19/2019)
Registered seat: 
Zochova 3
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
  (from: 09/20/2019)
Zochova 3
Bratislava 811 03
  (from: 05/05/2015 until: 09/19/2019)
Panská 13
Bratislava 811 02
  (from: 09/21/2006 until: 05/04/2015)
Identification number (IČO): 
36 676 926
  (from: 09/21/2006)
Date of entry: 
09/21/2006
  (from: 09/21/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/20/2019)
Private limited liability company
  (from: 09/21/2006 until: 09/19/2019)
Objects of the company: 
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/20/2019)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 09/20/2019)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/20/2019)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 09/20/2019)
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 09/20/2019)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/20/2019)
poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
  (from: 09/20/2019)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/20/2019)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/20/2019)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 09/20/2019)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 09/20/2019)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 09/20/2019)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 09/20/2019)
služby požičovní
  (from: 09/20/2019)
pohostinská činnosť
  (from: 09/20/2019)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 09/20/2019)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 09/20/2019)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 09/20/2019)
prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 09/20/2019)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 09/20/2019)
služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 09/20/2019)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 09/20/2019)
reklamná, inzertná a propagačná činnosť
  (from: 09/21/2006 until: 09/19/2019)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/21/2006 until: 09/19/2019)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 09/21/2006 until: 09/19/2019)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/21/2006 until: 09/19/2019)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/21/2006 until: 09/19/2019)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 09/21/2006 until: 09/19/2019)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 11/21/2006 until: 09/19/2019)
pohostinská činnosť
  (from: 11/21/2006 until: 09/19/2019)
pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne
  (from: 07/04/2008 until: 09/19/2019)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 07/04/2008 until: 09/19/2019)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 07/04/2008 until: 09/19/2019)
prevádzkovanie čistiarne a práčovne
  (from: 07/04/2008 until: 09/19/2019)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 07/04/2008 until: 09/19/2019)
služby súvisiace so skrášľovaním tela
  (from: 07/04/2008 until: 09/19/2019)
organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 07/04/2008 until: 09/19/2019)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 04/13/2013 until: 09/19/2019)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 04/13/2013 until: 09/19/2019)
poskytovanie služby vedenia cudzieho motorového vozidla
  (from: 04/13/2013 until: 09/19/2019)
poskytovanie prepravných služieb nemotorovými vozidlami
  (from: 04/13/2013 until: 09/19/2019)
prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení
  (from: 04/13/2013 until: 09/19/2019)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 04/13/2013 until: 09/19/2019)
služby požičovní
  (from: 04/13/2013 until: 09/19/2019)
Partners: 
ATJ Invest, s. r. o.
Haburská 49/A
Bratislava 821 01
Slovak Republic
  (from: 03/03/2012 until: 09/09/2013)
JUDr. Marián Čičmanec
Klincová 37/A
Bratislava 821 08
Slovak Republic
  (from: 10/08/2011 until: 08/30/2012)
Dalibor Gergeľ
Šášovská 6
Bratislava 851 06
Slovak Republic
  (from: 11/21/2006 until: 06/20/2008)
Dalibor Gergeľ
Šášovská 9
Bratislava 851 06
Slovak Republic
  (from: 09/21/2006 until: 11/20/2006)
Peter Jančík
Jasovská 45
Bratislava 851 07
Slovak Republic
  (from: 06/21/2008 until: 10/07/2011)
Štefan Stanko
Kuzmányho 680/9
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 08/31/2012 until: 09/09/2013)
Prime Tourist Resorts, a.s.
Zochova 3
Bratislava 811 03
Slovak Republic
  (from: 09/10/2013 until: 09/19/2019)
Contribution of each member: 
Dalibor Gergeľ
  (from: 09/21/2006 until: 11/20/2006)
Dalibor Gergeľ
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/21/2006 until: 06/20/2008)
Peter Jančík
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/21/2008 until: 07/02/2008)
Peter Jančík
Amount of investment: 20 200 000 Sk Paid up: 20 200 000 Sk
  (from: 07/03/2008 until: 06/07/2010)
Peter Jančík
Amount of investment: 670 517,161257 EUR Paid up: 670 517,161257 EUR
  (from: 06/08/2010 until: 10/07/2011)
JUDr. Marián Čičmanec
Amount of investment: 670 517,161257 EUR Paid up: 670 517,161257 EUR
  (from: 10/08/2011 until: 03/02/2012)
JUDr. Marián Čičmanec
Amount of investment: 536 416 EUR Paid up: 536 416 EUR
  (from: 03/03/2012 until: 08/30/2012)
ATJ Invest, s. r. o.
Amount of investment: 134 104 EUR Paid up: 134 104 EUR
  (from: 03/03/2012 until: 08/30/2012)
ATJ Invest, s. r. o.
Amount of investment: 603 468 EUR Paid up: 603 468 EUR
  (from: 08/31/2012 until: 10/02/2012)
Štefan Stanko
Amount of investment: 67 052 EUR Paid up: 67 052 EUR
  (from: 08/31/2012 until: 09/09/2013)
ATJ Invest, s. r. o.
Amount of investment: 6 320 948 EUR Paid up: 6 320 948 EUR
  (from: 10/03/2012 until: 03/18/2013)
ATJ Invest, s. r. o.
Amount of investment: 6 320 948 EUR Paid up: 6 320 948 EUR
  (from: 03/19/2013 until: 09/09/2013)
Prime Tourist Resorts, a.s.
Amount of investment: 6 388 000 EUR Paid up: 6 388 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzatvorenej dňa 07.02.2013 medzi záložcom ATJ Invest, s. r. o., so sídlom Haburská 49/A, 821 01 Bratislava, IČO: 36 764 086 (ďalej len "záložca") a záložným veriteľom J&T BANKA, a.s., so sídlom Pobřežní 397/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa za účelom zabezpečenia pohľadávok záložného veriteľa vzniknutých zo zmluvy o úvere č. EUR 81/OAO_SR/2012 alebo vzniknutých v súvislosti s ňou a bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej Zmluve o zriadení záložného práva na obchodný podiel. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra.
  (from: 09/10/2013 until: 04/11/2017)
Prime Tourist Resorts, a.s.
Amount of investment: 6 388 000 EUR Paid up: 6 388 000 EUR
Lien: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel uzatvorenej dňa 07.02.2013 medzi záložcom ATJ Invest, s. r. o., so sídlom Haburská 49/A, 821 01 Bratislava, IČO: 36 764 086 (ďalej len "záložca") a záložným veriteľom J&T BANKA, a.s., so sídlom Pobřežní 397/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, podnikajúcej na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky so sídlom Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 35 964 693 (ďalej len "záložný veriteľ") bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel záložcu v prospech záložného veriteľa za účelom zabezpečenia pohľadávok záložného veriteľa vzniknutých zo zmluvy o úvere č. EUR 81/OAO_SR/2012 alebo vzniknutých v súvislosti s ňou a bližšie špecifikovaných vo vyššie uvedenej Zmluve o zriadení záložného práva na obchodný podiel. Záložné právo vzniká dňom jeho zápisu do obchodného registra. Záložné právo na obchodný podiel spoločníka Prime Tourist Resort, a. s. zriadené na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k obchodnému podielu č. 016/17/550088/H/004 zo dňa 29.03.2017 v prospech Poštová banka, a.s. Dvořákovo nábrežie 4, 811 02 Bratislava, IČO: 31 340 890.
  (from: 04/12/2017 until: 06/29/2017)
Prime Tourist Resorts, a.s.
Amount of investment: 6 388 000 EUR Paid up: 6 388 000 EUR
  (from: 06/30/2017 until: 08/11/2017)
Prime Tourist Resorts, a.s.
Amount of investment: 6 388 000 EUR Paid up: 6 388 000 EUR
  (from: 08/12/2017 until: 09/19/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/20/2019)
konatelia
  (from: 05/10/2019 until: 09/19/2019)
Individual managing director
  (from: 03/19/2013 until: 05/09/2019)
konatelia
  (from: 03/03/2012 until: 03/18/2013)
Individual managing director
  (from: 09/21/2006 until: 03/02/2012)
Ing. Július Strapek - predseda
Cabanova 2196/10
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 09/20/2019
  (from: 09/20/2019)
Branislav Strapek - podpredseda
Cabanova 2196/10
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 09/20/2019
  (from: 09/20/2019)
JUDr. Ján Čičmanec
Klincová 37/A
Bratislava 821 08
From: 09/21/2011
  (from: 10/08/2011 until: 10/25/2011)
JUDr. Marián Čičmanec
Klincová 37/A
Bratislava 821 08
From: 09/21/2011
  (from: 10/26/2011 until: 08/30/2012)
JUDr. Marián Čičmanec
Klincová 37/A
Bratislava 821 08
From: 09/21/2011 Until: 08/16/2012
  (from: 08/31/2012 until: 08/30/2012)
Dalibor Gergeľ
Šášovská 6
Bratislava 851 06
From: 09/21/2006
  (from: 09/21/2006 until: 06/20/2008)
Dalibor Gergeľ
Šášovská 6
Bratislava 851 06
From: 09/21/2006 Until: 06/17/2008
  (from: 06/21/2008 until: 06/20/2008)
Peter Jančík
Jasovská 45
Bratislava 851 07
From: 06/17/2008
  (from: 06/21/2008 until: 10/07/2011)
Peter Jančík
Jasovská 45
Bratislava 851 07
From: 06/17/2008 Until: 09/21/2011
  (from: 10/08/2011 until: 10/07/2011)
Ing. Ján Kováč
Ľudovíta Fullu 9B
Bratislava 841 05
From: 11/27/2014
  (from: 12/30/2014 until: 05/10/2017)
Ing. Ján Kováč
Ľudovíta Fullu 9B
Bratislava 841 05
From: 11/27/2014 Until: 05/03/2017
  (from: 05/11/2017 until: 05/10/2017)
Ing. Martin Lejtrich
Nevädzová 6/F
Bratislava 821 01
From: 05/03/2017
  (from: 05/11/2017 until: 05/09/2019)
Ing. Martin Lejtrich
Nevädzová 6/F
Bratislava 821 01
From: 05/03/2017 Until: 04/05/2019
  (from: 05/10/2019 until: 05/09/2019)
Štefan Stanko
Kuzmányho 9
Pezinok 902 01
From: 02/14/2012
  (from: 03/03/2012 until: 12/29/2014)
Štefan Stanko
Kuzmányho 9
Pezinok 902 01
From: 02/14/2012 Until: 11/27/2014
  (from: 12/30/2014 until: 12/29/2014)
Ing. Július Strapek
Cabanova 2196/10
Bratislava 841 02
From: 05/03/2017 Until: 09/20/2019
  (from: 09/20/2019 until: 09/19/2019)
Ing. Július Strapek
Cabanova 2196/10
Bratislava 841 02
From: 05/03/2017
  (from: 05/11/2017 until: 09/19/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 09/20/2019)
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne tak, že pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 08/31/2012 until: 09/19/2019)
Za spoločnosť konajú konatelia spoločne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (from: 03/03/2012 until: 08/30/2012)
v mene spoločnosti koná konateľ samostatne, a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí konateľ svoj podpis
  (from: 09/21/2006 until: 03/02/2012)
Capital: 
6 388 000 EUR Paid up: 6 388 000 EUR
  (from: 09/20/2019)
6 388 000 EUR Paid up: 6 388 000 EUR
  (from: 10/03/2012 until: 09/19/2019)
670 520 EUR Paid up: 670 520 EUR
  (from: 03/03/2012 until: 10/02/2012)
670 517,161257 EUR Paid up: 670 517,161257 EUR
  (from: 06/08/2010 until: 03/02/2012)
20 200 000 Sk Paid up: 20 200 000 Sk
  (from: 07/03/2008 until: 06/07/2010)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/21/2006 until: 07/02/2008)
Supervisory board: 
Ing. Viktor Bonislavský
Údernícka 3928/6
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 01
From: 09/20/2019
  (from: 09/20/2019)
Ing. Michal Hartl
Pri Hrubej lúke 3592/9
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 09/20/2019
  (from: 09/20/2019)
Ing. Jozef Hornický
Donnerova 717/11
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 09/20/2019
  (from: 09/20/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 12.09.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 09/21/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.6.2008.
  (from: 06/21/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.6.2008.
  (from: 07/03/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.06.2008.
  (from: 07/04/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.09.2011.
  (from: 10/08/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.02.2012
  (from: 03/03/2012)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.02.2013.
  (from: 03/19/2013)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 22.03.2013.
  (from: 04/13/2013)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 25.06.2013.
  (from: 09/10/2013)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.11.2014.
  (from: 12/30/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.04.2015.
  (from: 05/05/2015)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.05.2017.
  (from: 05/11/2017)
Rozhodnutie o zmene právnej formy spoločnosti Elevation s.r.o. na akciová spoločnosť Hotel Sliezsky doma, a.s. zo dňa 25.06.2019.
  (from: 09/20/2019)
Date of updating data in databases:  08/18/2022
Date of extract :  08/20/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person