Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12729/R

Business name: 
VAŠA s.r.o.
  (from: 07/01/2002)
Registered seat: 
Andreja Hlinka 86
Nováky 972 71
  (from: 07/01/2002)
Identification number (IČO): 
36 318 990
  (from: 06/19/2001)
Date of entry: 
06/19/2001
  (from: 06/19/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 06/19/2001)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 06/19/2001)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 06/19/2001)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 06/19/2001)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností - ambulantný predaj
  (from: 06/19/2001)
prenájom priemyselného tovaru
  (from: 06/19/2001)
organizovanie spoločenských, kultúrnych a športových podujatí v rozsahu voľných živností
  (from: 06/19/2001)
maloobchodný predaj výpočtovej techniky
  (from: 06/19/2001)
veľkoobchodný predaj výpočtovej techniky
  (from: 06/19/2001)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 06/19/2001)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/01/2002)
nepravidelná autobusová doprava
  (from: 07/01/2002)
výkon činnosti colného deklaranta
  (from: 07/01/2002)
konzultácie a poradenstvo v kamiónovej doprave
  (from: 07/01/2002)
maloobchodný nákup, predaj a sprostredkovanie nákupu, predaja nových a ojazdených vozidiel a ich príslušenstva
  (from: 07/01/2002)
prevádzkovanie čerpacích staníc pohonných hmôt
  (from: 07/01/2002)
prieskum trhu
  (from: 07/01/2002)
poskytovanie záruk na zabezpečenie colného dlhu v colnom konaní
  (from: 07/01/2002)
maloobchodný nákup a predaj náhradných dielov na motorové vozidlá
  (from: 07/01/2002)
prevádzkovanie pneuservisu - demontáž a montáž pneumatík
  (from: 07/01/2002)
prevádzkovanie linky na miešanie farieb
  (from: 07/01/2002)
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov, pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby s ním spojené
  (from: 07/01/2002)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, piva, vína a destilátov
  (from: 07/01/2002)
predaj na priamu konzumáciu zmrzliny, ak sa na jej prípravu použijú priemyselne vyrábané koncentráty a mrazené krémy
  (from: 07/01/2002)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 07/01/2002)
predaj na priamu konzumáciu po domácky vyrobeného vína a s ním spojený predaj sezonných jedál na priamu konzumáciu, ak sa nevykonáva viac ako 4 mesiace v roku
  (from: 07/01/2002)
maloobchod a veľkoobchod so sudovým vínom
  (from: 07/01/2002)
prevádzkovanie autoservisu - opravy všetkých druhov motorových vozidiel
  (from: 07/01/2002)
výroba drobných kovových výrobkov v rozsahu voľných živností
  (from: 07/01/2002)
sprostredkovanie dopravy
  (from: 07/01/2002)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/01/2002)
klampiarske práce
  (from: 03/19/2004)
prevádzkovanie parkovacích a odstavných plôch
  (from: 03/19/2004)
pohostinská činnosť
  (from: 03/19/2004)
výroba a montáž výrobkov z plastov
  (from: 03/19/2004)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi, mimo nebezpečných odpadov
  (from: 03/19/2004)
zber a úprava kovového odpadu, veľkoobchod so zbytkovým odpadom a šrotom
  (from: 03/19/2004)
veľkoobchod, maloobchod a spracovanie elektrického a elektronického materiálu v rozsahu voľných živností
  (from: 03/19/2004)
výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v solárnych zariadeniach
  (from: 07/16/2011)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/07/2014)
motáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 10/07/2014)
elektroenergetika v rozsahu podnikania distribúcia elektriny, dodávka elektriny
  (from: 09/30/2017)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 10/22/2020)
Partners: 
Jozef Gombarčík
Severná 2628/28
Nové Mesto nad Váhom 915 01
Slovak Republic
  (from: 05/06/2022)
Eduard Gombarčík
nám. SNP 1600/29
Nováky 972 71
Slovak Republic
  (from: 05/06/2022)
Contribution of each member: 
Jozef Gombarčík
Amount of investment: 5 263 158 EUR Paid up: 5 263 158 EUR
  (from: 05/06/2022)
Eduard Gombarčík
Amount of investment: 1 736 842 EUR Paid up: 1 736 842 EUR
  (from: 05/06/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/19/2004)
Jozef Gombarčík
Severná 2628/28
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 04/11/2002
  (from: 05/18/2011)
Eduard Gombarčík
nám. SNP 1600/29
Nováky 972 71
From: 04/11/2002
  (from: 05/18/2011)
Mgr. Janeta Gombarčíková
Severná 2628/28
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 01/23/2004
  (from: 05/29/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná samostatne. Pri právnych úkonoch vykonávaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu spoločnosti svoj podpis.
  (from: 03/19/2004)
Capital: 
7 000 000 EUR Paid up: 7 000 000 EUR
  (from: 01/25/2013)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.3.2001 a dodatkom zo dňa 28.5.2001 podľa § 105 a nasl. Zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 06/19/2001)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 11.4.2002 schválilo prevod obchodného podielu, odvolalo konateľa a menovalo konateľov, schválilo zmenu spoločenskej zmluvy.
  (from: 07/01/2002)
Mimoriadne valné zhromaždenie dňa 16.12.2002 rozhodlo o zvýšení základného imania a schválilo zmenu spoločenskej zmluvy.
  (from: 01/27/2003)
Úplné znenie spoločenskej zmluvy schválené valným zhromaždením dňa 23.01.2004.
  (from: 03/19/2004)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Zmluva o predaji časti podniku uzatvorená dňa 30.03.2022 medzi VAŠA s.r.o.(gen.ako vyššie) ako predávajúcim a VAŠA PARAPETY, s.r.o., so sídlom: Andreja Hlinku 1514/86, 972 71 Nováky, IČO: 46 437 355, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vl.č. 35584/R, ako kupujúcim. Časť podniku predávajúceho tvorí oddelená, samostatná, ucelená a funkčne a ekonomicky samostatná vyčlenená organizačná zložka označená ako "Vaša parapety", pričom táto je podrobne špecifikovaná v predmetnej Zmluve o predaji časti podniku a jej prílohách.
  (from: 05/06/2022)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person