Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  17107/R

Obchodné meno: 
Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu : RVSVV, s.r.o.
  (od: 14.11.2006)
Sídlo: 
J. Palu 2/3
Nemšová 914 41
  (od: 05.10.2006)
IČO: 
36 682 888
  (od: 05.10.2006)
Deň zápisu: 
05.10.2006
  (od: 05.10.2006)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 05.10.2006)
Predmet podnikania (činnosti): 
prevádzkovanie verejných vodovodov II. až III. kategórie
  (od: 07.05.2022)
prevádzkovanie verejných kanalizácií II. až III. kategórie
  (od: 05.10.2006)
vykonávanie fyzikálno-chemických, biologických a mikrobiologických rozborov
  (od: 05.10.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 05.10.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 05.10.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (od: 05.10.2006)
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
  (od: 05.10.2006)
prenájom strojov a malej mechanizácie
  (od: 05.10.2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 05.10.2006)
inžinierska činnosť v stavebníctve - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (od: 05.10.2006)
montáž určených meradiel
  (od: 23.06.2011)
Spoločníci: 
Obec Dolná Súča IČO: 00 311 502
2
Dolná Súča 913 32
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.12.2020)
Obec Horná Súča IČO: 00 311 561
233
Horná Súča 913 33
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.12.2020)
Obec Horné Srnie IČO: 00 311 588
Družstevná 430/1
Horné Srnie 914 42
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.12.2020)
Obec Hrabovka IČO: 00 311 600
26
Hrabovka 913 32
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.12.2020)
Mesto Nemšová IČO: 00 311 812
J. Palu 2/3
Nemšová 914 41
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.12.2020)
Obec Skalka nad Váhom IČO: 00 311 961
Skala I/103
Skalka nad Váhom 913 31
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.12.2020)
Výška vkladu každého spoločníka: 
Obec Hrabovka
Vklad: 15 000 EUR Splatené: 15 000 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 1018/16/08724 zo dňa 11.05.2017 uzavretej medzi spoločníkom - Mestom Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová ako záložcom 1, spoločníkom - Obcou Dolná Súča, 913 33 Dolná Súča 2 ako záložcom 2, spoločníkom - Obcou Horná Súča, 913 33 Horná Súča 233 ako záložcom 3, spoločníkom - Obcou Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako záložcom 4, spoločníkom - Obcou Hrabovka, Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča ako záložcom 5, spoločníkom - Obcou Skalka nad Váhom , Skala l/103, 913 31 Skalka nad Váhm ako záložcom 6, čiže všetkými spoločníkmi spoločne ako záložcami na strane jednej a Československou obchodnou bankou, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B ako záložným veriteľom na strane druhej, bolo zriadené záložné právo na obchodné podiely spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o účelovom úvere č. 1004/16/08724 zo dňa 07.10.2016.
Záložné právo na obchodný podiel spoločníka
Číslo záložnej zmluvy: 1018/16/08724
Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 11. 5. 2017
Záložný veriteľ: Československá obchodná banka, a.s. IČO: 36 854 140
Michalská 18
Bratislava - mestská časť Staré mesto 815 63
  (od: 02.12.2020)
Obec Horné Srnie
Vklad: 66 000 EUR Splatené: 66 000 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 1018/16/08724 zo dňa 11.05.2017 uzavretej medzi spoločníkom - Mestom Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová ako záložcom 1, spoločníkom - Obcou Dolná Súča, 913 33 Dolná Súča 2 ako záložcom 2, spoločníkom - Obcou Horná Súča, 913 33 Horná Súča 233 ako záložcom 3, spoločníkom - Obcou Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako záložcom 4, spoločníkom - Obcou Hrabovka, Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča ako záložcom 5, spoločníkom - Obcou Skalka nad Váhom , Skala l/103, 913 31 Skalka nad Váhm ako záložcom 6, čiže všetkými spoločníkmi spoločne ako záložcami na strane jednej a Československou obchodnou bankou, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B ako záložným veriteľom na strane druhej, bolo zriadené záložné právo na obchodné podiely spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o účelovom úvere č. 1004/16/08724 zo dňa 07.10.2016.
Záložné právo na obchodný podiel spoločníka
Číslo záložnej zmluvy: 1018/16/08724
Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 11. 5. 2017
Záložný veriteľ: Československá obchodná banka, a.s IČO: 36 854 140
Michalská 18
Bratislava - mestská časť Staré mesto 815 63
  (od: 02.12.2020)
Mesto Nemšová
Vklad: 1 272 000 EUR Splatené: 1 272 000 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 1018/16/08724 zo dňa 11.05.2017 uzavretej medzi spoločníkom - Mestom Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová ako záložcom 1, spoločníkom - Obcou Dolná Súča, 913 33 Dolná Súča 2 ako záložcom 2, spoločníkom - Obcou Horná Súča, 913 33 Horná Súča 233 ako záložcom 3, spoločníkom - Obcou Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako záložcom 4, spoločníkom - Obcou Hrabovka, Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča ako záložcom 5, spoločníkom - Obcou Skalka nad Váhom , Skala l/103, 913 31 Skalka nad Váhm ako záložcom 6, čiže všetkými spoločníkmi spoločne ako záložcami na strane jednej a Československou obchodnou bankou, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B ako záložným veriteľom na strane druhej, bolo zriadené záložné právo na obchodné podiely spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o účelovom úvere č. 1004/16/08724 zo dňa 07.10.2016.
Záložné právo na obchodný podiel spoločníka
Číslo záložnej zmluvy: 1018/16/0872
Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 11. 6. 2017
Záložný veriteľ: Československá obchodná banka, a.s. IČO: 36 854 140
Michalská 18
Bratislava - mestská časť Staré mesto 815 63
  (od: 02.12.2020)
Obec Skalka nad Váhom
Vklad: 81 600 EUR Splatené: 81 600 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 1018/16/08724 zo dňa 11.05.2017 uzavretej medzi spoločníkom - Mestom Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová ako záložcom 1, spoločníkom - Obcou Dolná Súča, 913 33 Dolná Súča 2 ako záložcom 2, spoločníkom - Obcou Horná Súča, 913 33 Horná Súča 233 ako záložcom 3, spoločníkom - Obcou Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako záložcom 4, spoločníkom - Obcou Hrabovka, Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča ako záložcom 5, spoločníkom - Obcou Skalka nad Váhom , Skala l/103, 913 31 Skalka nad Váhm ako záložcom 6, čiže všetkými spoločníkmi spoločne ako záložcami na strane jednej a Československou obchodnou bankou, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B ako záložným veriteľom na strane druhej, bolo zriadené záložné právo na obchodné podiely spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o účelovom úvere č. 1004/16/08724 zo dňa 07.10.2016.
Záložné právo na obchodný podiel spoločníka
Číslo záložnej zmluvy: 1018/16/08724
Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 11. 5. 2017
Záložný veriteľ: Československá obchodná banka, a.s IČO: 36 854 140
Michalská 18
Bratislava - mestská časť Staré mesto 815 63
  (od: 02.12.2020)
Obec Dolná Súča
Vklad: 89 400 EUR Splatené: 89 400 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 1018/16/08724 zo dňa 11.05.2017 uzavretej medzi spoločníkom - Mestom Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová ako záložcom 1, spoločníkom - Obcou Dolná Súča, 913 33 Dolná Súča 2 ako záložcom 2, spoločníkom - Obcou Horná Súča, 913 33 Horná Súča 233 ako záložcom 3, spoločníkom - Obcou Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako záložcom 4, spoločníkom - Obcou Hrabovka, Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča ako záložcom 5, spoločníkom - Obcou Skalka nad Váhom , Skala l/103, 913 31 Skalka nad Váhm ako záložcom 6, čiže všetkými spoločníkmi spoločne ako záložcami na strane jednej a Československou obchodnou bankou, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B ako záložným veriteľom na strane druhej, bolo zriadené záložné právo na obchodné podiely spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o účelovom úvere č. 1004/16/08724 zo dňa 07.10.2016.
Záložné právo na obchodný podiel spoločníka
Číslo záložnej zmluvy: 1018/16/08724
Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 11. 5. 2017
Záložný veriteľ: Československá obchodná banka, a.s IČO: 36 854 140
Michalská 18
Bratislava - mestská časť Staré mesto 815 63
  (od: 02.12.2020)
Obec Horná Súča
Vklad: 93 900 EUR Splatené: 93 900 EUR
Záložné právo: Na základe Zmluvy o zriadení záložného práva na obchodný podiel č. 1018/16/08724 zo dňa 11.05.2017 uzavretej medzi spoločníkom - Mestom Nemšová, J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová ako záložcom 1, spoločníkom - Obcou Dolná Súča, 913 33 Dolná Súča 2 ako záložcom 2, spoločníkom - Obcou Horná Súča, 913 33 Horná Súča 233 ako záložcom 3, spoločníkom - Obcou Horné Srnie, Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie ako záložcom 4, spoločníkom - Obcou Hrabovka, Hrabovka 26, 913 32 Dolná Súča ako záložcom 5, spoločníkom - Obcou Skalka nad Váhom , Skala l/103, 913 31 Skalka nad Váhm ako záložcom 6, čiže všetkými spoločníkmi spoločne ako záložcami na strane jednej a Československou obchodnou bankou, a.s., so sídlom Michalská 18, 815 63 Bratislava, IČO: 36 854 140, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 4314/B ako záložným veriteľom na strane druhej, bolo zriadené záložné právo na obchodné podiely spoločnosti Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára - Váh, s.r.o. skratka názvu: RVSVV, s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41 Nemšová, IČO: 36 682 888, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o účelovom úvere č. 1004/16/08724 zo dňa 07.10.2016.
Záložné právo na obchodný podiel spoločníka
Číslo záložnej zmluvy: 1018/16/08724
Dátum uzavretia záložnej zmluvy: 11. 5. 2017
Záložný veriteľ: Československá obchodná banka, a.s IČO: 36 854 140
Michalská 18
Bratislava - mestská časť Staré mesto 815 63
  (od: 02.12.2020)
Štatutárny orgán: 
konateľ
  (od: 10.05.2023)
Ing. Juraj Ondračka
Horná Súča 272
Horná Súča 913 33
Vznik funkcie: 11.01.2007
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.01.2007)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach v mene spoločnosti konajú a podpisujú konatelia spoločne tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy. V prípade ak má spoločnosť len jedného konateľa tento koná a podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (od: 07.11.2020)
Výška základného imania: 
1 617 900 EUR Rozsah splatenia: 1 617 900 EUR
  (od: 12.03.2020)
Dátum aktualizácie údajov:  18.04.2024
Dátum výpisu:  20.04.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR