Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6133/B

Business name: 
Porsche Slovakia, spol. s r.o.
  (from: 12/02/1993)
Registered seat: 
Vajnorská 160
Bratislava 831 04
  (from: 01/29/1999)
Identification number (IČO): 
31 362 788
  (from: 12/02/1993)
Date of entry: 
12/02/1993
  (from: 12/02/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/02/1993)
Objects of the company: 
kúpa a predaj motorových vozidiel, náhradných dielov a príslušenstva
  (from: 12/02/1993)
nákup a predaj za účelom predaja konečnému spotrebiteľovi
  (from: 03/20/1997)
nákup a predaj za účelom predaja iným prevádzkovateľom
  (from: 03/20/1997)
automatizované spracovanie dát
  (from: 03/20/1997)
výroba a oprava prístrojov a zariadení spotrebnej elektroniky
  (from: 03/20/1997)
prenájom nehnuteľností a poskytovanie iných než základnách služieb
  (from: 01/29/1999)
prenájom strojov a prístrojov bez obslužného materiálu
  (from: 01/29/1999)
prenájom meracej a regulačnej techniky a malej mechanizácie
  (from: 01/29/1999)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 03/26/2001)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 03/26/2001)
poskytovanie softwaru /predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom a vyhotovovanie programov na zákazku/
  (from: 08/22/2001)
vedenie učtovnícstva
  (from: 07/16/2003)
Skladovanie
  (from: 04/14/2015)
Počítačové služby
  (from: 04/14/2015)
Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 04/14/2015)
Administratívne služby
  (from: 04/14/2015)
Vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 04/14/2015)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 04/14/2015)
Reklamné a marketingové služby
  (from: 04/14/2015)
Vydavateľská činnosť
  (from: 04/14/2015)
Prevádzkovanie nabíjacích stojanov pre elektrické vozidlá
  (from: 09/20/2019)
Poskytovanie nabíjania elektrických vozidiel
  (from: 09/20/2019)
Partners: 
Porsche Holding Gesellschaft m.b.H.
Salzburg
Republic of Austria
Other identification number : FN 50411i
  (from: 11/10/2021)
Porsche Automotive Investment GmbH
Salzburg
Republic of Austria
Other identification number : FN 57413g
  (from: 11/10/2021)
Contribution of each member: 
Porsche Holding Gesellschaft m.b.H.
Amount of investment: 1 492 977 EUR Paid up: 1 492 977 EUR
  (from: 11/10/2021)
Porsche Automotive Investment GmbH
Amount of investment: 750 EUR Paid up: 750 EUR
  (from: 11/10/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/27/2022)
Ing. Roman Bujna
Hlinkova 2140/28
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 09/20/2012
  (from: 10/10/2012)
Mag. Elmar Geisler
Aufhausen 39
Piesendorf 5721
Rakúska republika
From: 08/01/2023
  (from: 08/18/2023)
Acting in the name of the company: 
V prípade, ak má spoločnosť jedného konateľa, koná a podpisuje tento v jej mene samostatne. V prípade, ak má spoločnosť dvoch alebo viacerých konateľov, konajú a podpisujú v jej mene vždy dvaja konatelia spoločne.
  (from: 09/20/2019)
Capital: 
1 493 727 EUR Paid up: 1 493 727 EUR
  (from: 04/22/2009)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť je založená zakladateľs- kou listinou N 199/93, Nz 199/93 zo dňa 1.11.1993 v súlade s §§ 24, 57, 105 až 153 Zák. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 12634
  (from: 12/02/1993)
Zmeny v súlade so zmenami zakladateľskej listiny formou notárskej zápisnice zo dňa 11.1.1994 č. N 5/94, Nz 2/94 a N 6/94, Nz 3/94.
  (from: 03/03/1994)
Notárska zápisnica N 192/95, Nz 182/95 zo dňa 2.5.1995.
  (from: 05/22/1995)
Rozhodnutie jedinného spoločníka zo dňa 4.12.1996. Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 564/96, Nz 538/96 napísanej dňa 18.12.1996 notárom JUDr. Romanom Blahom.
  (from: 03/20/1997)
Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. n 318/98 dňa 31.7.1998, ktorou sa upravuje do súladu s ustanoveniami Zák. č. 11/98 Z.z. Zmena zakladateľskej listiny osvedčená do notárskej zápisnice č. Nz 322/+9 dňa 5.8.1998.
  (from: 01/29/1999)
Notárska zápisnica N 500/99, Nz 501/99 zo dňa 6.9.1999 o zmene zakladateľskej listiny v zmysle z.č. 127/1999 Z.z..
  (from: 10/27/1999)
Notárska zápisnica zo dňa 14.6.2000 pod č. N 123/2000, Nz 123/2000 o odvolaní konateľa a zmene spôsobu konania.
  (from: 10/12/2000)
Notárska zápisnica č. N 221/2000, Nz 221/2000 zo dňa 28.9.2000 osvedčujúca priebeh mimoriadneho valného zhromaždenia, na ktorom bolo schválené zlúčenie spoločnosti Porsche Slovakia, spol. s r.o.so spoločnosťou SONAUTO SLOVAKIA, spol s r.o., IČO: 31 344 496, pričom spoločnosť Porsche Slovakia, spol. s r.o. ako preberajúca spoločnosť sa stáva univerzálnym právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti SONAUTO SLOVAKIA, spol. s r.o.
  (from: 11/20/2000)
Notárska zápisnica Nz 004/01 zo dňa 12.1.2001 osvedčujúca zmenu zakladateľskej listiny. Notárska zápisnica N 34/2001, Nz 34/2001 zo dňa 31.1.2001 osvedčujúca rozhodnutie jediného spoločníka o zlúčení so spolonosťou EXTERNA Informačná technika spol. s r.o. Bratislava, so sídlom Stará Vajnorská 16, 832 44 Bratislava, IČO: 31 351 336, ktorej celé imanie, práva, záväzky a pohľadávky i budúce Porsche Slovakia spol. s r.o. preberá.
  (from: 03/26/2001)
Notárska zápisnica č. N 213/02, Nz 213/02 zo dňa 5.11.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena zakladateľskej listiny v časti predmet činnosti. Notárska zápisnica č. N 262/2002, Nz 262/2002 zo dňa 18.12.2002 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena zakladateľskej listiny.
  (from: 07/16/2003)
Uznesenie jediného spoločníka zo dňa 20.11.2006.
  (from: 01/01/2007)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.03.2010.
  (from: 04/16/2010)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 19.09.2012.
  (from: 10/10/2012)
Rozhodnutie spoločníkov prijaté mimo valného zhromaždenia dňa 06.03.2015.
  (from: 04/14/2015)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/21/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person