Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10422/R

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
Carbonium a.s.
  (od: 14.10.2006)
Sídlo: 
Kozia 12
Bratislava 811 03
  (od: 14.11.2014)
Matice slovenskej 10
Prievidza 971 01
  (od: 14.10.2006 do: 13.11.2014)
IČO: 
35 806 541
  (od: 14.10.2006)
Deň zápisu: 
26.02.2001
  (od: 14.10.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 14.10.2006)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.10.2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 14.10.2006)
sprostredkovateľská činnosť
  (od: 14.10.2006)
chemické spracovanie uhlia
  (od: 14.10.2006)
výroba aktívneho uhlia
  (od: 14.10.2006)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 14.10.2006)
JUDr. Jiří Kovář - predseda predstavenstva
Revoluční 1006/5
Praha 110 00
Česká republika
Vznik funkcie: 14.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2006)
Ing. Petr Břenek - podpredseda predstavenstva
Gen. Janouška 2822/1
Moravská Ostrava 702 00
Česká republika
Vznik funkcie: 14.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2006 do: 22.11.2011)
Ing. Petr Břenek - podpredseda predstavenstva
Gen. Janouška 2822/1
Moravská Ostrava 702 00
Česká republika
Vznik funkcie: 14.10.2006 Skončenie funkcie: 28.09.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.11.2011 do: 22.11.2011)
Pavel Gola - člen predstavenstva
Čeladná 103
Čeladná 739 12
Česká republika
Vznik funkcie: 14.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2006 do: 22.11.2011)
Pavel Gola - člen predstavenstva
Čeladná 103
Čeladná 739 12
Česká republika
Vznik funkcie: 14.10.2006 Skončenie funkcie: 28.09.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.11.2011 do: 22.11.2011)
Ing. Ján Hikl - člen predstavenstva
526
Opatovce nad Nitrou 972 02
Vznik funkcie: 17.05.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.08.2007 do: 22.11.2011)
Ing. Ján Hikl - člen predstavenstva
526
Opatovce nad Nitrou 972 02
Vznik funkcie: 17.05.2007 Skončenie funkcie: 14.10.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.11.2011 do: 22.11.2011)
Ing. Daniel Rexa - člen predstavenstva
Kukučínova 24
Nedožery - Brezany 972 12
Vznik funkcie: 14.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2006 do: 24.07.2014)
Ing. Daniel Rexa - člen predstavenstva
Kukučínova 24
Nedožery - Brezany 972 12
Vznik funkcie: 14.10.2006 Skončenie funkcie: 25.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2014 do: 24.07.2014)
Lumír Jakubíček - podpredseda predstavenstva
Rejskova 10
Praha 120 00
Vznik funkcie: 14.10.2011 Skončenie funkcie: 31.07.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.11.2014 do: 13.11.2014)
Lumír Jakubíček - podpredseda predstavenstva
Rejskova 10
Praha 120 00
Vznik funkcie: 14.10.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.11.2011 do: 13.11.2014)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti vo vzťahu k tretím osobám koná predseda predstavenstva samostatne.
  (od: 14.11.2014)
V mene spoločnosti vo vzťahu k tretím osobám konajú vždy dvaja členovia predstavenstva, z toho musí byť jeden predseda, resp. podpredseda predstavenstva.
  (od: 14.10.2006 do: 13.11.2014)
Základné imanie: 
66 400 EUR Rozsah splatenia: 66 400 EUR
  (od: 14.11.2014)
66 387,8378 EUR Rozsah splatenia: 66 387,8378 EUR
  (od: 05.03.2010 do: 13.11.2014)
2 000 000 Sk Rozsah splatenia: 2 000 000 Sk
  (od: 14.10.2006 do: 04.03.2010)
Akcie: 
Počet: 200
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 332 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Listinné akcie na meno sú prevoditeľné až po predchádzajúcom písomnom súhlase spoločnosti, o ktorom rozhoduje za spoločnosť valné zhromaždenie. Rozhodnutie o udelení alebo neudelení súhlasu s prevodom akcií oznámi akcionárovi predstavenstvo písomne do 90 dní od doručenia žiadosti. Valné zhromaždenie odmietne akcionárovi udeliť súhlas s prevodom akcií, ak : a) nadobúdateľ akcií má rovnaký alebo obdobný predmet podnikania alebo inej činnosti ako je predmet podnikania spoločnosti, alebo b) predmetom prevodu na nadobúdateľa nie sú všetky akcie, ktoré vlastní prevodca akcií v spoločnosti, alebo c) nadobúdateľ akcií má byť osoba, na ktorú bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bolo voči nej začaté konkurzné konanie, alebo bol na ňu vyhlásený konkurz podľa predpisov úpadkového práva, alebo d) nadobúdateľ akcií má byť osoba, na ktorú bol podaný návrh na reštrukturalizáciu, alebo bolo voči nej začaté reštrukturalizačné konanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia podľa predpisov úpadkového práva, alebo e) nadobúdateľ akcií má byť osoba, ktorá sa nachádza v skúšobnom období na základe povolenia oddĺženia podľa predpisov úpadkového práva, alebo f) nadobúdateľ akcií má byť osoba, ktorá je v likvidácii.
  (od: 14.11.2014)
Počet: 200
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331,939189 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Listinné akcie na meno sú prevoditeľné až po predchádzajúcom písomnom súhlase spoločnosti, o ktorom rozhoduje za spoločnosť valné zhromaždenie. Rozhodnutie o udelení alebo neudelení súhlasu s prevodom akcií oznámi akcionárovi predstavenstvo písomne do 90 dní od doručenia žiadosti. Valné zhromaždenie odmietne akcionárovi udeliť súhlas s prevodom akcií, ak : a) nadobúdateľ akcií má rovnaký alebo obdobný predmet podnikania alebo inej činnosti ako je predmet podnikania spoločnosti, alebo b) predmetom prevodu na nadobúdateľa nie sú všetky akcie, ktoré vlastní prevodca akcií v spoločnosti, alebo c) nadobúdateľ akcií má byť osoba, na ktorú bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bolo voči nej začaté konkurzné konanie, alebo bol na ňu vyhlásený konkurz podľa predpisov úpadkového práva, alebo d) nadobúdateľ akcií má byť osoba, na ktorú bol podaný návrh na reštrukturalizáciu, alebo bolo voči nej začaté reštrukturalizačné konanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia podľa predpisov úpadkového práva, alebo e) nadobúdateľ akcií má byť osoba, ktorá sa nachádza v skúšobnom období na základe povolenia oddĺženia podľa predpisov úpadkového práva, alebo f) nadobúdateľ akcií má byť osoba, ktorá je v likvidácii.
  (od: 05.03.2010 do: 13.11.2014)
Počet: 200
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Listinné akcie na meno sú prevoditeľné až po predchádzajúcom písomnom súhlase spoločnosti, o ktorom rozhoduje za spoločnosť valné zhromaždenie. Rozhodnutie o udelení alebo neudelení súhlasu s prevodom akcií oznámi akcionárovi predstavenstvo písomne do 90 dní od doručenia žiadosti. Valné zhromaždenie odmietne akcionárovi udeliť súhlas s prevodom akcií, ak : a) nadobúdateľ akcií má rovnaký alebo obdobný predmet podnikania alebo inej činnosti ako je predmet podnikania spoločnosti, alebo b) predmetom prevodu na nadobúdateľa nie sú všetky akcie, ktoré vlastní prevodca akcií v spoločnosti, alebo c) nadobúdateľ akcií má byť osoba, na ktorú bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bolo voči nej začaté konkurzné konanie, alebo bol na ňu vyhlásený konkurz podľa predpisov úpadkového práva, alebo d) nadobúdateľ akcií má byť osoba, na ktorú bol podaný návrh na reštrukturalizáciu, alebo bolo voči nej začaté reštrukturalizačné konanie, alebo bola povolená reštrukturalizácia podľa predpisov úpadkového práva, alebo e) nadobúdateľ akcií má byť osoba, ktorá sa nachádza v skúšobnom období na základe povolenia oddĺženia podľa predpisov úpadkového práva, alebo f) nadobúdateľ akcií má byť osoba, ktorá je v likvidácii.
  (od: 14.10.2006 do: 04.03.2010)
Dozorná rada: 
Ondřej Kovář
Hybešova 755
Modřice 664 42
Česká republika
Vznik funkcie: 31.07.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.11.2014)
Jakub Kovář
Hybešova 755
Modřice 664 42
Česká republika
Vznik funkcie: 31.07.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.11.2014)
Lumír Jakubíček
Rejskkova 10
Praha 120 00
Česká republika
Vznik funkcie: 31.07.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.11.2014)
Ing. Marta Čičmancová
Záborského 27/14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 14.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2006 do: 22.11.2011)
Ing. Marta Čičmancová
Záborského 27/14
Prievidza 971 01
Vznik funkcie: 14.10.2006 Skončenie funkcie: 14.10.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.11.2011 do: 22.11.2011)
Ing. Eleonóra Ferančíková
Diviacka Nová Ves 109
Diviacka Nová Ves 972 24
Vznik funkcie: 14.10.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.11.2011 do: 24.07.2014)
Ing. Eleonóra Ferančíková
Diviacka Nová Ves 109
Diviacka Nová Ves 972 24
Vznik funkcie: 14.10.2011 Skončenie funkcie: 25.06.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 25.07.2014 do: 24.07.2014)
Prof. Ing. Miroslav Kaloč, CSc.
Záhumení 357
Dolní Lhota 747 66
Česká republika
Vznik funkcie: 14.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2006 do: 22.11.2011)
Prof. Ing. Miroslav Kaloč, CSc.
Záhumení 357
Dolní Lhota 747 66
Česká republika
Vznik funkcie: 14.10.2006 Skončenie funkcie: 14.10.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.11.2011 do: 22.11.2011)
JUDr. Aleš Vídenský
Adamusova 993/1
Ostrava - Hrabůvka 700 30
Česká republika
Vznik funkcie: 14.10.2006
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.10.2006 do: 22.11.2011)
JUDr. Aleš Vídenský
Adamusova 993/1
Ostrava - Hrabůvka 700 30
Česká republika
Vznik funkcie: 14.10.2006 Skončenie funkcie: 28.09.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.11.2011 do: 22.11.2011)
Martin Lukschal
Nežárecká 85/4
Jindřichův Hradec 377 01
Česká republika
Vznik funkcie: 14.10.2011 Skončenie funkcie: 31.07.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.11.2014 do: 13.11.2014)
Otakar Doležal
Jablonecká 710
Praha 190 00
Vznik funkcie: 14.10.2011 Skončenie funkcie: 31.07.2014
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.11.2014 do: 13.11.2014)
Martin Lukschal
Nežárecká 85/4
Jindřichův Hradec 377 01
Česká republika
Vznik funkcie: 14.10.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.11.2011 do: 13.11.2014)
Otakar Doležal
Jablonecká 710
Praha 190 00
Vznik funkcie: 14.10.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.11.2011 do: 13.11.2014)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na valnom zhromaždení spoločnosti Carbonium s.r.o. so sídlom Štrajková 1, 972 51 Handlová, IČO 35 806 541, ktoré sa konalo dňa 22.09.2006, bolo rozhodnuté o zmene právnej formy spoločnosti Carbonium s.r.o. so sídlom Štrajková 1, 972 51 Handlová, IČO 35 806 541, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 12633/R, na akciovú spoločnosť Carbonium a.s. so sídlom Matice slovenskej 10, 971 01 Prievidza, IČO 35 806 541.
  (od: 14.10.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  19.05.2022
Dátum výpisu:  21.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)