Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10333/P

Business name: 
EKOBARD, a.s.
  (from: 10/25/2006)
Registered seat: 
Štefánikova 3751
Bardejov 085 01
  (from: 08/16/2008)
Identification number (IČO): 
36 690 830
  (from: 10/25/2006)
Date of entry: 
10/25/2006
  (from: 10/25/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/25/2006)
Objects of the company: 
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 10/25/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/25/2006)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 10/25/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/25/2006)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/25/2006)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 10/25/2006)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 10/25/2006)
odťahová služba
  (from: 10/25/2006)
úprava trávnatých, záhradných porastov a vodných tokov
  (from: 10/25/2006)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 10/25/2006)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 10/25/2006)
odchyt zvierat
  (from: 10/25/2006)
prevádzkovanie verejných WC
  (from: 10/25/2006)
prevádzkovanie trhovísk a trhových miest
  (from: 10/25/2006)
prevádzkovanie čistiarní
  (from: 10/25/2006)
baliace činnosti
  (from: 10/25/2006)
prenájom športových potrieb a zariadení
  (from: 10/25/2006)
prevádzkovanie parkovísk
  (from: 10/25/2006)
ťažba štrku
  (from: 10/25/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/25/2006)
Tibor Holtman - predseda predstavenstva
Radničné námestie 46/46
Bardejov 085 01
From: 07/27/2017
  (from: 09/09/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná voči tretím osobám v plnom rozsahu predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, mene a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 09/09/2017)
Capital: 
398 327,0265 EUR Paid up: 398 327,0265 EUR
  (from: 03/19/2009)
Shares: 
Number of shares: 500
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 796,654053 EUR
  (from: 03/19/2009)
Stockholder: 
Mesto Bardejov
Radničné námestie 16
Bardejov 085 01
  (from: 11/15/2022)
Supervisory board: 
Bc. Michal Hanko
Bezručova 607/27
Bardejov 085 01
From: 12/16/2022
  (from: 01/26/2023)
Mgr. Alexander Starinský
Jána Švermu 2570/4
Bardejov 085 01
From: 12/16/2022
  (from: 01/26/2023)
Ing. Ferdinand Exner
Chmelník 13
Bardejov 085 01
From: 12/16/2022
  (from: 01/26/2023)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/20/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person