Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Prešov
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10333/P

Obchodné meno: 
EKOBARD, a.s.
  (od: 25.10.2006)
Sídlo: 
Štefánikova 3751
Bardejov 085 01
  (od: 16.08.2008)
Orechová 2884
Bardejovská Nová Ves 085 01
  (od: 25.10.2006 do: 15.08.2008)
IČO: 
36 690 830
  (od: 25.10.2006)
Deň zápisu: 
25.10.2006
  (od: 25.10.2006)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 25.10.2006)
Predmet podnikania (činnosti): 
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 25.10.2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 25.10.2006)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (od: 25.10.2006)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 25.10.2006)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 25.10.2006)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 25.10.2006)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 25.10.2006)
odťahová služba
  (od: 25.10.2006)
úprava trávnatých, záhradných porastov a vodných tokov
  (od: 25.10.2006)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (od: 25.10.2006)
prevádzkovanie športových zariadení
  (od: 25.10.2006)
odchyt zvierat
  (od: 25.10.2006)
prevádzkovanie verejných WC
  (od: 25.10.2006)
prevádzkovanie trhovísk a trhových miest
  (od: 25.10.2006)
prevádzkovanie čistiarní
  (od: 25.10.2006)
baliace činnosti
  (od: 25.10.2006)
prenájom športových potrieb a zariadení
  (od: 25.10.2006)
prevádzkovanie parkovísk
  (od: 25.10.2006)
ťažba štrku
  (od: 25.10.2006)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 25.10.2006)
Tibor Holtman - predseda predstavenstva
Radničné námestie 46/46
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 27.07.2017
  (od: 09.09.2017)
Ing. Lukáš Brehuv - člen predstavenstva
Švábska 6763/55
Prešov 080 05
Vznik funkcie: 09.03.2016
  (od: 18.05.2016 do: 08.09.2017)
Ing. Lukáš Brehuv - člen predstavenstva
Švábska 6763/55
Prešov 080 05
Vznik funkcie: 09.03.2016 Skončenie funkcie: 26.07.2017
  (od: 09.09.2017 do: 08.09.2017)
Ján Garčár - predseda predstavenstva
Horovova 6
Košice - Barca 040 17
Vznik funkcie: 25.10.2006
  (od: 25.10.2006 do: 24.09.2013)
Ján Garčár - predseda predstavenstva
Horovova 6
Košice - Barca 040 17
Vznik funkcie: 25.10.2006 Skončenie funkcie: 13.08.2013
  (od: 25.09.2013 do: 24.09.2013)
Ing. Igor Guspan - člen
Vajanského nábrežie 59/17
Bratislava-Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 31.01.2008
  (od: 16.08.2008 do: 22.04.2010)
Ing. Igor Guspan - člen
Vajanského nábrežie 59/17
Bratislava-Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 31.01.2008 Skončenie funkcie: 09.03.2009
  (od: 23.04.2010 do: 22.04.2010)
Tibor Holtman - člen predstavenstva
Dlhý rad 20
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 25.10.2006
  (od: 25.10.2006 do: 08.09.2017)
Tibor Holtman - člen predstavenstva
Dlhý rad 20
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 25.10.2006 Skončenie funkcie: 26.07.2017
  (od: 09.09.2017 do: 08.09.2017)
Ladislav Chromčík - predseda
Nad plážou 1392/40
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 02.12.2014
  (od: 11.03.2015 do: 23.09.2015)
Ladislav Chromčík - predseda
Nad plážou 1392/40
Banská Bystrica 974 01
Vznik funkcie: 02.12.2014 Skončenie funkcie: 30.06.2015
  (od: 24.09.2015 do: 23.09.2015)
Ing. Erik Karabinoš - člen
Strmá 611/18
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 24.09.2009
  (od: 23.04.2010 do: 24.09.2013)
Ing. Erik Karabinoš - člen
Strmá 611/18
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 24.09.2009 Skončenie funkcie: 13.08.2013
  (od: 25.09.2013 do: 24.09.2013)
Erik Karabínoš - predseda
Strma 611/18
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 13.08.2013
  (od: 25.09.2013 do: 10.03.2015)
Erik Karabínoš - predseda
Strma 611/18
Nitra 949 01
Vznik funkcie: 13.08.2013 Skončenie funkcie: 01.10.2014
  (od: 11.03.2015 do: 10.03.2015)
Ing. Slavomír Kmecik - podpredseda
Sama Chalupku 5
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 17.05.2007
  (od: 16.08.2008 do: 08.09.2017)
Ing. Slavomír Kmecik - podpredseda
Sama Chalupku 5
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 17.05.2007 Skončenie funkcie: 26.07.2017
  (od: 09.09.2017 do: 08.09.2017)
Miroslav Mačej - podpredseda predstavenstva
Kukorelliho 65
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 25.10.2006
  (od: 25.10.2006 do: 15.08.2008)
Miroslav Mačej - podpredseda predstavenstva
Kukorelliho 65
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 25.10.2006 Skončenie funkcie: 17.05.2007
  (od: 16.08.2008 do: 15.08.2008)
Peter Minarčík - člen predstavenstva
Švábska 30
Prešov - Solivary 080 05
Vznik funkcie: 25.10.2006
  (od: 25.10.2006 do: 17.05.2016)
Peter Minarčík - člen predstavenstva
Švábska 30
Prešov - Solivary 080 05
Vznik funkcie: 25.10.2006 Skončenie funkcie: 09.03.2016
  (od: 18.05.2016 do: 17.05.2016)
Jozef Petrik - člen predstavenstva
Jarkova 65
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 25.10.2006
  (od: 25.10.2006 do: 15.08.2008)
Jozef Petrik - člen predstavenstva
Jarkova 65
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 25.10.2006 Skončenie funkcie: 31.01.2008
  (od: 16.08.2008 do: 15.08.2008)
Ing. Milan Remeta - člen
70
Lužany pri Topli 087 01
Vznik funkcie: 13.08.2013
  (od: 25.09.2013 do: 08.09.2017)
Ing. Milan Remeta - člen
70
Lužany pri Topli 087 01
Vznik funkcie: 13.08.2013 Skončenie funkcie: 26.07.2017
  (od: 09.09.2017 do: 08.09.2017)
Ing. Anna Schlentcová - predseda
Bielocerkevská 785/21
Košice 040 01
Vznik funkcie: 20.08.2015
  (od: 24.09.2015 do: 08.09.2017)
Ing. Anna Schlentcová - predseda
Bielocerkevská 785/21
Košice 040 01
Vznik funkcie: 20.08.2015 Skončenie funkcie: 26.07.2017
  (od: 09.09.2017 do: 08.09.2017)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná voči tretím osobám v plnom rozsahu predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, mene a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 09.09.2017)
V mene spoločnosti koná voči tretím osobám v plnom rozsahu predseda predstavenstva samostatne alebo v mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením funkcie dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo predseda predstavenstva samostatne.
  (od: 25.10.2006 do: 08.09.2017)
Dozorná rada: 
Bc. Michal Hanko
Bezručova 607/27
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 16.12.2022
  (od: 26.01.2023)
Mgr. Alexander Starinský
Jána Švermu 2570/4
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 16.12.2022
  (od: 26.01.2023)
Ing. Ferdinand Exner
Chmelník 13
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 16.12.2022
  (od: 26.01.2023)
Marek Božík
Gorkého 2
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 19.05.2011
  (od: 28.06.2011 do: 10.03.2015)
Marek Božík
Gorkého 2
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 19.05.2011 Skončenie funkcie: 02.12.2014
  (od: 11.03.2015 do: 10.03.2015)
Mgr. Viliam Čobirka
Jantárová 12
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 09.03.2016
  (od: 18.05.2016 do: 08.09.2017)
Mgr. Viliam Čobirka
Jantárová 12
Prešov 080 01
Vznik funkcie: 09.03.2016 Skončenie funkcie: 26.07.2017
  (od: 09.09.2017 do: 08.09.2017)
Ing. Štefan Eller - predseda
Tehelná 112
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 02.12.2014
  (od: 11.03.2015 do: 30.01.2019)
Ing. Štefan Eller - predseda
Tehelná 112
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 02.12.2014 Skončenie funkcie: 08.01.2019
  (od: 31.01.2019 do: 30.01.2019)
Bc. Michal Hanko
Bezručova 607/27
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 08.01.2019
  (od: 31.01.2019 do: 14.11.2022)
Bc. Michal Hanko
Bezručova 607/27
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 08.01.2019 Skončenie funkcie: 10.06.2021
  (od: 15.11.2022 do: 14.11.2022)
Ing. Mgr. Martin Holub - podpredseda
Na výslní 2953/5
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 02.12.2014
  (od: 20.01.2017 do: 08.09.2017)
Ing. Mgr. Martin Holub - podpredseda
Na výslní 2953/5
Ivanka pri Dunaji 900 28
Vznik funkcie: 02.12.2014 Skončenie funkcie: 26.07.2017
  (od: 09.09.2017 do: 08.09.2017)
Mgr. Martin Holub - podpredseda
Kazanská 12060/50
Podunajské Biskupice - Bratislava 821 06
Vznik funkcie: 02.12.2014
  (od: 11.03.2015 do: 19.01.2017)
Peter Horvát - člen
Malinová 22
Prešov 080 05
Vznik funkcie: 25.10.2006
  (od: 25.10.2006 do: 15.08.2008)
Peter Horvát - člen
Malinová 22
Prešov 080 05
Vznik funkcie: 25.10.2006 Skončenie funkcie: 31.01.2008
  (od: 16.08.2008 do: 15.08.2008)
Ing. Miroslav Jurko
Dubová 5
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 24.09.2009
  (od: 23.04.2010 do: 27.06.2011)
Ing. Miroslav Jurko
Dubová 5
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 24.09.2009 Skončenie funkcie: 19.05.2011
  (od: 28.06.2011 do: 27.06.2011)
Bc. Martin Jutka
Pod lipkou 24
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 02.12.2014
  (od: 11.03.2015 do: 30.01.2019)
Bc. Martin Jutka
Pod lipkou 24
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 02.12.2014 Skončenie funkcie: 08.01.2019
  (od: 31.01.2019 do: 30.01.2019)
Milan Kapec - člen
J. Grešáka 5
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 25.10.2006
  (od: 25.10.2006 do: 15.08.2008)
Milan Kapec - člen
J. Grešáka 5
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 25.10.2006 Skončenie funkcie: 17.05.2007
  (od: 16.08.2008 do: 15.08.2008)
Anton Karol - člen
Ťačevská 11
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 25.10.2006
  (od: 25.10.2006 do: 22.04.2010)
Anton Karol - člen
Ťačevská 11
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 25.10.2006 Skončenie funkcie: 27.08.2009
  (od: 23.04.2010 do: 22.04.2010)
Slavomír Kmecik - člen
Sama Chalupku 5
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 25.10.2006
  (od: 25.10.2006 do: 15.08.2008)
Slavomír Kmecik - člen
Sama Chalupku 5
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 25.10.2006 Skončenie funkcie: 17.05.2007
  (od: 16.08.2008 do: 15.08.2008)
Pavol Krok
Pod papierňou 46
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 17.05.2007
  (od: 16.08.2008 do: 27.06.2011)
Pavol Krok
Pod papierňou 46
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 17.05.2007 Skončenie funkcie: 19.05.2011
  (od: 28.06.2011 do: 27.06.2011)
JUDr. Milan Kundrát
Toplianska 3
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 17.05.2007
  (od: 16.08.2008 do: 27.06.2011)
JUDr. Milan Kundrát
Toplianska 3
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 17.05.2007 Skončenie funkcie: 19.05.2011
  (od: 28.06.2011 do: 27.06.2011)
Miroslav Mydlo
Nábrežná 4
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 02.12.2014
  (od: 11.03.2015 do: 30.01.2019)
Miroslav Mydlo
Nábrežná 4
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 02.12.2014 Skončenie funkcie: 08.01.2019
  (od: 31.01.2019 do: 30.01.2019)
Ing. Ľudmila Nemcová
Mierova 444/8
Drienov 082 04
Vznik funkcie: 24.09.2009
  (od: 23.04.2010 do: 10.03.2015)
Ing. Ľudmila Nemcová
Mierova 444/8
Drienov 082 04
Vznik funkcie: 24.09.2009 Skončenie funkcie: 02.12.2014
  (od: 11.03.2015 do: 10.03.2015)
Ing. Daniela Petriľáková
Ovocinárska 1697/52
Sabinov 083 01
Vznik funkcie: 31.01.2008
  (od: 16.08.2008 do: 22.04.2010)
Ing. Daniela Petriľáková
Ovocinárska 1697/52
Sabinov 083 01
Vznik funkcie: 31.01.2008 Skončenie funkcie: 24.09.2009
  (od: 23.04.2010 do: 22.04.2010)
Milan Remeta - člen
70
Lužany pri Topli 087 01
Vznik funkcie: 25.10.2006
  (od: 25.10.2006 do: 24.09.2013)
Milan Remeta - člen
70
Lužany pri Topli 087 01
Vznik funkcie: 25.10.2006 Skončenie funkcie: 13.08.2013
  (od: 25.09.2013 do: 24.09.2013)
Ing. Ivan Roháľ
Kostolná 5
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 19.05.2011
  (od: 28.06.2011 do: 29.12.2011)
Ing. Ivan Roháľ
Kostolná 5
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 19.05.2011 Skončenie funkcie: 30.11.2011
  (od: 30.12.2011 do: 29.12.2011)
Ing. Alexander Starinský
Jána Švermu 2570/4
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 08.01.2019
  (od: 31.01.2019 do: 14.11.2022)
Ing. Alexander Starinský
Jána Švermu 2570/4
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 08.01.2019 Skončenie funkcie: 19.10.2020
  (od: 15.11.2022 do: 14.11.2022)
Ing. Stanislav Ševčík - člen
Komenského 45
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 01.12.2011
  (od: 30.12.2011 do: 10.03.2015)
Ing. Stanislav Ševčík - člen
Komenského 45
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 01.12.2011 Skončenie funkcie: 02.12.2014
  (od: 11.03.2015 do: 10.03.2015)
MUDr. Július Zbyňovský
Pod Papierňou 67
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 19.05.2011
  (od: 28.06.2011 do: 10.03.2015)
MUDr. Július Zbyňovský
Pod Papierňou 67
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 19.05.2011 Skončenie funkcie: 02.12.2014
  (od: 11.03.2015 do: 10.03.2015)
Ing. Miroslava Žákova
Štúrova 339
Hanušovce nad Topľou 094 31
Vznik funkcie: 13.08.2013
  (od: 25.09.2013 do: 17.05.2016)
Ing. Miroslava Žákova
Štúrova 339
Hanušovce nad Topľou 094 31
Vznik funkcie: 13.08.2013 Skončenie funkcie: 09.03.2016
  (od: 18.05.2016 do: 17.05.2016)
Mgr. Peter Hudák , PhD.
Sázavského 597/15
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 08.01.2019 Skončenie funkcie: 16.12.2022
  (od: 26.01.2023 do: 25.01.2023)
Mgr. Peter Hudák , PhD.
Sázavského 597/15
Bardejov 085 01
Vznik funkcie: 08.01.2019
  (od: 31.01.2019 do: 25.01.2023)
Jaromír Zdziebko
Cintorínska 613/2
Bardejov 058 01
Vznik funkcie: 19.10.2020 Skončenie funkcie: 16.12.2022
  (od: 26.01.2023 do: 25.01.2023)
Jaromír Zdziebko
Cintorínska 613/2
Bardejov 058 01
Vznik funkcie: 19.10.2020
  (od: 15.11.2022 do: 25.01.2023)
Výška základného imania: 
398 327,0265 EUR Rozsah splatenia: 398 327,0265 EUR
  (od: 19.03.2009)
12 000 000 Sk Rozsah splatenia: 12 000 000 Sk
  (od: 26.11.2008 do: 18.03.2009)
12 000 000 Sk Rozsah splatenia: 6 456 000 Sk
  (od: 25.10.2006 do: 25.11.2008)
Akcie: 
Počet: 500
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 796,654053 EUR
  (od: 19.03.2009)
Počet: 500
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 24 000 Sk
  (od: 25.10.2006 do: 18.03.2009)
Akcionár: 
Mesto Bardejov
Radničné námestie 16
Bardejov 085 01
  (od: 15.11.2022)
Dátum aktualizácie údajov:  13.06.2024
Dátum výpisu:  18.06.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR