Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10333/P

Business name: 
EKOBARD, a.s.
  (from: 10/25/2006)
Registered seat: 
Štefánikova 3751
Bardejov 085 01
  (from: 08/16/2008)
Orechová 2884
Bardejovská Nová Ves 085 01
  (from: 10/25/2006 until: 08/15/2008)
Identification number (IČO): 
36 690 830
  (from: 10/25/2006)
Date of entry: 
10/25/2006
  (from: 10/25/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 10/25/2006)
Objects of the company: 
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 10/25/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/25/2006)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 10/25/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/25/2006)
sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 10/25/2006)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 10/25/2006)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 10/25/2006)
odťahová služba
  (from: 10/25/2006)
úprava trávnatých, záhradných porastov a vodných tokov
  (from: 10/25/2006)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 10/25/2006)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 10/25/2006)
odchyt zvierat
  (from: 10/25/2006)
prevádzkovanie verejných WC
  (from: 10/25/2006)
prevádzkovanie trhovísk a trhových miest
  (from: 10/25/2006)
prevádzkovanie čistiarní
  (from: 10/25/2006)
baliace činnosti
  (from: 10/25/2006)
prenájom športových potrieb a zariadení
  (from: 10/25/2006)
prevádzkovanie parkovísk
  (from: 10/25/2006)
ťažba štrku
  (from: 10/25/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 10/25/2006)
Tibor Holtman - predseda predstavenstva
Radničné námestie 46/46
Bardejov 085 01
From: 07/27/2017
  (from: 09/09/2017)
Ing. Lukáš Brehuv - člen predstavenstva
Švábska 6763/55
Prešov 080 05
From: 03/09/2016
  (from: 05/18/2016 until: 09/08/2017)
Ing. Lukáš Brehuv - člen predstavenstva
Švábska 6763/55
Prešov 080 05
From: 03/09/2016 Until: 07/26/2017
  (from: 09/09/2017 until: 09/08/2017)
Ján Garčár - predseda predstavenstva
Horovova 6
Košice - Barca 040 17
From: 10/25/2006
  (from: 10/25/2006 until: 09/24/2013)
Ján Garčár - predseda predstavenstva
Horovova 6
Košice - Barca 040 17
From: 10/25/2006 Until: 08/13/2013
  (from: 09/25/2013 until: 09/24/2013)
Ing. Igor Guspan - člen
Vajanského nábrežie 59/17
Bratislava-Staré Mesto 811 02
From: 01/31/2008
  (from: 08/16/2008 until: 04/22/2010)
Ing. Igor Guspan - člen
Vajanského nábrežie 59/17
Bratislava-Staré Mesto 811 02
From: 01/31/2008 Until: 03/09/2009
  (from: 04/23/2010 until: 04/22/2010)
Tibor Holtman - člen predstavenstva
Dlhý rad 20
Bardejov 085 01
From: 10/25/2006
  (from: 10/25/2006 until: 09/08/2017)
Tibor Holtman - člen predstavenstva
Dlhý rad 20
Bardejov 085 01
From: 10/25/2006 Until: 07/26/2017
  (from: 09/09/2017 until: 09/08/2017)
Ladislav Chromčík - predseda
Nad plážou 1392/40
Banská Bystrica 974 01
From: 12/02/2014
  (from: 03/11/2015 until: 09/23/2015)
Ladislav Chromčík - predseda
Nad plážou 1392/40
Banská Bystrica 974 01
From: 12/02/2014 Until: 06/30/2015
  (from: 09/24/2015 until: 09/23/2015)
Ing. Erik Karabinoš - člen
Strmá 611/18
Nitra 949 01
From: 09/24/2009
  (from: 04/23/2010 until: 09/24/2013)
Ing. Erik Karabinoš - člen
Strmá 611/18
Nitra 949 01
From: 09/24/2009 Until: 08/13/2013
  (from: 09/25/2013 until: 09/24/2013)
Erik Karabínoš - predseda
Strma 611/18
Nitra 949 01
From: 08/13/2013
  (from: 09/25/2013 until: 03/10/2015)
Erik Karabínoš - predseda
Strma 611/18
Nitra 949 01
From: 08/13/2013 Until: 10/01/2014
  (from: 03/11/2015 until: 03/10/2015)
Ing. Slavomír Kmecik - podpredseda
Sama Chalupku 5
Bardejov 085 01
From: 05/17/2007
  (from: 08/16/2008 until: 09/08/2017)
Ing. Slavomír Kmecik - podpredseda
Sama Chalupku 5
Bardejov 085 01
From: 05/17/2007 Until: 07/26/2017
  (from: 09/09/2017 until: 09/08/2017)
Miroslav Mačej - podpredseda predstavenstva
Kukorelliho 65
Bardejov 085 01
From: 10/25/2006
  (from: 10/25/2006 until: 08/15/2008)
Miroslav Mačej - podpredseda predstavenstva
Kukorelliho 65
Bardejov 085 01
From: 10/25/2006 Until: 05/17/2007
  (from: 08/16/2008 until: 08/15/2008)
Peter Minarčík - člen predstavenstva
Švábska 30
Prešov - Solivary 080 05
From: 10/25/2006
  (from: 10/25/2006 until: 05/17/2016)
Peter Minarčík - člen predstavenstva
Švábska 30
Prešov - Solivary 080 05
From: 10/25/2006 Until: 03/09/2016
  (from: 05/18/2016 until: 05/17/2016)
Jozef Petrik - člen predstavenstva
Jarkova 65
Prešov 080 01
From: 10/25/2006
  (from: 10/25/2006 until: 08/15/2008)
Jozef Petrik - člen predstavenstva
Jarkova 65
Prešov 080 01
From: 10/25/2006 Until: 01/31/2008
  (from: 08/16/2008 until: 08/15/2008)
Ing. Milan Remeta - člen
70
Lužany pri Topli 087 01
From: 08/13/2013
  (from: 09/25/2013 until: 09/08/2017)
Ing. Milan Remeta - člen
70
Lužany pri Topli 087 01
From: 08/13/2013 Until: 07/26/2017
  (from: 09/09/2017 until: 09/08/2017)
Ing. Anna Schlentcová - predseda
Bielocerkevská 785/21
Košice 040 01
From: 08/20/2015
  (from: 09/24/2015 until: 09/08/2017)
Ing. Anna Schlentcová - predseda
Bielocerkevská 785/21
Košice 040 01
From: 08/20/2015 Until: 07/26/2017
  (from: 09/09/2017 until: 09/08/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná voči tretím osobám v plnom rozsahu predseda predstavenstva samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, mene a funkcii pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (from: 09/09/2017)
V mene spoločnosti koná voči tretím osobám v plnom rozsahu predseda predstavenstva samostatne alebo v mene spoločnosti konajú dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa robí tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoj podpis s uvedením funkcie dvaja členovia predstavenstva spoločne, alebo predseda predstavenstva samostatne.
  (from: 10/25/2006 until: 09/08/2017)
Capital: 
398 327,0265 EUR Paid up: 398 327,0265 EUR
  (from: 03/19/2009)
12 000 000 Sk Paid up: 12 000 000 Sk
  (from: 11/26/2008 until: 03/18/2009)
12 000 000 Sk Paid up: 6 456 000 Sk
  (from: 10/25/2006 until: 11/25/2008)
Shares: 
Number of shares: 500
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 796,654053 EUR
  (from: 03/19/2009)
Number of shares: 500
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 24 000 Sk
  (from: 10/25/2006 until: 03/18/2009)
Stockholder: 
Mesto Bardejov
Radničné námestie 16
Bardejov 085 01
  (from: 11/15/2022)
Supervisory board: 
Bc. Michal Hanko
Bezručova 607/27
Bardejov 085 01
From: 12/16/2022
  (from: 01/26/2023)
Mgr. Alexander Starinský
Jána Švermu 2570/4
Bardejov 085 01
From: 12/16/2022
  (from: 01/26/2023)
Ing. Ferdinand Exner
Chmelník 13
Bardejov 085 01
From: 12/16/2022
  (from: 01/26/2023)
Marek Božík
Gorkého 2
Bardejov 085 01
From: 05/19/2011
  (from: 06/28/2011 until: 03/10/2015)
Marek Božík
Gorkého 2
Bardejov 085 01
From: 05/19/2011 Until: 12/02/2014
  (from: 03/11/2015 until: 03/10/2015)
Mgr. Viliam Čobirka
Jantárová 12
Prešov 080 01
From: 03/09/2016
  (from: 05/18/2016 until: 09/08/2017)
Mgr. Viliam Čobirka
Jantárová 12
Prešov 080 01
From: 03/09/2016 Until: 07/26/2017
  (from: 09/09/2017 until: 09/08/2017)
Ing. Štefan Eller - predseda
Tehelná 112
Bardejov 085 01
From: 12/02/2014
  (from: 03/11/2015 until: 01/30/2019)
Ing. Štefan Eller - predseda
Tehelná 112
Bardejov 085 01
From: 12/02/2014 Until: 01/08/2019
  (from: 01/31/2019 until: 01/30/2019)
Bc. Michal Hanko
Bezručova 607/27
Bardejov 085 01
From: 01/08/2019
  (from: 01/31/2019 until: 11/14/2022)
Bc. Michal Hanko
Bezručova 607/27
Bardejov 085 01
From: 01/08/2019 Until: 06/10/2021
  (from: 11/15/2022 until: 11/14/2022)
Ing. Mgr. Martin Holub - podpredseda
Na výslní 2953/5
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 12/02/2014
  (from: 01/20/2017 until: 09/08/2017)
Ing. Mgr. Martin Holub - podpredseda
Na výslní 2953/5
Ivanka pri Dunaji 900 28
From: 12/02/2014 Until: 07/26/2017
  (from: 09/09/2017 until: 09/08/2017)
Mgr. Martin Holub - podpredseda
Kazanská 12060/50
Podunajské Biskupice - Bratislava 821 06
From: 12/02/2014
  (from: 03/11/2015 until: 01/19/2017)
Peter Horvát - člen
Malinová 22
Prešov 080 05
From: 10/25/2006
  (from: 10/25/2006 until: 08/15/2008)
Peter Horvát - člen
Malinová 22
Prešov 080 05
From: 10/25/2006 Until: 01/31/2008
  (from: 08/16/2008 until: 08/15/2008)
Ing. Miroslav Jurko
Dubová 5
Bardejov 085 01
From: 09/24/2009
  (from: 04/23/2010 until: 06/27/2011)
Ing. Miroslav Jurko
Dubová 5
Bardejov 085 01
From: 09/24/2009 Until: 05/19/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/27/2011)
Bc. Martin Jutka
Pod lipkou 24
Bardejov 085 01
From: 12/02/2014
  (from: 03/11/2015 until: 01/30/2019)
Bc. Martin Jutka
Pod lipkou 24
Bardejov 085 01
From: 12/02/2014 Until: 01/08/2019
  (from: 01/31/2019 until: 01/30/2019)
Milan Kapec - člen
J. Grešáka 5
Bardejov 085 01
From: 10/25/2006
  (from: 10/25/2006 until: 08/15/2008)
Milan Kapec - člen
J. Grešáka 5
Bardejov 085 01
From: 10/25/2006 Until: 05/17/2007
  (from: 08/16/2008 until: 08/15/2008)
Anton Karol - člen
Ťačevská 11
Bardejov 085 01
From: 10/25/2006
  (from: 10/25/2006 until: 04/22/2010)
Anton Karol - člen
Ťačevská 11
Bardejov 085 01
From: 10/25/2006 Until: 08/27/2009
  (from: 04/23/2010 until: 04/22/2010)
Slavomír Kmecik - člen
Sama Chalupku 5
Bardejov 085 01
From: 10/25/2006
  (from: 10/25/2006 until: 08/15/2008)
Slavomír Kmecik - člen
Sama Chalupku 5
Bardejov 085 01
From: 10/25/2006 Until: 05/17/2007
  (from: 08/16/2008 until: 08/15/2008)
Pavol Krok
Pod papierňou 46
Bardejov 085 01
From: 05/17/2007
  (from: 08/16/2008 until: 06/27/2011)
Pavol Krok
Pod papierňou 46
Bardejov 085 01
From: 05/17/2007 Until: 05/19/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/27/2011)
JUDr. Milan Kundrát
Toplianska 3
Bardejov 085 01
From: 05/17/2007
  (from: 08/16/2008 until: 06/27/2011)
JUDr. Milan Kundrát
Toplianska 3
Bardejov 085 01
From: 05/17/2007 Until: 05/19/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/27/2011)
Miroslav Mydlo
Nábrežná 4
Bardejov 085 01
From: 12/02/2014
  (from: 03/11/2015 until: 01/30/2019)
Miroslav Mydlo
Nábrežná 4
Bardejov 085 01
From: 12/02/2014 Until: 01/08/2019
  (from: 01/31/2019 until: 01/30/2019)
Ing. Ľudmila Nemcová
Mierova 444/8
Drienov 082 04
From: 09/24/2009
  (from: 04/23/2010 until: 03/10/2015)
Ing. Ľudmila Nemcová
Mierova 444/8
Drienov 082 04
From: 09/24/2009 Until: 12/02/2014
  (from: 03/11/2015 until: 03/10/2015)
Ing. Daniela Petriľáková
Ovocinárska 1697/52
Sabinov 083 01
From: 01/31/2008
  (from: 08/16/2008 until: 04/22/2010)
Ing. Daniela Petriľáková
Ovocinárska 1697/52
Sabinov 083 01
From: 01/31/2008 Until: 09/24/2009
  (from: 04/23/2010 until: 04/22/2010)
Milan Remeta - člen
70
Lužany pri Topli 087 01
From: 10/25/2006
  (from: 10/25/2006 until: 09/24/2013)
Milan Remeta - člen
70
Lužany pri Topli 087 01
From: 10/25/2006 Until: 08/13/2013
  (from: 09/25/2013 until: 09/24/2013)
Ing. Ivan Roháľ
Kostolná 5
Bardejov 085 01
From: 05/19/2011
  (from: 06/28/2011 until: 12/29/2011)
Ing. Ivan Roháľ
Kostolná 5
Bardejov 085 01
From: 05/19/2011 Until: 11/30/2011
  (from: 12/30/2011 until: 12/29/2011)
Ing. Alexander Starinský
Jána Švermu 2570/4
Bardejov 085 01
From: 01/08/2019
  (from: 01/31/2019 until: 11/14/2022)
Ing. Alexander Starinský
Jána Švermu 2570/4
Bardejov 085 01
From: 01/08/2019 Until: 10/19/2020
  (from: 11/15/2022 until: 11/14/2022)
Ing. Stanislav Ševčík - člen
Komenského 45
Bardejov 085 01
From: 12/01/2011
  (from: 12/30/2011 until: 03/10/2015)
Ing. Stanislav Ševčík - člen
Komenského 45
Bardejov 085 01
From: 12/01/2011 Until: 12/02/2014
  (from: 03/11/2015 until: 03/10/2015)
MUDr. Július Zbyňovský
Pod Papierňou 67
Bardejov 085 01
From: 05/19/2011
  (from: 06/28/2011 until: 03/10/2015)
MUDr. Július Zbyňovský
Pod Papierňou 67
Bardejov 085 01
From: 05/19/2011 Until: 12/02/2014
  (from: 03/11/2015 until: 03/10/2015)
Ing. Miroslava Žákova
Štúrova 339
Hanušovce nad Topľou 094 31
From: 08/13/2013
  (from: 09/25/2013 until: 05/17/2016)
Ing. Miroslava Žákova
Štúrova 339
Hanušovce nad Topľou 094 31
From: 08/13/2013 Until: 03/09/2016
  (from: 05/18/2016 until: 05/17/2016)
Mgr. Peter Hudák , PhD.
Sázavského 597/15
Bardejov 085 01
From: 01/08/2019 Until: 12/16/2022
  (from: 01/26/2023 until: 01/25/2023)
Mgr. Peter Hudák , PhD.
Sázavského 597/15
Bardejov 085 01
From: 01/08/2019
  (from: 01/31/2019 until: 01/25/2023)
Jaromír Zdziebko
Cintorínska 613/2
Bardejov 058 01
From: 10/19/2020 Until: 12/16/2022
  (from: 01/26/2023 until: 01/25/2023)
Jaromír Zdziebko
Cintorínska 613/2
Bardejov 058 01
From: 10/19/2020
  (from: 11/15/2022 until: 01/25/2023)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/13/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person