Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10219/T

Obchodné meno: 
Trnavská teplárenská, a.s.
  (od: 01.11.2001)
Sídlo: 
Coburgova 84
Trnava 917 42
  (od: 01.11.2001)
IČO: 
36 246 034
  (od: 01.11.2001)
Deň zápisu: 
01.11.2001
  (od: 01.11.2001)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.11.2001)
Predmet činnosti: 
výroba tepla
  (od: 18.12.2001)
výkup tepla
  (od: 18.12.2001)
rozvod tepla
  (od: 18.12.2001)
zámočníctvo
  (od: 31.08.2006)
inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.08.2006)
odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 31.08.2006)
oprava a údržba vyhradených technických zariadení plynových
  (od: 31.08.2006)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (od: 31.08.2006)
montáž, oprava a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 31.08.2006)
oprava a montáž určených meradiel
  (od: 31.08.2006)
oprava cestných motorových vozidiel
  (od: 31.08.2006)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.08.2006)
montáž káblových rozvodov
  (od: 31.08.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.08.2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.08.2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 31.08.2006)
prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (od: 31.08.2006)
poskytovanie prác strojnými mechanizmami
  (od: 31.08.2006)
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce, prenájom strojov a zariadení)
  (od: 31.08.2006)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (od: 31.08.2006)
poskytovanie služieb vodiča motorového vozidla
  (od: 21.11.2006)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (od: 08.09.2018)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (od: 08.09.2018)
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (od: 08.09.2018)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako s nebezpečným odpadom
  (od: 08.09.2018)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (od: 08.09.2018)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (od: 08.09.2018)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (od: 08.09.2018)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (od: 08.09.2018)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
  (od: 08.09.2018)
Sťahovacie služby
  (od: 08.09.2018)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (od: 08.09.2018)
Kuriérske služby
  (od: 08.09.2018)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (od: 08.09.2018)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (od: 08.09.2018)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (od: 08.09.2018)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (od: 08.09.2018)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (od: 08.09.2018)
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
  (od: 08.09.2018)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (od: 08.09.2018)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (od: 08.09.2018)
Fotografické služby
  (od: 08.09.2018)
Čistiace a upratovacie služby
  (od: 08.09.2018)
Administratívne služby
  (od: 08.09.2018)
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (od: 08.09.2018)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (od: 01.01.2021)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 12.05.2021)
Vedenie účtovníctva
  (od: 12.05.2021)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.11.2001)
Ing. Juraj Slašťan - predseda predstavenstva
Šustekova 49
Bratislava 851 04
Vznik funkcie: 10.06.2020
  (od: 16.06.2020)
Ing. Peter Srpoň - Člen predstavenstva
Drotárska 9
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
Vznik funkcie: 01.12.2020
  (od: 23.12.2020)
JUDr. Peter Ševcech - Člen predstavenstva
Na Varte 2/a
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Vznik funkcie: 01.06.2021
  (od: 25.06.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva spoločnosti.Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 24.12.2020)
Základné imanie: 
17 615 488,4 EUR
  (od: 09.04.2009)
Akcie: 
Počet: 530587
Druh: kmenové, zaknihované na doručiteľa
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
  (od: 09.04.2009)
Akcionár: 
MH Manažment, a.s.
Trnavská cesta 100
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
  (od: 02.04.2016)
Dozorná rada: 
Ing. Marek Totka
Hošťáky 271/49
Dolná Krupá 919 65
Vznik funkcie: 20.03.2019
  (od: 26.06.2019)
JUDr. Martin Práznovský
Seredská 1035/13
Pata 925 53
Vznik funkcie: 20.08.2020
  (od: 01.09.2020)
Vladislav Krasický
Vrchná 1305/12E
Moravany nad Váhom 922 21
Vznik funkcie: 06.11.2020
  (od: 24.12.2020)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.10.2001 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Zb. a podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky č. 569/2001 zo dňa 20.06.2001 o privatizácii podniku: Západoslovenské energetické závody, štátny podnik, so sídlom 816 47 Bratislava, Čulenova 6, IČO: 00 152 153. Na realizáciu bol určený privatizačný projekt, vedený v evidencii Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod číslom 2263. Rozhodnutie sa týka celého majetku podniku Západoslovenské energetické závody, štátny podnik podľa výstupného formulára F. 1 (D)/1, F. 1(D)/2 a F. 1(D)/3 určeného privatizačného projektu. Rozhodnutím č. 96/2001 ministra hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 15.10.2001, č. 4278/2001 - 1000- 010 bol na základe vyššieuvedeného privatizačného projektu a uznesenia vlády SR a v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov dňom 31.10.2001 zrušený bez likvidácie štátny podnik Západoslovenské energetické závody, š.p.. Všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme), okrem práv podľa § 16 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zrušeného štátneho podniku v súlade so schváleným privatizačným projektom prechádzajú na Fond národného majetku Slovenskej republiky, ktorý dňom 01.11.2001 vloží majetok štátneho podniku do akciových spoločností: Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava Trnavská teplárenská, a.s., Trnava.
  (od: 01.11.2001)
Dodatok č. 1 k Stanovám spoločnosti schválený riadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 27.6.2002, rozhodnutie o zmene stanov spoločnosti vyhotovené notárskou zápisnicou č. NZ 155/2002, N 161/2002, zo dňa 15.7.2002.
  (od: 17.09.2002)
Rozhodnutie jediného akcionára o odvolaní a zvolení členov predstavenstva a dozornej rady zo dňa 28.05.2003.
  (od: 20.10.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára o odvolaní a zvolení členov predstavenstva a dozornej rady zo dňa 05.12.2003.
  (od: 06.05.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  29.07.2021
Dátum výpisu:  01.08.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)