Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10219/T

Business name: 
Trnavská teplárenská, a.s.
  (from: 11/01/2001)
Registered seat: 
Coburgova 84
Trnava 917 42
  (from: 11/01/2001)
Identification number (IČO): 
36 246 034
  (from: 11/01/2001)
Date of entry: 
11/01/2001
  (from: 11/01/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 11/01/2001)
Objects of the company: 
výroba tepla
  (from: 12/18/2001)
výkup tepla
  (from: 12/18/2001)
rozvod tepla
  (from: 12/18/2001)
zámočníctvo
  (from: 08/31/2006)
inžinierska činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/31/2006)
odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 08/31/2006)
oprava a údržba vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 08/31/2006)
montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových
  (from: 08/31/2006)
montáž, oprava a údržba vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 08/31/2006)
oprava a montáž určených meradiel
  (from: 08/31/2006)
oprava cestných motorových vozidiel
  (from: 08/31/2006)
ubytovacie služby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/31/2006)
montáž káblových rozvodov
  (from: 08/31/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi ( maloobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/31/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti ( veľkoobchod ) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/31/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 08/31/2006)
prenájom hnuteľných vecí s výnimkou tých, na ktoré sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 08/31/2006)
poskytovanie prác strojnými mechanizmami
  (from: 08/31/2006)
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce, prenájom strojov a zariadení)
  (from: 08/31/2006)
inštalácia elektrických rozvodov a zariadení na bezpečné napätie
  (from: 08/31/2006)
poskytovanie služieb vodiča motorového vozidla
  (from: 11/21/2006)
Výroba a opracovanie jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 09/08/2018)
Výroba elektrických zariadení a elektrických súčiastok
  (from: 09/08/2018)
Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
  (from: 09/08/2018)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako s nebezpečným odpadom
  (from: 09/08/2018)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 09/08/2018)
Prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 09/08/2018)
Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 09/08/2018)
Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
  (from: 09/08/2018)
Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5t vrátane prípojného vozidla
  (from: 09/08/2018)
Sťahovacie služby
  (from: 09/08/2018)
Skladovanie a pomocné činnosti v doprave
  (from: 09/08/2018)
Kuriérske služby
  (from: 09/08/2018)
Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 09/08/2018)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 09/08/2018)
Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 09/08/2018)
Prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 09/08/2018)
Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 09/08/2018)
Oprávnené overovanie správ o emisiách skleníkových plynov z prevádzky
  (from: 09/08/2018)
Informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 09/08/2018)
Reklamné a marketingové služby, prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 09/08/2018)
Fotografické služby
  (from: 09/08/2018)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 09/08/2018)
Administratívne služby
  (from: 09/08/2018)
Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
  (from: 09/08/2018)
Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 01/01/2021)
Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/12/2021)
Vedenie účtovníctva
  (from: 05/12/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/01/2001)
Ing. Juraj Slašťan - predseda predstavenstva
Šustekova 49
Bratislava 851 04
From: 06/10/2020
  (from: 06/16/2020)
Ing. Peter Srpoň - Member of the Board of Directors
Drotárska 9
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 02
From: 12/01/2020
  (from: 12/23/2020)
JUDr. Peter Ševcech - Member of the Board of Directors
Na Varte 2/a
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 06/01/2021
  (from: 06/25/2021)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení konať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva, a to predseda predstavenstva spolu s členom predstavenstva spoločnosti.Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 12/24/2020)
Capital: 
17 615 488,4 EUR
  (from: 04/09/2009)
Shares: 
Number of shares: 530587
Druh: kmenové, zaknihované na doručiteľa
Nominal value: 33,2 EUR
  (from: 04/09/2009)
Stockholder: 
MH Manažment, a.s.
Trnavská cesta 100
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
  (from: 04/02/2016)
Supervisory board: 
Ing. Marek Totka
Hošťáky 271/49
Dolná Krupá 919 65
From: 03/20/2019
  (from: 06/26/2019)
JUDr. Martin Práznovský
Seredská 1035/13
Pata 925 53
From: 08/20/2020
  (from: 09/01/2020)
Vladislav Krasický
Vrchná 1305/12E
Moravany nad Váhom 922 21
From: 11/06/2020
  (from: 12/24/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 15.10.2001 podľa § 162 a nasl. Obchodného zákonníka a podľa § 10 ods. 1 a 2 zákona č. 92/1991 Zb. a podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov a na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky č. 569/2001 zo dňa 20.06.2001 o privatizácii podniku: Západoslovenské energetické závody, štátny podnik, so sídlom 816 47 Bratislava, Čulenova 6, IČO: 00 152 153. Na realizáciu bol určený privatizačný projekt, vedený v evidencii Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku SR pod číslom 2263. Rozhodnutie sa týka celého majetku podniku Západoslovenské energetické závody, štátny podnik podľa výstupného formulára F. 1 (D)/1, F. 1(D)/2 a F. 1(D)/3 určeného privatizačného projektu. Rozhodnutím č. 96/2001 ministra hospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 15.10.2001, č. 4278/2001 - 1000- 010 bol na základe vyššieuvedeného privatizačného projektu a uznesenia vlády SR a v súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov dňom 31.10.2001 zrušený bez likvidácie štátny podnik Západoslovenské energetické závody, š.p.. Všetok majetok, práva, povinnosti a záväzky (i neznáme), okrem práv podľa § 16 zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zrušeného štátneho podniku v súlade so schváleným privatizačným projektom prechádzajú na Fond národného majetku Slovenskej republiky, ktorý dňom 01.11.2001 vloží majetok štátneho podniku do akciových spoločností: Západoslovenská energetika, a.s., Bratislava Bratislavská teplárenská, a.s., Bratislava Trnavská teplárenská, a.s., Trnava.
  (from: 11/01/2001)
Dodatok č. 1 k Stanovám spoločnosti schválený riadnym valným zhromaždením spoločnosti dňa 27.6.2002, rozhodnutie o zmene stanov spoločnosti vyhotovené notárskou zápisnicou č. NZ 155/2002, N 161/2002, zo dňa 15.7.2002.
  (from: 09/17/2002)
Rozhodnutie jediného akcionára o odvolaní a zvolení členov predstavenstva a dozornej rady zo dňa 28.05.2003.
  (from: 10/20/2003)
Rozhodnutie jediného akcionára o odvolaní a zvolení členov predstavenstva a dozornej rady zo dňa 05.12.2003.
  (from: 05/06/2004)
Date of updating data in databases:  09/20/2021
Date of extract :  09/21/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person