Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  42846/B

Business name: 
Swiss Re Business Services (Slovakia) s.r.o. v likvidácii
  (from: 09/30/2016 until: 12/05/2017)
Registered seat: 
Karadžičova 12
Bratislava 821 08
  (from: 01/01/2012 until: 12/05/2017)
Identification number (IČO): 
36 689 602
  (from: 10/21/2006)
Date of entry: 
10/21/2006
  (from: 10/21/2006)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 12/06/2017)
Date of deletion: 
12/06/2017
  (from: 12/06/2017)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/06/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/21/2006)
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 01/15/2009 until: 12/05/2017)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 09/01/2016
rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 25.8.2016
  (from: 09/30/2016)
 Liquidators:
Nima Motazed
Strassergasse 8-12/1/7
Viedeň 1190
Rakúska republika
From: 09/01/2016 Until: 12/06/2017
  (from: 09/30/2016)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná za spoločnosť samostatne a to tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/30/2016)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
V zmysle čl. 1.1 zmluvy o prevode časti podniku medzi Swiss Re Business Services (Slovakia) s.r.o. ako predávajúcim a Swiss Re Europe S.A., organizačná zložka Slovensko, IČO: 36 869 791 ako kupujúcim zo dňa 30. decembra 2010.
  (from: 01/29/2011)
Predaj časti podniku
V súlade s článkom I Zmluvy o predaji časti podniku (Bill of Sale) uzavretej medzi Swiss Re Business Services (Slovakia) s.r.o. a BlackRock Slovakia s. r. o. dňa 31.08.2012.
  (from: 09/29/2012)
Predaj časti podniku
V zmysle článku 2.1 Zmluvy o prevode časti podniku (Agreement on the transfer of part of business) medzi Swiss Re Business Services (Slovakia) s.r.o. ako predávajúcim a Swiss Re Europe S.A., konajúcou prostredníctvom svojej organizačnej zložky Swiss Re Europe S.A.,organizačná zložka Slovensko, IČO: 36 869 791, ako kupujúcim zo dňa 16.12.2015.
  (from: 01/21/2016)
Predaj časti podniku
V zmysle článku 2.1 Zmluvy o prevode časti podniku (Agreement on the transfer of part of business) medzi Swiss Re Business Services (Slovakia) s.r.o. ako predávajúcim a Swiss Re Management AG, konajúcou prostredníctvom svojej organizačnej zložky Swiss Re Management AG, organizačná zložka, IČO: 48 293 270, ako kupujúcim zo dňa 14.12.2015.
  (from: 01/21/2016)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person