Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6199/S

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
INKASO Pohžadávok, spol. s r.o.
  (from: 04/30/2001)
GMC-Next, spol. s r.o.
  (from: 12/21/1999 until: 04/29/2001)
Registered seat: 
Hronského 2712
Vranov nad Topžou 093 01
  (from: 02/14/2015)
Jiráskova 12
Lučenec 984 01
  (from: 06/24/2004 until: 02/13/2015)
Rudlovská cesta 53
Banská Bystrica 974 01
  (from: 04/30/2001 until: 06/23/2004)
Partizánska 97
Banská Bystrica 974 54
  (from: 12/21/1999 until: 04/29/2001)
Identification number (IČO): 
36 039 039
  (from: 12/21/1999)
Date of entry: 
12/21/1999
  (from: 12/21/1999)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/21/1999)
Objects of the company: 
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/21/1999)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 12/21/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebitežovi v rozsahu vožnej živnosti
  (from: 12/21/1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovatežom živnosti v rozsahu vožnej živnosti
  (from: 12/21/1999)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 12/21/1999)
reklamná činnos
  (from: 12/21/1999)
technické poradenstvo vo výpočtovej technike
  (from: 12/21/1999)
prieskum trhu
  (from: 12/21/1999)
prenájom hnutežných vecí
  (from: 12/21/1999)
organizovanie kurzov a školení
  (from: 12/21/1999)
faktoring
  (from: 12/21/1999 until: 07/21/2008)
forfaiting
  (from: 12/21/1999 until: 07/21/2008)
leasingová činnos
  (from: 12/21/1999 until: 05/15/2008)
Partners: 
MANAGER CAPITAL, a.s.
Jiráskova 12
Lučenec 984 01
Slovak Republic
  (from: 01/09/2007)
MANAGER CAPITAL, a.s.
Dr. Vodu 2
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 06/09/2003 until: 06/23/2004)
MANAGER CAPITAL, a.s.
Dr. Vodu 2
Lučenec 984 01
Slovak Republic
  (from: 06/24/2004 until: 01/08/2007)
Mgr. Ján Belko
Novohradská 34
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 12/21/1999 until: 06/08/2003)
Contribution of each member: 
MANAGER CAPITAL, a.s.
Amount of investment: 331 940 EUR Paid up: 331 940 EUR
  (from: 06/11/2010)
Mgr. Ján Belko
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/21/1999 until: 06/08/2003)
MANAGER CAPITAL, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 06/09/2003 until: 06/23/2004)
MANAGER CAPITAL, a.s.
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/24/2004 until: 01/08/2007)
MANAGER CAPITAL, a.s.
Amount of investment: 10 000 000 Sk Paid up: 10 000 000 Sk
  (from: 01/09/2007 until: 06/10/2010)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/14/2015)
konatelia
  (from: 04/30/2001 until: 02/13/2015)
Individual managing director
  (from: 12/21/1999 until: 04/29/2001)
Ján Litecký
Lomnická 899/1B
Vranov nad Topžou 093 03
From: 02/02/2015
  (from: 02/14/2015)
Mgr. Ján Belko
Novohradská 34
Lučenec
  (from: 12/21/1999 until: 05/11/2003)
Mgr. Ján Belko
Novohradská 34
Lučenec
From: 12/21/1999 Until: 01/28/2003
  (from: 05/12/2003 until: 06/08/2003)
Nataša Bolhová
Rúbanisko II. 442/74
Lučenec 984 03
From: 05/07/2008
  (from: 05/16/2008 until: 09/29/2008)
Nataša Bolhová
Rúbanisko II. 442/74
Lučenec 984 03
From: 05/07/2008 Until: 09/23/2008
  (from: 09/30/2008 until: 09/29/2008)
Roman Kelement
Farská Lúka 60
Fižakovo
  (from: 04/30/2001 until: 05/11/2003)
Roman Kelement
Farská Lúka 60
Fižakovo
From: 04/17/2002
  (from: 05/12/2003 until: 01/08/2007)
Roman Kelement
Šávožská cesta 1858/62B
Fižakovo 986 01
From: 04/17/2002
  (from: 01/09/2007 until: 05/15/2008)
Roman Kelement
Šávožská cesta 1858/62B
Fižakovo 986 01
From: 04/17/2002 Until: 05/07/2008
  (from: 05/16/2008 until: 05/15/2008)
Roman Kelement
Šávožská cesta 1858/62
Fižakovo 986 01
From: 09/23/2008 Until: 02/02/2015
  (from: 02/14/2015 until: 02/13/2015)
Roman Kelement
Šávožská cesta 1858/62
Fižakovo 986 01
From: 09/23/2008
  (from: 09/30/2008 until: 02/13/2015)
Acting in the name of the company: 
Spoločnos zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/30/2001)
Spoločnos zastupuje a za ňu podpisuje konatež samostatne.
  (from: 12/21/1999 until: 04/29/2001)
Capital: 
331 940 EUR Paid up: 331 940 EUR
  (from: 06/11/2010)
10 000 000 Sk Paid up: 10 000 000 Sk
  (from: 01/09/2007 until: 06/10/2010)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 06/24/2004 until: 01/08/2007)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/12/2003 until: 06/23/2004)
200 000 Sk
  (from: 12/21/1999 until: 05/11/2003)
Other legal facts: 
Spoločnos s ručením obmedzeným bola založená zakla- datežskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápis- nice NZ 264/99, zo dňa 7.12.1999 v NÚ JUDr. Jany Nirházovej, Skuteckého 39, Banská Bystrica podža §§ 28, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 12/21/1999)
. Spoločník dňa 17.4.2001 schválil zmenu zakladatežskej listiny v zmysle Dodatku č. 1.
  (from: 04/30/2001)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 27.12.2002 bola schválená zmena zakladatežskej listiny a jej úplné znenie.
  (from: 05/12/2003)
. Rozhodnutím jediného spoločníka zo dňa 28.1.2003 bola schválená zmena zakladatežskej listiny a vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 06/09/2003)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person