Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12609/L

Business name: 
EXPERTA, s.r.o.
  (from: 12/18/2000)
Registered seat: 
ul. Daniela Dlabača 13
Žilina 010 01
  (from: 02/05/2003)
M.R.Štefánika 32
Žilina 010 01
  (from: 12/18/2000 until: 02/04/2003)
Identification number (IČO): 
36 395 811
  (from: 12/18/2000)
Date of entry: 
12/18/2000
  (from: 12/18/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/18/2000)
Objects of the company: 
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 12/18/2000)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 12/18/2000)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/18/2000)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 12/18/2000)
prenájom motorových vozidiel a dopravných zariadení
  (from: 12/18/2000)
poradenstvo v predmete podnikania
  (from: 12/18/2000)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 12/18/2000)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/03/2001)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 12/03/2001)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/03/2001)
konzultačná činnosť
  (from: 12/03/2001)
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
  (from: 12/03/2001)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 12/03/2001)
kopírovacie a reprografické práce
  (from: 12/03/2001)
technické testovanie, meranie a analýzy
  (from: 12/03/2001)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/03/2001)
zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení, budov
  (from: 12/03/2001)
prenájom bytov, domov, obchodov, konferenčných sál
  (from: 12/03/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 12/03/2001)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 12/03/2001)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 12/03/2001)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 12/03/2001)
výkon činnosti vedenia uskutočňovania stavieb na individuálnu rekreáciu, prízemných stavieb a stavieb zariadenia stavenísk
  (from: 12/03/2001)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 12/03/2001)
vypracovanie dokumentácie a projektu technického, technologického a energetického vybavenia týchto stavieb
  (from: 12/03/2001)
výkon znaleckej činnosti podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (from: 02/12/2014)
Geodetické a kartografické činnosti
  (from: 02/16/2019)
činnosť znaleckej organizácie v odbore podnikové hospodárstvo - odvetvie oceňovanie a hodnotenie podnikov
  (from: 12/03/2001 until: 02/11/2014)
projektovanie drobných stavieb
  (from: 12/18/2000 until: 02/04/2003)
Partners: 
Ing. Vladimír Svrček
9. mája 1185/13
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 07/19/2013)
Ing. Mária Svrčková
9. mája 1185/13
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 07/19/2013)
Doc. Ing. Ján Svrček , CSc.
Oškerda 110
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 07/19/2013)
Doc. Ing. Ján Svrček , CSc.
Oškerda 110
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 11/28/2003 until: 07/18/2013)
Ing. Vladimír Svrček
9. mája 1185/13
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 11/28/2003 until: 07/18/2013)
Doc. Ing. Ján Svrček , CSc.
Oškerda 110
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 12/03/2001 until: 11/27/2003)
Ing. Vladimír Svrček
9. mája 1185/13
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 12/18/2000 until: 11/27/2003)
Ing. Martin Svrček
Oškerda 110
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 12/18/2000 until: 02/04/2003)
Doc. Ing. Ján Svrček , CSc.
Oškerda 110
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 12/18/2000 until: 12/02/2001)
Ing. Ivana Svrčková
Oškerda 110
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 11/28/2003 until: 07/18/2013)
Ing. Mária Svrčková
9. mája 1185/13
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 11/28/2003 until: 07/18/2013)
Ing. Ivana Svrčková
Oškerda 110
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 02/05/2003 until: 11/27/2003)
Ing. Mária Svrčková
9. mája 1185/13
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 12/18/2000 until: 11/27/2003)
Ing. Ivana Svrčková
Oškerda 110
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 12/03/2001 until: 02/04/2003)
Contribution of each member: 
Ing. Mária Svrčková
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 07/19/2013)
Ing. Vladimír Svrček
Amount of investment: 2 988 EUR Paid up: 2 988 EUR
  (from: 12/15/2017)
Doc. Ing. Ján Svrček , CSc.
Amount of investment: 2 656 EUR Paid up: 2 656 EUR
  (from: 12/15/2017)
Doc. Ing. Ján Svrček , CSc.
Amount of investment: 110 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 70 000 Sk
  (from: 12/18/2000 until: 12/02/2001)
Ing. Vladimír Svrček
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/18/2000 until: 11/27/2003)
Ing. Mária Svrčková
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/18/2000 until: 11/27/2003)
Ing. Martin Svrček
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 12/18/2000 until: 02/04/2003)
Doc. Ing. Ján Svrček , CSc.
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 12/03/2001 until: 11/27/2003)
Ing. Ivana Svrčková
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/03/2001 until: 02/04/2003)
Ing. Ivana Svrčková
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 40 000 Sk
  (from: 02/05/2003 until: 11/27/2003)
Ing. Vladimír Svrček
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/28/2003 until: 12/11/2009)
Ing. Mária Svrčková
Amount of investment: 30 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 11/28/2003 until: 12/11/2009)
Doc. Ing. Ján Svrček , CSc.
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 11/28/2003 until: 12/11/2009)
Ing. Ivana Svrčková
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 60 000 Sk
  (from: 11/28/2003 until: 12/11/2009)
Ing. Vladimír Svrček
Amount of investment: 995,817567 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 12/12/2009 until: 07/18/2013)
Ing. Mária Svrčková
Amount of investment: 995,817567 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 995,817567 EUR
  (from: 12/12/2009 until: 07/18/2013)
Doc. Ing. Ján Svrček , CSc.
Amount of investment: 2 655,51351 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 2 655,51351 EUR
  (from: 12/12/2009 until: 07/18/2013)
Ing. Ivana Svrčková
Amount of investment: 1 991,635133 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 1 991,635133 EUR
  (from: 12/12/2009 until: 07/18/2013)
Ing. Vladimír Svrček
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 07/19/2013 until: 12/14/2017)
Doc. Ing. Ján Svrček , CSc.
Amount of investment: 4 648 EUR Paid up: 4 648 EUR
  (from: 07/19/2013 until: 12/14/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/18/2000)
Doc. Ing. Ján Svrček , CSc.
Oškerda 110
Kysucké Nové Mesto
  (from: 12/18/2000)
Ing. Mária Svrčková
9 mája 1185
Kysucké Nové Mesto 024 04
From: 04/29/2016
  (from: 06/07/2016)
Ing. Vladimír Svrček
9. mája 1185/13
Kysucké Nové Mesto
  (from: 12/18/2000 until: 06/06/2016)
Ing. Vladimír Svrček
9. mája 1185/13
Kysucké Nové Mesto
Until: 04/29/2016
  (from: 06/07/2016 until: 06/06/2016)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/18/2000)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 07/19/2013)
6 638,783777 EUR
  (from: 12/12/2009 until: 07/18/2013)
200 000 Sk
  (from: 12/18/2000 until: 12/11/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.10.2000 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 12/18/2000)
Na valnom zhromaždení dňa 20.11.2001 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 12/03/2001)
Na valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 17.12.2002 bola prijatá zmena spoločenskej zmluvy spoločnosti.
  (from: 02/05/2003)
Na valnom zhromaždení spoločnosti konanom dňa 14.10.2003 bola prijatá zmena spoločenskej zmluvy spoločnosti EXPERTA, s.r.o.
  (from: 11/28/2003)
Date of updating data in databases:  06/23/2021
Date of extract :  06/24/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person