Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6315/B

Business name: 
SecuriLas, s.r.o.
  (from: 07/29/2004)
FITTICH ALFA, spol. s r.o.
  (from: 12/14/1993 until: 07/28/2004)
Registered seat: 
Galvaniho 7/C
Bratislava 821 04
  (from: 01/10/2018)
Zámocká 5
Bratislava 811 01
  (from: 08/04/2004 until: 01/09/2018)
Červeňova 6
Bratislava 811 03
  (from: 11/24/2000 until: 08/03/2004)
Pražská 11
Bratislava 816 36
  (from: 12/14/1993 until: 11/23/2000)
Identification number (IČO): 
31 364 764
  (from: 12/14/1993)
Date of entry: 
12/14/1993
  (from: 12/14/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/14/1993)
Objects of the company: 
poradenská činnosť v rozsahu predmetu podnikania
  (from: 12/14/1993)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarmi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/14/1993)
projektovanie, inštalovanie, oprava a vykonávanie revízií elektrickej požiarnej signalizácie
  (from: 04/07/1995)
revízie vyhradených elektrických zariadení
  (from: 06/10/1996)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 06/10/1996)
elektroinštalatérstvo a montáž káblových rozvodov
  (from: 06/10/1996)
montáž a opravy kancelárskej a reprodukčnej techniky
  (from: 06/10/1996)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 06/10/1996)
projektovanie elektrických zasiadení
  (from: 06/10/1996)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
  (from: 06/10/1996)
poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb v rozsahu: vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava zabezpečovacích systémov slúžiacich na ochranu majetku a osoby pred neoprávnenými zásahmi, vrátane zabezpečovacích systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a prejavu osoby v objekte a jeho okolí
  (from: 11/12/1998)
zabezpečovanie ochrany majetku a osôb
  (from: 12/14/1993 until: 11/11/1998)
zriaďovanie poplašných zariadení
  (from: 12/14/1993 until: 11/11/1998)
montáž a servis zabezpečovacích zariadení
  (from: 12/14/1993 until: 11/11/1998)
Partners: 
Ing. Štefan Lastovka
Hlavná 43
Bernolákovo 900 27
Slovak Republic
  (from: 08/04/2004)
JUDr. Štefan Lastovka
Stromová 42
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Slovak Republic
  (from: 11/20/2020)
Tatiana Lastovková
Stromová 42
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Slovak Republic
  (from: 11/20/2020)
Fittich SA
Via Industria 17
Muzzano CH - 6933
Švajčiarsko
  (from: 01/21/2003 until: 07/28/2004)
FITTICH AG Lugano
Via Ronchetto 5
Lugano 6900
Švajčiarsko
  (from: 11/12/1998 until: 01/20/2003)
FITTICH AG Lugano
Via Ronchetto 5
Lugano 6900
Švajčiarsko
  (from: 12/14/1993 until: 11/11/1998)
JUDr. Štefan Lastovka
Stromová 42
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 07/29/2004 until: 08/03/2004)
Štefan Lastovka
Ušiakova 4
Bratislava 841 01
Slovak Republic
  (from: 04/23/2004 until: 08/03/2004)
JUDr. Štefan Lastovka
Bartókova 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/14/1993 until: 06/12/1994)
Tatiana Lastovková
Bartókova 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 11/12/1998 until: 04/22/2004)
Tatiana Lastovková
Bartókova 2
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/13/1994 until: 11/11/1998)
JUDr. Štefan Lastovka
Stromová 42
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 08/04/2004 until: 11/19/2020)
Contribution of each member: 
Ing. Štefan Lastovka
Amount of investment: 14 000 EUR Paid up: 14 000 EUR
  (from: 05/07/2009)
JUDr. Štefan Lastovka
Amount of investment: 12 250 EUR Paid up: 12 250 EUR
  (from: 11/20/2020)
Tatiana Lastovková
Amount of investment: 8 750 EUR Paid up: 8 750 EUR
  (from: 11/20/2020)
FITTICH AG Lugano
Amount of investment: 60 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 11/11/1998)
JUDr. Štefan Lastovka
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 06/12/1994)
Tatiana Lastovková
Amount of investment: 40 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 20 000 Sk
  (from: 06/13/1994 until: 11/11/1998)
FITTICH AG Lugano
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 11/12/1998 until: 01/20/2003)
Tatiana Lastovková
Amount of investment: 80 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 80 000 Sk
  (from: 11/12/1998 until: 04/22/2004)
Fittich SA
Amount of investment: 120 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 120 000 Sk
  (from: 01/21/2003 until: 07/28/2004)
Štefan Lastovka
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 04/23/2004 until: 08/03/2004)
JUDr. Štefan Lastovka
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 07/29/2004 until: 08/03/2004)
Ing. Štefan Lastovka
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 400 000 Sk
  (from: 08/04/2004 until: 05/06/2009)
JUDr. Štefan Lastovka
Amount of investment: 600 000 Sk Paid up: 600 000 Sk
  (from: 08/04/2004 until: 05/06/2009)
JUDr. Štefan Lastovka
Amount of investment: 21 000 EUR Paid up: 21 000 EUR
  (from: 05/07/2009 until: 11/19/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/14/1993)
Ing. Štefan Lastovka
Hlavná 43
Bernolákovo 900 27
From: 03/24/1994
  (from: 06/27/2017)
JUDr. Štefan Lastovka
Stromová 42
Bratislava 831 01
From: 04/16/1996
  (from: 06/27/2017)
Ing. Anton Gálik
Karpatská 6
Banská Bystrica
  (from: 12/14/1993 until: 09/19/2001)
Štefan Lastovka
Ušiakova 4
Bratislava
  (from: 06/13/1994 until: 01/20/2003)
Štefan Lastovka
Ušiakova 4
Bratislava
From: 03/24/1994
  (from: 01/21/2003 until: 04/22/2004)
Štefan Lastovka
Ušiakova 4
Bratislava 841 01
From: 03/24/1994
  (from: 04/23/2004 until: 08/03/2004)
JUDr. Štefan Lastovka
Bartókova 2
Bratislava
  (from: 12/14/1993 until: 06/12/1994)
JUDr. Štefan Lastovka
Bartókova 2
Bratislava 811 02
  (from: 06/10/1996 until: 01/20/2003)
JUDr. Štefan Lastovka
Bartókova 2
Bratislava 811 02
From: 04/16/1996
  (from: 01/21/2003 until: 04/22/2004)
Ing. Štefan Lastovka
Hlavná 43
Bernolákovo 900 27
From: 03/24/1994
  (from: 08/04/2004 until: 06/26/2017)
JUDr. Štefan Lastovka
Stromová 42
Bratislava 831 01
From: 04/16/1996
  (from: 04/23/2004 until: 06/26/2017)
Tatiana Lastovková
Bartókova 2
Bratislava
  (from: 02/28/1995 until: 01/20/2003)
Tatiana Lastovková
Bartókova 2
Bratislava
From: 11/11/1994
  (from: 01/21/2003 until: 04/22/2004)
Tatiana Lastovková
Bartókova 2
Bratislava
From: 11/11/1994 Until: 03/29/2004
  (from: 04/23/2004 until: 04/22/2004)
Ing. Tatiana Lastovková
Hlavná 43
Bernolákovo 900 27
From: 03/18/2019
  (from: 03/30/2019 until: 11/23/2019)
Ing. Tatiana Lastovková
Hlavná 43
Bernolákovo 900 27
From: 03/18/2019 Until: 11/13/2019
  (from: 11/24/2019 until: 11/23/2019)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/14/1993)
Capital: 
35 000 EUR Paid up: 35 000 EUR
  (from: 05/07/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 08/04/2004 until: 05/06/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/21/2003 until: 08/03/2004)
200 000 Sk
  (from: 11/12/1998 until: 01/20/2003)
100 000 Sk
  (from: 12/14/1993 until: 11/11/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť so zahraničnou majetkovou účasťou založená spoločenskou zmluvou zo dňa 20.9.1993 v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchod. zákonníka č. 513/1991 Zb.
  (from: 12/14/1993)
Dodatok č. 2 zo dňa 25.3.1994 k spoločenskej zmluve. Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 24.3.1994. Stary spis: S.r.o. 13030
  (from: 06/13/1994)
Dodatok č.3 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.11.1994 Stary spis: S.r.o. 13030
  (from: 02/28/1995)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 6.3.1995 Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10.2.1995 Stary spis: S.r.o. 13030
  (from: 04/07/1995)
Dodatok č. 4 k spoločenskej zmluve zo dňa 16.4.1996. Stary spis: S.r.o. 13030
  (from: 06/10/1996)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 10. júna 1998. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.7.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 11/12/1998)
Dodatok č. 6 zo dňa 10.10.2000 k spoločenskej zmluve.
  (from: 11/24/2000)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 30.8.2001. Dodatok č. 7 k spoločenskej zmluve zo dňa 3.9.2001.
  (from: 09/20/2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 4. 12. 2002. Spoločenská zmluva zo dňa 5. 12. 2002.
  (from: 01/21/2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 29.3.2004.
  (from: 04/23/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.07.2004 o zmene obchodného mena z FITTICH ALFA, spol. s r.o. na SecuriLas, s.r.o.
  (from: 07/29/2004)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 22.04.2009.
  (from: 05/07/2009)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/30/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person