Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  592/S

Business name: 
TELCO systems s.r.o.
  (from: 07/27/1992)
Registered seat: 
Zvolenská cesta 20
Banská Bystrica 974 05
  (from: 09/01/2011)
Identification number (IČO): 
31 568 114
  (from: 07/27/1992)
Date of entry: 
07/27/1992
  (from: 07/27/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/27/1992)
Objects of the company: 
obchodná a sprostredkovateľská činnosť : súbory a prvky kancelárskej techniky, priemyselný tovar, elektronika, elektronické aplikácie, programové produkty, elektronické súčiastky, priemyselné polotovary, hnuteľnosti, dopravné prostriedky - ich príslušenstvo, doplnky a náhradné diely
  (from: 08/04/2009)
prenájom hnuteľností
  (from: 12/10/1992)
inštalácia a servis súborov a prvkov telekomunikačnej techniky
  (from: 12/10/1992)
výroba telekomunikačných zariadení
  (from: 06/09/1994)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a techických vied
  (from: 08/04/2009)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátene prípojného vozidla
  (from: 08/04/2009)
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
  (from: 08/04/2009)
Partners: 
Peter Mojžita
Beskydská 1
Banská Bystrica 974 11
Slovak Republic
  (from: 01/01/2021)
Contribution of each member: 
Peter Mojžita
Amount of investment: 113 194 EUR Paid up: 113 194 EUR
  (from: 01/01/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/27/1992)
Peter Mojžita
Beskydská 1
Banská Bystrica 974 11
From: 01/01/2021
  (from: 01/01/2021)
Acting in the name of the company: 
Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis spolu s uvedením funkcie - konateľ.
  (from: 01/01/2021)
Capital: 
113 194 EUR Paid up: 113 194 EUR
  (from: 01/01/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.7.1992 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 07/27/1992)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.2.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1968
  (from: 06/15/1993)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.3.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/09/1994)
. Zapisuje sa Dodatok č. 3 schválený valným zhromažde- ním 1.8.1995.
  (from: 10/18/1995)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 22.4.1998 a Dodatku č. 4
  (from: 05/25/1998)
. Valné zhromaždenie, konané dňa 17.7.1998 a 4.6.1999 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č. 5 v súlade s ust. zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 07/01/1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 24.9.1999 a Dodatok č. 6.
  (from: 12/15/1999)
Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 30.9.2002 bola schválená zmena súpoločenskej zmluvy a prijaté jej úplné znenie v zmysle zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 12/19/2002)
Date of updating data in databases:  12/01/2023
Date of extract :  12/04/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person