Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  592/S

Business name: 
TELCO systems s.r.o.
  (from: 07/27/1992)
Registered seat: 
Zvolenská cesta 20
Banská Bystrica 974 05
  (from: 09/01/2011)
Sládkovičova 39
Banská Bystrica 974 03
  (from: 12/19/2002 until: 08/31/2011)
Zvolenská cesta 14
Banská Bystrica 974 05
  (from: 07/27/1992 until: 12/18/2002)
Identification number (IČO): 
31 568 114
  (from: 07/27/1992)
Date of entry: 
07/27/1992
  (from: 07/27/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/27/1992)
Objects of the company: 
obchodná a sprostredkovateľská činnosť : súbory a prvky kancelárskej techniky, priemyselný tovar, elektronika, elektronické aplikácie, programové produkty, elektronické súčiastky, priemyselné polotovary, hnuteľnosti, dopravné prostriedky - ich príslušenstvo, doplnky a náhradné diely
  (from: 08/04/2009)
prenájom hnuteľností
  (from: 12/10/1992)
inštalácia a servis súborov a prvkov telekomunikačnej techniky
  (from: 12/10/1992)
výroba telekomunikačných zariadení
  (from: 06/09/1994)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a techických vied
  (from: 08/04/2009)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátene prípojného vozidla
  (from: 08/04/2009)
nepravidelná osobná cestná doprava vykonávaná cestnými osobnými vozidlami, ktoré majú okrem miesta pre vodiča najviac 8 miest na sedenie
  (from: 08/04/2009)
obchodná a sprostredkovateľská činnosť :
  (from: 07/27/1992 until: 08/03/2009)
súbory a prvky kancelárskej techniky, priemyselný tovar, elektronika, elektronické aplikácie, programové produkty, elektronické súčiastky, priemyselné polotovary, hnuteľnosti, dopravné prostriedky - ich príslušenstvo, doplnky a náhradné diely
  (from: 07/27/1992 until: 08/03/2009)
Partners: 
Peter Mojžita
Beskydská 1
Banská Bystrica 974 11
Slovak Republic
  (from: 01/01/2021)
ZVT a.s. IČO: 31 562 680
Zvolenská cesta 14
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/18/1995 until: 06/30/1999)
ZVT a.s.
Zvolenská cesta 14
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/27/1992 until: 10/17/1995)
Ing. Juraj Kuniak
Radvanská 22
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/01/1999 until: 12/14/1999)
Ing. Juraj Kuniak
Radvanská 22
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/25/1998 until: 06/30/1999)
Ing. Juraj Kuniak
Radvanská 22
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/18/1995 until: 05/24/1998)
Ing. Juraj Kuniak
Radvanská 22
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/15/1993 until: 10/17/1995)
Ing. Juraj Kuniak
Radvanská 22
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/10/1992 until: 06/14/1993)
Ing. Juraj Kuniak
Radvanská 22
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/27/1992 until: 12/09/1992)
Ing. Juraj Tobola
Haškova 55
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/01/1999 until: 12/14/1999)
Ing. Juraj Tobola
Haškova 55
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/25/1998 until: 06/30/1999)
Ing. Juraj Tobola
Haškova 55
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 10/18/1995 until: 05/24/1998)
Ing. Juraj Tobola
Magurská 25
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 06/15/1993 until: 10/17/1995)
Ing. Juraj Tobola
Magurská 25
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/10/1992 until: 06/14/1993)
Ing. Juraj Tobola
Magurská 25
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 07/27/1992 until: 12/09/1992)
Ing. Juraj Tobola
Haškova 55
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 12/15/1999 until: 12/31/2020)
Ing. Juraj Kuniak
126
Kordíky
Slovak Republic
  (from: 12/15/1999 until: 12/31/2020)
Contribution of each member: 
Peter Mojžita
Amount of investment: 113 194 EUR Paid up: 113 194 EUR
  (from: 01/01/2021)
Ing. Juraj Tobola
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 12 000 Sk
  (from: 07/27/1992 until: 12/09/1992)
Ing. Juraj Kuniak
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 12 000 Sk
  (from: 07/27/1992 until: 12/09/1992)
ZVT a.s.
Amount of investment: 104 000 Sk Paid up: 104 000 Sk
  (from: 07/27/1992 until: 10/17/1995)
Ing. Juraj Tobola
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 12/10/1992 until: 06/14/1993)
Ing. Juraj Kuniak
Amount of investment: 24 000 Sk Paid up: 24 000 Sk
  (from: 12/10/1992 until: 06/14/1993)
Ing. Juraj Tobola
Amount of investment: 48 000 Sk Paid up: 48 000 Sk
  (from: 06/15/1993 until: 10/17/1995)
Ing. Juraj Kuniak
Amount of investment: 48 000 Sk Paid up: 48 000 Sk
  (from: 06/15/1993 until: 10/17/1995)
ZVT a.s.
Amount of investment: 68 000 Sk Paid up: 68 000 Sk
  (from: 10/18/1995 until: 06/30/1999)
Ing. Juraj Tobola
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 10/18/1995 until: 05/24/1998)
Ing. Juraj Kuniak
Amount of investment: 66 000 Sk Paid up: 66 000 Sk
  (from: 10/18/1995 until: 05/24/1998)
Ing. Juraj Tobola
Amount of investment: 366 000 Sk Paid up: 246 000 Sk
  (from: 05/25/1998 until: 06/30/1999)
Ing. Juraj Kuniak
Amount of investment: 366 000 Sk Paid up: 246 000 Sk
  (from: 05/25/1998 until: 06/30/1999)
Ing. Juraj Tobola
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 280 000 Sk
  (from: 07/01/1999 until: 12/14/1999)
Ing. Juraj Kuniak
Amount of investment: 400 000 Sk Paid up: 280 000 Sk
  (from: 07/01/1999 until: 12/14/1999)
Ing. Juraj Tobola
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 12/15/1999 until: 08/03/2009)
Ing. Juraj Kuniak
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 12/15/1999 until: 08/03/2009)
Ing. Juraj Tobola
Amount of investment: 16 597 EUR Paid up: 16 597 EUR
  (from: 08/04/2009 until: 12/31/2020)
Ing. Juraj Kuniak
Amount of investment: 16 597 EUR Paid up: 16 597 EUR
  (from: 08/04/2009 until: 12/31/2020)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/27/1992)
Peter Mojžita
Beskydská 1
Banská Bystrica 974 11
From: 01/01/2021
  (from: 01/01/2021)
Ing. Juraj Kuniak
126
Kordíky
  (from: 10/18/1995 until: 12/18/2002)
Ing. Juraj Kuniak
Radvanská 22
Banská Bystrica
  (from: 07/27/1992 until: 10/17/1995)
Ing. Juraj Tobola
Haškova 55
Banská Bystrica
  (from: 10/18/1995 until: 12/18/2002)
Ing. Juraj Tobola
Magurská 25
Banská Bystrica
  (from: 07/27/1992 until: 10/17/1995)
Ing. Juraj Tobola
Haškova 55
Banská Bystrica
From: 07/27/1992 Until: 12/31/2020
  (from: 01/01/2021 until: 12/31/2020)
Ing. Juraj Kuniak
126
Kordíky
From: 07/27/1992 Until: 12/31/2020
  (from: 01/01/2021 until: 12/31/2020)
Ing. Juraj Tobola
Haškova 55
Banská Bystrica
From: 07/27/1992
  (from: 12/19/2002 until: 12/31/2020)
Ing. Juraj Kuniak
126
Kordíky
From: 07/27/1992
  (from: 12/19/2002 until: 12/31/2020)
Acting in the name of the company: 
Konateľ spoločnosti koná v mene spoločnosti samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis spolu s uvedením funkcie - konateľ.
  (from: 01/01/2021)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/27/1992 until: 12/31/2020)
Capital: 
113 194 EUR Paid up: 113 194 EUR
  (from: 01/01/2021)
33 194 EUR Paid up: 33 194 EUR
  (from: 08/04/2009 until: 12/31/2020)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 12/19/2002 until: 08/03/2009)
1 000 000 Sk
  (from: 12/15/1999 until: 12/18/2002)
800 000 Sk
  (from: 05/25/1998 until: 12/14/1999)
200 000 Sk
  (from: 06/15/1993 until: 05/24/1998)
100 000 Sk
  (from: 07/27/1992 until: 06/14/1993)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.7.1992 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 07/27/1992)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 25.2.1993 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Stary spis: S.r.o. 1968
  (from: 06/15/1993)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 3.3.1994 bol schválený Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/09/1994)
. Zapisuje sa Dodatok č. 3 schválený valným zhromažde- ním 1.8.1995.
  (from: 10/18/1995)
. Zapisujú sa zmeny v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 22.4.1998 a Dodatku č. 4
  (from: 05/25/1998)
. Valné zhromaždenie, konané dňa 17.7.1998 a 4.6.1999 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č. 5 v súlade s ust. zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 07/01/1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 24.9.1999 a Dodatok č. 6.
  (from: 12/15/1999)
Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 30.9.2002 bola schválená zmena súpoločenskej zmluvy a prijaté jej úplné znenie v zmysle zák.č. 500/2001 Z.z.
  (from: 12/19/2002)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  12/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person