Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6307/S

Business name: 
GRAND POWER, s.r.o.
  (from: 05/27/2002)
CERRON,s.r.o.
  (from: 02/23/2000 until: 05/26/2002)
Registered seat: 
Poľovnícka 29
Banská Bystrica-Šalková 974 01
  (from: 12/14/2007)
Lesná 1
Banská Bystrica 974 01
  (from: 05/27/2002 until: 12/13/2007)
Rudlovská cesta 53
Banská Bystrica 974 01
  (from: 02/23/2000 until: 05/26/2002)
Identification number (IČO): 
36 040 151
  (from: 02/23/2000)
Date of entry: 
02/23/2000
  (from: 02/23/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/23/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/23/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/23/2000)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (from: 02/23/2000)
fotografické služby
  (from: 02/23/2000)
organizovanie seminárov
  (from: 02/23/2000)
predaj a požičiavanie nahratých zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
  (from: 02/23/2000)
reklamná činnosť
  (from: 02/23/2000)
vývoj, výroba, opravy, úpravy a znehodnocovanie zbraní
  (from: 09/03/2002)
nákup, predaj, požičiavanie zbraní
  (from: 09/03/2002)
nákup, predaj streliva
  (from: 09/03/2002)
preprava zbraní a streliva
  (from: 09/03/2002)
obchodovanie s vojenským materiálom
  (from: 09/26/2007)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 06/01/2012)
poskytovanie služieb v rybárstve
  (from: 06/01/2012)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 06/01/2012)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 12/01/2012)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/01/2012)
vedenie účtovníctva
  (from: 06/21/2013)
administratívne služby
  (from: 06/21/2013)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 06/21/2013)
prenájom priemyselného tovaru, strojov a zariadení
  (from: 02/23/2000 until: 11/30/2012)
Partners: 
Jaroslav Kuracina
Spojová 1
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 05/19/2022)
Milan Čiliak
Mičinská cesta 1810/26
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/23/2000 until: 05/26/2002)
Iveta Čiliaková
Mičinská cesta 1810/26
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/23/2000 until: 05/26/2002)
Pavol Kováčik
532
Rosina
Slovak Republic
  (from: 05/27/2002 until: 05/11/2004)
Jaroslav Kuracina
Spojová 1
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/12/2004 until: 09/23/2005)
Jaroslav Kuracina
Spojová 1
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/27/2002 until: 05/11/2004)
Jaroslav Snopko
Pod Urpínom 3432/25
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/27/2002 until: 09/23/2005)
Jaroslav Kuracina
Spojová 1
Banská Bystrica 974 01
Slovak Republic
  (from: 09/24/2005 until: 05/18/2022)
Contribution of each member: 
Jaroslav Kuracina
  (from: 11/28/2009 until: 05/18/2022)
Jaroslav Kuracina
Amount of investment: 165 970 EUR Paid up: 165 970 EUR
  (from: 05/19/2022)
Milan Čiliak
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 02/23/2000 until: 05/26/2002)
Iveta Čiliaková
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/23/2000 until: 05/26/2002)
Jaroslav Kuracina
Amount of investment: 105 000 Sk Paid up: 105 000 Sk
  (from: 05/27/2002 until: 05/11/2004)
Jaroslav Snopko
Amount of investment: 165 000 Sk Paid up: 165 000 Sk
  (from: 05/27/2002 until: 09/23/2005)
Pavol Kováčik
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 05/27/2002 until: 05/11/2004)
Jaroslav Kuracina
Amount of investment: 135 000 Sk Paid up: 135 000 Sk
  (from: 05/12/2004 until: 09/23/2005)
Jaroslav Kuracina
Amount of investment: 300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 09/24/2005 until: 12/13/2007)
Jaroslav Kuracina
Amount of investment: 5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 12/14/2007 until: 11/27/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/27/2002)
Individual managing director
  (from: 02/23/2000 until: 05/26/2002)
Jaroslav Kuracina
Spojová 1
Banská Bystrica
From: 04/25/2002
  (from: 05/19/2022)
Milan Čiliak
Mičinská cesta 1810/26
Banská Bystrica
Until: 04/25/2002
  (from: 02/23/2000 until: 05/26/2002)
Pavol Kováčik
532
Rosina
From: 04/25/2002
  (from: 05/27/2002 until: 05/11/2004)
Pavol Kováčik
532
Rosina
From: 04/25/2002 Until: 04/29/2004
  (from: 05/12/2004 until: 05/11/2004)
Jaroslav Snopko
Pod Urpínom 3432/25
Banská Bystrica
From: 04/25/2002
  (from: 05/27/2002 until: 09/23/2005)
Jaroslav Snopko
Pod Urpínom 3432/25
Banská Bystrica
From: 04/25/2002 Until: 09/13/2005
  (from: 09/24/2005 until: 09/23/2005)
Jaroslav Kuracina
Spojová 1
Banská Bystrica
From: 04/25/2002
  (from: 05/27/2002 until: 05/18/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 05/27/2002)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 02/23/2000 until: 05/26/2002)
Procuration: 
Ing. Martin Chreno
Jedľová 33
Banská Bystrica 974 09
From: 11/09/2017
  (from: 11/23/2017)
Stanislava Kuracinová
Javornícka 4
Banská Bystrica 974 11
From: 11/09/2017
  (from: 11/23/2017)
JUDr. Boris Draškaba
Brančská 7
Bratislava 851 05
From: 11/27/2013
  (from: 11/27/2013 until: 11/08/2017)
JUDr. Boris Draškaba
Brančská 7
Bratislava 851 05
From: 11/27/2013 Until: 11/06/2017
  (from: 11/09/2017 until: 11/08/2017)
Udelenou prokúrou je prokurista splnomocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné splnomocnenie. V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, za ktorú koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 11/23/2017)
Udelenou prokúrou je prokurista splnomocnený na všetky právne úkony, ku ktorým dochádza pri prevádzke spoločnosti, aj keď sa na ne inak vyžaduje osobitné splnomocnenie. V prokúre nie je zahrnuté oprávnenie scudzovať nehnuteľnosti a zaťažovať ich. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, za ktorú koná, pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 11/27/2013 until: 11/08/2017)
Capital: 
165 970 EUR Paid up: 165 970 EUR
  (from: 11/28/2009)
5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 12/14/2007 until: 11/27/2009)
300 000 Sk Paid up: 300 000 Sk
  (from: 05/27/2002 until: 12/13/2007)
200 000 Sk
  (from: 02/23/2000 until: 05/26/2002)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28. 01. 2000, podľa § 28, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 02/23/2000)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 25.4.2002 bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 05/27/2002)
Date of updating data in databases:  06/28/2022
Date of extract :  06/29/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person