Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  43257/B

Business name: 
Alpine Oil and Gas, s.r.o.
  (from: 04/29/2014)
Registered seat: 
Hodžovo nám. 7283/1A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 06
  (from: 09/27/2023)
Identification number (IČO): 
36 702 722
  (from: 11/25/2006)
Date of entry: 
11/25/2006
  (from: 11/25/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/25/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 11/25/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 11/25/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/25/2006)
výroba organických a anorganických látok
  (from: 11/25/2006)
výroba výrobkov z ropy a jej chemického spracovania - pohonné látky, mazivá, palivá, uhľovodíky a ich deriváty, anorganické produkty
  (from: 11/25/2006)
sprostredkovanie v oblasti obchodu so strojmi, priemyselnými zariadeniami, loďami a lietadlami
  (from: 11/25/2006)
veľkoobchod s pevnými, tekutými a plynnými pohonnými hmotami a ich vedľajšími produktmi
  (from: 11/25/2006)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 11/25/2006)
sprostredkovanie v oblasti obchodu s pohonnými látkami, rudami, kovmi a priemyselnými chemikáliami
  (from: 11/25/2006)
reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
  (from: 11/25/2006)
organizovanie kurzov a školení v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/25/2006)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/25/2006)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom
  (from: 11/25/2006)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 11/25/2006)
obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
  (from: 11/25/2006)
prenájom strojov, prístrojov, zariadení, výpočtovej techniky a dopravných prostriedkov
  (from: 11/25/2006)
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/25/2006)
administratívne práce, kopírovacie a rozmnožovacie práce
  (from: 11/25/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/25/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 11/25/2006)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 11/25/2006)
vedenie mzdovej agendy
  (from: 11/25/2006)
personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
  (from: 11/25/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 11/25/2006)
projektovanie, riešenie a vyhodnocovanie geologických úloh ložiskového geologického prieskumu
  (from: 06/16/2010)
Partners: 
DISCOVERY GLOBAL LLC
Kings Court Dr. 323
Forney, Texas 751 26
United States of America
Other identification number : 0800741189
  (from: 09/27/2023)
Contribution of each member: 
DISCOVERY GLOBAL LLC
Amount of investment: 26 556 EUR Paid up: 26 556 EUR
  (from: 09/27/2023)
Management body: 
konatelia
  (from: 11/25/2006)
Alexander Fraser
South Haddon, Skilgate, Taunton
Somerset TA4 2DR
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
From: 08/17/2016
  (from: 09/27/2023)
L. Ron Crow
Haynes Drive 14119
Houston, Texas 770 69
Spojené štáty americké
From: 08/17/2016
  (from: 09/27/2023)
Michael P. Lewis
Kings Court Dr. 323
Forney, Texas 751 26
Spojené štáty americké
From: 04/05/2014
  (from: 09/27/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia samostatne.
  (from: 11/25/2006)
Capital: 
26 556 EUR Paid up: 26 556 EUR
  (from: 09/30/2010)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 18.09.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 11/25/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 01.12.2006.
  (from: 12/29/2006)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.03.2009.
  (from: 03/28/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.11.2009.
  (from: 02/03/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.03.2010.
  (from: 03/18/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti konaného dňa 8.4.2010.
  (from: 06/16/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa zo dňa 20.07.2010 o zlúčení so spoločnosťou Radusa Oil & Gas s.r.o., so sídlom Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 36 716 961, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 43805/B, spoločnosťou Magura Oil & Gas s.r.o., so sídlom Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 36 718 670, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 43847/B a spoločnosťou Dukla Oil & Gas s.r.o., so sídlom Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 36 718 203, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 43832/B, ktoré boli zrušené bez likvidácie. Spoločnosť Aurelian Oil & Gas Slovakia s.r.o., so sídlom Grösslingova 45, 811 09 Bratislava, IČO: 36 702 722, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 43257/B sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 24.08.2010, spísanej vo forme notárskej zápisnice N 70/2010, Nz 30016/2010 notárkou Mgr. Tatianou Stročinskou stáva právnym nástupcom spoločností Radusa Oil & Gas s.r.o., Magura Oil & Gas s.r.o. a Dukla Oil & Gas s.r.o. a preberá všetky ich práva a záväzky.
  (from: 09/30/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.03.2011 - odvolanie konateľov, vymenovanie konateľa
  (from: 04/29/2011)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia spoločnosti o odvolaní jedného z konateľov a o vymenovaní nového konateľa spoločnosti zo dňa 08.12.2011.
  (from: 12/17/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 30.01.2012.
  (from: 02/14/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.01.2013.
  (from: 02/02/2013)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.05.2013.
  (from: 08/14/2013)
Rozhodnutie PER ROLLAM zo dňa 21.03.2014
  (from: 04/05/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.04.2014.
  (from: 04/29/2014)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 06.06.2014.
  (from: 06/14/2014)
Merger or division: 
Spoločnosť vznikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 09/30/2010)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Dukla Oil & Gas s.r.o. 36718203 ,
Grösslingova
45
  (from: 09/30/2010)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Magura Oil & Gas s.r.o. 36718670 ,
Grösslingova
45
  (from: 09/30/2010)
Spoločnosť zapísaná v dôsledku zlúčenia
Radusa Oil & Gas s.r.o. 36716961 ,
Grösslingova
45
  (from: 09/30/2010)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person