Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6401/B

Business name: 
TIKA, s.r.o.
  (from: 10/10/1996 until: 10/06/2008)
KAUFMANN, s.r.o.
  (from: 01/10/1994 until: 10/09/1996)
Registered seat: 
Mudroňova 70
Bratislava 811 03
  (from: 01/10/1994 until: 10/06/2008)
Identification number (IČO): 
31 365 809
  (from: 01/10/1994)
Date of entry: 
01/10/1994
  (from: 01/10/1994)
Person dissolved from: 
2. 10. 2008
  (from: 10/07/2008)
Date of deletion: 
10/07/2008
  (from: 10/07/2008)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 10/07/2008)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 01/10/1994)
Objects of the company: 
kúpa a predaj tovarov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/10/1994 until: 10/06/2008)
sprostredkovanie obchodov
  (from: 01/10/1994 until: 10/06/2008)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 01/10/1994 until: 10/06/2008)
Partners: 
Ing. Tomáš Kaufmann
Mudroňova 70
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/10/1994 until: 12/21/1998)
Ingeborg Kaufmannová
Mudroňova 70
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 01/10/1994 until: 12/21/1998)
Ing. Tomáš Kaufmann
Mudroňova 70
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/22/1998 until: 10/06/2008)
Ingeborg Kaufmannová
Mudroňova 70
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/22/1998 until: 10/06/2008)
Contribution of each member: 
Ing. Tomáš Kaufmann
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/10/1994 until: 12/21/1998)
Ingeborg Kaufmannová
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 01/10/1994 until: 12/21/1998)
Ing. Tomáš Kaufmann
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/22/1998 until: 10/06/2008)
Ingeborg Kaufmannová
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 50 000 Sk
  (from: 12/22/1998 until: 10/06/2008)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 01/10/1994 until: 10/06/2008)
Ing. Tomáš Kaufmann
Mudroňova 70
Bratislava
  (from: 01/10/1994 until: 12/21/1998)
Ing. Tomáš Kaufmann
Mudroňova 70
Bratislava
  (from: 12/22/1998 until: 10/06/2008)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 12/22/1998 until: 10/06/2008)
100 000 Sk
  (from: 01/10/1994 until: 12/21/1998)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 25.07.2008 č.k. 36 Exre/1388/2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 02.10.2008 súd zrušuje obchodnú spoločnosť TIKA, s. r. o., so sídlom Mudroňova 70, 811 03 Bratislava, IČO : 31 365 809, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd. Sro., vo vložke č. 6401/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť TIKA, s. r. o. sa vymazáva z obchodného registra v celom rozsahu dňom 07.10.2008.
  (from: 10/07/2008)
Obchodná spoločnosť bola založená spoločens- kou zmluvou zo dňa 17.12.93 v zmysle §§ 105153 Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Stary spis: S.r.o. 13171
  (from: 01/10/1994 until: 10/06/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 28.8.1996. Dodatok č.1 k spoločenskej zmluve zo dňa 9.9.1996. Zmena obchodného mena z pôvodného KAUFMANN, s.r.o. Stary spis: S.r.o. 13171
  (from: 10/10/1996 until: 10/06/2008)
Doplnkom k spoločenskej zmluve zo dňa 11.11.1998 bola spoločenská zmluva upravená v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 12/22/1998 until: 10/06/2008)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 13.06.2008, č. konania 36Exre/1249/2005, ktorým súd začal konanie ex offo o zrušenie spoločnosti bez likvidácie z dôvodu že spoločnosť nemá žiadny majetok.
  (from: 06/18/2008 until: 10/06/2008)
Date of updating data in databases:  04/18/2024
Date of extract :  04/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person