Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6404/B

Business name: 
SIBA s.r.o. v likvidácii
  (from: 02/18/2014)
Registered seat: 
Ružinovská 4812/14
Bratislava 821 01
  (from: 03/01/2016)
Identification number (IČO): 
31 365 833
  (from: 12/22/1993)
Date of entry: 
12/22/1993
  (from: 12/22/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/22/1993)
Objects of the company: 
sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
  (from: 12/22/1993)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj (obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s týmto povolením)
  (from: 12/22/1993)
výroba priemyselných potravinárskych výrobkov, vonných a chuťových látok
  (from: 01/20/2006)
výroba ovocných a zeleninových výrobkov
  (from: 01/20/2006)
výroba nealkoholických nápojov
  (from: 01/20/2006)
výroba vína
  (from: 01/20/2006)
výroba medoviny
  (from: 01/20/2006)
Partners: 
Doc. Ing. Zoltán Zabák , PhD.
Bárdošova 3
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
Slovak Republic
  (from: 12/30/2022)
Ing. Miloslav Sumec
Čiližská 34
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 07
Slovak Republic
  (from: 12/30/2022)
Contribution of each member: 
Doc. Ing. Zoltán Zabák , PhD.
Amount of investment: 3 652 EUR Paid up: 3 652 EUR
  (from: 12/30/2022)
Ing. Miloslav Sumec
Amount of investment: 3 652 EUR Paid up: 3 652 EUR
  (from: 12/30/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 12/30/2022)
Ing. Miloslav Sumec
Čiližská 34
Bratislava 821 07
From: 11/16/2017
  (from: 12/06/2017)
Acting in the name of the company: 
Menom spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 12/06/2017)
Capital: 
7 304 EUR Paid up: 7 304 EUR
  (from: 03/01/2016)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 01/27/2014
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.07.2013, č. k. 36CbR/107/2012, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.01.2014 bola obchodná spoločnosť SIBA s. r. o., zrušená s likvidáciou a bol vymenovaný likvidátor. Uznesením Okresného súdu Bratislava I, zo dňa 17.3.2016, č.k. 34 CbR/87/2014 – 50, ktoré nadobudlo právoplatnosť v spojení s uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 30.6.2016, č.k. 3Cob/149/2016-81 dňa 9.9.2016, súd odvolal z funkcie likvidátora obchodnej spoločnosti SIBA s.r.o. v likvidácii, Ružinovská 4812/14 Bratislava, IČO: 31 365 833 JUDr. Pavla Poljovku, Pečnianska 13, 851 01 Bratislava vymenoval do funkcie likvidátora tejto obchodnej spoločnosti Doc. Ing. Zoltána Zabáka, PhD., Bárdošova 12, 831 01 Bratislava.
  (from: 10/07/2016)
 Liquidators:
Ing. Miloslav Sumec
Čiližská 34
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 07
From: 09/12/2018
  (from: 01/24/2023)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti úkony smerujúce k likvidácii v zmysle ust. § 72 a nasl. Obchodného zákonníka.
  (from: 02/18/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.10.1993 a jej dodatkom č. 1 zo dňa 16.12.1993 v súlade so zák. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 13174
  (from: 12/22/1993)
Prevod obchodného podielu odsúhlasený na valnom zhromaždení dňa 9.11.1998. Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 10.11.1998 v súlade so Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 11/30/1998)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 9.9.2005.
  (from: 01/20/2006)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 22.12.2015. Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 15.2.2016. Voľný obchodný podiel vo výške 3 652 EUR. Voľný obchodný podiel vo výške 1 826 EUR.
  (from: 03/01/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 14.04.2016
  (from: 04/22/2016)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/16/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person