Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sro Vložka číslo:  12780/R

Obchodné meno: 
EKONATURA, s. r. o.
  (od: 01.05.2008 do: 19.02.2014)
EKONATURA, s.r.o.v konkurze
  (od: 24.05.2004 do: 30.04.2008)
EKONATURA, s.r.o.
  (od: 27.07.2001 do: 23.05.2004)
Sídlo: 
Areál HBP, a.s., Baňa Cigeľ, o.z.
Sebedražie 972 05
  (od: 25.07.2002 do: 19.02.2014)
Areál HBP, a.s., Baňa Cigeľ, o.z.
Prievidza 971 01
  (od: 27.07.2001 do: 24.07.2002)
IČO: 
36 319 481
  (od: 27.07.2001)
Deň zápisu: 
27.07.2001
  (od: 27.07.2001)
Spoločnosť zrušená od: 
10.12.2005
  (od: 20.02.2014)
Právny dôvod zrušenia: 
zrušenie konkurzu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz, keď nezostali ďalšie finančné prostriedky na vedenie konkurzu
  (od: 20.02.2014)
Deň výmazu: 
20.02.2014
  (od: 20.02.2014)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb.
  (od: 20.02.2014)
Právna forma: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným
  (od: 27.07.2001)
Predmet činnosti: 
výroba rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (od: 27.07.2001 do: 30.04.2008)
výroba, predaj a oprava strojných zariadení v rozsahu voľných živností
  (od: 27.07.2001 do: 30.04.2008)
sušenie dreva
  (od: 27.07.2001 do: 30.04.2008)
lízing vlastných výrobkov
  (od: 27.07.2001 do: 30.04.2008)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 27.07.2001 do: 30.04.2008)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 27.07.2001 do: 30.04.2008)
povrchové úpravy materiálov pomocou ochranných náterov
  (od: 27.07.2001 do: 30.04.2008)
výroba pecí, sušiarní a horákov
  (od: 27.07.2001 do: 30.04.2008)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (od: 27.07.2001 do: 30.04.2008)
výroba stavebných a banských strojov
  (od: 29.10.2001 do: 30.04.2008)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (od: 29.10.2001 do: 30.04.2008)
výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení
  (od: 29.10.2001 do: 30.04.2008)
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
  (od: 29.10.2001 do: 30.04.2008)
výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
  (od: 29.10.2001 do: 30.04.2008)
oprava elektrických rozvodných a spínacích zariadení
  (od: 29.10.2001 do: 30.04.2008)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 29.10.2001 do: 30.04.2008)
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
  (od: 29.10.2001 do: 30.04.2008)
zámočníctvo
  (od: 29.10.2001 do: 30.04.2008)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (od: 29.10.2001 do: 30.04.2008)
opravy kontajnerov ISO
  (od: 29.10.2001 do: 30.04.2008)
kovoobrábanie
  (od: 29.10.2001 do: 30.04.2008)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie materiálov
  (od: 29.10.2001 do: 30.04.2008)
výroba kovových konštrukcií
  (od: 29.10.2001 do: 30.04.2008)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových zariadení, železničných koľajových vozidiel
  (od: 29.10.2001 do: 30.04.2008)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových nádob stabilných, skupiny A a B
  (od: 29.10.2001 do: 30.04.2008)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (od: 29.10.2001 do: 30.04.2008)
výroba a oprava kompresorov, tepelných čerpadiel a nízkotepelných vykurovacích systémov
  (od: 29.10.2001 do: 30.04.2008)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre elektrotechnickú výrobu
  (od: 29.10.2001 do: 30.04.2008)
Spoločníci: 
HBP, a.s. Prievidza
Matice slovenskej 10
Prievidza
  (od: 27.07.2001 do: 19.02.2014)
Výška vkladu každého spoločníka: 
HBP, a.s. Prievidza
Vklad: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Splatené: 200 000 Sk
  (od: 27.07.2001 do: 19.02.2014)
Štatutárny orgán: 
konatelia
  (od: 27.07.2001 do: 19.02.2014)
Ing. Peter Fábik
Včelárska 30
Prievidza
  (od: 27.07.2001 do: 24.07.2002)
Ing. Jozef Huljak - riaditeľ spoločnosti
Králika 18/8
Prievidza
Skončenie funkcie: 21.06.2002
  (od: 27.07.2001 do: 24.07.2002)
Ing. Vladimír Pipíška
Kpt. Nálepku 1219/19
Bojnice
Skončenie funkcie: 19.10.2001
  (od: 27.07.2001 do: 24.07.2002)
Ing. Jaroslav Sklenár - riaditeľ spoločnosti
Agátová 9/2
Kanianka
Vznik funkcie: 22.06.2002
  (od: 25.07.2002 do: 19.02.2014)
Ing. Rastislav Januščák
Velvarská 1326/31
Bojnice
Vznik funkcie: 22.06.2002
  (od: 25.07.2002 do: 19.02.2014)
Ing. Peter Fábik
Včelárska 30
Prievidza
Vznik funkcie: 18.07.2001
  (od: 25.07.2002 do: 19.02.2014)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci konatelia spoločne. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja konatelia, z ktorých jeden je vždy riaditeľ spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu a funkcii konatelia pripoja svoj podpis.
  (od: 27.07.2001 do: 19.02.2014)
Základné imanie: 
200 000 Sk Rozsah splatenia: 200 000 Sk
  (od: 25.07.2002 do: 19.02.2014)
200 000 Sk
  (od: 27.07.2001 do: 24.07.2002)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 21.7.2003
  (od: 01.05.2008)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 21.7.2003
  (od: 24.05.2004 do: 30.04.2008)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Tomáš Kozovský
Laurinská 2
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 21.07.2003
  (od: 24.05.2004 do: 30.04.2008)
JUDr. Tomáš Kozovský
Laurinská 2
Bratislava 811 01
Vznik funkcie: 21.07.2003 Skončenie funkcie: 10.12.2005
  (od: 01.05.2008 do: 30.04.2008)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 10.12.2005
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 7K 31/03-396 zo dňa 2.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.12.2005 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu EKONATURA, s.r.o. v konkurze, Areál HBP, a.s., Baňa Cigeľ, o.z., 972 05 Sebedražie, IČO 36 319 481 pre nedostatok predpokladov pre konkurz. Súd zbavil JUDr. Tomáša Kozovského, Björnsonova 8, 811 05 Bratislava funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (od: 01.05.2008)
Dozorná rada: 
Ing. Jozef Horár
Športová 12
Prievidza
Skončenie funkcie: 21.06.2002
  (od: 27.07.2001 do: 24.07.2002)
Ing. Mária Mikulová
236
Nitrianske Sučany
  (od: 27.07.2001 do: 24.07.2002)
Ing. Stanislav Ruman
Urbárska 18/7
Prievidza
  (od: 27.07.2001 do: 24.07.2002)
Ing. Mária Mikulová - predseda
236
Nitrianske Sučany
Vznik funkcie: 18.07.2001
  (od: 25.07.2002 do: 19.02.2014)
Zdenko Nádaský
Siváka 2/3
Prievidza
Vznik funkcie: 22.06.2002
  (od: 25.07.2002 do: 19.02.2014)
Ing. Stanislav Ruman
Urbárska 18/7
Prievidza
Vznik funkcie: 18.07.2001
  (od: 25.07.2002 do: 19.02.2014)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 211/01, NZ 211/01 zo dňa 18.7.2001 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. V zmysle § 110 ods. 2 cit. zák. boli vydané stanovy spoločnosti.
  (od: 27.07.2001 do: 19.02.2014)
Riadne valné zhromaždenie dňa 21.6.2002 (notárska zápisnica N 274/02, NZ 272/02 zo dňa 21.6.2002) schválilo zmenu členov štatutárneho orgánu a člena dozornej rady, zmeny zakladateľskej listiny spoločnosti a stanov spoločnosti (zosúladenie so zák. č. 500/2001 Z.z.)
  (od: 25.07.2002 do: 19.02.2014)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 7 K 31/03-56 zo dňa 21.07.2003 bol vyhlásený konkurz na majetok EKONATURA, s.r.o., Areál HBP, a.s., Baňa Cígeľ, o.z., Sebedražie, IČO 36 319 481. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Tomáš Kozovský, advokát, Laurinská 2, 811 01 Bratislava.
  (od: 25.02.2004 do: 19.02.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  31.05.2023
Dátum výpisu:  01.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)