Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12780/R

Business name: 
EKONATURA, s. r. o.
  (from: 05/01/2008 until: 02/19/2014)
EKONATURA, s.r.o.v konkurze
  (from: 05/24/2004 until: 04/30/2008)
EKONATURA, s.r.o.
  (from: 07/27/2001 until: 05/23/2004)
Registered seat: 
Areál HBP, a.s., Baňa Cigeľ, o.z.
Sebedražie 972 05
  (from: 07/25/2002 until: 02/19/2014)
Areál HBP, a.s., Baňa Cigeľ, o.z.
Prievidza 971 01
  (from: 07/27/2001 until: 07/24/2002)
Identification number (IČO): 
36 319 481
  (from: 07/27/2001)
Date of entry: 
07/27/2001
  (from: 07/27/2001)
Person dissolved from: 
10.12.2005
  (from: 02/20/2014)
Legal ground(s) for dissolution: 
zrušenie konkurzu z dôvodu, že tu nie sú predpoklady pre konkurz, keď nezostali ďalšie finančné prostriedky na vedenie konkurzu
  (from: 02/20/2014)
Date of deletion: 
02/20/2014
  (from: 02/20/2014)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 zákona č. 513/1991 Zb.
  (from: 02/20/2014)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/27/2001)
Objects of the company: 
výroba rozvod pitnej a úžitkovej vody
  (from: 07/27/2001 until: 04/30/2008)
výroba, predaj a oprava strojných zariadení v rozsahu voľných živností
  (from: 07/27/2001 until: 04/30/2008)
sušenie dreva
  (from: 07/27/2001 until: 04/30/2008)
lízing vlastných výrobkov
  (from: 07/27/2001 until: 04/30/2008)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/27/2001 until: 04/30/2008)
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 07/27/2001 until: 04/30/2008)
povrchové úpravy materiálov pomocou ochranných náterov
  (from: 07/27/2001 until: 04/30/2008)
výroba pecí, sušiarní a horákov
  (from: 07/27/2001 until: 04/30/2008)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 07/27/2001 until: 04/30/2008)
výroba stavebných a banských strojov
  (from: 10/29/2001 until: 04/30/2008)
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 10/29/2001 until: 04/30/2008)
výroba elektrických rozvodných a spínacích zariadení
  (from: 10/29/2001 until: 04/30/2008)
výroba vykurovacích telies a kotlov ústredného kúrenia
  (from: 10/29/2001 until: 04/30/2008)
výroba, inštalácia a opravy ústredného vykurovania a vetrania
  (from: 10/29/2001 until: 04/30/2008)
oprava elektrických rozvodných a spínacích zariadení
  (from: 10/29/2001 until: 04/30/2008)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (from: 10/29/2001 until: 04/30/2008)
revízie a skúšky prevádzkových kotlov a tlakových nádob
  (from: 10/29/2001 until: 04/30/2008)
zámočníctvo
  (from: 10/29/2001 until: 04/30/2008)
výroba a oprava čerpadiel a kompresorov
  (from: 10/29/2001 until: 04/30/2008)
opravy kontajnerov ISO
  (from: 10/29/2001 until: 04/30/2008)
kovoobrábanie
  (from: 10/29/2001 until: 04/30/2008)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie materiálov
  (from: 10/29/2001 until: 04/30/2008)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 10/29/2001 until: 04/30/2008)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových zariadení, železničných koľajových vozidiel
  (from: 10/29/2001 until: 04/30/2008)
výroba, montáž, opravy a rekonštrukcie tlakových nádob stabilných, skupiny A a B
  (from: 10/29/2001 until: 04/30/2008)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre strojársku výrobu
  (from: 10/29/2001 until: 04/30/2008)
výroba a oprava kompresorov, tepelných čerpadiel a nízkotepelných vykurovacích systémov
  (from: 10/29/2001 until: 04/30/2008)
spracovanie konštrukčnej a projektovej dokumentácie pre elektrotechnickú výrobu
  (from: 10/29/2001 until: 04/30/2008)
Partners: 
HBP, a.s. Prievidza
Matice slovenskej 10
Prievidza
Slovak Republic
  (from: 07/27/2001 until: 02/19/2014)
Contribution of each member: 
HBP, a.s. Prievidza
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/27/2001 until: 02/19/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/27/2001 until: 02/19/2014)
Ing. Peter Fábik
Včelárska 30
Prievidza
  (from: 07/27/2001 until: 07/24/2002)
Ing. Jozef Huljak - riaditeľ spoločnosti
Králika 18/8
Prievidza
Until: 06/21/2002
  (from: 07/27/2001 until: 07/24/2002)
Ing. Vladimír Pipíška
Kpt. Nálepku 1219/19
Bojnice
Until: 10/19/2001
  (from: 07/27/2001 until: 07/24/2002)
Ing. Jaroslav Sklenár - riaditeľ spoločnosti
Agátová 9/2
Kanianka
From: 06/22/2002
  (from: 07/25/2002 until: 02/19/2014)
Ing. Rastislav Januščák
Velvarská 1326/31
Bojnice
From: 06/22/2002
  (from: 07/25/2002 until: 02/19/2014)
Ing. Peter Fábik
Včelárska 30
Prievidza
From: 07/18/2001
  (from: 07/25/2002 until: 02/19/2014)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci konatelia spoločne. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle najmenej dvaja konatelia, z ktorých jeden je vždy riaditeľ spoločnosti. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu a funkcii konatelia pripoja svoj podpis.
  (from: 07/27/2001 until: 02/19/2014)
Capital: 
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 07/25/2002 until: 02/19/2014)
200 000 Sk
  (from: 07/27/2001 until: 07/24/2002)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/21/2003
  (from: 05/01/2008)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 07/21/2003
  (from: 05/24/2004 until: 04/30/2008)
Bankruptcy trustee: 
JUDr. Tomáš Kozovský
Laurinská 2
Bratislava 811 01
From: 07/21/2003
  (from: 05/24/2004 until: 04/30/2008)
JUDr. Tomáš Kozovský
Laurinská 2
Bratislava 811 01
From: 07/21/2003 Until: 12/10/2005
  (from: 05/01/2008 until: 04/30/2008)
closing of bankruptcy proceedings: 
Date of the closing of bankruptcy proceedings: 12/10/2005
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, č.k. 7K 31/03-396 zo dňa 2.11.2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 10.12.2005 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu EKONATURA, s.r.o. v konkurze, Areál HBP, a.s., Baňa Cigeľ, o.z., 972 05 Sebedražie, IČO 36 319 481 pre nedostatok predpokladov pre konkurz. Súd zbavil JUDr. Tomáša Kozovského, Björnsonova 8, 811 05 Bratislava funkcie správcu konkurznej podstaty.
  (from: 05/01/2008)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Horár
Športová 12
Prievidza
Until: 06/21/2002
  (from: 07/27/2001 until: 07/24/2002)
Ing. Mária Mikulová
236
Nitrianske Sučany
  (from: 07/27/2001 until: 07/24/2002)
Ing. Stanislav Ruman
Urbárska 18/7
Prievidza
  (from: 07/27/2001 until: 07/24/2002)
Ing. Mária Mikulová - predseda
236
Nitrianske Sučany
From: 07/18/2001
  (from: 07/25/2002 until: 02/19/2014)
Zdenko Nádaský
Siváka 2/3
Prievidza
From: 06/22/2002
  (from: 07/25/2002 until: 02/19/2014)
Ing. Stanislav Ruman
Urbárska 18/7
Prievidza
From: 07/18/2001
  (from: 07/25/2002 until: 02/19/2014)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 211/01, NZ 211/01 zo dňa 18.7.2001 podľa § 105 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. V zmysle § 110 ods. 2 cit. zák. boli vydané stanovy spoločnosti.
  (from: 07/27/2001 until: 02/19/2014)
Riadne valné zhromaždenie dňa 21.6.2002 (notárska zápisnica N 274/02, NZ 272/02 zo dňa 21.6.2002) schválilo zmenu členov štatutárneho orgánu a člena dozornej rady, zmeny zakladateľskej listiny spoločnosti a stanov spoločnosti (zosúladenie so zák. č. 500/2001 Z.z.)
  (from: 07/25/2002 until: 02/19/2014)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave č.k. 7 K 31/03-56 zo dňa 21.07.2003 bol vyhlásený konkurz na majetok EKONATURA, s.r.o., Areál HBP, a.s., Baňa Cígeľ, o.z., Sebedražie, IČO 36 319 481. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Tomáš Kozovský, advokát, Laurinská 2, 811 01 Bratislava.
  (from: 02/25/2004 until: 02/19/2014)
Date of updating data in databases:  09/26/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person