Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Pšn Vložka číslo:  80/S

Obchodné meno: 
Československé automobilové opravovne, štátny podnik Lučenec "v likvidácii"
  (od: 31.05.1994 do: 10.12.2020)
Československé automobilové opravovne, štátny podnik Lučenec
  (od: 01.07.1989 do: 30.05.1994)
Sídlo: 
Partizánska 83
Lučenec 984 01
  (od: 01.07.1989 do: 10.12.2020)
IČO: 
00 154 491
  (od: 01.07.1989)
Deň zápisu: 
01.07.1989
  (od: 01.07.1989)
Deň výmazu: 
11.12.2020
  (od: 11.12.2020)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 11.12.2020)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 01.07.1989)
Predmet činnosti: 
A. Základný predmet činnosti: - vykonávať dodávateľa generálnych a bežných opráv a celkových opráv hlavných skupín cestných motorových vozidiel a prípojných vozidiel pre podniky verejnej cestnej automobilovej a mestskej dopravy a pre ďalších odberateľov
  (od: 01.07.1989 do: 10.12.2020)
zabezpečovať výrobu, opravy, regeneráciu a renováciu náhradných dielcov a príslušenstva pre automobilovú techniku pre vlastnú potrebu, pre potreby automobilového opravárenstva v ČSSR a do trhových fondov
  (od: 01.07.1989 do: 10.12.2020)
zabezpečovať vývoj a výrobu špeciálnych vozidiel, nadstavieb a účelových zariadení pre dopravné prostriedky, vrátane vývoja a prestavieb pohonných jednotiek a vozidiel na plynné palivá
  (od: 01.07.1989 do: 10.12.2020)
zabezpečovať činnoti na úseku rozvoja motorizmu a služieb obyvateľstvu poskytovaním autoopravárenských a autoservisných služieb a predajom náhradných dielcov a príslušenstva na osobné motorové vozidlá
  (od: 01.07.1989 do: 10.12.2020)
vykonávať stavebné a montážne práce investičného a neinvestičného charakteru vlastnou stavebno-montážnou skupinou pre vlastnú potrebu
  (od: 01.07.1989 do: 10.12.2020)
zabezpečovať výchovu učňovského dorastu pre robotnícke povolania v súlade s celospoločenskými záujmami pre potreby podniku a pre iné organizácie
  (od: 01.07.1989 do: 10.12.2020)
zabezpečovať sústavný rast kvalifikácie pracovníkov, vykonávať školenia, kurzy a preskúšavanie pracovníkov v tých profesiách a odbornostiach, kde sa vyžaduje nadobudnutie a preukozovanie odbornej spôsobilosti
  (od: 01.07.1989 do: 10.12.2020)
vykonávať chemické rozbory kvapalín a technických látok pre vlastnú potrebu a iné organizácie
  (od: 01.07.1989 do: 10.12.2020)
zabezpečovať plnenie úloh v oblasti obrany štátu
  (od: 01.07.1989 do: 10.12.2020)
vytvárať vhodné sociálne a pracovné podmienky pre pracovníkov podniku v rámci všestrannej starostlivosti o pracujúcich
  (od: 01.07.1989 do: 10.12.2020)
B. Povinný predmet činnosti:
  (od: 01.07.1989 do: 10.12.2020)
vykonávať dodávateľa generálnych a bežných opráv a celkových opráv hlavných skupín cestných motorových vozidiel a prípojných vozidiel pre podniky verejnej cestnej automobilovej a mestskej dopravy a pre ďalších odberateľov
  (od: 01.07.1989 do: 10.12.2020)
poskytovať autoopravárenské a autoserviské služby organizáciám a obyvateľstvu, zabezpečovať výrobu, opravy, regeneráciu a renováciu náhradných dielcov a príslušenstva pre automobilovú techniku, najmä pre vlastnú potrebu
  (od: 01.07.1989 do: 10.12.2020)
C. Ostatná činnosť:
  (od: 01.07.1989 do: 10.12.2020)
vytvárať podmienky pre rozširovanie kapacít opravovní cestných motorových a prípojných vozidiel v súlade so spoločenskou potrebou v množstve vykonaných opráv, v štruktúre opravárenského sortimentu a v spoločensky aktuálnej inovácii opravárenského výrobného programu
  (od: 01.07.1989 do: 10.12.2020)
vytvárať podmienky pre sústavné racionalizovanie opravárenskej činnosti hlavne zvyšovaním sériovosti opráv, uplatnením typovej a uzlovej špecializácie, rozšírením vykonávania celkových opráv hlavných skupín a generálnych opráv vozidiel výmenným spôsobom a prostredníctvom výmenných stredísk a uplatňovaním progresívnych systémov riadenia s použitím výpočtovej techniky
  (od: 01.07.1989 do: 10.12.2020)
vytvárať podmienky pre zabezpečovanie kvality opravárenských a výrobných činností podniku hlavne objektivizovaním kontrolných činností a uplatnením diagnostických metód a techniky, v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami zabezpečovať úlohy v metrologickej činnosti na úrovni podniku pre vlastnú potrebu
  (od: 01.07.1989 do: 10.12.2020)
budovať a využívať sieť autoopravovní a autoservisov formou autorizovaných opravovní pre vykonávanie činnosti staníc technickej kontroly pre cestné vozidlá v Stredoslovenskom kraji
  (od: 01.07.1989 do: 10.12.2020)
zabezpečovať dopravnú činnosť pre potreby podniku na úseku nákladnej dopravy a osobnej dopravy
  (od: 01.07.1989 do: 10.12.2020)
sprostredkovávať predaj cestných motorových a prípojných vozidiel, vykonávať popredajný servis, záručné opravy a údržbu cestných motorových vozidiel a prípojných vozidiel, obchodnú činnosť spojenú s predajom pohonných hmôť, olejov, mazadiel, náhradných dielcov a príslušenstva a vlastných výrobkov
  (od: 01.07.1989 do: 10.12.2020)
poskytovať dopravné služby vlastným pracovníkom
  (od: 01.07.1989 do: 10.12.2020)
vykonávať revízie určených technických zariadení vo vlastníctve podniku
  (od: 01.07.1989 do: 10.12.2020)
Štatutárny orgán: 
riaditeľ
  (od: 31.05.1994 do: 10.12.2020)
riaditeľ
  (od: 04.06.1993 do: 30.05.1994)
riaditeľ
  (od: 20.07.1990 do: 03.06.1993)
riaditeľ
  (od: 09.10.1989 do: 19.07.1990)
riaditeľ
  (od: 01.07.1989 do: 08.10.1989)
Ing. Arpád Csank - I. zástupca riaditeľa - ekonomický námestník
nám. 1. mája 1
Lučenec
  (od: 31.10.1990 do: 03.06.1993)
Ing. Arpád Csank - zástupca riaditeľa - ekonomický námestník
nám. 1. mája 1
Lučenec
  (od: 20.07.1990 do: 30.10.1990)
Ing. Augustín Hajko
Gagarinova 8
Lučenec
  (od: 01.07.1989 do: 08.10.1989)
dpt. Ivan Kelement
ČA 26
Veľký Krtíš
  (od: 09.10.1989 do: 30.05.1994)
Ing. Marian Novotný - II. zástupca riaditeľa - výrobno-technický námestník
Hurbanova 23
Martin
  (od: 31.10.1990 do: 03.06.1993)
Konanie menom spoločnosti: 
Za štátny podnik podpisuje likvidátor.
  (od: 31.05.1994 do: 10.12.2020)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (od: 04.06.1993 do: 30.05.1994)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ alebo jeho zástupca.
  (od: 20.07.1990 do: 03.06.1993)
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (od: 09.10.1989 do: 19.07.1990)
Za štátny podnik podpisuje doterajší riaditeľ Ing. Augustín Hajko.
  (od: 01.07.1989 do: 08.10.1989)
Odštepný závod: 
Názov: 
6. Československé automobilové opravovne, š.p. Lučenec, odštepný závod 06
  (od: 09.01.1992 do: 30.05.1994)
Sídlo: 
Rimavská Sobota
  (od: 09.01.1992 do: 30.05.1994)
Vedúci: 
Ing. Štefan Bodoň
A. Markuša 3
Rimavská Sobota
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.1992 do: 30.05.1994)
 
 
Názov: 
7. Československé automobilové opravovne, š.p. Lučenec, odštepný závod 07
  (od: 09.01.1992 do: 30.05.1994)
Sídlo: 
Turčianske Teplice
  (od: 09.01.1992 do: 30.05.1994)
Vedúci: 
Michal Jacho
154
Háj
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.1992 do: 30.05.1994)
 
 
Názov: 
8. Československé automobilové opravovne, š.p. Lučenec, odštepný závod 08
  (od: 09.01.1992 do: 30.05.1994)
Sídlo: 
Martin
  (od: 09.01.1992 do: 30.05.1994)
Vedúci: 
Anton Pyšný
Suchačková 3/21
Martin
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.1992 do: 30.05.1994)
 
 
Názov: 
3. Československé automobilové opravovne, š.p. Lučenec, odštepný závod 03
  (od: 04.06.1993 do: 30.05.1994)
Sídlo: 
Žiar nad Hronom
  (od: 04.06.1993 do: 30.05.1994)
Vedúci: 
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 04.06.1993 do: 30.05.1994)
 
 
Názov: 
9. Československé automobilové opravovne, š.p. Lučenec, odštepný závod 09
  (od: 09.01.1992 do: 03.06.1993)
Sídlo: 
Žilina
  (od: 09.01.1992 do: 03.06.1993)
Vedúci: 
František Jelša
tr. Obrancov mieru 408
Žilina - Hliny
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.1992 do: 03.06.1993)
 
 
Názov: 
1. Československé automobilové opravovne, š.p. Lučenec, odštepný závod obchodu a služieb O1
  (od: 30.08.1992 do: 03.06.1993)
Sídlo: 
Zvolenská 83
Lučenec
  (od: 30.08.1992 do: 03.06.1993)
Vedúci: 
Ing. František Skladaný
Čajkovského 8
Martin - Vrútky
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.08.1992 do: 03.06.1993)
 
 
Názov: 
2. Československé automobilové opravovne, š.p. Lučenec, odštepný závod 02
  (od: 09.01.1992 do: 03.06.1993)
Sídlo: 
Pôtor
  (od: 09.01.1992 do: 03.06.1993)
Vedúci: 
Ladislav Číri
Venevská 24/49
Veľký Krtíš
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.1992 do: 03.06.1993)
 
 
Názov: 
3. Československé automobilové opravovne, š.p. Lučenec, odštepný závod 03
  (od: 09.01.1992 do: 03.06.1993)
Sídlo: 
Žiar nad Hronom
  (od: 09.01.1992 do: 03.06.1993)
Vedúci: 
Ing. Peter Koza
ČSA 1696
Zvolen
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.1992 do: 03.06.1993)
 
 
Názov: 
4. Československé automobilové opravovne, š.p. Lučenec, odštepný závod 04
  (od: 09.01.1992 do: 03.06.1993)
Sídlo: 
Ružomberok
  (od: 09.01.1992 do: 03.06.1993)
Vedúci: 
Jozef Smrekovský
489
Lisková
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.1992 do: 03.06.1993)
 
 
Názov: 
5. Československé automobilové opravovne, š.p. Lučenec, odštepný závod 05
  (od: 09.01.1992 do: 03.06.1993)
Sídlo: 
Zvolenská 83
Lučenec
  (od: 09.01.1992 do: 03.06.1993)
Vedúci: 
Ing. Jozef Konečný
Sad pionierov II/67
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.1992 do: 03.06.1993)
 
 
Názov: 
1. Československé automobilové opravovne, š.p. Lučenec, odštepný závod obchodu a služieb O1
  (od: 09.01.1992 do: 29.08.1992)
Sídlo: 
Zvolenská 83
Lučenec
  (od: 09.01.1992 do: 29.08.1992)
Vedúci: 
Ing. Ľubomír Vajdík
Sad pionierov II 67
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 09.01.1992 do: 29.08.1992)
 
 
Zakladateľ: 
Ministerstvo dopravy a spojov SR
Bratislava
  (od: 09.01.1992 do: 10.12.2020)
Kmeňové imanie: 
131 839 Sk
  (od: 01.08.1992 do: 10.12.2020)
132 345 Sk
  (od: 01.05.1992 do: 31.07.1992)
249 818 Sk
  (od: 09.10.1989 do: 30.04.1992)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
Ing. Zlatica Jalovecká
A. Sládkoviča 11
Lučenec
Skončenie funkcie: 11.12.2020
  (od: 09.02.2017)
 Likvidátor:
Ing. Zlatica Jalovecká
A. Sládkoviča 11
Lučenec
  (od: 31.05.1994 do: 08.02.2017)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe uznesenia Krajského súdu Banská Bystrica č.k. 46K/103/1999-1621 zo dňa 31.10.2019, právoplatného dňa 10.12.2019, ktorým bol zrušený konkurz na majetok úpadcu Československé automobilové opravovne, štátny podnik Lučenec "v konkurze", so sídlom Partizánska 83, 984 01 Lučenec, IČO: 00 154 491 po splnení konečného rozvrhu výťažku sa štátny podnik Československé automobilové opravovne, štátny podnik Lučenec „v konkurze“ z obchodného registra vymazáva, a to ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania výmazu.
  (od: 11.12.2020)
Tento štátny podnik bol zriadený zakladacou listinou S KNV v Banskej Bystrici, č.P-390/1989, zo dňa 30.6.1989, podľa § 18 zák.č. 88/88 Zb. o štátnom podniku.
  (od: 01.07.1989 do: 10.12.2020)
. V zmysle oznámenia Ministerstva dopravy a spojov SR, zo dňa 16.12.1991, prešli práva a povinnosti zakladateľa z Ministerstva vnútra SR na Ministerstvo dopravy a spojov SR.
  (od: 09.01.1992 do: 10.12.2020)
. Príkazom riaditeľa š.p. č. 7, zo dňa 19.5.1994 boli zrušené odštepné závody dňom 31.5.1994. . Rozhodnutím Ministerstva dopravy, spojov a verejných prác SR, čís. 26/94 bol zrušený š.p. ČSAD Lučenec dňom 31.5.1994 a dňom 1.6.1994 nariadená jeho likvidácia.
  (od: 31.05.1994 do: 10.12.2020)
. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici, zo dňa 28.02.2000, č.k. 46 24 K 103/99-102, bol na majetok spoločnosti Československé automobilové opravovne š.p. Lučenec "v likvidácii", IČO: 00 154 491 vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty súd ustanovil komerčného právnika JUDr. Ľudovíta Kmeťa, so sídlom Strieborné námestie 3, Banská Bystrica.
  (od: 20.03.2000 do: 10.12.2020)
Uznesením Krajského súdu Banská Bystrica č. k. 46-24 K 103/99-Že-694 zo dňa 28. 02. 2013, právoplatným dňa 30. 09. 2013 súd zbavuje funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Ľudovíta Kmeťa, so sídlom Dolná 47, Banská Bystrica a ustanovuje za správcu konkurznej podstaty BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s., so sídlom kancelárie Námestie Martina Benku 10, 811 07 Bratislava v štátnom podniku Československé automobilové opravovne, štátny podnik Lučenec "v likvidácii", Partizánska 83, 984 01 Lučenec, IČO: 00 154 491.
  (od: 14.02.2015 do: 10.12.2020)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 28. 2. 2000
  (od: 14.02.2015)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 28. 2. 2000
  (od: 20.03.2000 do: 13.02.2015)
Správca konkurznej podstaty: 
BANKRUPTCY & RECOVERY SERVICE, k.s.
Námestie Martina Benku 10
Bratislava 811 07
Vznik funkcie: 30.09.2013
  (od: 14.02.2015)
Dátum aktualizácie údajov:  28.02.2024
Dátum výpisu:  29.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR