Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12824/L

Business name: 
Stavebná mechanizácia, s.r.o.
  (from: 03/27/2001)
Registered seat: 
Bytčianska 123
Žilina 010 03
  (from: 06/20/2007)
Bytčianska 123
Žilina 010 01
  (from: 06/26/2006 until: 06/19/2007)
Jánošíkova 264
Žilina 010 01
  (from: 03/27/2001 until: 06/25/2006)
Identification number (IČO): 
36 397 971
  (from: 03/27/2001)
Date of entry: 
03/27/2001
  (from: 03/27/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/27/2001)
Objects of the company: 
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 04/18/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/18/2001)
podnikateľské poradenstvo v predmete podnikania
  (from: 04/18/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 04/18/2001)
reklamná činnosť
  (from: 04/18/2001)
výroba píliarska a impregnácia dreva
  (from: 04/18/2001)
výroba drobných výrobkov z dreva
  (from: 04/18/2001)
výroba drevených obalov a paliet
  (from: 04/18/2001)
mechanické úpravy na zakázku alebo na zmluvnom základe
  (from: 04/18/2001)
nájom motorových vozidiel
  (from: 04/18/2001)
servis motorových vozidiel
  (from: 06/22/2001)
prenájom hnuteľných vecí, nehnuteľností, bytov a nebytových priestorov
  (from: 06/22/2001)
prechodné ubytovanie
  (from: 06/22/2001)
vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 10/03/2002)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 03/02/2004)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 12/31/2005)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 12/31/2005)
sprostredkovanie v oblasti dopravy
  (from: 12/31/2005)
nákladná cestná doprava vozidlami do celkovej hmotnosti 3,5t vrátane prípojného vozidla
  (from: 12/31/2005)
osobná cestná doprava vykonávaná osobnými vozidlami, ktorých celková obsaditeľnosť nepresahuje 9 osôb vrátane vodiča s výnimkou taxislužby
  (from: 12/31/2005)
obchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 09/10/2011)
zasielateľstvo
  (from: 09/10/2011)
kovoobrábanie
  (from: 09/10/2011)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 07/30/2012)
výroba výrobkov z gumy a výrobkov z plastov
  (from: 05/01/2013)
výroba jednoduchých výrobkov z kovu
  (from: 05/01/2013)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 06/07/2016)
inžinierska činnosť, stavebné cenárstvo, projektovanie a konštruovanie elektrických zariadení
  (from: 06/07/2016)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 06/07/2016)
čistiace a upratovacie služby
  (from: 06/07/2016)
úprava nerastov, dobývanie rašeliny a bahna a ich úprava
  (from: 06/07/2016)
administratívne služby
  (from: 06/07/2016)
manipulácia s nákladom, premiestňovanie bremien
  (from: 06/07/2016)
výkon činnosti stavbyvedúceho
  (from: 06/07/2016)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 06/07/2016)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 05/18/2019)
cestná nákladná doprava
  (from: 03/27/2001 until: 12/30/2005)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk na povrchu s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 ton
  (from: 06/07/2016 until: 05/17/2019)
Zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov
  (from: 06/07/2016 until: 05/17/2019)
Úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 06/07/2016 until: 05/17/2019)
Zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri uvedených činnostiach
  (from: 06/07/2016 until: 05/17/2019)
Dobývanie ložísk nevyhradených nerastov s ročnou ťažbou vyššou ako 500 000 ton, vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov, okrem vyhľadávania a ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov
  (from: 06/07/2016 until: 05/17/2019)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 10/03/2002 until: 06/06/2016)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 04/18/2001 until: 06/06/2016)
demolácia a zemné práce (bez použitia výbušnín)
  (from: 04/18/2001 until: 06/06/2016)
maliarske, natieračské a lešenárske práce
  (from: 04/18/2001 until: 06/06/2016)
kancelárske a sekretárske služby
  (from: 04/18/2001 until: 06/06/2016)
inžinierska činnosť (okrem vybraných činností vo výstavbe)
  (from: 04/18/2001 until: 06/06/2016)
montáž sádrokartónových priečok a podhľadov
  (from: 04/18/2001 until: 06/06/2016)
čistenie budov
  (from: 04/18/2001 until: 06/06/2016)
upratovacie práce
  (from: 04/18/2001 until: 06/06/2016)
Partners: 
Ing. Alojz Kuriak
Novomeského 1247/22
Kysucké Nové Mesto 024 01
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022)
Štefan Školník
Na Podstráni 2252/7
Kysucké Nové Mesto 024 01
Slovak Republic
  (from: 05/21/2022)
Zuzana Kalužníková
ČSA 1306/H-115
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 03/02/2004 until: 02/27/2009)
Zuzana Kalužníková
ČSA 1306/H-115
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 03/27/2001 until: 03/01/2004)
Ing. Alojz Kuriak
175
Kysucké Nové Mesto - Budatínska Lehota
Slovak Republic
  (from: 06/20/2007 until: 02/27/2009)
Štefan Školník
Hálkova 1078
Kysucké Nové Mesto
Slovak Republic
  (from: 03/02/2004 until: 06/19/2007)
Ing. Alojz Kuriak
Novomeského 1247/22
Kysucké Nové Mesto 024 01
Slovak Republic
  (from: 02/28/2009 until: 05/20/2022)
Štefan Školník
Na Podstráni 2252/7
Kysucké Nové Mesto 024 01
Slovak Republic
  (from: 02/28/2009 until: 05/20/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Alojz Kuriak
  (from: 02/28/2009 until: 05/20/2022)
Ing. Alojz Kuriak
Amount of investment: 49 791 EUR Paid up: 49 791 EUR
  (from: 05/21/2022)
Štefan Školník
  (from: 02/28/2009 until: 05/20/2022)
Štefan Školník
Amount of investment: 49 791 EUR Paid up: 49 791 EUR
  (from: 05/21/2022)
Zuzana Kalužníková
Amount of investment: 200 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 200 000 Sk
  (from: 03/27/2001 until: 03/01/2004)
Zuzana Kalužníková
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/02/2004 until: 12/30/2005)
Štefan Školník
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/02/2004 until: 12/30/2005)
Zuzana Kalužníková
Amount of investment: 1 500 000 Sk Paid up: 1 500 000 Sk
  (from: 12/31/2005 until: 02/27/2009)
Štefan Školník
Amount of investment: 1 500 000 Sk Paid up: 1 500 000 Sk
  (from: 12/31/2005 until: 06/19/2007)
Ing. Alojz Kuriak
Amount of investment: 1 500 000 Sk Paid up: 1 500 000 Sk
  (from: 06/20/2007 until: 02/27/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 03/02/2004)
Individual managing director
  (from: 03/27/2001 until: 03/01/2004)
Štefan Školník
Na Podstráni 2252/7
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 01/01/2004
  (from: 11/15/2008)
Ing. Richard Štrauch
Bajzova 2414/8
Žilina 010 01
From: 10/10/2008
  (from: 11/15/2008)
Ing. Jakub Školník
Na Podstráni 2252/7
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 08/01/2017
  (from: 08/16/2017)
Zuzana Kalužníková
ČSA 1306/H-115
Kysucké Nové Mesto
  (from: 03/27/2001 until: 12/30/2005)
Zuzana Kalužníková
ČSA 1306/H-115
Kysucké Nové Mesto
From: 03/27/2001
  (from: 12/31/2005 until: 11/14/2008)
Zuzana Kalužníková
ČSA 1306/H-115
Kysucké Nové Mesto
From: 03/27/2001 Until: 10/09/2008
  (from: 11/15/2008 until: 11/14/2008)
Štefan Školník
Hálkova 1078
Kysucké Nové Mesto
From: 01/01/2004
  (from: 12/31/2005 until: 11/14/2008)
Štefan Školník
Hálkova 1078
Kysucké Nové Mesto 024 01
From: 01/01/2004
  (from: 03/02/2004 until: 12/30/2005)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 08/16/2017)
V mene spoločnosti konajú obaja konatelia, každý samostatne.
  (from: 12/31/2005 until: 08/15/2017)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/02/2004 until: 12/30/2005)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 03/27/2001 until: 03/01/2004)
Capital: 
99 582 EUR Paid up: 99 582 EUR
  (from: 02/28/2009)
3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 12/31/2005 until: 02/27/2009)
200 000 Sk
  (from: 03/27/2001 until: 12/30/2005)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 499/2000, zo dňa 29.12. 2000, podľa § 57, 105 a nasl. Zák.č. 513/91 Zb.
  (from: 03/27/2001)
Dňa 31.5.2001 bol schválený Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine.
  (from: 06/22/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 7.8.2002 bol schválený dodatok č. 2 k zakladateľskej listine.
  (from: 10/03/2002)
Date of updating data in databases:  06/24/2022
Date of extract :  06/27/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person