Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  608/S

Obchodné meno: 
BLOOMSBURY PACIFIC SLOVAKIA a.s. "v konkurze"
  (od: 13.03.2008)
BLOOMSBURY PACIFIC SLOVAKIA a.s.
  (od: 17.03.2000 do: 12.03.2008)
Sídlo: 
Zvolenská cesta 2740
Lučenec 984 01
  (od: 23.12.2005)
Dr.Vodu 16
Lučenec 984 01
  (od: 17.03.2000 do: 22.12.2005)
IČO: 
36 040 525
  (od: 17.03.2000)
Deň zápisu: 
17.03.2000
  (od: 17.03.2000)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 17.03.2000)
Predmet činnosti: 
výroba glazovaných a neglazovaných keramických obkladových materiálov
  (od: 10.09.2001)
výroba univerzálnych keramických materiálov
  (od: 10.09.2001)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 10.09.2001)
maloobchodná činnosť s keramickými výrobkami
  (od: 10.09.2001)
veľkoobchodná činnosť s keramickými výrobkami
  (od: 10.09.2001)
maliarske a natieračské práce
  (od: 10.09.2001)
vykonávanie chemických a technologických rozborov a skúšok v rozsahu voľných živností
  (od: 10.09.2001)
výroba šablón a otlačkov, vykonávanie návrhárskej a servisnej činnosti v rozsahu uvedeného predmetu podnikania
  (od: 10.09.2001)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich generácii /plaváreň, sauna/
  (od: 10.09.2001)
organizačné poradenstvo v oblasti keramickej výroby
  (od: 10.09.2001)
úprava keramických surovín
  (od: 10.09.2001)
elektroinštalačné práce
  (od: 10.09.2001)
výroba, inštalácia a opravy ústredného kúrenia a vetrania
  (od: 10.09.2001)
výroba, montáž a opravy elektrických a elektronických zariadení, strojov a prístrojov
  (od: 10.09.2001)
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky
  (od: 10.09.2001)
výroba a montáž kompletných nástrojov pre keramickú, tehliarsku a strojársku výrobu
  (od: 10.09.2001)
navrhovanie, výroba a montáž strojov a zariadení s mechanickým pohonom, náhradných dielov, oceľových konštrukcií pre keramickú, tehliarsku a strojársku výrobu
  (od: 10.09.2001)
oprava motorových a nemotorových vozidiel
  (od: 10.09.2001)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (od: 10.09.2001)
vodoinštalatérstvo
  (od: 10.09.2001)
stolárske práce
  (od: 10.09.2001)
cestná nákladná doprava
  (od: 10.09.2001)
pohostinská činnosť
  (od: 10.09.2001)
strážna služba v rozsahu ustanovenom § 3 písm.a/ body 1, 3, 5 a 6 zákona č. 379/1997 Z.z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činnostiach, v zmysle licencie na prevádzkovanie vlastnej ochrany č. PV 000934, vydanej Krajským riaditeľstvom PZ č. KRP-53-16/PP-B-98 zo dňa 31.7.2001.
  (od: 20.09.2001)
reklamná činnosť
  (od: 11.12.2002)
výroba glazovaných a neglazovaných keramických obkladových materiálov
  (od: 17.03.2000 do: 09.09.2001)
výroba univerzálnych keramických materiálov
  (od: 17.03.2000 do: 09.09.2001)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 17.03.2000 do: 09.09.2001)
maloobchodná činnosť s keramickými výrobkami
  (od: 17.03.2000 do: 09.09.2001)
veľkoobchodná činnosť s keramickými výrobkami
  (od: 17.03.2000 do: 09.09.2001)
maliarske a natieračské práce
  (od: 17.03.2000 do: 09.09.2001)
vykonávanie chemických a technologických rozborov a skúšok v rozsahu voľných živností
  (od: 17.03.2000 do: 09.09.2001)
výroba šablón a otlačkov, vykonávanie návrhárskej a servisnej činnosti v rozsahu uvedeného predmetu podnikania
  (od: 17.03.2000 do: 09.09.2001)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii (plaváreň, sauna)
  (od: 17.03.2000 do: 09.09.2001)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 11.12.2002)
predstavenstvo
  (od: 17.03.2000 do: 10.12.2002)
Ján Gréč - predseda
Hrabovo 767
Kalinovo 985 01
Vznik funkcie: 17.03.2000
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 30.06.2017)
Ing. Štefan Kováčik - podpredseda
Ulica Jasná 131/13
Lučenec - Malá Ves 984 01
Vznik funkcie: 17.03.2000
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2004)
Vladimír Prikler - člen
Líščie Nivy 457/8
Bratislava
Vznik funkcie: 17.03.2000
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2022)
Mária Gréčová - člen
Bratrícka 12
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 30.11.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2004)
Ján Gréč - predseda
Bratrícka 12
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.03.2000 do: 10.12.2002)
Ján Gréč - predseda
Bratrícka 12
Lučenec
Vznik funkcie: 17.03.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.12.2002 do: 25.08.2004)
Ján Gréč - predseda
Hrabovo 767
Kalinovo 985 01
Vznik funkcie: 17.03.2000
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.08.2004 do: 29.06.2017)
Ing. Štefan Kováčik - podpredseda
Rúbanisko III/10
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.03.2000 do: 10.12.2002)
Ing. Štefan Kováčik - podpredseda
Rúbanisko III/10
Lučenec
Vznik funkcie: 17.03.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.12.2002 do: 22.12.2004)
Vladimír Prikler - člen
Pankúchova 1588/1
Bratislava
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.03.2000 do: 10.12.2002)
Vladimír Prikler - člen
Líščie Nivy 457/8
Bratislava
Vznik funkcie: 17.03.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.12.2002 do: 18.05.2022)
Konanie menom spoločnosti: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti podpisujú za predstavenstvo vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva, a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 11.12.2002)
Spoločnosť navonok zastupujú všetci členovia predstavenstva a to i každý samostatne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a to samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykonáva tak, že k písanému, alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti a funkcie pripoja podpisujúci svoje vlastnoručné podpisy.
  (od: 17.03.2000 do: 10.12.2002)
Základné imanie: 
401 000 000 Sk
  (od: 10.06.2002)
1 000 000 Sk
  (od: 17.03.2000 do: 09.06.2002)
Akcie: 
Počet: 10
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 22.09.2000)
Počet: 100
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 4 000 000 Sk
  (od: 10.06.2002)
Počet: 100
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 17.03.2000 do: 21.09.2000)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 20.11.2007
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 2K/23/2007-380 zo dňa 15.11.2007, právoplatné dňa 07.12.2007 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka BLOOMSBURY P-acIFIC SLOVAKIA a.s., so sídlom 984 01 Lučenec, Zvolenská cesta 2740, IČO: 36 040 525.
  (od: 13.03.2008)
Správca konkurznej podstaty: 
JUDr. Ivana Gajdošíková
Nám. SNP 26/75
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 20.11.2007
  (od: 19.05.2022)
JUDr. Ivana Gajdošíková
Nám. SNP 26/75
Zvolen 960 01
Vznik funkcie: 20.11.2007
  (od: 13.03.2008 do: 18.05.2022)
Dozorná rada: 
Andrej Gréč - predseda
L. Svobodu 16
Lučenec 984 01
Vznik funkcie: 17.03.2000
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2004)
Ing. Ladislav Sarvaš - podpredseda
Osloboditeľov 13
Lučenec
Vznik funkcie: 27.08.2002
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 19.05.2022)
Ing. Denisa Gréčová - člen
Hrabovo 767
Kalinovo 985 01
Vznik funkcie: 30.11.2004
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2004)
Andrej Gréč - člen
L. Svobodu 16
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.03.2000 do: 10.12.2002)
Andrej Gréč - člen
L. Svobodu 16
Lučenec
Vznik funkcie: 17.03.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.12.2002 do: 22.12.2004)
Mária Gréčová - podpredseda
Bratrícka 12
Lučenec
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.03.2000 do: 10.12.2002)
Mária Gréčová - predseda
Bratrícka 12
Lučenec
Vznik funkcie: 17.03.2000
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.12.2002 do: 22.12.2004)
Mária Gréčová - predseda
Bratrícka 12
Lučenec
Vznik funkcie: 17.03.2000 Skončenie funkcie: 30.11.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.12.2004 do: 22.12.2004)
Mgr. Daniel Krátký - predseda
Gagarinova 18
Snina
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.03.2000 do: 10.12.2002)
Ing. Ladislav Sarvaš - podpredseda
Osloboditeľov 13
Lučenec
Vznik funkcie: 27.08.2002
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.12.2002 do: 18.05.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 14.03.2000 a rozhodnutím zakladateľa podľa § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. NZ 94/2000 JUDr. Jána Šimona, Komenského 18, Lučenec (jednorázovo §§ 172, 175) upísaním akcií a prijatím stanov.
  (od: 17.03.2000)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení dňa 25.8.2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 10.09.2001)
Zapisuje sa rozšírenie predmetu činnosti v zmysle NZ 263/2001, napísanej v NÚ JUDr. Jána Šimova, notára so sídlom v Lučenci, Komenského 18.
  (od: 20.09.2001)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.11.2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 10.06.2002)
. Na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 27.08.2002, bolo schválené nové znenie stanov spoloč- nosti.
  (od: 11.12.2002)
Dátum aktualizácie údajov:  25.05.2022
Dátum výpisu:  26.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)