Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10441/T

Obchodné meno: 
MEROCO, a.s.
  (od: 07.02.2006)
Sídlo: 
Trnavská cesta
Leopoldov 920 41
  (od: 26.10.2006)
IČO: 
35 775 203
  (od: 25.10.1999)
Deň zápisu: 
25.10.1999
  (od: 25.10.1999)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 25.10.1999)
Predmet činnosti: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 25.10.1999)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 25.10.1999)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, výroby a služieb
  (od: 25.10.1999)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (od: 25.10.1999)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 25.10.1999)
prenájom hnuteľných vecí-leasing
  (od: 25.10.1999)
factoring a forfaiting, okrem súdneho vymáhania pohľadávok
  (od: 25.10.1999)
organizovanie kurzov, školení, seminárov
  (od: 25.10.1999)
organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí
  (od: 25.10.1999)
vydávanie periodickej a neperiodickej tlače
  (od: 25.10.1999)
poradenská činnosť v oblasti nákupu a predaja tovarov
  (od: 25.10.1999)
výroba vedľajších produktov z výroby biopalív (technický glycerín, mastné kyseliny)
  (od: 08.01.2008)
spracovanie rastlinných olejov
  (od: 08.01.2008)
výroba biopalív
  (od: 08.01.2008)
spracovanie živočíšnych tukov
  (od: 11.07.2012)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 01.01.2016)
výskum a vývoj v oblasti spoločenských a humanitných vied
  (od: 01.01.2016)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (od: 24.05.2018)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 21.03.2004)
Ing. Robert Spišák , PhD. - predseda
Drotárska cesta 5943/56
Bratislava 811 02
Vznik funkcie: 09.12.2008
  (od: 22.08.2009)
Ing. Štefan Tóth - podpredseda
Chladná 84
Topoľníky 930 11
Vznik funkcie: 01.07.2015
  (od: 25.07.2015)
Katalin Boglárka Olti-Horváth - Člen predstavenstva
Ostrom utca 10., 2em. 3 a.
Budapešť 01 1015
Maďarsko
Vznik funkcie: 20.04.2021
  (od: 05.10.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Konať menom spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne alebo predseda a člen predstavenstva spoločne. Podpisovať za spoločnosť vo všetkých veciach sú oprávnení predseda a podpredseda predstavenstva spoločne alebo predseda a člen predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, funkcii a menu podpisujúceho pripojí podpisujúci svoj podpis.
  (od: 26.10.2006)
Základné imanie: 
5 629 556,33 EUR Rozsah splatenia: 5 629 556,33 EUR
  (od: 22.08.2009)
Akcie: 
Počet: 12
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 26 555,14 EUR
  (od: 22.08.2009)
Počet: 6
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 995,82 EUR
  (od: 22.08.2009)
Počet: 16
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 3 319,4 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmienuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (od: 22.08.2009)
Počet: 35
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33,2 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmienuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (od: 22.08.2009)
Počet: 15
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331 939,19 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmienuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (od: 22.08.2009)
Počet: 8
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 33 193,92 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmienuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (od: 22.08.2009)
Počet: 18
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 331,94 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmienuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (od: 22.08.2009)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 31,87 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmienuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (od: 22.08.2009)
Počet: 1
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1,33 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Prevoditeľnosť akcií na meno je podmienená súhlasom spoločnosti. Dôvody, pre ktoré môže spoločnosť odmienuť udelenie súhlasu, lehota, v ktorej je spoločnosť povinná rozhodnúť o žiadosti o udelenie súhlasu a oznámiť toto rozhodnutie akcionárovi a určenie orgánu spoločnosti, ktorý rozhoduje o udelení súhlasu, sú určené v čl. V bod 4. štvrtá, piata a šiesta veta stanov spoločnosti.
  (od: 22.08.2009)
Dozorná rada: 
JUDr. Ján Ondruš - podpredseda
Cajlanská 4561/159
Pezinok 902 01
Vznik funkcie: 27.06.2014
  (od: 30.07.2014)
JUDr. Mikuláš Trstenský , CSc.
Brusnicová 2294/29
Bratislava 831 01
Vznik funkcie: 27.06.2014
  (od: 30.07.2014)
Thomas Jacobsen - predseda
St. Christopher Street 168
Valleta VLT 1467
Maltská republika
Vznik funkcie: 27.06.2014
  (od: 01.12.2018)
Likvidácia: 
Dátum ukončenia konania: 5.3.2004
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 107/2004, Nz 19464/2004 zo dňa 5.3.2004 o zrušení rozhodnutia VZ zo dňa 19.12.2002 o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie.
  (od: 01.12.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 29.9.1999 v súlade s §§ 154 až 220 Zák. 513/91 Zb. v znení noviel.
  (od: 25.10.1999)
Vyhlásenie JUDr. Jána Ondruša z 1.3.2001 o zmene trvalého bydliska.
  (od: 06.03.2001)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.12.2002, notárska zápisnica Nz 726/2002, zápisnica dozornej rady zo dňa19.12.2002.
  (od: 18.07.2003)
Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 394/2004, Nz 89922/2004 zo dňa 13.12.2004.
  (od: 06.01.2005)
Zvýšenie základného imania, zmena obchodného mena rozhodnutím jediného akcionára dňa 02. 02. 2006 spísaného vo forme notárskej zápisnice N 39/ 2006, Nz 4038/ 2006, NCRIs 4019/ 2006.
  (od: 07.02.2006)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané vo forme notárskej zápisnice N 215/2006, Nz 39362/2006 zo dňa 09.10.2006 - zvýšenie základného imania, zmena stanov spoločnosti.
  (od: 26.10.2006)
Dátum aktualizácie údajov:  29.11.2021
Dátum výpisu:  01.12.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)