Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12587/N

Business name: 
PROMIX SLOVENSKO, spol. s r.o. v likvidácii
  (from: 06/28/2011 until: 11/29/2017)
Registered seat: 
Hadovská cesta 870
Komárno 945 01
  (from: 04/10/2003 until: 11/29/2017)
Identification number (IČO): 
36 541 931
  (from: 05/29/2001)
Date of entry: 
05/29/2001
  (from: 05/29/2001)
Date of deletion: 
11/30/2017
  (from: 11/30/2017)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 11/30/2017)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/29/2001)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 05/29/2001 until: 11/29/2017)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 05/14/2010
  (from: 06/28/2011)
 Liquidators:
JUDr. Tomáš Pintér
Komárňanská 108
Hurbanovo 947 01
From: 05/14/2010 Until: 11/30/2017
  (from: 06/30/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor robí v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti, a to samostatne.
  (from: 06/28/2011)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Nitra zo dňa 05.04.2017, č.k. 27K/27/2016-200, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.04.2017 a vykonateľnosť dňa 18.05.2017, súd konkurz na dlžníka – spoločnosť PROMIX SLOVENSKO, spol. s r.o. v likvidácii zastavil pre nedostatok majetku podľa § 20 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po ukončení konkurzného konania spoločnosti nezostal žiaden majetok (§ 68 ods. 4 druhá veta Obchodného zákonníka). Z Obchodného registra Okresného súdu Nitra, odd. Sro 12587/N v y m a z u j e s a obchodná spoločnosť PROMIX SLOVENSKO, spol. s r.o. v likvidácii so sídlom Hadovská cesta 870, 945 01 Komárno, IČO: 36 541 931.
  (from: 11/30/2017)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/03/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person