Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Vložka číslo:  35/T

Obchodné meno: 
SEMA, Semenársky majetok, štátny podnik - v likvidácii
  (od: 11.11.1997 do: 26.10.2003)
SEMA Semenársky majetok, štátny podnik
  (od: 23.01.1995 do: 10.11.1997)
Semenársky majetok, štátny podnik
  (od: 01.10.1990 do: 22.01.1995)
Sídlo: 
Sládkovičovo
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
IČO: 
00 155 926
  (od: 01.10.1990)
Deň zápisu: 
01.10.1990
  (od: 01.10.1990)
Deň výmazu: 
27.10.2003
  (od: 27.10.2003)
Právna forma: 
Štátny podnik
  (od: 01.10.1990)
Predmet činnosti: 
výroba osív a sadív
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
vykonávanie poľnohospodárskej činnosti na zverenej pôdnej základni: výroba hrozna, ovocia, viničové sadenice, ovocné výpestky
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
vlastný bitúnok
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
predaj mäsa a mäsových výrobkov
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
zahranično-obchodná činnosť s komoditami vlastnej výrobnej činnosti a výrobkami pomocnej výroby v rozsahu a za podmienok určených HZ
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
Štatutárny orgán: 
likvidátor
  (od: 11.11.1997 do: 26.10.2003)
riaditeľ
  (od: 01.10.1990 do: 10.11.1997)
Ján Ďurík
Kpt. Nálepku 764
Sládkovičovo
  (od: 02.06.1997 do: 10.11.1997)
Ing. Marián Halmeš
142
Pusté Úľany
  (od: 31.08.1995 do: 01.06.1997)
Ing. Viliam Kurinec
Budovateľská 1298
Sládkovičovo
  (od: 01.10.1990 do: 30.08.1995)
Konanie menom spoločnosti: 
Za štátny podnik podpisuje riaditeľ.
  (od: 01.10.1990 do: 10.11.1997)
Odštepný závod: 
Názov: 
Semenársky majetok š.p. Sládkovičovo odštepný závod 01
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
Sídlo: 
Čierna Voda
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
Vedúci: 
Ing. Anton Mášik
Československej armády 1409/38
Galanta
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
 
 
Názov: 
Semenársky majetok š.p. Sládkovičovo odštepný závod 02
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
Sídlo: 
Veľké Úľany
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
Vedúci: 
Dušan Mihálik
Mlynská 35
Veľké Úľany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
 
 
Názov: 
Semenársky majetok š.p. Sládkovičovo odštepný závod 03
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
Sídlo: 
Košúty
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
Vedúci: 
Ing. Július Lukovič
103
Mostová
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
 
 
Názov: 
Semenársky majetok š.p. Sládkovičovo odštepný závod 04
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
Sídlo: 
Pusté Úľany
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
Vedúci: 
Ing. Marián Halmeš
Hlavná 142
Pusté Úľany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
 
 
Názov: 
Semenársky majetok š.p. Sládkovičovo odštepný závod špeciálnej výroby 05
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
Sídlo: 
Veľké Úľany
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
Vedúci: 
Ing. Ján Gajdoš
sídl. J. Dalloša 1349
Sládkovičovo
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
 
 
Názov: 
Semenársky majetok š.p. Sládkovičovo odštepný závod 06
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
Sídlo: 
Sládkovičovo
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
Vedúci: 
MVDr. Gabriel Miksa
Budovateľská 1329
Sládkovičovo
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
 
 
Názov: 
Semenársky majetok š.p. Sládkovičovo odštepný závod 07, stavebno-konštrukčný
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
Sídlo: 
Sládkovičovo
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
Vedúci: 
Arpád Dömötör
Školská 1090.
Sládkovičovo 925 21
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
 
 
Názov: 
Semenársky majetok š.p. Sládkovičovo odštepný závod 08 - mechanizačný
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
Sídlo: 
Košúty
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
Vedúci: 
Zoltán Szolga
360
Košúty 925 09
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
 
 
Zakladateľ: 
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky
Suvorovova 12
Bratislava
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
Kmeňové imanie: 
279 392 Sk
  (od: 14.05.1996 do: 26.10.2003)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
Ján Ďurík
Kpt. Nálepku 764
Sládkovičovo
  (od: 11.11.1997 do: 26.10.2003)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Za štátny podnik koná likvidátor samostatne.
  (od: 11.11.1997 do: 26.10.2003)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe uznesenia Krajského súdu v Bratislave č.k. Z-2-1K 55/96 zo dňa 09.07.2003, právoplatného dňa 28.08.2003, ktorým bol zrušený konkurz po splení rozvrhového konania sa podľa § 68 ods. 3 písm. d) Obchodného zákonníka zrušuje štátny podnik SEMA, Semenársky majetok, štátny podnik - v likvidácii, Sládkovičovo, IČO: 00 155 926. Podľa § 68 ods. 1 Obchodného zákonníka VYMAZUJE SA dňom 27.10.2003 z obchodného registra Okresného súdu v Trnave v odd. Pš vo vložke č. 35/T celý zápis pri subjekte SEMA, Semenársky majetok, štátny podnik - v likvidácii, Sládkovičovo, IČO: 00 155 926.
  (od: 27.10.2003)
Štátny podnik bol založený zakladacou listinou ministerstva poľnohospodárstva a výživy SR číslo 5401/1990 - ORL zo dňa 14. 9. 1990 podľa § 12 a 13 v spojitosti s §32 ods. 1,2 Zák. č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku. Stary spis: Pš 116
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
Rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 13.12.1994 číslo: 10859/1994 - 420 sa mení zakladacia listina č. 5401/1990 - ORL zo dňa 14.9.1990. Stary spis: Pš 116
  (od: 23.01.1995 do: 26.10.2003)
Doplnok k zakladateľskej listine č. 5401/1990-ORL zo dňa 14.09.1990 rozhodnutím Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky zo dňa 09.01.1996, číslo: 18425/1995-420. Stary spis: Pš 116
  (od: 14.05.1996 do: 26.10.2003)
Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 209/1997-100 zo dňa 16.04.1997 o odvolaní riaditeľa štátneho podniku a rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 210/1997-100 o menovaní nového riaditeľa štátneho podniku.
  (od: 02.06.1997 do: 26.10.2003)
Rozhodnutie ministerstva pôdohospodárstva SR č. 6438/1997-420 zo dňa 22.10.1997, ktorým bola dňom 01.11.1997 nariadená likvidácia štátneho podniku SEMA, Semenársky majetok Sládkovičovo.
  (od: 11.11.1997 do: 26.10.2003)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave sp. zn. Z - 2 - 1 K 55/96 zo dňa 31.03.1999 bol vyhlásený konkurz na majetok SEMA Semenársky majetok, štátny podnik v likvidácii, Sládkovičovo, IČO: 00 155 926. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený Ing. Ernest Osuský, so sídlom Saratovská 6, 841 02 Bratislava.
  (od: 20.04.1999 do: 26.10.2003)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 31. 3. 1999
  (od: 01.10.1990 do: 26.10.2003)
Dátum vyhlásenia konkurzu: 31. 3. 1999
  (od: 27.10.2003 do: 26.10.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  23.02.2024
Dátum výpisu:  27.02.2024

Aktuálne zmeny | Elektronické služby Obchodného registra

Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Kontakty na registrové súdy
Legislatívne zmeny v obchodnom registri | Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR