Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6468/B

Business name: 
REHA SLOVAKIA, s.r.o.
  (from: 02/03/1994)
Registered seat: 
Brnianska 40
Bratislava 811 04
  (from: 04/14/2004)
P. Horova 18
Bratislava 841 01
  (from: 08/18/1995 until: 04/13/2004)
Včelárska 30
Bratislava 821 05
  (from: 09/07/1994 until: 08/17/1995)
Horova 18/32
Bratislava 841 07
  (from: 02/03/1994 until: 09/06/1994)
Identification number (IČO): 
31 366 538
  (from: 02/03/1994)
Date of entry: 
02/03/1994
  (from: 02/03/1994)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/03/1994)
Objects of the company: 
sprostredkovanie v oblasti obchodu a zákaziek
  (from: 02/03/1994)
kúpa tovaru za účelom ďalšieho predaja a predaj /obchodovať s tovarom, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno len s tým povolením/
  (from: 02/03/1994)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autormi
  (from: 02/03/1994)
poradenská činnosť v oblasti použitia rehabilitačných pomôcok
  (from: 02/03/1994)
výroba a opravy zdravotníckych výrobkov a zdravotníckych potrieb
  (from: 06/29/1994)
Partners: 
Dipl. Ing. Ladislav Papp
Ľubovníkova 23
Bratislava 841 07
Slovak Republic
  (from: 11/27/2007)
Dipl. Ing. Ladislav Papp
Horova 18/32
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/08/1999 until: 11/26/2007)
Dipl. Ing. Ladislav Papp
Horova 18/32
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 05/13/1998 until: 04/07/1999)
Dipl. Ing. Ladislav Papp
Horova 18/32
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 02/03/1994 until: 05/12/1998)
Walter Matzka
Gentzgasse 166
Wien
Rakúska republika
  (from: 04/08/1999 until: 11/26/2007)
Walter Matzka
Gentzgasse 166
Wien
Rakúska republika
  (from: 05/13/1998 until: 04/07/1999)
Walter Matzka
Gentzgasse 166
Wien
Rakúska republika
  (from: 02/03/1994 until: 05/12/1998)
Contribution of each member: 
Dipl. Ing. Ladislav Papp
Amount of investment: 6 700 EUR Paid up: 6 700 EUR
  (from: 06/21/2014)
Walter Matzka
Amount of investment: 90 000 Sk Paid up: 90 000 Sk
  (from: 02/03/1994 until: 05/12/1998)
Dipl. Ing. Ladislav Papp
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 02/03/1994 until: 05/12/1998)
Walter Matzka
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 90 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 04/07/1999)
Dipl. Ing. Ladislav Papp
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 04/07/1999)
Walter Matzka
Amount of investment: 120 000 Sk Paid up: 120 000 Sk
  (from: 04/08/1999 until: 11/26/2007)
Dipl. Ing. Ladislav Papp
Amount of investment: 80 000 Sk Paid up: 80 000 Sk
  (from: 04/08/1999 until: 11/26/2007)
Dipl. Ing. Ladislav Papp
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 11/27/2007 until: 10/16/2009)
Dipl. Ing. Ladislav Papp
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 10/17/2009 until: 06/20/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/03/1994)
Dipl. Ing. Ladislav Papp
Ľubovníkova 23
Bratislava 841 07
  (from: 11/27/2007)
Dipl. Ing. Ladislav Papp
Horova 18/32
Bratislava
  (from: 02/03/1994 until: 05/12/1998)
Dipl. Ing. Ladislav Papp
Horova 18/32
Bratislava
  (from: 05/13/1998 until: 11/26/2007)
Pead. Dr. Mária Pappová
Horova 18/32
Bratislava
  (from: 02/03/1994 until: 05/12/1998)
Paed. Dr. Mária Pappová
Ľubovníkova 23
Bratislava 841 07
  (from: 11/27/2007 until: 06/20/2014)
Paed. Dr. Mária Pappová
Ľubovníkova 23
Bratislava 841 07
Until: 05/08/2014
  (from: 06/21/2014 until: 06/20/2014)
Pead. Dr. Mária Pappová
Horova 18/32
Bratislava
  (from: 05/13/1998 until: 11/26/2007)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý z nich samostatne.
  (from: 02/03/1994)
Capital: 
6 700 EUR Paid up: 6 700 EUR
  (from: 06/21/2014)
6 638,783775 EUR
  (from: 10/17/2009 until: 06/20/2014)
200 000 Sk
  (from: 05/13/1998 until: 10/16/2009)
150 000 Sk
  (from: 02/03/1994 until: 05/12/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.1.1994 v zmysle §§ 57, 105 a nasl. z. č. 513/1991 Zb. Stary spis: S.r.o. 13243
  (from: 02/03/1994)
Koncesná listina č. Žo 1065/1994 zo 14.3.1994 vydaná Obvodným úradom Bratislava 4, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.1.1994. Stary spis: S.r.o. 13243
  (from: 06/29/1994)
Uznesenie z valného zhromaždenia konaného dňa 11.7.1994, dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 11.7.1994. Stary spis: S.r.o. 13243
  (from: 09/07/1994)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 30.05.1995. Stary spis: S.r.o. 13243
  (from: 08/18/1995)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 19.2.1998, na ktorom bolo schválené zvýšenie základného imania novými peňažnými vkladmi spoločníkov. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.2.1998, ktorým sa spoločnosť prispôsobila ustanoveniam Zák. č. 11/1998 Z.z. Stary spis: S.r.o. 13243
  (from: 05/13/1998)
Vyhlásenie konateľov o splatení vkladov spoločníkov z 12.2.1999.
  (from: 04/08/1999)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 18.09.2007.
  (from: 11/27/2007)
Date of updating data in databases:  01/20/2022
Date of extract :  01/23/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person