Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4022/B

Business name: 
NADLAN, a.s.
  (from: 12/06/2006)
Registered seat: 
Bottova 7
Bratislava 811 09
  (from: 12/06/2006)
Identification number (IČO): 
36 657 042
  (from: 12/06/2006)
Date of entry: 
07/26/2006
  (from: 12/06/2006)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/06/2006)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (from: 12/06/2006)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti (veľkoobchod)
  (from: 12/06/2006)
obstarávateľské služby spojené so správou nehnuteľností
  (from: 12/06/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 12/06/2006)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 12/06/2006)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/06/2006)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 12/06/2006)
sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 12/06/2006)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 12/06/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/06/2006)
Ben Zion Zaboloni - predseda predstavenstva
Strakova 228/3
Bratislava 811 01
From: 12/06/2006
  (from: 12/06/2006)
Janka Cohen - podpredseda predstavenstva
Agátová 3392/5C
Bratislava 841 01
From: 12/06/2006
  (from: 06/30/2017)
Jana Ježová - podpredseda predstavenstva
Agátová 5C
Bratislava 841 01
From: 12/06/2006
  (from: 09/19/2008 until: 01/18/2012)
Jana Ježová - podpredseda predstavenstva
Povraznícka 9
Bratislava 811 05
From: 12/06/2006
  (from: 12/06/2006 until: 09/18/2008)
Jana Cohen - podpredseda predstavenstva
Agátová 3392/5C
Bratislava 841 01
From: 12/06/2006
  (from: 01/19/2012 until: 06/29/2017)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti je oprávený konať a podpisovať pri právnych úkonoch do hodnoty 7.000,- Eur predseda predstavenstva samostatne ako aj podpredseda predstavenstva samostatne a pri právnych úkonoch v hodnote viac ako 7.000,- Eur konajú predseda aj podpredseda predstavenstva spoločne.
  (from: 08/12/2010)
V mene spoločnosti je oprávený konať a podpisovať pri právnych úkonoch do hodnoty 200.000,- Sk predseda predstavenstva samostatne ako aj podpredseda predstavenstva samostatne a pri právnych úkonoch v hodnote viac ako 200.000,- Sk konajú predseda aj podpredseda predstavenstva spoločne.
  (from: 12/06/2006 until: 08/11/2010)
Procuration: 
Jacob Segev
Achad Haam 18
Raanana 432 11
Izrael
From: 01/26/2011
  (from: 01/26/2011)
Shai Yaakov Yedlin
Hakabaim 5
Ramat-Gan 522 55
Izraelský štát
From: 01/10/2012
  (from: 01/10/2012)
Zeev Yochelman
Nili 16
Herzelia 467 07
Izrael
From: 01/26/2011
  (from: 01/26/2011 until: 01/09/2012)
Zeev Yochelman
Nili 16
Herzelia 467 07
Izrael
From: 01/26/2011 Until: 01/10/2012
  (from: 01/10/2012 until: 01/09/2012)
Prokurista zastupuje, koná a podpisuje za spoločnosť pri všetkých právnych úkonoch samostatne vrátane scudzovania a zaťažovania nehnuteľností. Prokurista sa podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (from: 01/10/2012)
Prokuristi zastupujú, konajú a podpisujú za spoločnosť pri všetkých právnych úkonoch samostatne vrátane scudzovania a zaťažovania nehnuteľností. Prokurista sa podpisuje za spoločnosť tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpis a dodatok označujúci prokúru.
  (from: 01/26/2011 until: 01/09/2012)
Capital: 
99 602 EUR Paid up: 99 602 EUR
  (from: 08/12/2010)
37 350 EUR Paid up: 37 350 EUR
  (from: 03/11/2009 until: 08/11/2010)
1 125 000 Sk Paid up: 1 125 000 Sk
  (from: 11/29/2007 until: 03/10/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 12/06/2006 until: 11/28/2007)
Shares: 
Number of shares: 4
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 83 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom valného zhromaždenia v súlade s čl. VII ods. 7 stanov spoločnosti.
  (from: 08/12/2010)
Number of shares: 299
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom valného zhromaždenia v súlade s čl. VII ods. 7 stanov spoločnosti.
  (from: 08/12/2010)
Number of shares: 2
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 EUR
Limitation of transferability of registered shares: Prevoditeľnosť akcií je podmienená súhlasom valného zhromaždenia v súlade s čl. VII ods. 7 stanov spoločnosti.
  (from: 08/12/2010)
Number of shares: 112
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
Limitation of transferability of registered shares: súhlas valného zhromaždenia spoločnosti podľa čl. VII ods. 7 stanov spoločnosti
  (from: 03/11/2009 until: 08/11/2010)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 83 EUR
Limitation of transferability of registered shares: súhlas valného zhromaždenia spoločnosti podľa čl. VII ods. 7 stanov spoločnosti
  (from: 03/11/2009 until: 08/11/2010)
Number of shares: 112
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: súhlas valného zhromaždenia spoločnosti podľa čl. VII ods. 7 stanov spoločnosti
  (from: 11/29/2007 until: 03/10/2009)
Number of shares: 2
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 500 Sk
Limitation of transferability of registered shares: súhlas valného zhromaždenia spoločnosti podľa čl. VII ods. 7 stanov spoločnosti
  (from: 11/29/2007 until: 03/10/2009)
Number of shares: 90
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: súhlas valného zhromaždenia spoločnosti podľa čl. VII ods. 7 stanov spoločnosti
  (from: 12/06/2006 until: 11/28/2007)
Number of shares: 10
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 10 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: súhlas valného zhromaždenia spoločnosti podľa čl. VII ods. 7 stanov spoločnosti
  (from: 12/06/2006 until: 11/28/2007)
Opening of bankruptcy proceedings: 
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/29/2012
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.9.2012 sp. Zn. 4K 37/2012 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.9.2012 a vykonateľnosť dňa 29.9.2012 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka NADLAN, a.s., Botova 7 Bratislava, IČO : 36 657 042. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Štefana Dedáka, so sídlom kancelárie Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava.
  (from: 08/20/2013)
Date of the opening of bankruptcy proceedings: 09/29/2012
Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 24.9.2012 sp. Zn. 4K 37/2012 ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.9.2012 a vykonateľnosť dňa 29.9.2012 súd vyhlásil konkurz na majetok dlžníka NADLAN, a.s., Botova 7 Bratislava, IČO : 36 657 042. Do funkcie správcu konkurznej podstaty súd ustanovil JUDr. Štefana Dedáka, so sídlom kancelárie Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava.
  (from: 11/14/2012 until: 08/19/2013)
Bankruptcy trustee: 
BANKRUPTY & RECOVERY SERVICE, k. s.
Nám. M. Benku 10
Bratislava 811 07
From: 01/25/2013
  (from: 08/20/2013)
JUDr. Štefan Dedák
Mlynské Nivy 45
Bratislava 821 09
From: 09/29/2012
  (from: 11/14/2012 until: 08/19/2013)
JUDr. Štefan Dedák
Mlynské Nivy 45
Bratislava 821 09
From: 09/29/2012 Until: 01/25/2013
  (from: 08/20/2013 until: 08/19/2013)
Supervisory board: 
Mgr. Zuzana Musliová
Š. Šikuru 5/19
Martin 036 08
From: 01/01/2011 Until: 10/08/2012
  (from: 10/11/2012 until: 10/10/2012)
Mgr. Zuzana Musliová
Š. Šikuru 5/19
Martin 036 08
From: 01/01/2011
  (from: 01/26/2011 until: 10/10/2012)
Yosef Tal
Yefe hof street 14
Zichron 309 00
Izrael
From: 12/06/2006
  (from: 12/06/2006)
David Halperin
Shirat Hashichrur 38
Moshav Ganey Am 459 05
Izrael
From: 12/06/2006
  (from: 12/06/2006)
Jacob Segev
Achad Haam St. 18
Raanana 432 11
Israel
From: 09/11/2008
  (from: 09/19/2008 until: 01/25/2011)
Jacob Segev
Achad Haam 18
Raanana 432 11
Izrael
From: 09/11/2008 Until: 12/31/2010
  (from: 01/26/2011 until: 01/25/2011)
Nimrod Sofer
Gordon street 30
Ramat - Hasharon 472 63
Izrael
From: 12/06/2006
  (from: 12/06/2006 until: 09/18/2008)
Nimrod Sofer
Gordon street 30
Ramat - Hasharon 472 63
Izrael
From: 12/06/2006 Until: 09/11/2008
  (from: 09/19/2008 until: 09/18/2008)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.5.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 12/06/2006)
Rozhodnutie valného zhromaždenia spísané vo forme notárskej zápisnice N 668/2006, Nz 47883/2006 zo dňa 24.11.2006 o zmene právnej formy spoločnosti NADLAN, s.r.o., so sídlom Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 36 657 042, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 41620/B zo spoločnosti s ručením obmedzeným na akciovú spoločnosť.
  (from: 12/06/2006)
Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 21.02.2007 vo forme notárskej zápisnice č. N 91/2007, Nz 6758/2007 spísanej notárkou JUDr. Danielou Šikutovou, na ktorom bolo schválené zlúčenie so spoločnosťou Tri veže, a.s., so sídlom Plynárenská 3, 821 09 Bratislava, IČO: 35 929 634, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3565/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie. NADLAN, a.s., so sídlom Bottova 7, 811 09 Bratislava, IČO: 36 657 042, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, Oddiel Sa, Vložka č. 4022/B sa na základe zmluvy o zlúčení zo dňa 21.02.2006 spísanej vo forme notárskej zápisnice č. N 92/2007, Nz 6772/2007, notárkou JUDr. Danielou Šikutovou, stáva právnym nástupcom spoločnosti Tri veže, a.s. a preberá všetky jej práva a záväzky. Účinky zlúčenia nastávajú dňom zápisu do obchodného registra, t.j. 01.03.2007.
  (from: 03/01/2007)
Notárska zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.11.2007.
  (from: 11/29/2007)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 11.09.2008
  (from: 09/19/2008)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 259/2010, Nz 23273/2010, NCRls 23632/2010 zo dňa 29.06.2010.
  (from: 08/12/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.11.2010
  (from: 01/26/2011)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 25.11.2011.
  (from: 01/10/2012)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.10.2012, sp. zn. 34 Exre/362/2012 -3, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 5.11.2012.
  (from: 11/14/2012)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 03/01/2007)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Tri veže, a.s.
Plynárenská 3
Bratislava 821 09
  (from: 03/01/2007)
Date of updating data in databases:  06/27/2022
Date of extract :  06/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person