Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  43561/B

Business name: 
Centrop s. r. o. „v likvidácii“
  (from: 07/13/2022 until: 03/20/2023)
Centrop s. r. o.
  (from: 04/09/2009 until: 07/12/2022)
Opera Reform Alfa s.r.o.
  (from: 12/12/2006 until: 04/08/2009)
Registered seat: 
Svätoplukova 30
Bratislava 821 08
  (from: 03/24/2009 until: 03/20/2023)
Trenčianska 56/A
Bratislava 821 09
  (from: 12/12/2006 until: 03/23/2009)
Identification number (IČO): 
36 710 148
  (from: 12/12/2006)
Date of entry: 
12/12/2006
  (from: 12/12/2006)
Person dissolved from: 
14. 6. 2022
  (from: 03/21/2023)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím príslušného orgánu spoločnosti (družstva) o zrušení obchodnej spoločnosti (družstva) podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 03/21/2023)
Date of deletion: 
03/21/2023
  (from: 03/21/2023)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 03/21/2023)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/12/2006)
Objects of the company: 
kúpa a predaj nehnuteľností
  (from: 12/12/2006 until: 03/20/2023)
Poľnohospodárska výroba
  (from: 06/10/2014 until: 03/20/2023)
Partners: 
Puzzle Sub S.á.r.l.
rue Guillaume J. Kroll 5
Luxemburg L-1882
Grand Duchy of Luxembourg
  (from: 08/03/2007 until: 09/23/2022)
Reform Capital Slovakia s.r.o.
Varšavská 16
Bratislava 831 03
Slovak Republic
  (from: 12/12/2006 until: 08/02/2007)
Ing. Martin Drázsky
Ječná 488/23
Liberec XV - Starý Harcov 460 05
Czech Republic
  (from: 12/12/2006 until: 02/21/2007)
Ing. Martin Drázský
Ječná 488/23
Liberec XV - Starý Harcov 460 05
Czech Republic
  (from: 02/22/2007 until: 08/02/2007)
Puzzle Sub S.á.r.l.
rue Guillaume J. Kroll 5
Luxemburg L-1882
Grand Duchy of Luxembourg
Other identification number : B130555
  (from: 09/24/2022 until: 03/20/2023)
Contribution of each member: 
Ing. Martin Drázsky
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 12/12/2006 until: 01/03/2007)
Reform Capital Slovakia s.r.o.
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 12/12/2006 until: 01/03/2007)
Ing. Martin Drázsky
  (from: 01/04/2007 until: 02/21/2007)
Ing. Martin Drázský
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
Lien: zriadené Záložnou zmluvou zo dňa 15.12.2006 v prosepch SENECA CAPITAL INTERNATIONAL, Ltd.
  (from: 02/22/2007 until: 04/10/2007)
Reform Capital Slovakia s.r.o.
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
Lien: zriadené Záložnou zmluvou zo dňa 15.12.2006 v prosepch SENECA CAPITAL INTERNATIONAL, Ltd.
  (from: 01/04/2007 until: 04/10/2007)
Ing. Martin Drázský
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
Lien: zriadené Záložnou zmluvou zo dňa 15.12.2006 v prosepch SENECA CAPITAL INTERNATIONAL, Ltd.; zriadené Záložnou zmluvou zo dňa 22.2.2007 v prospech Puzzle S.á.r.l.
  (from: 04/11/2007 until: 04/18/2007)
Reform Capital Slovakia s.r.o.
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
Lien: zriadené Záložnou zmluvou zo dňa 15.12.2006 v prosepch SENECA CAPITAL INTERNATIONAL, Ltd.; zriadené Záložnou zmluvou zo dňa 22.2.2007 v prospech Puzzle S.á.r.l.
  (from: 04/11/2007 until: 04/18/2007)
Ing. Martin Drázský
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 04/19/2007 until: 08/02/2007)
Reform Capital Slovakia s.r.o.
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 04/19/2007 until: 08/02/2007)
Puzzle Sub S.á.r.l.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
Lien: zriadené Záložnou zmluvou zo dňa 22.2.2007 v prospech Puzzle S.á.r.l.
  (from: 08/03/2007 until: 10/15/2008)
Puzzle Sub S.á.r.l.
Amount of investment: 260 000 000 Sk Paid up: 260 000 000 Sk
Lien: zriadené Záložnou zmluvou zo dňa 22.2.2007 v prospech Puzzle S.á.r.l.
  (from: 10/16/2008 until: 01/22/2009)
Puzzle Sub S.á.r.l.
Amount of investment: 8 630 419 EUR Paid up: 8 630 419 EUR
Lien: zriadené Záložnou zmluvou zo dňa 22.2.2007 v prospech Puzzle S.á.r.l.
  (from: 01/23/2009 until: 10/22/2015)
Puzzle Sub S.á.r.l.
Amount of investment: 160 914 098 EUR Paid up: 160 914 098 EUR
Lien: zriadené Záložnou zmluvou zo dňa 22.2.2007 v prospech Puzzle S.á.r.l.
  (from: 10/23/2015 until: 04/19/2022)
Puzzle Sub S.á.r.l.
  (from: 04/20/2022 until: 09/23/2022)
Puzzle Sub S.á.r.l.
Amount of investment: 132 914 098 EUR Paid up: 132 914 098 EUR
  (from: 09/24/2022 until: 03/20/2023)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/17/2022 until: 03/20/2023)
konatelia
  (from: 08/03/2007 until: 03/16/2022)
Individual managing director
  (from: 12/12/2006 until: 08/02/2007)
Andrej Brna
Slávičie údolie 120
Bratislava 811 02
From: 04/01/2009
  (from: 04/09/2009 until: 11/11/2014)
Andrej Brna
Slávičie údolie 120
Bratislava 811 02
From: 04/01/2009 Until: 10/23/2014
  (from: 11/12/2014 until: 11/11/2014)
Ing. Martin Drázsky
Ječná 488/23
Liberec XV - Starý Harcov 460 05
Česká republika
From: 12/12/2006
  (from: 12/12/2006 until: 02/21/2007)
Mgr. Martin Hudec
Pri Vinohradoch 23/D
Bratislava 831 06
From: 08/02/2007
  (from: 08/03/2007 until: 04/08/2009)
Mgr. Martin Hudec
Pri Vinohradoch 23/D
Bratislava 831 06
From: 08/02/2007 Until: 04/01/2009
  (from: 04/09/2009 until: 04/08/2009)
Alexander Schmid
Gubelstrasse 12
Zug 6300
Švajčiarsko
From: 12/11/2008
  (from: 01/23/2009 until: 07/28/2009)
Alexander Schmid
Gubelstrasse 12
Zug 6300
Švajčiarsko
From: 12/11/2008
  (from: 07/29/2009 until: 03/16/2022)
Alexander Schmid
Gubelstrasse 12
Zug 6300
Švajčiarsko
From: 12/11/2008 Until: 12/16/2021
  (from: 03/17/2022 until: 03/16/2022)
Ing. Martin Drázský
Neubaugasse 5/196
Podersdorf am See 7141
Rakúska republika
From: 12/12/2006
  (from: 02/22/2007 until: 03/20/2023)
Acting in the name of the company: 
Konať v mene spoločnosti a zaväzovať spoločnosť vo všetkých veciach je oprávnený každý konateľ samostatne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/12/2014 until: 03/20/2023)
Konatelia sú oprávnení konať v mene spoločnosti vo všetkých veciach. Spoločnosť zaväzujú najmenej dvaja konatelia spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 01/23/2009 until: 11/11/2014)
V mene spoločnosti konajú obaja konatelia spoločne.
  (from: 08/03/2007 until: 01/22/2009)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 12/12/2006 until: 08/02/2007)
Capital: 
132 914 098 EUR Paid up: 132 914 098 EUR
  (from: 04/20/2022 until: 03/20/2023)
160 914 098 EUR Paid up: 160 914 098 EUR
  (from: 10/23/2015 until: 04/19/2022)
8 630 419 EUR Paid up: 8 630 419 EUR
  (from: 01/23/2009 until: 10/22/2015)
260 000 000 Sk Paid up: 260 000 000 Sk
  (from: 10/16/2008 until: 01/22/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/12/2006 until: 10/15/2008)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/13/2022
  (from: 03/21/2023)
Date of entry into voluntary liquidation: 07/13/2022
  (from: 07/13/2022 until: 03/20/2023)
 Liquidators:
Roman Šoltes
Pittsburgská 1672/2
Žilina 010 08
From: 07/13/2022
  (from: 07/13/2022 until: 03/20/2023)
 Liquidators:
Roman Šoltes
Pittsburgská 1672/2
Žilina 010 08
From: 07/13/2022 Until: 03/21/2023
  (from: 03/21/2023 until: 03/20/2023)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne
  (from: 07/13/2022 until: 03/20/2023)
Date of completion of voluntary liquidation: 02/15/2023
  (from: 03/21/2023)
Other legal facts: 
Obchodná spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 05.12.2006 podľa §§ 56-75a, §§ 105-153 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 12/12/2006 until: 03/20/2023)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.02.2007 - súhlas so zriadením záložného práva na obchodné podiely spoločníkov v prospech spoločnosti Puzzle S.á.r.l.. Záložné právo vzniká dňom 11.04.2007.
  (from: 04/11/2007 until: 03/20/2023)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.08.2008.
  (from: 10/16/2008 until: 03/20/2023)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 11.12.2008.
  (from: 01/23/2009 until: 03/20/2023)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 10.03.2009.
  (from: 03/24/2009 until: 03/20/2023)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 01.04.2009. Zmena obchodného mena z pôvodného Opera Reform Alfa s. r. o. na nové Centrop s. r. o.
  (from: 04/09/2009 until: 03/20/2023)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I zo dňa 18.5.2009, č.k. 33Exre/162/2009, právoplatné dňa 16.7.2009.
  (from: 07/29/2009 until: 03/20/2023)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 19.05.2014.
  (from: 06/10/2014 until: 03/20/2023)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 23.10.2014.
  (from: 11/12/2014 until: 03/20/2023)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 30.09.2015.
  (from: 10/23/2015 until: 03/20/2023)
Date of updating data in databases:  07/11/2024
Date of extract :  07/14/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person