Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  12624/P

Business name: 
GEOSOFTING, spol. s r.o.
  (from: 02/01/2001)
Registered seat: 
Solivarská 28
Prešov - Solivar 080 05
  (from: 02/01/2001)
Identification number (IČO): 
36 471 097
  (from: 02/01/2001)
Date of entry: 
02/01/2001
  (from: 02/01/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/01/2001)
Objects of the company: 
vykonávanie rozborov pôd, vôd, hornín, rastlín, kalov a odpadov (bez vydania atestov), posudzovanie vplyvov na životné prostredie, revitalizácia krajiny
  (from: 02/01/2001)
reklamná činnosť
  (from: 02/01/2001)
výstavnícka činnosť a usporadúvanie veľtrhov
  (from: 02/01/2001)
organizovanie a vykonávanie výchovno-vzdelávacích akcií, odborných konferencií, seminárov, firemných dní
  (from: 02/01/2001)
vydávanie neperiodických publikácií
  (from: 02/01/2001)
maloobchod a veľkoobchod - potraviny, potravinárske polotovary a výrobky, ovocie, zelenina, mrazené potraviny, mrazené ovocie a zelenina, cigarety, tabakové výrobky, alkoholické a nealkoholické nápoje, spotrebný tovar, nerastné suroviny, farebné a drahé kovy, hutný materiál a výrobky, drevo a výrobky z dreva, celulóza, stavebný materiál, nábytok, sklo, keramika, kameň, polygrafické výrobky, odevy, textil, obuv, kožená galantéria, motorové vozidlá, náhradné diely, ropné produkty, syntetické vlákna, farby, priemyselné hnojivá, strojárenské a elektrotechnické výrobky, nástroje a prístroje, výrobky z plastov, kožušiny, produkty z mora, hračky, kozmetika, čistiace prostriedky (okrem jedov a žieravín), domáce potreby, kancelárske potreby a zariadenia, železiarsky tovar, spotrebná elektronika, výpočtová technika včítane príslušenstva, telekomunikačné zariadenia, športové potreby, umelecké a zberateľské predmety, zdravotnícke a hygienické potreby a pomôcky, čaje, poľnohospodárske výrobky a produkty
  (from: 02/01/2001)
tvorba stránok pre PC siete
  (from: 02/01/2001)
automatické spracovanie dát
  (from: 02/01/2001)
výroba videozáznamov
  (from: 02/01/2001)
poradenstvo pre životné prostredie
  (from: 02/01/2001)
projektovanie stavieb - vodohospodárske stavby (vodovod, kanalizácia), skládky odpadov
  (from: 05/28/2009)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/28/2009)
zhotovovanie rozpočtov a kalkulácií stavebných prác
  (from: 05/28/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/28/2009)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 05/28/2009)
starostlivosť o miesto zneškodňovania
  (from: 05/28/2009)
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly
  (from: 05/28/2009)
príprava a vypracovanie technických návrhov, grafické a kresličské práce
  (from: 05/28/2009)
technicko - organizačná pomoc pri realizácii projektov na čerpanie finančných zdrojov z EÚ pre Štrukturálne fondy a Kohézny fond
  (from: 05/28/2009)
vŕtanie studní s dĺžkou do 30 m
  (from: 05/28/2009)
vypracovanie dokumentácie a projektov stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb
  (from: 05/28/2009)
inžinierska činnosť
  (from: 05/28/2009)
Partners: 
Eva Hrabčáková
Popradská 2
Prešov 080 05
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
Eva Hrabčáková
Popradská 2
Prešov
Slovak Republic
  (from: 02/01/2001 until: 05/27/2009)
Tomáš Trenkler
Cottbuská 1367/7
Košice 040 01
Slovak Republic
  (from: 05/28/2009 until: 05/23/2014)
Tomáš Trenkler
Sídlisko KVP, Čordákova 1228/19
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/01/2001 until: 05/27/2009)
Eva Hrabčáková
Popradská 2
Prešov 080 05
Slovak Republic
  (from: 05/28/2009 until: 05/25/2022)
Contribution of each member: 
Eva Hrabčáková
  (from: 05/24/2014 until: 05/25/2022)
Eva Hrabčáková
Amount of investment: 6 650 EUR Paid up: 6 650 EUR
  (from: 05/26/2022)
Eva Hrabčáková
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 02/01/2001 until: 03/04/2009)
Tomáš Trenkler
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 02/01/2001 until: 03/04/2009)
Eva Hrabčáková
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 1 991,635133 EUR
  (from: 03/05/2009 until: 05/27/2009)
Tomáš Trenkler
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 1 991,635133 EUR
  (from: 03/05/2009 until: 05/27/2009)
Eva Hrabčáková
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 05/28/2009 until: 05/23/2014)
Tomáš Trenkler
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 05/28/2009 until: 05/23/2014)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/01/2001)
Eva Hrabčáková
Popradská 2
Prešov 080 05
From: 02/01/2001
  (from: 05/28/2009)
Eva Hrabčáková
Popradská 2
Prešov
  (from: 02/01/2001 until: 05/27/2009)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/01/2001)
Capital: 
6 650 EUR Paid up: 6 650 EUR
  (from: 05/24/2014)
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 05/28/2009 until: 05/23/2014)
200 000 Sk
  (from: 02/01/2001 until: 03/04/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 1.12.2000 podľa ust. § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 02/01/2001)
Date of updating data in databases:  06/08/2023
Date of extract :  06/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person