Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10564/L

Obchodné meno: 
KROS a.s.
  (od: 01.01.2007)
Sídlo: 
A. Rudnaya 21
Žilina 010 01
  (od: 01.01.2007)
IČO: 
31 635 903
  (od: 01.01.2007)
Deň zápisu: 
06.09.1995
  (od: 01.01.2007)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.01.2007)
Predmet činnosti: 
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 01.01.2007)
automatizované spracovanie dát
  (od: 01.01.2007)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (od: 01.01.2007)
databanky
  (od: 01.01.2007)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (od: 01.01.2007)
činnosti vzťahujúce sa k počítaču
  (od: 01.01.2007)
vydavanie kníh
  (od: 01.01.2007)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 01.01.2007)
obchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (od: 01.01.2007)
komplexné dodávky a zavádzanie informačných systémov
  (od: 01.01.2007)
vedenie účtovníctva
  (od: 01.01.2007)
činnosť účtovných poradcov
  (od: 01.01.2007)
prenájom hnuteľných vecí
  (od: 01.01.2007)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (od: 17.08.2011)
uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu
  (od: 17.08.2011)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 01.01.2007)
Ing. Alexander Matiščík - predseda
Zádubnie 258
Žilina
Vznik funkcie: 21.01.2008
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.03.2008)
Ing. Jaroslav Kuliška - podpredseda
Pod Sadom 1124/35A
Žilina
Vznik funkcie: 21.01.2008
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.03.2008)
Ing. Peter Troják - člen
Jesenského 1234
Kysucké Nové Mesto
Vznik funkcie: 21.01.2008
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.03.2008)
Ing. Vlastimil Kocián - člen
Hečkova 2529/45
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 21.01.2008
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.03.2008)
Marek Polic - Člen predstavenstva
Eduarda Nécseya 3168/3
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 10.02.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.03.2022)
Ing. Martin Janžo - člen
Ľubľanská 2981/4
Žilina
Vznik funkcie: 21.01.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.03.2008 do: 06.11.2013)
Ing. Martin Janžo - člen
Ľubľanská 2981/4
Žilina
Vznik funkcie: 21.01.2008 Skončenie funkcie: 28.10.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 07.11.2013 do: 06.11.2013)
Ing. Jaroslav Kuliška - podpredseda
Pod Sadom 1124/35A
Žilina
Vznik funkcie: 01.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2007 do: 04.03.2008)
Ing. Jaroslav Kuliška - podpredseda
Pod Sadom 1124/35A
Žilina
Vznik funkcie: 01.01.2007 Skončenie funkcie: 21.01.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.03.2008 do: 04.03.2008)
Ing. Alexander Matiščík - predseda
Zádubnie 258
Žilina
Vznik funkcie: 01.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2007 do: 04.03.2008)
Ing. Alexander Matiščík - predseda
Zádubnie 258
Žilina
Vznik funkcie: 01.01.2007 Skončenie funkcie: 21.01.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.03.2008 do: 04.03.2008)
Ing. Martin Tinka - člen
Pod Sadom 1129/59
Žilina
Vznik funkcie: 21.01.2008
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 05.03.2008 do: 27.10.2011)
Ing. Martin Tinka - člen
Pod Sadom 1129/59
Žilina
Vznik funkcie: 21.01.2008 Skončenie funkcie: 19.10.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 28.10.2011 do: 27.10.2011)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (od: 05.03.2008)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda a podpredseda predstavenstva, každý samostatne.
  (od: 01.01.2007 do: 04.03.2008)
Základné imanie: 
34 000 EUR Rozsah splatenia: 34 000 EUR
  (od: 24.02.2009)
1 000 000 Sk Rozsah splatenia: 1 000 000 Sk
  (od: 01.01.2007 do: 23.02.2009)
Akcie: 
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 34 EUR
  (od: 24.02.2009)
Počet: 1000
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 01.01.2007 do: 23.02.2009)
Dozorná rada: 
Ing. Janka Plachová
M.R. Štefánika 846/63
Žilina
Vznik funkcie: 01.01.2007
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2007)
Ing. Miloš Kašuba
Vojtecha Spanyola 2125/14
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 01.01.2007
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.06.2010)
Ing. Janka Haderková
Poddielna 8852/16
Žilina 010 08
Vznik funkcie: 17.12.2018
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.2019)
Mgr. Tomáš Bittšánsky
Ľublanská 2981/47
Žilina
Vznik funkcie: 01.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2007 do: 23.06.2010)
Ing. Miloš Kašuba
Clementisova 1048
Kysucké Nové Mesto
Vznik funkcie: 01.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.01.2007 do: 23.06.2010)
Mgr. Tomáš Bittšánsky
Kvačalova 1208/43
Žilina 010 04
Vznik funkcie: 01.01.2007 Skončenie funkcie: 17.12.2018
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 02.03.2019 do: 01.03.2019)
Mgr. Tomáš Bittšánsky
Kvačalova 1208/43
Žilina 010 04
Vznik funkcie: 01.01.2007
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 24.06.2010 do: 01.03.2019)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.8.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 7863
  (od: 01.01.2007)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.12.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 7863
  (od: 01.01.2007)
Valné zhromaždenie, konané dňa 10.7.1996, schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 7863
  (od: 01.01.2007)
Valné zhromaždenie konané dňa 2.4. 1998 schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (od: 01.01.2007)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.10.2002 bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (od: 01.01.2007)
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti KROS a.s. dňa 26.07.2017 rozhodlo o cezhraničnom zlúčení obchodnej spoločnosti KROS a.s., so sídlom A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31 635 903 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou NEO business software s.r.o., založenej a existujúcej podľa práva Českej republiky, so sídlom Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, Česká republika, IČO: 03380815 ako zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zanikajúcej spoločnosti NEO business software s.r.o. na obchodnú spoločnosť KROS a.s. Obchodná spoločnosť KROS a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti NEO business software s.r.o. Nástupnícka spoločnosť podľa návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení bude mať sídlo na území Slovenskej republiky.
  (od: 08.11.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 08.11.2017)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
NEO business software s.r.o., so sídlom sídlem
Holandská 878/2
Štýřice, Brno 639 00
Česká republika
  (od: 08.11.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  16.05.2022
Dátum výpisu:  18.05.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)