Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10564/L

Business name: 
KROS a.s.
  (from: 01/01/2007)
Registered seat: 
A. Rudnaya 21
Žilina 010 01
  (from: 01/01/2007)
Identification number (IČO): 
31 635 903
  (from: 01/01/2007)
Date of entry: 
09/06/1995
  (from: 01/01/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/01/2007)
Objects of the company: 
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 01/01/2007)
automatizované spracovanie dát
  (from: 01/01/2007)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 01/01/2007)
databanky
  (from: 01/01/2007)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 01/01/2007)
činnosti vzťahujúce sa k počítaču
  (from: 01/01/2007)
vydavanie kníh
  (from: 01/01/2007)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 01/01/2007)
obchodná a veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 01/01/2007)
komplexné dodávky a zavádzanie informačných systémov
  (from: 01/01/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 01/01/2007)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 01/01/2007)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 01/01/2007)
organizovanie kurzov, školení a seminárov
  (from: 08/17/2011)
uskutočňovanie školiacich aktivít v oblasti podpory predaja, výroby a obchodu
  (from: 08/17/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/01/2007)
Ing. Alexander Matiščík - predseda
Zádubnie 258
Žilina
From: 01/21/2008
  (from: 03/05/2008)
Ing. Jaroslav Kuliška - podpredseda
Pod Sadom 1124/35A
Žilina
From: 01/21/2008
  (from: 03/05/2008)
Ing. Peter Troják - člen
Jesenského 1234
Kysucké Nové Mesto
From: 01/21/2008
  (from: 03/05/2008)
Ing. Vlastimil Kocián - člen
Hečkova 2529/45
Žilina 010 01
From: 01/21/2008
  (from: 03/05/2008)
Marek Polic - Member of the Board of Directors
Eduarda Nécseya 3168/3
Žilina 010 08
From: 02/10/2022
  (from: 03/17/2022)
Ing. Martin Janžo - člen
Ľubľanská 2981/4
Žilina
From: 01/21/2008
  (from: 03/05/2008 until: 11/06/2013)
Ing. Martin Janžo - člen
Ľubľanská 2981/4
Žilina
From: 01/21/2008 Until: 10/28/2013
  (from: 11/07/2013 until: 11/06/2013)
Ing. Jaroslav Kuliška - podpredseda
Pod Sadom 1124/35A
Žilina
From: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 03/04/2008)
Ing. Jaroslav Kuliška - podpredseda
Pod Sadom 1124/35A
Žilina
From: 01/01/2007 Until: 01/21/2008
  (from: 03/05/2008 until: 03/04/2008)
Ing. Alexander Matiščík - predseda
Zádubnie 258
Žilina
From: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 03/04/2008)
Ing. Alexander Matiščík - predseda
Zádubnie 258
Žilina
From: 01/01/2007 Until: 01/21/2008
  (from: 03/05/2008 until: 03/04/2008)
Ing. Martin Tinka - člen
Pod Sadom 1129/59
Žilina
From: 01/21/2008
  (from: 03/05/2008 until: 10/27/2011)
Ing. Martin Tinka - člen
Pod Sadom 1129/59
Žilina
From: 01/21/2008 Until: 10/19/2011
  (from: 10/28/2011 until: 10/27/2011)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje každý člen predstavenstva samostatne.
  (from: 03/05/2008)
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda a podpredseda predstavenstva, každý samostatne.
  (from: 01/01/2007 until: 03/04/2008)
Capital: 
34 000 EUR Paid up: 34 000 EUR
  (from: 02/24/2009)
1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 01/01/2007 until: 02/23/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 02/24/2009)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 01/01/2007 until: 02/23/2009)
Supervisory board: 
Ing. Janka Plachová
M.R. Štefánika 846/63
Žilina
From: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007)
Ing. Miloš Kašuba
Vojtecha Spanyola 2125/14
Žilina 010 01
From: 01/01/2007
  (from: 06/24/2010)
Ing. Janka Haderková
Poddielna 8852/16
Žilina 010 08
From: 12/17/2018
  (from: 03/02/2019)
Mgr. Tomáš Bittšánsky
Ľublanská 2981/47
Žilina
From: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 06/23/2010)
Ing. Miloš Kašuba
Clementisova 1048
Kysucké Nové Mesto
From: 01/01/2007
  (from: 01/01/2007 until: 06/23/2010)
Mgr. Tomáš Bittšánsky
Kvačalova 1208/43
Žilina 010 04
From: 01/01/2007 Until: 12/17/2018
  (from: 03/02/2019 until: 03/01/2019)
Mgr. Tomáš Bittšánsky
Kvačalova 1208/43
Žilina 010 04
From: 01/01/2007
  (from: 06/24/2010 until: 03/01/2019)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 28.8.1995 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 7863
  (from: 01/01/2007)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 18.12.1995 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 7863
  (from: 01/01/2007)
Valné zhromaždenie, konané dňa 10.7.1996, schválilo Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve. Starý spis: S.r.o. 7863
  (from: 01/01/2007)
Valné zhromaždenie konané dňa 2.4. 1998 schválilo Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve.
  (from: 01/01/2007)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 11.10.2002 bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 01/01/2007)
Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti KROS a.s. dňa 26.07.2017 rozhodlo o cezhraničnom zlúčení obchodnej spoločnosti KROS a.s., so sídlom A. Rudnaya 21, 010 01 Žilina, IČO: 31 635 903 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou NEO business software s.r.o., založenej a existujúcej podľa práva Českej republiky, so sídlom Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, Česká republika, IČO: 03380815 ako zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zanikajúcej spoločnosti NEO business software s.r.o. na obchodnú spoločnosť KROS a.s. Obchodná spoločnosť KROS a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti NEO business software s.r.o. Nástupnícka spoločnosť podľa návrhu zmluvy o cezhraničnom zlúčení bude mať sídlo na území Slovenskej republiky.
  (from: 11/08/2017)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 11/08/2017)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
NEO business software s.r.o., so sídlom sídlem
Holandská 878/2
Štýřice, Brno 639 00
Česká republika
  (from: 11/08/2017)
Date of updating data in databases:  06/23/2022
Date of extract :  06/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person