Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Dr Vložka číslo:  97/N

Obchodné meno: 
COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo
  (od: 13.01.2004)
Jednota, spotrebné družstvo, Topoľčany
  (od: 10.02.1992 do: 12.01.2004)
Sídlo: 
Stummerova 5
Topoľčany 955 21
  (od: 10.02.1992)
IČO: 
00 168 904
  (od: 10.02.1992)
Deň zápisu: 
16.08.1953
  (od: 10.02.1992)
Právna forma: 
Družstvo
  (od: 10.02.1992)
Predmet činnosti: 
prenájom nehnuteľností spojených s upratovaním
  (od: 18.04.1994)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 18.04.1994)
reklamné činnosti a aranžérske služby
  (od: 18.04.1994)
maloobchod s potravinami, priemyselným a spotrebným tovarom
  (od: 18.04.1994)
veľkoobchod /potraviny, priemyselný a spotrebný tovar/
  (od: 18.04.1994)
výroba mäsových výrobkov
  (od: 18.04.1994)
výroba pekárenských výrobkov, cukrárenských a lahodkárskych
  (od: 18.04.1994)
pohostinská činnosť, verejné stravovanie, reštauračné služby
  (od: 18.04.1994)
ubytovacie služby v hoteloch s možnosťou stravovania
  (od: 18.04.1994)
zmenáreň
  (od: 18.04.1994 do: 20.05.2005)
zabezpečuje služby reštauračného stravovania, cestovného ruchu, ubytovanie služby a spoločensko-zábavné služby
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
zabezpečuje obchodnú činnosť, a to na úseku maloobchodu a poskytuje obchodné služby
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
vykonáva potravinársku výrobu, prípadne inú výrobu spojenú so svojou činnosťou a spracúva nakúpné suroviny
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
nakupuje a predáva poľnohospodárske výrobky suroviny, domáce výrobky, lesné a veľne rastúce plody, resp. iné výrobky
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
za účelom rozvoja svojej vlastnej materiálno-technickej základne zabezpečuje a vykonáva investičnú výstavbu, rekonštrukciu, modernizáciu a údržbu dodávavateľským spôsobom, vlastnou údržbárskou činnosťou, príp. vlastnou stavebnou činnosťou
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
vykonáva vlastnú závodnú dopravu a poskytuje prepravné služby spotrebiteľom a iným subjektom
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
vykonáva práce a služby výpočtovej techniky a aranžérsku činnosť
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
je oprávnené vykonávať zahranično-hospodársku činnosť, toto oprávnenie môže byť obmedzené len zákonom
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
opravárenské a servisné služby motorových vozidiel
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
v záujme rozvoja osobnosti a kultúrnej úrovne svojich členov organizuje kultúrno-spoločenské akcie
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
v rámci platného práva rozvíja hospodársku súťaživosť a podnikavosť
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
prípravu mládeže na budúce povolanie
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
propaguje a rozvíja myšliensku družstevného hnutia
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
odovzdávanie PJ do dočasného užívania
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 12.09.2018)
predseda
  (od: 14.06.2016 do: 11.09.2018)
predstavenstvo
  (od: 10.02.1992 do: 13.06.2016)
Anton Lauko - Člen predstavenstva
Klátová Nová Ves 144
Klátová Nová Ves 958 44
Vznik funkcie: 27.04.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2016)
Ing. Viera Laurová - Člen predstavenstva
Brodzany 237
Brodzany 958 42
Vznik funkcie: 27.04.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2016)
Ing. Mária Medeková - Člen predstavenstva
Palkovičova 2807/4
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 27.04.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2016)
Marian Čambál - Člen predstavenstva
Kapt. Žalmana 1715
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 27.04.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.06.2017)
Ing. Róbert Baran - Člen predstavenstva
Mlynská 1439/5
Vranov nad Topľou 093 01
Vznik funkcie: 27.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2021)
Ing. Tatiana Novotná - Podpredseda predstavenstva
Velušovce 66
Velušovce 955 01
Vznik funkcie: 27.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.12.2021)
JUDr. Peter Habaj - Podpredseda predstavenstva
Družby 1639/27
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 27.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.12.2021)
Ing. Viola Krajčíková - Člen predstavenstva
Fraňa Kráľa 39
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 27.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.12.2021)
Ing. Vladimír Habaj - Predseda predstavenstva
J. Bottu 429/6
Bošany 956 18
Vznik funkcie: 27.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.12.2021)
Marián Čambál - Člen predstavenstva
Kapt. Žalmana 1715
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 27.04.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2016 do: 28.06.2017)
Ing. Ján Feješ - člen
Budovateľská 1965/28
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.03.1998 do: 15.10.2001)
Ing. Ján Feješ - člen
Budovateľská 1965/28
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2001 do: 26.05.2011)
Ing. Ján Feješ - člen
Budovateľská 1965/28
Topoľčany
Skončenie funkcie: 28.04.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2011 do: 26.05.2011)
Jozef Foltán
Agátová 463
Veľké Bielice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
Ing. Vladimír Habaj - člen
J.Bottu 429/6
Bošany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.03.1998 do: 15.10.2001)
Ing. Vladimír Habaj - člen predstavenstva
J.Bottu 429/6
Bošany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.04.1995 do: 11.03.1998)
Ing. Vladimír Habaj - predseda
J. Bottu 429/6
Bošany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2001 do: 13.06.2016)
Ing. Vladimír Habaj - predseda
J. Bottu 429/6
Bošany
Skončenie funkcie: 27.04.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2016 do: 13.06.2016)
Ing. Jozef Hayden - člen predstavenstva
P.O.Hviezdoslava 2270/10
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.04.1995 do: 11.03.1998)
Elemír Jančovič - člen predstavenstva
43
Lipovník 956 01
Vznik funkcie: 27.03.2013
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.2013 do: 13.06.2016)
Elemír Jančovič - člen predstavenstva
43
Lipovník 956 01
Vznik funkcie: 27.03.2013 Skončenie funkcie: 27.04.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2016 do: 13.06.2016)
Mgr. Marián Kapusta - člen
Malinová 2649/59
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 01.07.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.2004 do: 26.05.2011)
Mgr. Marián Kapusta - člen
Malinová 2649/59
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 01.07.2004 Skončenie funkcie: 28.04.2011
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.05.2011 do: 26.05.2011)
Ing. Jozef Klačanský
Ľ. Štúra 543/37
Solčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
Ing. Jozef Klačanský - člen predstavenstva
Ľ. Štúra 543/37
Solčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.04.1994 do: 10.04.1995)
Ing. Viola Krajčíková - člen
Fr. Kráľa 1451/39
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2001 do: 13.06.2016)
Ing. Viola Krajčíková - člen
Fr. Kráľa 1451/39
Topoľčany
Skončenie funkcie: 27.04.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2016 do: 13.06.2016)
Ing. Fedor Královič - člen predstavenstva
J. Matuška 2234
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.04.1994 do: 10.04.1995)
Ing. Fedor Královič - predseda
J. Matuška 2234
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
Mgr. Peter Kučera - člen predstavenstva
Podjavorinskej 1942
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.04.1994 do: 10.04.1995)
Peter Kučerka - prom. právnik
Podjavorinskej 1942
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
Ing. Jaroslav Laca - člen
66
Malé Uherce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.03.1998 do: 15.10.2001)
Ing. Milan Lackovič
J. Alexyho 2700/B
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
Anton Lauko - člen
144
Klátova Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.03.1998 do: 15.10.2001)
Anton Lauko - podpredseda
144
Klátova Nová Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2001 do: 13.06.2016)
Anton Lauko - podpredseda
144
Klátova Nová Ves
Skončenie funkcie: 27.04.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2016 do: 13.06.2016)
Ing. Viera Laurová - člen predstavenstva
237
Brodzany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.07.1995 do: 11.03.1998)
Ing. Viera Laurová - člen
237
Brodzany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.03.1998 do: 13.06.2016)
Ing. Viera Laurová - člen
237
Brodzany
Skončenie funkcie: 27.04.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2016 do: 13.06.2016)
Ing. Mária Medeková - člen
Palkovičova 4/2807
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 01.04.2004
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.05.2004 do: 13.06.2016)
Ing. Mária Medeková - člen
Palkovičova 4/2807
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 01.04.2004 Skončenie funkcie: 27.04.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2016 do: 13.06.2016)
Mária Michalková
Hlboká 330
Jacovce
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
Mária Mlynařiková
160
Klíž
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
Ing. Tatiana Novotná - člen
66
Velušovce 955 01
Vznik funkcie: 26.01.2012
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.03.2012 do: 13.06.2016)
Ing. Tatiana Novotná - člen
66
Velušovce 955 01
Vznik funkcie: 26.01.2012 Skončenie funkcie: 27.04.2016
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2016 do: 13.06.2016)
Ján Ölvecký
Krušovská 1645
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
Ján Ölvecký - člen predstavenstva
Krušovská 1645
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.04.1994 do: 11.03.1998)
JUDr. Rudolf Opáth - člen predstavenstva
Ružová 2347/7
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.04.1994 do: 11.07.1995)
JUDr. Rudolf Opáth - podpredseda
Ružová 2347/7
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
JUDr. Rudolf Opáth - člen
Ružová 2347/7
Topoľčany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2001 do: 13.06.2016)
JUDr. Rudolf Opáth - člen
Ružová 2347/7
Topoľčany
Skončenie funkcie: 27.04.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2016 do: 13.06.2016)
Štefan Poliačik
185
Ješkova Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
Štefan Poliačik - člen predstavenstva
185
Ješkova Ves
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.04.1994 do: 11.03.1998)
Gabriela Smatanová - člen
Vajanského 820
Chynorany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.03.1998 do: 15.10.2001)
Gabriela Smatanová - člen predstavenstva
Vajanského 820
Chynorany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.04.1994 do: 11.03.1998)
Gabriela Smatanová - člen
Vajanského 820/39
Chynorany
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2001 do: 22.03.2012)
Gabriela Smatanová - člen
Vajanského 820/39
Chynorany
Skončenie funkcie: 31.12.2011
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.03.2012 do: 22.03.2012)
Ing. František Streďanský
360
Urmince
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
Ing. František Streďanský - člen predstavenstva
360
Urmince
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.04.1994 do: 11.03.1998)
Ing. František Streďanský - člen
360
Urmince
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.03.1998 do: 13.06.2016)
Ing. František Streďanský - člen
360
Urmince
Skončenie funkcie: 27.04.2016
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2016 do: 13.06.2016)
Ing. František Streďanský - Člen predstavenstva
Urmince 360
Urmince 956 02
Vznik funkcie: 27.04.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2016 do: 22.07.2021)
Ing. František Streďanský - Člen predstavenstva
Urmince 360
Urmince 956 02
Vznik funkcie: 27.04.2016 Skončenie funkcie: 27.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Peter Števanka - člen
185
Prusy
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2001 do: 30.04.2013)
Peter Števanka - člen
185
Prusy
Skončenie funkcie: 06.02.2013
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 01.05.2013 do: 30.04.2013)
Milan Toman
Veterná 271
Veľké Bielice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
Milan Toman - člen
Veterná 271
Veľké Bielice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2001 do: 17.05.2004)
Milan Toman - člen
Veterná 271
Veľké Bielice
Skončenie funkcie: 01.04.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.05.2004 do: 17.05.2004)
Milan Toman - predseda
Veterná 271
Veľké Bielice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.04.1994 do: 11.03.1998)
Milan Toman - predseda
Veterná 271
Veľké Bielice
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.03.1998 do: 15.10.2001)
Ing. Jozef Vedej - člen predstavenstva
č. 208
Prusy
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.04.1994 do: 10.04.1995)
Ing. Ján Veres - člen predstavenstva
Strojárenská 196/9
Partizánske
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.04.1995 do: 11.03.1998)
Mária Zajková
J. Jesenského 9
Bánovce nad Bebravou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 10.02.1992 do: 17.04.1994)
Mária Zajková - člen
J. Jesenského 9
Bánovce nad Bebravou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 16.10.2001 do: 16.07.2004)
Mária Zajková - člen
J. Jesenského 9
Bánovce nad Bebravou
Skončenie funkcie: 30.05.2004
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 17.07.2004 do: 16.07.2004)
Mária Zajková - podpredseda
J. Jesenského 9
Bánovce nad Bebravou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 18.04.1994 do: 11.03.1998)
Mária Zajková - podpredseda
J. Jesenského 9
Bánovce nad Bebravou
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 12.03.1998 do: 15.10.2001)
Ing. Tatiana Novotná - Člen predstavenstva
Velušovce 66
Velušovce 955 01
Vznik funkcie: 27.04.2016 Skončenie funkcie: 27.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.12.2021 do: 13.12.2021)
JUDr. Peter Habaj - Člen predstavenstva
Družby 1639/27
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 27.04.2016 Skončenie funkcie: 27.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.12.2021 do: 13.12.2021)
Ing. Vladimír Habaj - Predseda predstavenstva
J. Bottu 429/6
Bošany 956 18
Vznik funkcie: 27.04.2016 Skončenie funkcie: 27.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.12.2021 do: 13.12.2021)
Ing. Viola Krajčíková - Podpredseda predstavenstva
Fraňa Kráľa 39
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 27.04.2016 Skončenie funkcie: 27.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.12.2021 do: 13.12.2021)
Ing. Vladimír Habaj - Predseda predstavenstva
J. Bottu 429/6
Bošany 956 18
Vznik funkcie: 27.04.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2016 do: 13.12.2021)
Ing. Tatiana Novotná - Člen predstavenstva
Velušovce 66
Velušovce 955 01
Vznik funkcie: 27.04.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2016 do: 13.12.2021)
JUDr. Peter Habaj - Člen predstavenstva
Družby 1639/27
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 27.04.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2016 do: 13.12.2021)
Ing. Viola Krajčíková - Podpredseda predstavenstva
Fraňa Kráľa 39
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 27.04.2016
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.06.2016 do: 13.12.2021)
Konanie: 
Družstvo zastupuje, jeho menom koná a zaň podpisuje predseda /podpredseda/ s ďalším členom predstavenstva. Tretie osoby môžu konať menom družstva len ak ich nato splnomocní predstavenstvo a len v rozsahu splnomocnenia.
  (od: 10.02.1992)
Kontrolná komisia: 
Jozef Flimel
Otrhánky 91
Otrhánky 956 55
Vznik funkcie: 29.04.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.2019)
Jaroslav Jambor
Podhradie 19
Podhradie 955 01
Vznik funkcie: 29.04.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.2019)
Ing. Milan Kráľ
Veľký Klíž 173
Veľký Klíž 958 45
Vznik funkcie: 29.04.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.2019)
Ing. Peter Minárik
Malá Okružná 931/54
Partizánske 958 01
Vznik funkcie: 29.04.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.2019)
Ing. Beáta Minarovičová
Slobody 24
Jacovce 956 21
Vznik funkcie: 29.04.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.2019)
Bc. Marián Petruš
Závada 127
Závada 955 01
Vznik funkcie: 29.04.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.2019)
Ing. Desana Lackovičová
Pod Kalváriou 1341/24
Topoľčany 955 01
Vznik funkcie: 27.04.2021
Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2021)
Eva Flaková
Čeľadince 178
Čeľadince 956 16
Vznik funkcie: 29.04.2015 Skončenie funkcie: 27.04.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 23.07.2021 do: 22.07.2021)
Eva Flaková
Čeľadince 178
Čeľadince 956 16
Vznik funkcie: 29.04.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 14.09.2019 do: 22.07.2021)
Zapisované základné imanie: 
82 363 EUR
  (od: 12.09.2018)
1 469 844 EUR
  (od: 29.10.2009 do: 11.09.2018)
44 280 500 Sk
  (od: 18.04.1994 do: 28.10.2009)
Základný členský vklad: 
34 EUR
  (od: 12.09.2018)
500 Sk
  (od: 18.04.1994 do: 28.10.2009)
17 EUR
  (od: 29.10.2009 do: 11.09.2018)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Družstvo vzniklo na ustavujúcom valnom zhromaždení dňa 16. augusta 1953 a je družstvom ľudovým podľa § 157 Ústavy z 9. mája. Ostatné: Na Zhromaždení delegátov družstvo dňa 13.4.1991 boli schválené nové stanovy družst- va v zmysle Zák.č. 176/90 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve. Stary spis: Dr 199 Každý člen ručí za záväzky družstva okrem svojho podielu ešte ďalšou čiastkou rovnajú- cou sa najvyššiemu členskému podielu.
  (od: 10.02.1992)
Družstvo bolo premenené v súlade s ust. Zák. č. 513/1991 Zb. spôsobom, ktorý ustanovuje zákon č. 42/1991 Zb. Prispôsobené stanovy boli schválené na zhromaždení delegátov dňa 10. 10. 1992. V súlade s ust. § 18 zák. č. 42/1991 Zb. družstvo odpočítalo od čistého imania určeného na transformáciu sumu vo výške 75% čistého imania - 124 664 000 Sk, ktorú previedlo do nedeliteľného fondu družstva. Stary spis: Dr 199
  (od: 18.04.1994)
Zmena stanov družstva schválená na zhromaždení delegátov dňa 26.4.2002. Zmena stanov družstva schválená na zhromaždení delegátov dňa 25.4.2003 (zmena obchodného mena z: Jednota, spotrebné družstvo, Topoľčany, na: COOP Jednota Topoľčany, spotrebné družstvo).
  (od: 13.01.2004)
Dátum aktualizácie údajov:  18.08.2022
Dátum výpisu:  20.08.2022

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)