Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  13125/P

Business name: 
SPAR s.r.o.
  (from: 10/12/2004)
SAD s.r.o. Prešov
  (from: 10/23/2001 until: 10/11/2004)
Registered seat: 
Radničné námestie 30/30
Bardejov 085 01
  (from: 02/18/2017)
J. Grešáka 22
Bardejov 085 01
  (from: 10/12/2004 until: 02/17/2017)
Košická 2
Prešov 080 01
  (from: 10/23/2001 until: 10/11/2004)
Identification number (IČO): 
36 476 072
  (from: 10/23/2001)
Date of entry: 
10/23/2001
  (from: 10/23/2001)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/23/2001)
Objects of the company: 
ubytovanie
  (from: 10/23/2001)
finančný leasing
  (from: 10/23/2001)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 10/23/2001)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/23/2001)
reklamná činnosť
  (from: 10/23/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 10/23/2001)
podnikateľské poradenstvo
  (from: 10/23/2001)
čistenie budov a upratovacie práce
  (from: 10/23/2001)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu nehnuteľností
  (from: 10/23/2001)
prenájom nebytových priestorov, (pokiaľ sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom)
  (from: 10/23/2001)
sekretárske práce
  (from: 10/23/2001)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 03/04/2006)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 03/04/2006)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 07/25/2006)
uskutočňovanie jednoduchých stavieb, drobných stavieb a ich zmien
  (from: 07/25/2006)
vnútroštatná nepravidelná autobusová doprava
  (from: 07/25/2006)
vnútroštatná nákladná cestná doprava
  (from: 07/25/2006)
vnútroštatná taxislužba
  (from: 07/25/2006)
zámočníctvo
  (from: 06/20/2008)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
  (from: 10/31/2015)
montáž, oprava, údržba, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v rozsahu: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu; E2 - zariadenia s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov
  (from: 04/07/2005 until: 10/30/2015)
veľkoobchod a maloobchod: potraviny, pochutiny, ovocie, zelenina, alkoholické a nealkoholické nápoje, tabakové výrobky, ryby, farby, laky, chemikálie (okrem jedov a žieravín), kozmetické výrobky, hygienické potreby, textil, odevy, obuv, kožený tovar, drogéria, tovar pre domácnosť, drevo a výrobky z dreva, stavebný materiál, elektrospotrebiče a spotrebná elektronika, sklo, porcelán, papier, železiarstvo, inštalatérsky materiál, vykurovacie zariadenia, stavebné stroje, obrábacie stroje, náradie, nábytok, svietidlá, dopravné zariadenia, kancelárske potreby, kancelárske stroje, motorové vozidlá
  (from: 10/23/2001 until: 03/03/2006)
Partners: 
Radomír Hajdu
Radničné námestie 30/30
Bardejov 085 01
Slovak Republic
  (from: 05/26/2022)
PeadDr. Anton Blajsko
Pod papierňou 37
Bardejov 085 01
Slovak Republic
  (from: 10/12/2004 until: 04/06/2005)
Ing. Vladimír Hajdu , CSc.
J. Grešáka 22
Bardejov 085 01
Slovak Republic
  (from: 10/12/2004 until: 02/17/2017)
Ing. Vladimír Hajdu , CSc.
Sazavského 6
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 10/23/2001 until: 10/11/2004)
Radomír Hajdu
Radničné námestie 30/30
Bardejov 085 01
Slovak Republic
  (from: 01/28/2006 until: 05/25/2022)
Contribution of each member: 
Radomír Hajdu
  (from: 02/18/2017 until: 05/25/2022)
Radomír Hajdu
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 05/26/2022)
Ing. Vladimír Hajdu , CSc.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/23/2001 until: 10/11/2004)
Ing. Vladimír Hajdu , CSc.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/12/2004 until: 04/06/2005)
PeadDr. Anton Blajsko
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/12/2004 until: 04/06/2005)
Ing. Vladimír Hajdu , CSc.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/07/2005 until: 01/27/2006)
Ing. Vladimír Hajdu , CSc.
Amount of investment: 102 000 Sk Paid up: 102 000 Sk
  (from: 01/28/2006 until: 02/11/2010)
Radomír Hajdu
Amount of investment: 98 000 Sk Paid up: 98 000 Sk
  (from: 01/28/2006 until: 02/11/2010)
Ing. Vladimír Hajdu , CSc.
Amount of investment: 3 385,779726 EUR Paid up: 3 385,779726 EUR
  (from: 02/12/2010 until: 02/17/2017)
Radomír Hajdu
Amount of investment: 3 253,00405 EUR Paid up: 3 253,00405 EUR
  (from: 02/12/2010 until: 02/17/2017)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/31/2015)
Individual managing director
  (from: 10/23/2001 until: 10/30/2015)
Radomír Hajdu
Radničné námestie 30/30
Bardejov 085 01
From: 12/27/2005
  (from: 01/28/2006)
Ing. Vladimír Hajdu , CSc.
J. Grešáka 22
Bardejov
  (from: 10/23/2001 until: 12/08/2004)
Ing. Vladimír Hajdu , CSc.
J. Grešáka 22
Bardejov 085 01
From: 10/23/2001
  (from: 12/09/2004 until: 02/17/2017)
Ing. Vladimír Hajdu , CSc.
J. Grešáka 22
Bardejov 085 01
From: 10/23/2001 Until: 12/27/2016
  (from: 02/18/2017 until: 02/17/2017)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 10/23/2001)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 02/18/2017)
6 638,783776 EUR Paid up: 6 638,783776 EUR
  (from: 02/12/2010 until: 02/17/2017)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 12/09/2004 until: 02/11/2010)
200 000 Sk
  (from: 10/23/2001 until: 12/08/2004)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 617/2000, Nz 617/2000 zo dňa 27.12.2000 spísanou JUDr. Stanislavom Furdom, notárom v Košiciach podľa § 105 a nasl. ust. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 10/23/2001)
Date of updating data in databases:  06/01/2023
Date of extract :  06/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person