Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1/L

Business name: 
MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin
  (from: 12/10/1992)
Registered seat: 
Červenej armády 1
Martin 036 01
  (from: 12/10/1992)
Identification number (IČO): 
00 000 710
  (from: 12/10/1992)
Date of entry: 
01/01/1970
  (from: 12/10/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/10/1992)
Objects of the company: 
predaj dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 12/10/1992)
prenájom staveb. strojov a zariadení
  (from: 12/10/1992)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 12/10/1992)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 12/10/1992)
prenájom iných dopravných zariadení
  (from: 12/10/1992)
prenájom lodí
  (from: 12/10/1992)
prenájom iných strojov a prístrojov
  (from: 12/10/1992)
podnikat. poradenstvo, účtov. ap., výskum trhu
  (from: 12/10/1992)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 12/10/1992)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/10/1992)
služby pre spoločnosť ako celok (správy majetkových účastí)
  (from: 12/10/1992)
reklamné činnosti
  (from: 12/10/1992)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/10/1992)
poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor.
  (from: 12/10/1992)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 12/10/1992)
činnosti v obl. nehnuteľností na zákl. honoráru alebo kontrakt
  (from: 12/10/1992)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu (okrem motorových vozidiel a koncesovaných živností)
  (from: 12/10/1992)
iné obchodné služby
  (from: 12/10/1992)
závodná kuchyňa
  (from: 12/10/1992)
bufety
  (from: 12/10/1992)
zariadenia účelové
  (from: 07/06/1993)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 01/07/2003)
výskum a vývoj v oblasti strojárstva
  (from: 02/24/2003)
výskum a vývoj strojov a zariadení pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (from: 02/24/2003)
poradenská a expertná činnosť v odboroch strojárstva v rozsahu voľných živností
  (from: 02/24/2003)
inžinierska činnosť v strojárstve
  (from: 02/24/2003)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 02/24/2003)
prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov s poskytovaním upratovacích služieb
  (from: 01/27/2004)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 01/27/2004)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 01/27/2004)
kovoobrábanie
  (from: 07/24/2007)
výroba strojov a zariadení pre strojárstvo, stavebné, poľnohospodárske, lesné stroje a stroje pre komunálny sektor
  (from: 07/24/2007)
zváračské práce
  (from: 07/24/2007)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/10/1992)
Ing. Ján Mikuláš , CSc. - predseda
Fatranská 28
Vrútky 038 61
From: 05/30/2020
  (from: 06/11/2020)
Ing. Peter Chalupka - člen
M. Dulu 15 A
Martin 036 01
From: 05/30/2020
  (from: 06/11/2020)
Mgr. Jozef Sága - člen
Fatranská 15
Vrútky 038 61
From: 05/30/2020
  (from: 06/11/2020)
Marek Benko , MBA - člen
Jána Petrikovicha 4475/10
Martin 036 01
From: 05/30/2020
  (from: 06/11/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/21/2021)
Procuration: 

  (from: 02/25/1997)
Capital: 
3 535 800 EUR Paid up: 3 535 800 EUR
  (from: 03/31/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: obmedzenie prevoditeľnosti akcií podľa § 9 ods. 9 stanov
  (from: 03/31/2009)
Number of shares: 6500
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
Limitation of transferability of registered shares: obmedzenie prevoditeľnosti akcií podľa § 9 ods. 9 stanov
  (from: 03/31/2009)
Supervisory board: 
Ing. Štefan Kačír
J. Goliána 39
Martin 036 01
From: 05/30/2020
  (from: 06/11/2020)
Ing. Marián Semivan
O. Borodáčovej 8
Martin 036 01
From: 05/30/2020
  (from: 06/11/2020)
Ing. Július Kostolný
R. Viesta 87
Martin 036 01
From: 05/30/2020
  (from: 06/11/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola zriadená na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 18.12.1969 v Martine a rozh. ministra zahraničného obchodu zo dňa 3.12.1969 č.j. 2804/69-SM o oprávnení k zahr.-obchod. činnosti. Starý spis: Sa 1 Na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti konanom dňa 19.10.1990 boli schválené stanovy spoločnosti. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.3.1991 bola schválená zmena stanov v § 10 ods. 1, 7 a 10. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.11.1991 bola schválená zmena stanov v § 6, § 10 ods. 1, 2, 3a, § 10a. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 4.11.1992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 12/10/1992)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 14.4.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/06/1993)
Valné zhromaždenie, konané dňa 19.12.1995, schválilo zmenu stanov.
  (from: 02/07/1996)
Na valnom zhromaždení dňa 12.10.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/23/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 23.6.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/29/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 26. 6. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/24/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 5.12.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/27/2004)
Date of updating data in databases:  06/30/2022
Date of extract :  07/04/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person