Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1/L

Business name: 
MARTIMEX, akciová spoločnosť, Martin
  (from: 12/10/1992)
Registered seat: 
Červenej armády 1
Martin 036 01
  (from: 12/10/1992)
Identification number (IČO): 
00 000 710
  (from: 12/10/1992)
Date of entry: 
01/01/1970
  (from: 12/10/1992)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 12/10/1992)
Objects of the company: 
predaj dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 12/10/1992)
prenájom staveb. strojov a zariadení
  (from: 12/10/1992)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 12/10/1992)
prenájom poľnohospodárskych strojov a zariadení
  (from: 12/10/1992)
prenájom iných dopravných zariadení
  (from: 12/10/1992)
prenájom lodí
  (from: 12/10/1992)
prenájom iných strojov a prístrojov
  (from: 12/10/1992)
podnikat. poradenstvo, účtov. ap., výskum trhu
  (from: 12/10/1992)
činnosť účtovných poradcov
  (from: 12/10/1992)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/10/1992)
služby pre spoločnosť ako celok (správy majetkových účastí)
  (from: 12/10/1992)
reklamné činnosti
  (from: 12/10/1992)
automatizované spracovanie dát
  (from: 12/10/1992)
poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor.
  (from: 12/10/1992)
činnosti v oblasti nehnuteľností
  (from: 12/10/1992)
činnosti v obl. nehnuteľností na zákl. honoráru alebo kontrakt
  (from: 12/10/1992)
veľkoobchod a sprostredkovanie obchodu (okrem motorových vozidiel a koncesovaných živností)
  (from: 12/10/1992)
iné obchodné služby
  (from: 12/10/1992)
závodná kuchyňa
  (from: 12/10/1992)
bufety
  (from: 12/10/1992)
zariadenia účelové
  (from: 07/06/1993)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 01/07/2003)
výskum a vývoj v oblasti strojárstva
  (from: 02/24/2003)
výskum a vývoj strojov a zariadení pre poľnohospodárstvo a lesníctvo
  (from: 02/24/2003)
poradenská a expertná činnosť v odboroch strojárstva v rozsahu voľných živností
  (from: 02/24/2003)
inžinierska činnosť v strojárstve
  (from: 02/24/2003)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 02/24/2003)
prenájom nehnuteľností, nebytových priestorov s poskytovaním upratovacích služieb
  (from: 01/27/2004)
ubytovacie služby v rozsahu voľných živností
  (from: 01/27/2004)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 01/27/2004)
kovoobrábanie
  (from: 07/24/2007)
výroba strojov a zariadení pre strojárstvo, stavebné, poľnohospodárske, lesné stroje a stroje pre komunálny sektor
  (from: 07/24/2007)
zváračské práce
  (from: 07/24/2007)
zariadenia účelové
  (from: 12/10/1992 until: 07/05/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/10/1992)
Ing. Ján Mikuláš , CSc. - predseda
Fatranská 28
Vrútky 038 61
From: 05/30/2020
  (from: 06/11/2020)
Ing. Peter Chalupka - člen
M. Dulu 15 A
Martin 036 01
From: 05/30/2020
  (from: 06/11/2020)
Mgr. Jozef Sága - člen
Fatranská 15
Vrútky 038 61
From: 05/30/2020
  (from: 06/11/2020)
Marek Benko , MBA - člen
Jána Petrikovicha 4475/10
Martin 036 01
From: 05/30/2020
  (from: 06/11/2020)
Ing. Ján Baroška - člen
463
Bystrička
  (from: 02/07/1996 until: 01/28/2001)
Ing. Pavol Benko - člen
Hvizdáka 4475/10
Martin
  (from: 02/07/1996 until: 01/06/2003)
Marek Benko - člen
Jána Petrikovicha 4475/10
Martin 036 01
From: 06/10/2016
  (from: 06/28/2016 until: 06/10/2020)
Marek Benko - člen
Jána Petrikovicha 4475/10
Martin 036 01
From: 06/10/2016 Until: 05/29/2020
  (from: 06/11/2020 until: 06/10/2020)
Ing. Pavel Benko - člen
Hvizdáka 10
Martin
From: 01/11/2006
  (from: 01/24/2006 until: 05/19/2009)
Ing. Pavel Benko - člen
Hvizdáka 10
Martin
From: 01/11/2006 Until: 04/30/2009
  (from: 05/20/2009 until: 05/19/2009)
Ing. Pavel Benko - člen
Hvizdáka 10
Martin 036 01
From: 05/01/2009
  (from: 05/20/2009 until: 07/11/2012)
Ing. Pavel Benko - člen
Hvizdáka 10
Martin 036 01
From: 05/01/2009 Until: 04/19/2012
  (from: 07/12/2012 until: 07/11/2012)
Ing. Pavol Benko - člen
Hvizdáka 10
Martin
From: 12/04/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/23/2006)
Ing. Pavol Benko - člen
Hvizdáka 10
Martin
From: 12/04/2004 Until: 01/10/2006
  (from: 01/24/2006 until: 01/23/2006)
Ing. Pavol Benko - člen
Hvizdáka 4475/10
Martin
From: 10/12/1999
  (from: 01/07/2003 until: 01/18/2005)
Ing. Pavol Benko - člen
Hvizdáka 4475/10
Martin
From: 10/12/1999 Until: 12/03/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/18/2005)
Ing. Peter Chalupka - člen
Nákladné nádražie 2439/26
Martin
  (from: 02/07/1996 until: 01/06/2003)
Ing. Peter Chalupka - člen
Nákladné nádražie 26
Martin
  (from: 03/02/1995 until: 02/06/1996)
Ing. Peter Chalupka - člen
Nákladné nádražie 2439/26
Martin
From: 10/12/1999
  (from: 01/07/2003 until: 01/18/2005)
Ing. Peter Chalupka - člen
Nákladné nádražie 2439/26
Martin
From: 10/12/1999 Until: 12/03/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/18/2005)
Ing. Peter Chalupka - člen
Nákladné nádražie 26
Martin
From: 12/04/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/23/2006)
Ing. Peter Chalupka - člen
Nákladné nádražie 26
Martin
From: 12/04/2004 Until: 01/10/2006
  (from: 01/24/2006 until: 01/23/2006)
Ing. Peter Chalupka - podpredseda
M. Dulu 15 A
Martin
From: 01/11/2006
  (from: 07/24/2007 until: 05/19/2009)
Ing. Peter Chalupka - podpredseda
M. Dulu 15 A
Martin
From: 01/11/2006 Until: 04/30/2009
  (from: 05/20/2009 until: 05/19/2009)
Ing. Peter Chalupka - podpredseda
M. Dulu 15 A
Martin 036 01
From: 05/30/2015
  (from: 06/17/2015 until: 06/10/2020)
Ing. Peter Chalupka - podpredseda
M. Dulu 15 A
Martin 036 01
From: 05/30/2015 Until: 05/29/2020
  (from: 06/11/2020 until: 06/10/2020)
Ing. Peter Chalupka - podpredseda
M. Dulu 15 A
Martin 036 01
From: 05/01/2009
  (from: 05/20/2009 until: 06/16/2015)
Ing. Peter Chalupka - podpredseda
M. Dulu 15 A
Martin 036 01
From: 05/01/2009 Until: 05/29/2015
  (from: 06/17/2015 until: 06/16/2015)
Ing. Peter Chalupka - podpredseda
Nákladné nádražie 26
Martin
From: 01/11/2006
  (from: 01/24/2006 until: 07/23/2007)
Ing. Július Jombík - člen
Hollého 46
Martin
  (from: 12/10/1992 until: 03/01/1995)
Ing. Štefan Kačír - člen
Hurbanova 23/14
Martin
  (from: 12/10/1992 until: 02/06/1996)
Ing. Július Kostolný - podpredseda
Cypriana Majerníka 15
Martin
  (from: 12/10/1992 until: 02/06/1996)
Ing. Július Kostolný - podpredseda
R. Viesta 87
Martin
  (from: 02/07/1996 until: 02/24/1997)
Ing. Július Kostolný - predseda, generálny riaditeľ
R. Viesta 5497/87
Martin
  (from: 02/25/1997 until: 01/06/2003)
Ing. Július Kostolný - predseda
R. Viesta 87
Martin
From: 12/04/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/23/2006)
Ing. Július Kostolný - predseda
R. Viesta 87
Martin
From: 12/04/2004 Until: 01/10/2006
  (from: 01/24/2006 until: 01/23/2006)
Ing. Július Kostolný - predseda, generálny riaditeľ
R. Viesta 5497/87
Martin
From: 10/12/1999
  (from: 01/07/2003 until: 01/18/2005)
Ing. Július Kostolný - predseda, generálny riaditeľ
R. Viesta 5497/87
Martin
From: 10/12/1999 Until: 12/03/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/18/2005)
Ing. Milan Lauko - člen
Trenčianska 60/10
Nová Dubnica
  (from: 02/25/1997 until: 11/22/1999)
Ing. Milan Lauko - predseda, generálny riaditeľ
Trenčianska 60/10
Nová Dubnica
  (from: 12/10/1992 until: 02/06/1996)
Ing. Milan Lauko - predseda, generálny riaditeľ
Trenčianska 60/10
Nová Dubnica
  (from: 02/07/1996 until: 02/24/1997)
Ing. Miloš Mandát - člen
Bagarova 31
Martin
  (from: 02/07/1996 until: 11/22/1999)
Ing. Ján Mikuláš , CSc. - člen
Švermova 3
Vrútky
  (from: 12/10/1992 until: 02/06/1996)
Ing. Ján Mikuláš , CSc. - člen
Švermova 3
Vrútky
  (from: 02/07/1996 until: 02/24/1997)
Ing. Ján Mikuláš , CSc. - podpredseda, námestník generálneho riaditeľa
Fatranská 5331/28
Vrútky
  (from: 02/25/1997 until: 01/06/2003)
Ing. Ján Mikuláš , CSc. - podpredseda
Fatranská 28
Vrútky
From: 12/04/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/23/2006)
Ing. Ján Mikuláš , CSc. - podpredseda
Fatranská 28
Vrútky
From: 12/04/2004 Until: 01/10/2006
  (from: 01/24/2006 until: 01/23/2006)
Ing. Ján Mikuláš , CSc. - podpredseda, námestník generálneho riaditeľa
Fatranská 5331/28
Vrútky
From: 10/12/1999
  (from: 01/07/2003 until: 01/18/2005)
Ing. Ján Mikuláš , CSc. - podpredseda, námestník generálneho riaditeľa
Fatranská 5331/28
Vrútky
From: 10/12/1999 Until: 12/03/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/18/2005)
Ing. Ján Mikuláš , CSc. - predseda
Fatranská 28
Vrútky
From: 01/11/2006
  (from: 01/24/2006 until: 05/19/2009)
Ing. Ján Mikuláš , CSc. - predseda
Fatranská 28
Vrútky
From: 01/11/2006 Until: 04/30/2009
  (from: 05/20/2009 until: 05/19/2009)
Ing. Ján Mikuláš , CSc. - predseda
Fatranská 28
Vrútky 038 61
From: 05/30/2015
  (from: 06/17/2015 until: 06/10/2020)
Ing. Ján Mikuláš , CSc. - predseda
Fatranská 28
Vrútky 038 61
From: 05/30/2015 Until: 05/29/2020
  (from: 06/11/2020 until: 06/10/2020)
Ing. Ján Mikuláš , CSc. - predseda
Fatranská 28
Vrútky 038 61
From: 05/01/2009
  (from: 05/20/2009 until: 06/16/2015)
Ing. Ján Mikuláš , CSc. - predseda
Fatranská 28
Vrútky 038 61
From: 05/01/2009 Until: 05/29/2015
  (from: 06/17/2015 until: 06/16/2015)
Ing. Karol Potočný - člen
Hviezdoslavova 8
Vrútky
  (from: 12/10/1992 until: 02/06/1996)
Mgr. Jozef Sága - člen
Fatranská 15
Vrútky
From: 01/11/2006
  (from: 01/24/2006 until: 05/19/2009)
Mgr. Jozef Sága - člen
Fatranská 15
Vrútky
From: 01/11/2006 Until: 04/30/2009
  (from: 05/20/2009 until: 05/19/2009)
Mgr. Jozef Sága - člen
Fatranská 15
Vrútky 038 61
From: 05/30/2015
  (from: 06/17/2015 until: 06/10/2020)
Mgr. Jozef Sága - člen
Fatranská 15
Vrútky 038 61
From: 05/30/2015 Until: 05/29/2020
  (from: 06/11/2020 until: 06/10/2020)
Mgr. Jozef Sága - člen
Fatranská 15
Vrútky 038 61
From: 05/28/2011
  (from: 06/15/2011 until: 06/16/2015)
Mgr. Jozef Sága - člen
Fatranská 15
Vrútky 038 61
From: 05/28/2011 Until: 05/29/2015
  (from: 06/17/2015 until: 06/16/2015)
Ing. Ján Segľa - člen
Železničná 1
Sučany
  (from: 12/10/1992 until: 02/06/1996)
Ing. Mikuláš Takáč - člen
Bagarova 20
Martin
  (from: 02/07/1996 until: 11/22/1999)
Ing. Milan Warecha - člen
Mudroňova 605/34
Martin
  (from: 02/07/1996 until: 01/06/2003)
Ing. Milan Warecha - člen
153
Trebostovo
From: 12/04/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/23/2006)
Ing. Milan Warecha - člen
153
Trebostovo
From: 12/04/2004 Until: 01/10/2006
  (from: 01/24/2006 until: 01/23/2006)
Ing. Milan Warecha - člen
153
Trebostovo
From: 01/11/2006
  (from: 01/24/2006 until: 05/19/2009)
Ing. Milan Warecha - člen
153
Trebostovo
From: 01/11/2006 Until: 04/30/2009
  (from: 05/20/2009 until: 05/19/2009)
Ing. Milan Warecha - člen
153
Trebostovo 038 41
From: 05/01/2009
  (from: 05/20/2009 until: 06/14/2011)
Ing. Milan Warecha - člen
153
Trebostovo 038 41
From: 05/01/2009 Until: 05/27/2011
  (from: 06/15/2011 until: 06/14/2011)
Ing. Milan Warecha - člen
Mudroňova 605/34
Martin
From: 10/12/1999
  (from: 01/07/2003 until: 01/18/2005)
Ing. Milan Warecha - člen
Mudroňova 605/34
Martin
From: 10/12/1999 Until: 12/03/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/18/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 07/21/2021)
Spoločnosť zastupujú predseda predstavenstva, podpredseda predstavenstva, generálny riaditeľ, prokurista so samostatnou prokúrou, každý samostatne. Za spoločnosť podpisujú predseda alebo podpredseda predstavenstva alebo generálny riaditeľ alebo prokurista so samostatnou prokúrou.
  (from: 12/10/1992 until: 07/20/2021)
Procuration: 
Ing. Ján Ďurech
Frunzeho 1
Martin
  (from: 12/10/1992 until: 07/05/1993)
Ing. Július Jombík
Hollého 46
Martin
  (from: 07/06/1993 until: 03/01/1995)
Ing. Štefan Kačír
Hurbanova 23/14
Martin
  (from: 12/10/1992 until: 02/06/1996)
Ing. Štefan Kačír
Hurbanova 23/14
Martin
  (from: 02/07/1996 until: 08/18/1996)
Ing. Július Kostolný
C.Majerníka 15/9
Martin
  (from: 12/10/1992 until: 02/06/1996)
Ing. Július Kostolný
R. Viesta 5497/87
Martin
  (from: 02/07/1996 until: 01/18/2005)
Ing. Július Kostolný
R. Viesta 87
Martin
  (from: 01/19/2005 until: 01/23/2006)
Ing. Július Kostolný
R. Viesta 87
Martin
Until: 01/10/2006
  (from: 01/24/2006 until: 01/23/2006)
Ing. Vladimír Kresák
Alexyho 3/24
Martin
  (from: 02/27/1998 until: 11/22/1999)
Ing. Ján Mikuláš , CSc.
Fatranská 28
Vrútky
  (from: 01/19/2005 until: 01/23/2006)
Ing. Ján Mikuláš , CSc.
Fatranská 28
Vrútky
Until: 01/10/2006
  (from: 01/24/2006 until: 01/23/2006)
Ing. Ján Mikuláš , CSc.
Fatranská 5331/28
Vrútky
  (from: 02/07/1996 until: 01/18/2005)
Ing. Ján Mikuláš , CSc.
Švermova 3
Vrútky
  (from: 12/10/1992 until: 02/06/1996)

  (from: 02/25/1997)
- Ing. Július Kostolný - námestník generálneho riaditeľa pre operatívne riadenie - Ing. Ján Mikuláš, CSc. - námestník generálneho riaditeľa pre financie a stratégiu
  (from: 02/07/1996 until: 02/24/1997)
Capital: 
3 535 800 EUR Paid up: 3 535 800 EUR
  (from: 03/31/2009)
106 500 000 Sk Paid up: 106 500 000 Sk
  (from: 01/07/2003 until: 03/30/2009)
106 500 000 Sk
  (from: 12/10/1992 until: 01/06/2003)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
Limitation of transferability of registered shares: obmedzenie prevoditeľnosti akcií podľa § 9 ods. 9 stanov
  (from: 03/31/2009)
Number of shares: 6500
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
Limitation of transferability of registered shares: obmedzenie prevoditeľnosti akcií podľa § 9 ods. 9 stanov
  (from: 03/31/2009)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: obmedzenie prevoditeľnosti akcií podľa § 9 ods. 9 stanov
  (from: 01/19/2005 until: 03/30/2009)
Number of shares: 6500
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: obmedzenie prevoditeľnosti akcií podľa § 9 ods. 9 stanov
  (from: 01/19/2005 until: 03/30/2009)
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: obmedzenie prevoditeľnosti akcií podľa § 9 ods. 9 stanov
  (from: 10/22/2003 until: 01/18/2005)
Number of shares: 6500
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: obmedzenie prevoditeľnosti akcií podľa § 9 ods. 9 stanov
  (from: 10/22/2003 until: 01/18/2005)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: obmedzenie prevoditeľnosti akcií podľa § 9 ods. 9 stanov
  (from: 01/07/2003 until: 10/21/2003)
Number of shares: 6500
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
Limitation of transferability of registered shares: obmedzenie prevoditeľnosti akcií podľa § 9 ods. 9 stanov
  (from: 01/07/2003 until: 10/21/2003)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 11/23/1999 until: 01/06/2003)
Number of shares: 6500
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 11/23/1999 until: 01/06/2003)
Number of shares: 1000
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 12/10/1992 until: 11/22/1999)
Number of shares: 4000
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/10/1992 until: 11/22/1999)
Number of shares: 2500
Druh: zamestnanecké akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/10/1992 until: 11/22/1999)
Supervisory board: 
Ing. Štefan Kačír
J. Goliána 39
Martin 036 01
From: 05/30/2020
  (from: 06/11/2020)
Ing. Marián Semivan
O. Borodáčovej 8
Martin 036 01
From: 05/30/2020
  (from: 06/11/2020)
Ing. Július Kostolný
R. Viesta 87
Martin 036 01
From: 05/30/2020
  (from: 06/11/2020)
Ing. František Alberty - člen
45
Michalová
  (from: 12/10/1992 until: 02/06/1996)
Ing. Jozef Barančok , CSc. - člen
Okružná 112/514
Nová Dubnica
  (from: 08/19/1996 until: 11/22/1999)
Ing. Ľuboš Beťák - člen
Mičurinova 2/3
Martin
  (from: 07/06/1993 until: 02/06/1996)
Ing. Jaroslav Čepan - člen
Mudroňova 36
Martin
  (from: 02/07/1996 until: 11/22/1999)
Ing. Viliam Dubovický - člen
Minská 13
Martin - Priekopa
  (from: 12/10/1992 until: 07/27/1994)
Ing. Ľubomír Gažák - podpredseda
SNP 365-72/5
Nová Dubnica
  (from: 11/23/1999 until: 01/06/2003)
Ing. Ľubomír Gažák - podpredseda
SNP 365-72/5
Nová Dubnica
From: 10/12/1999
  (from: 01/07/2003 until: 01/18/2005)
Ing. Ľubomír Gažák - podpredseda
SNP 365-72/5
Nová Dubnica
From: 10/12/1999 Until: 12/03/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/18/2005)
Ing. Štefan Kačír
J. Goliána 39
Martin 036 01
From: 05/28/2011
  (from: 06/15/2011 until: 06/16/2015)
Ing. Štefan Kačír
J. Goliána 39
Martin 036 01
From: 05/28/2011 Until: 05/29/2015
  (from: 06/17/2015 until: 06/16/2015)
Ing. Viliam Kolenič - člen
Sládkovičova 33
Nová Dubnica
  (from: 12/10/1992 until: 07/27/1994)
Ing. Peter Končier - člen
Gagarinova 8/26
Nová Dubnica
  (from: 07/28/1994 until: 02/06/1996)
Ing. Milan Kopčok - predseda
Dunajské Nábrežie 36/43
Komárno
  (from: 12/10/1992 until: 02/06/1996)
Ing. Milan Kopčok - predseda
Dunajské Nábrežie 36/43
Komárno
  (from: 02/07/1996 until: 11/22/1999)
Ing. Július Kostolný
R. Viesta 87
Martin
From: 01/11/2006
  (from: 01/24/2006 until: 05/19/2009)
Ing. Július Kostolný
R. Viesta 87
Martin
From: 01/11/2006 Until: 04/30/2009
  (from: 05/20/2009 until: 05/19/2009)
Ing. Július Kostolný
R. Viesta 87
Martin 036 01
From: 05/01/2009
  (from: 05/20/2009 until: 06/16/2015)
Ing. Július Kostolný
R. Viesta 87
Martin 036 01
From: 05/01/2009 Until: 05/29/2015
  (from: 06/17/2015 until: 06/16/2015)
Ing. Vladimír Kresák - člen
J. Alexyho 4606/3
Martin
  (from: 11/23/1999 until: 01/06/2003)
Ing. Vladimír Kresák
J. Mazúra 30
Martin
From: 12/04/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/23/2006)
Ing. Vladimír Kresák
J. Mazúra 30
Martin
From: 12/04/2004 Until: 01/10/2006
  (from: 01/24/2006 until: 01/23/2006)
Ing. Vladimír Kresák
J. Mazúra 30
Martin
From: 01/11/2006
  (from: 01/24/2006 until: 05/19/2009)
Ing. Vladimír Kresák
J. Mazúra 30
Martin
From: 01/11/2006 Until: 04/30/2009
  (from: 05/20/2009 until: 05/19/2009)
Ing. Vladimír Kresák - člen
J. Alexyho 4606/3
Martin
From: 10/12/1999
  (from: 01/07/2003 until: 01/18/2005)
Ing. Vladimír Kresák - člen
J. Alexyho 4606/3
Martin
From: 10/12/1999 Until: 12/03/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/18/2005)
Ing. Ján Kubačka - člen
Hany Meličkovej 12
Martin
  (from: 08/19/1996 until: 07/14/1997)
Ing. Vojtech Mráz - člen
Osloboditeľov 1
Martin
  (from: 02/07/1996 until: 11/22/1999)
Ing. Milan Naňák - člen
Zámocká 11
Ilava - Klobušice
  (from: 02/07/1996 until: 08/18/1996)
Ing. Milan Novotný - člen
255
Bystrička
  (from: 07/15/1997 until: 11/22/1999)
Ing. Dušan Repčík - člen
Legionárska 1
Žilina
  (from: 12/10/1992 until: 02/06/1996)
Ing. Dušan Repčík - člen
Legionárska 1
Žilina
  (from: 02/07/1996 until: 08/18/1996)
Ing. Dušan Repčík - podpredseda
Legionárska 1
Žilina
  (from: 08/19/1996 until: 11/22/1999)
Peter Rovnianek - člen
Kozmonautov 28
Martin
  (from: 07/06/1993 until: 02/06/1996)
Peter Rovnianek - člen
Kozmonautov 28
Martin
  (from: 02/07/1996 until: 11/22/1999)
Mgr. Jozef Sága
Fatranská 15
Vrútky 038 61
From: 05/01/2009
  (from: 05/20/2009 until: 06/14/2011)
Mgr. Jozef Sága
Fatranská 15
Vrútky 038 61
From: 05/01/2009 Until: 05/27/2011
  (from: 06/15/2011 until: 06/14/2011)
Mgr. Jozef Sága
R. Nachtigala 13
Martin
From: 12/04/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/23/2006)
Mgr. Jozef Sága
R. Nachtigala 13
Martin
From: 12/04/2004 Until: 01/10/2006
  (from: 01/24/2006 until: 01/23/2006)
Ing. Ján Segľa - predseda
20
Bystrička
  (from: 11/23/1999 until: 01/06/2003)
Ing. Ján Segľa
20
Bystrička
From: 12/04/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/23/2006)
Ing. Ján Segľa
20
Bystrička
From: 12/04/2004 Until: 01/10/2006
  (from: 01/24/2006 until: 01/23/2006)
Ing. Ján Segľa
20
Bystrička
From: 01/11/2006
  (from: 01/24/2006 until: 05/19/2009)
Ing. Ján Segľa
20
Bystrička
From: 01/11/2006 Until: 04/30/2009
  (from: 05/20/2009 until: 05/19/2009)
Ing. Ján Segľa
25
Bystrička 038 04
From: 05/01/2009
  (from: 05/20/2009 until: 06/14/2011)
Ing. Ján Segľa
25
Bystrička 038 04
From: 05/01/2009 Until: 05/27/2011
  (from: 06/15/2011 until: 06/14/2011)
Ing. Ján Segľa - predseda
20
Bystrička
From: 10/12/1999
  (from: 01/07/2003 until: 01/18/2005)
Ing. Ján Segľa - predseda
20
Bystrička
From: 10/12/1999 Until: 12/03/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/18/2005)
Ing. Marián Semivan - člen
Borodáčovej 6561/8
Martin
  (from: 11/23/1999 until: 01/06/2003)
Ing. Marián Semivan
O. Borodáčovej 8
Martin 036 01
From: 05/28/2011
  (from: 06/15/2011 until: 06/16/2015)
Ing. Marián Semivan
O. Borodáčovej 8
Martin 036 01
From: 05/28/2011 Until: 05/29/2015
  (from: 06/17/2015 until: 06/16/2015)
Ing. Marián Semivan - člen
Borodáčovej 6561/8
Martin
From: 10/12/1999
  (from: 01/07/2003 until: 01/18/2005)
Ing. Marián Semivan - člen
Borodáčovej 6561/8
Martin
From: 10/12/1999 Until: 12/03/2004
  (from: 01/19/2005 until: 01/18/2005)
Ing. Margita Sirotná - člen
Štefunkova 18/45
Martin
  (from: 07/06/1993 until: 02/06/1996)
Ing. Margita Sirotná - člen
Štefunkova 18/45
Martin
  (from: 02/07/1996 until: 11/22/1999)
Mgr. Jozef Škrko - člen
Svobodova 49
Martin
  (from: 07/28/1994 until: 02/06/1996)
Mgr. Jozef Škrko - člen
Svobodova 49
Martin
  (from: 02/07/1996 until: 08/18/1996)
Ing. Milan Warecha - člen
Vajanského 6
Martin
  (from: 12/10/1992 until: 02/06/1996)
Ing. Alexander Wolf - člen
R. Wiesta 25
Martin
  (from: 08/19/1996 until: 11/22/1999)
Ing. Július Kostolný
R. Viesta 87
Martin 036 01
From: 05/30/2015 Until: 05/29/2020
  (from: 06/11/2020 until: 06/10/2020)
Ing. Štefan Kačír
J. Goliána 39
Martin 036 01
From: 05/30/2015 Until: 05/29/2020
  (from: 06/11/2020 until: 06/10/2020)
Ing. Štefan Kačír
J. Goliána 39
Martin 036 01
From: 05/30/2015
  (from: 06/17/2015 until: 06/10/2020)
Ing. Marián Semivan
O. Borodáčovej 8
Martin 036 01
From: 05/30/2015 Until: 05/29/2020
  (from: 06/11/2020 until: 06/10/2020)
Ing. Marián Semivan
O. Borodáčovej 8
Martin 036 01
From: 05/30/2015
  (from: 06/17/2015 until: 06/10/2020)
Ing. Július Kostolný
R. Viesta 87
Martin 036 01
From: 05/30/2015
  (from: 06/17/2015 until: 06/10/2020)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola zriadená na ustanovujúcom valnom zhromaždení konanom dňa 18.12.1969 v Martine a rozh. ministra zahraničného obchodu zo dňa 3.12.1969 č.j. 2804/69-SM o oprávnení k zahr.-obchod. činnosti. Starý spis: Sa 1 Na zasadnutí valného zhromaždenia spoločnosti konanom dňa 19.10.1990 boli schválené stanovy spoločnosti. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 19.3.1991 bola schválená zmena stanov v § 10 ods. 1, 7 a 10. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 20.11.1991 bola schválená zmena stanov v § 6, § 10 ods. 1, 2, 3a, § 10a. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 4.11.1992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 12/10/1992)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 14.4.1993 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/06/1993)
Valné zhromaždenie, konané dňa 19.12.1995, schválilo zmenu stanov.
  (from: 02/07/1996)
Na valnom zhromaždení dňa 12.10.1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 11/23/1999)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 23.6.2000 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/29/2001)
Na valnom zhromaždení dňa 26. 6. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (from: 07/24/2002)
Na valnom zhromaždení dňa 5.12.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 01/27/2004)
Date of updating data in databases:  05/30/2023
Date of extract :  06/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person