Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Prešov
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10208/P

Business name: 
Správa kreditných kariet, a.s.
  (from: 07/12/2001)
Správa bankových kariet, a.s.
  (from: 02/07/2001 until: 07/11/2001)
Registered seat: 
Hlavné námestie 12
Kežmarok 060 01
  (from: 02/07/2001)
Identification number (IČO): 
36 471 160
  (from: 02/07/2001)
Date of entry: 
02/07/2001
  (from: 02/07/2001)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/07/2001)
Objects of the company: 
kúpa tovaru a jeho predaj v rozsahu voľných živností (maloobchod)
  (from: 02/07/2001)
kúpa tovaru a jeho predaj v rozsahu voľných živností (veľkoobchod)
  (from: 02/07/2001)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 02/07/2001)
organizovanie seminárov, kurzov, školení, výstav a veľtrhov
  (from: 02/07/2001)
reklamná činnosť
  (from: 02/07/2001)
poskytovanie úverov nebankovými subjektami z vlastných zdrojov
  (from: 02/07/2001)
vydávanie a správa nebankových kariet
  (from: 02/07/2001)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 02/07/2001)
faktoring a forfaiting
  (from: 02/07/2001)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 07/12/2001)
správa bankových platobných kariet
  (from: 05/15/2002)
platobný styk a zúčtovanie medzi bankou a klientami
  (from: 09/20/2001 until: 05/14/2002)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/07/2001)
Ing. Andrea Benková
Železničná 2727/34
Poprad 058 01
From: 05/16/2005
  (from: 05/24/2005)
Ing. František Kaňa - predseda
Ivana Stodolu 2219/52
Kežmarok 060 01
From: 05/16/2005
  (from: 05/24/2005)
Ing. Róbert Bujalka
Partizánska 711/19
Poprad 058 01
From: 05/16/2005
  (from: 05/24/2005 until: 05/18/2023)
Ing. Róbert Bujalka
Partizánska 711/19
Poprad 058 01
From: 05/16/2005 Until: 03/17/2023
  (from: 05/19/2023 until: 05/18/2023)
Ing. Andrej Kiska - predseda
Ústecko-Orlická 3300/25
Poprad
  (from: 02/07/2001 until: 12/18/2002)
Ing. Bystrík Kiska - člen
313
Gánovce
  (from: 02/07/2001 until: 12/18/2002)
Ing. Jaroslav Kiska - člen
Jesenná 3174/23
Poprad
  (from: 02/07/2001 until: 12/18/2002)
Ing. Andrej Kiska - predseda
Staré ihrisko 2489/6
Poprad 058 01
From: 02/07/2001
  (from: 12/19/2002 until: 05/23/2005)
Ing. Andrej Kiska - predseda
Staré ihrisko 2489/6
Poprad 058 01
From: 02/07/2001 Until: 05/16/2005
  (from: 05/24/2005 until: 05/23/2005)
Ing. Bystrík Kiska - člen
313
Gánovce
From: 02/07/2001
  (from: 12/19/2002 until: 05/23/2005)
Ing. Bystrík Kiska - člen
313
Gánovce
From: 02/07/2001 Until: 05/16/2005
  (from: 05/24/2005 until: 05/23/2005)
Ing. Jaroslav Kiska - člen
Tatranská Lomnica 564
Vysoké Tatry
From: 02/07/2001
  (from: 12/19/2002 until: 05/23/2005)
Ing. Jaroslav Kiska - člen
Tatranská Lomnica 564
Vysoké Tatry
From: 02/07/2001 Until: 05/16/2005
  (from: 05/24/2005 until: 05/23/2005)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Podpisovať za spoločnosť v rozsahu svojich právomocí sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, pričom je potrebný podpis minimálne dvoch členov predstavenstva spolu a to tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja podpisujúci svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/07/2001)
Capital: 
1 008 874 EUR Paid up: 1 008 874 EUR
  (from: 12/02/2020)
30 026 000 Sk Paid up: 30 026 000 Sk
  (from: 12/19/2002 until: 12/01/2020)
1 000 000 Sk
  (from: 02/07/2001 until: 12/18/2002)
Shares: 
Number of shares: 15013
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 34 EUR
  (from: 12/02/2020)
Number of shares: 100
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 4 980 EUR
  (from: 12/02/2020)
Number of shares: 1
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 432 EUR
  (from: 12/02/2020)
Number of shares: 15013
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 12/19/2002 until: 12/01/2020)
Number of shares: 100
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 150 000 Sk
  (from: 12/19/2002 until: 12/01/2020)
Number of shares: 1
Type: prioritné
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 13 000 Sk
  (from: 12/19/2002 until: 12/01/2020)
Number of shares: 1000
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 02/07/2001 until: 12/18/2002)
Supervisory board: 
Ing. Ján Zamiška - predseda
Rázusova 3286/3
Poprad
From: 02/07/2001
  (from: 05/22/2022)
RNDr. Ján Ščurka - člen
Zochova 49
Kežmarok
From: 02/07/2001
  (from: 05/22/2022)
Slavomír Puškár - člen
Tatranské Zruby 19
Vysoké Tatry
  (from: 02/07/2001 until: 12/18/2002)
Slavomír Puškár - člen
Tatranské Zruby 19
Vysoké Tatry
From: 02/07/2001 Until: 04/11/2003
  (from: 12/19/2002 until: 08/08/2004)
RNDr. Ján Ščurka - člen
Zochova 49
Kežmarok
  (from: 02/07/2001 until: 12/18/2002)
RNDr. Ján Ščurka - člen
Zochova 49
Kežmarok
From: 02/07/2001
  (from: 12/19/2002 until: 05/21/2022)
Ing. Ján Zamiška - predseda
Rázusova 3286/3
Poprad
  (from: 02/07/2001 until: 12/18/2002)
Ing. Ján Zamiška - predseda
Rázusova 3286/3
Poprad
From: 02/07/2001
  (from: 12/19/2002 until: 05/21/2022)
Anthony James Fekete - člen
Domboldal utca 9
Budapest 1118
Maďarská republika
From: 04/11/2003
  (from: 08/09/2004 until: 12/16/2022)
Anthony James Fekete - člen
Domboldal utca 9
Budapest 1118
Maďarsko
From: 04/11/2003
  (from: 12/17/2022)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice N 1/2001, NZ 1/2001 zo dňa 10.1.2001 spísanej notárom JUDr. Jaroslavom Liškom v Kežmarku, podľa § 154 a nasl. st. zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
  (from: 02/07/2001)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadným valným zhromaždením konaným dňa 26.4.2001. Zmena stanov a.s. schválená mimoriadným valným zhromaždením konaným dňa 10.7.2001.
  (from: 07/12/2001)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 17.9.2001.
  (from: 09/20/2001)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 29.4.2002.
  (from: 05/15/2002)
Zmena stanov a.s. schválená mimoriadnym valným zhromaždením konaným dňa 22.11.2002. Rozhodnutie mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 22.11.2002 o zvýšení základného imania z 1.000.000,- na 30.026.000,-Sk uložené v zbierke listín obchodného registra dňa 19.12.2002.
  (from: 12/19/2002)
Date of updating data in databases:  06/02/2023
Date of extract :  06/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person