Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  6547/S

Business name: 
UNIOS s.r.o.
  (from: 08/01/2015)
Registered seat: 
Jesenského 3630
Zvolen 960 01
  (from: 07/21/2017)
Identification number (IČO): 
36 042 731
  (from: 07/18/2000)
Date of entry: 
07/18/2000
  (from: 07/18/2000)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/18/2000)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/18/2000)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 07/18/2000)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
  (from: 07/18/2000)
prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení
  (from: 07/18/2000)
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác
  (from: 11/23/2000)
vodoinštalatérske a kúrenárske práce
  (from: 11/23/2000)
plynoinštalatérstvo
  (from: 11/23/2000)
montáž, oprava a údržba elektrických zariadení a bleskozvodov
  (from: 11/23/2000)
tesárstvo
  (from: 11/23/2000)
stolárstvo
  (from: 11/23/2000)
klampiarstvo
  (from: 11/23/2000)
maliarske práce
  (from: 11/23/2000)
vykonávanie tepelných a hlukových izolácií
  (from: 11/23/2000)
cestná nákladnu doprava
  (from: 12/06/2000)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/06/2002)
rozpočtové práce a kalkulácie stavieb
  (from: 08/24/2007)
zabezpečenie vyjadrení a rozhodnutí a ostatných podkladov pre vydanie územných rozhodnutí a stavebných povolení
  (from: 08/24/2007)
kontroly správnosti oceňovania prác a iných podkladov v stavebníctve
  (from: 08/24/2007)
montáž určených meradiel: merače pretečeného množstva vody na studenú vodu, merače pretečeného množstva vody na teplú vodu, merače tepla a ich členy
  (from: 09/05/2012)
diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
  (from: 09/05/2012)
výroba a predaj betónu
  (from: 09/05/2012)
Partners: 
Ing. Gabriel Gubáni
Slov. národ. povstania 377
Budča
Slovak Republic
  (from: 09/28/2022)
Július Malček
Družstevná 2410/16
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 09/28/2022)
Ing. Ivan Jakobei
Poľovnícka 8
Sliač
Slovak Republic
  (from: 09/28/2022)
Anton Kamas
Družstevná 2410/16
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 09/28/2022)
Marián Juhás
Mirka Nešpora 13
Zvolen 960 01
Slovak Republic
  (from: 09/28/2022)
Ing. Jaroslav Lipták
Povstaleckých letcov 9330/11A
Zvolen 962 22
Slovak Republic
  (from: 09/28/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Gabriel Gubáni
Amount of investment: 20 249 EUR Paid up: 20 249 EUR
  (from: 09/28/2022)
Anton Kamas
Amount of investment: 7 569 EUR Paid up: 7 569 EUR
  (from: 09/28/2022)
Ing. Ivan Jakobei
Amount of investment: 68 594 EUR Paid up: 68 594 EUR
  (from: 09/28/2022)
Július Malček
Amount of investment: 7 729 EUR Paid up: 7 729 EUR
  (from: 09/28/2022)
Marián Juhás
Amount of investment: 15 191 EUR Paid up: 15 191 EUR
  (from: 09/28/2022)
Ing. Jaroslav Lipták
Amount of investment: 13 449 EUR Paid up: 13 449 EUR
  (from: 09/28/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/13/2020)
Ing. Ivan Jakobei
Poľovnícka 8
Sliač
From: 03/14/2001
  (from: 06/06/2002)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 07/18/2000)
Capital: 
132 781 EUR Paid up: 132 781 EUR
  (from: 06/11/2011)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spolo- čenskou zmluvou zo dňa 29.5.2000 podľa §§ 28, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 07/18/2000)
. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 14.9.2000 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 10/24/2000)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 25.10.2000 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy v zmysle Dodatku č. 2.
  (from: 11/23/2000)
. Valné zhromaždenie dňa 14.3.2001 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 3.
  (from: 03/20/2001)
. Na valnom zhromaždení konanom 15.4.2002 bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 06/06/2002)
. Valné zhromaždenie dňa 21.2.2003 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy a schválilo jej úplné znenie.
  (from: 04/02/2003)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 11/20/2014
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2 R 6/2014 - 318 zo dňa 12. 11. 2014, právoplatným dňa 20. 11. 2014 súd povolil reštrukturalizáciu dlžníka UNIOS s. r. o., Družstevná 1664/14, 960 01 Zvolen, IČO: 36 042 731 a za správcu ustanovil Správcovská a reštrukturalizačná, k. s., Horná 13, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 866 555.
  (from: 08/01/2015)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 07/11/2015
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k.: 2R/6/2014-537 zo dňa 03. 07. 2015, právoplatným dňa 11. 07. 2015 súd potvrdil reštrukturalizačný plán prijatý schvaľovacou schôdzou dňa 08. 06. 2015 a ukončil reštrukturalizáciu dlžníka UNIOS s. r. o. "v reštrukturalizácii", Družstevná 1664/14, 960 01 Zvolen, IČO: 36 042 731.
  (from: 08/01/2015)
Date of updating data in databases:  02/20/2024
Date of extract :  02/22/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person