Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  1407/V

Business name: 
STABILITA, d.d.s., a.s.
  (from: 04/01/2007)
Registered seat: 
Bačíkova 5
Košice 040 01
  (from: 12/06/2007)
Identification number (IČO): 
36 718 556
  (from: 04/01/2007)
Date of entry: 
04/01/2007
  (from: 04/01/2007)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 04/01/2007)
Objects of the company: 
vytváranie a správa doplnkových dôchodkových fondov na účel vykonávania doplnkového dôchodkového sporenia podľa zákona č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, čím sa rozumie: a) výber príspevkov a vymáhanie príspevkov, b) riadenie investícií, ktorým je zhodnocovanie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, c) administrácia, ktorou je 1. vedenie osobných účtov účastníkov a poberateľov dávok 2. vyplácanie dávok 3. vedenie zoznamu účastníkov a poberateľov dávok 4. vedenie účtovníctva doplnkového dôchodkového fondu 5. vedenie obchodnej dokumentácie 6. zabezpečovanie právnych služieb spojených so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 7. zabezpečovanie plnenia daňových povinnosti spojených s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde 8. vykonávanie hlasovacích práv a iných práv, ktoré sú spojené s cennými papiermi tvoriacimi majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde 9. určovanie hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 10. rozdeľovanie výnosov z hospodárenia s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde 11. plnenie záväzkov z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami a vymáhanie pohľadávok z právnych vzťahov uzatvorených s tretími osobami, ktoré má doplnková dôchodková spoločnosť voči ním v súvislosti s nadobúdaním a so správou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde 12. informovanie účastníkov a poberateľov dávok a vybavovanie ich sťažností 13. vnútorná kontrola 14. poskytovanie poradenských služieb a konzultačných služieb účastníkom 15. riadenie rizík v doplnkovom dôchodkovom fonde 16. vnútorný audit, d) propagácia a reklama doplnkových dôchodkových fondov
  (from: 01/04/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/01/2007)
JUDr. Marián Melichárek - Chairman of the Board of Directors
Ružová 534/2A
Malá Ida 044 20
From: 07/01/2022
  (from: 07/01/2022)
Ing. Martin Pivarči - Vice-chairman of the Board of Directors
Záhradnícka 64
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 07/01/2022
  (from: 07/01/2022)
Ing. Viliam Markócsy - Member of the Board of Directors
Papierenská 3955/13
Poprad 058 01
From: 07/01/2022
  (from: 07/01/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú členovia predstavenstva tak, že v mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom vôle vždy dvaja členovia predstavenstva, pričom jeden z nich vždy musí byť predseda alebo podpredseda predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/01/2022)
Capital: 
1 660 000 EUR Paid up: 1 660 000 EUR
  (from: 01/01/2009)
Shares: 
Number of shares: 50000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33,2 EUR
Limitation of transferability of registered shares: nie je obmedzená
  (from: 01/01/2009)
Supervisory board: 
Ing. Ján Žačko
Komárnická 42
Bratislava 821 02
From: 04/01/2007
  (from: 04/01/2007)
Ing. Ľubor Podracký
Horná Strieborná 16
Banská Bystrica 974 01
From: 09/26/2007
  (from: 10/18/2007)
Ing. Stanislava Fejfarová , CSc.
Holíčska 6
Bratislava 851 05
From: 06/24/2008
  (from: 08/07/2008)
Ing. Rita Markuseková
Sekvojová 1699/17
Most pri Bratislave 900 46
From: 04/28/2022
  (from: 05/11/2022)
Ing. Lenka Vargová
Murgašová 5049/1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 04/28/2022
  (from: 05/11/2022)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 01/01/2020)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
STABILITA Servis, s.r.o.
Bačíkova 5
Košice - mestská časť Staré Mesto 040 01
  (from: 01/01/2020)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person