Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Banská Bystrica
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  622/S

Obchodné meno: 
ELKA, a.s. „v likvidácii“
  (od: 06.08.2016 do: 02.06.2021)
Sídlo: 
Kremnické Bane č. 37
Kremnica 967 01
  (od: 28.11.2003 do: 02.06.2021)
IČO: 
35 773 651
  (od: 08.06.2000)
Deň zápisu: 
05.10.1999
  (od: 08.06.2000)
Deň výmazu: 
03.06.2021
  (od: 03.06.2021)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 03.06.2021)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 08.06.2000)
Základné imanie: 
2 024 956 EUR Rozsah splatenia: 2 024 956 EUR
  (od: 30.03.2012 do: 02.06.2021)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 26.10.2013
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 2K/65/2013-101 zo dňa 28. 10. 2013, právoplatným dňa 26. 10. 2013 a vykonateľným 26. 10. 2013 bol vyhlásený konkurz na majetok dlžníka ELKA, a.s., Kremnické Bane 37, 967 01 Kremnica, IČO: 35 773 651 a ustanovený správca konkurznej podstaty Ing. Jaroslav Ďaďo, so sídlom kancelárie 29. Augusta 31, 974 01 Banská Bystrica.
  (od: 06.08.2016)
Ukončenie konkurzného konania: 
Dátum ukončenia konkurzného konania: 26.9.2015
Na základe právoplatného rozhodnutia Okresného súdu v Banskej Bystrici č.k. 2K 65/2013-468 zo dňa 03.09.2015, ktoré sa stalo právoplatným dňa 26.09.2015 bol zrušený konkurz na majetok úpadcu ELKA, a.s. "v konkurze", so sídlom Kremnické Bane 37, 967 01 Kremnica, IČO: 35 773 651 po splnení konečného rozvrhu výťažku.
  (od: 06.08.2016)
Likvidácia: 
Dátum vstupu do likvidácie: 26.9.2015
  (od: 06.08.2016)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica zo dňa 26.01.2021, č. k.: 5K/16/2020 - 59 bolo rozhodnuté nasledovne: "Zastavuje konkurzné konanie na majetok dlžníka ELKA, a. s. "v likvidácii", IČO: 35 773 651, so sídlom: Kremnické Bane 37, 967 01 Kremnica, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, v oddiele Sa, vo vložke číslo 622/S, pre nedostatok majetku." Predmetné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 16.03.2021.
  (od: 03.06.2021)
Predaj: 
Predaj podniku
V súlade so Zmluvou o predaji podniku zo dňa 30.04.2014 došlo v konkurznom konaní vedenom pred Okresným súdom Banská Bystrica, sp.zn.: 2K/65/2013 v súlade s ustanovením § 92 ods. 2 Zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov k predaju podniku úpadcu: ELKA, a.s. so sídlom: Kremnické Bane č. 37, 967 01 Kremnica, IČO: 35 773 651 v prospech kupujúceho: ENERGOSERVIS, s.r.o., so sídlom: Pod Zečákom 53, 841 03 Bratislava, IČO: 36 385 247 zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 59912/B.
  (od: 20.05.2014)
Dátum aktualizácie údajov:  07.06.2023
Dátum výpisu:  09.06.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)