Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  10375/V

Business name: 
DOMINO-S, s.r.o., Košice v likvidácii
  (from: 05/29/2009)
DOMINO-S, s.r.o., Košice
  (from: 05/22/1998 until: 05/28/2009)
Registered seat: 
Južná trieda 43
Košice 040 01
  (from: 10/18/2001)
Mäsiarska 62
Košice 040 01
  (from: 05/22/1998 until: 10/17/2001)
Identification number (IČO): 
36 184 527
  (from: 05/22/1998)
Date of entry: 
05/22/1998
  (from: 05/22/1998)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/22/1998)
Objects of the company: 
obchodná činnosť v sortimente: drevo, drevené výrobky, nábytok, čalunnícke výrobky, bytové doplnky, elektrospotrebiče, potraviny, športové potreby, kuchynka, sklo-porcelán, bytový textil, odevy, knihy, noviny, koberce, hračky, plasty a výrobky z nich, kabelky, výrobky z kožušiny, kovové výrobky, svietidlá, reklamné predmety
  (from: 05/22/1998)
sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 05/22/1998)
poradenská činnosť v oblasti obchodu (mimo účtovného, ekonomického a organizačného poradenstva)
  (from: 05/22/1998)
Partners: 
Ladislav Marcin
Narcisová 5
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/12/2002)
Miroslav Sieber
Muškátová 44
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/12/2002)
Radoslav Sedlák
Orgovánová 525/8
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/18/2001 until: 02/11/2002)
Martina Sedláková
Orgovánová 8
Košice
Slovak Republic
  (from: 05/22/1998 until: 10/17/2001)
Contribution of each member: 
Ladislav Marcin
Amount of investment: 170 000 Sk Paid up: 170 000 Sk
  (from: 02/12/2002)
Miroslav Sieber
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/12/2002)
Martina Sedláková
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/22/1998 until: 10/17/2001)
Radoslav Sedlák
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 10/18/2001 until: 02/11/2002)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/22/1998)
Ladislav Marcin
Narcisová 5
Košice
  (from: 02/12/2002)
Radoslav Sedlák
Orgovánová 525/8
Košice
  (from: 10/18/2001 until: 02/11/2002)
Martina Sedláková
Orgovánová 8
Košice
  (from: 05/22/1998 until: 10/17/2001)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 05/22/1998)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 05/22/1998)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 07/22/2008
  (from: 05/29/2009)
 Liquidators:
Ladislav Sedlák
Narcisová 410/5
Košice 040 11
From: 07/22/2008
  (from: 06/30/2017)
 Liquidators:
Ladislav Marcin
Narcisová 410/5
Košice 040 11
From: 07/22/2008
  (from: 05/29/2009 until: 06/29/2017)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor koná v mene spoločnosti samostatne.
  (from: 05/29/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice číslo N 37/98, Nz 37/98 zo dňa 18.2.1998 podľa § 105 a nasl.ust.zák.č.513/91 Zb.a zák. č.11/98 Z.z.
  (from: 05/22/1998)
Zmena zakl. listiny formou notárskej zápisnice číslo N 140/2001, Nz 140/2001 zo dňa 5. 9. 2001.
  (from: 10/18/2001)
Zmena a úplné znenie zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice č. N 80/02, Nz 78/02 zo dňa 11.2.2002. Zánik funkcie konateľa Radoslava Sedláka: 11.2.2002. Vznik funkcie konateľa Ladislava Marcina: 11.2.2002.
  (from: 02/12/2002)
Okresný súd Košice I uznesením č.k. 26Exre/142/2008 zo dňa 24.9.2008 začal konanie o zmene zápisu v obchodnom registri u spoločnosti DOMINO-S, s.r.o. Košice a na základe uznesenia Okresného súdu Košice I, č.k. 33 Cbr/38/2007-59 zo dňa 25.6.2008 zosúladil zápis v obchodnom registri so skutočným stavom.
  (from: 05/29/2009)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/26/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person