Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  9/L

Obchodné meno: 
TESLA Liptovský Hrádok a.s.
  (od: 30.05.2014)
Sídlo: 
Pálenica 53/79
Liptovský Hrádok 033 17
  (od: 17.06.1996)
IČO: 
00 009 687
  (od: 01.01.1991)
Deň zápisu: 
01.01.1991
  (od: 01.01.1991)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.01.1991)
Predmet činnosti: 
výroba, opravy lekárskych prístrojov, nástroj. zdravot. potrieb
  (od: 07.04.1993)
vývoj a výroba telekomunikačnej techniky
  (od: 07.04.1993)
výroba jednoúčelových mechanických a elektronických strojov
  (od: 07.04.1993)
výroba zariadení pre rozvoj informatiky a zabezpeč. techniky
  (od: 07.04.1993)
obchod s tovarom všetkého druhu okr. viazaných obch. živností
  (od: 07.04.1993)
obchod s tovarom všetkého druhu okr. koncesovaných obch. živn.
  (od: 07.04.1993)
zámočníctvo, výroba nástrojov, kovo- obrábanie
  (od: 07.04.1993)
ubytovacie služby
  (od: 07.04.1993)
automatizované spracovanie údajov a poskytovanie software
  (od: 07.04.1993)
poskytovanie odborných kurzov v oblasti telekomunik. techniky
  (od: 07.04.1993)
projektovanie telekomunik. zariad. /okr. projekt. v inv. výst./
  (od: 07.04.1993)
vývoj a výroba komunikačnej techniky
  (od: 14.11.1996)
oprava strojov a zariadení a výroba náhradných dielov
  (od: 14.11.1996)
výroba kovov a kovových výrobkov
  (od: 14.11.1996)
galvanizácia kovov
  (od: 14.11.1996)
sprostredkovanie obchodu, prác a služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 14.11.1996)
správa bytového fondu
  (od: 14.11.1996)
prevádzkovanie vlastného vodného zdroja, nakladanie s vodami, predaj pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
  (od: 14.11.1996)
výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
  (od: 14.11.1996)
vykonávanie kalibrácie pracovných meradiel neurčených v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 18.09.1997)
rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 13.08.2002)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľných živností
  (od: 19.12.2003)
montáž, opravy a servis telekomunikačných zariadení
  (od: 19.12.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
  (od: 19.12.2003)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 30.05.2014)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 23.08.2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 23.08.2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 23.08.2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (od: 23.08.2017)
závodné stravovanie
  (od: 23.08.2017)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 23.08.2017)
prenájom motorových vozidiel - leasing
  (od: 23.08.2017)
prenájom spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technologických zariadení
  (od: 23.08.2017)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 23.08.2017)
prenájom kancelárskej techniky a reprodukčnej techniky
  (od: 23.08.2017)
poradenská činnosť v oblasti elektronických zariadení a programov na spracovanie dát
  (od: 23.08.2017)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu
  (od: 23.08.2017)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 23.08.2017)
poradenská činnosť - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 23.08.2017)
organizovanie kurzov a školení
  (od: 23.08.2017)
poradenská činnosť v oblasti nákupu, predaja tovarov a služieb
  (od: 23.08.2017)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 23.08.2017)
projekčná a konštrukčná činnosť technických zariadení elektrických v rozsahu E2 technické zariadenie elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu, Triedy objektov - A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  (od: 23.08.2017)
výroba technických zariadení elektrických v rozsahu E4 elektrické stroje, prístroje, rozvádzače, Triedy objektov - A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  (od: 23.08.2017)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.01.2002)
Ing. Róbert Hliničan - člen predstavenstva
111
Demänovská Dolina 031 01
Vznik funkcie: 12.11.2019
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.11.2019)
Ing. arch. Martin Lichardus - Predseda predstavenstva
Vrbická 1883/36
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 25.06.2021
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 29.10.2021)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a za spoločnosť podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 30.05.2014)
Základné imanie: 
5 218 578 EUR Rozsah splatenia: 5 218 578 EUR
  (od: 17.12.2016)
Akcie: 
Počet: 5218578
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Podľa stanov spoločnosti.
  (od: 17.12.2016)
Dozorná rada: 
Ing. Dušan Lichardus
Lesnícka 1094/2E
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 18.12.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.01.2021)
Ing. Roland Tóth
Tichá 5147/30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 18.12.2020
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 26.01.2021)
Marián Rajniak
Prekážka 726/27
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 01.09.2022
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 08.11.2022)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhod. Ministerstva hospodárstva SR, č. 4346-500/1990, zo dňa 30.11. 1990 podľa zák.č. 104/90 Zb. o akciov. spol. a schválením stanov akciovej spoločnosti. Zapisuje sa zmena stanov v bode 6 písm.a.b. Ministerstvo hospodárstva ako zakladateľ schválil Doplnok č. 1, ktorým mení čl.2/c a 8/a stanov. Starý spis: Sa 49
  (od: 01.01.1991)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa l4.l2.l992 bola schválená zmena stanov.
  (od: 07.04.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.6.l993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 11.08.1993)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 8.5.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 17.06.1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 25.9.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 14.11.1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.5.1997 bola schválená zemna stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.5.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 18.09.1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 25.2. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 17.04.1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.5.1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 16.09.1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 27.5.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 05.08.1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.4.2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 06.06.2000)
Na valnom zhromaždení dňa 18.12.2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 28.01.2002)
Na valnom zhromaždení dňa 15.6.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 13.08.2002)
Na valnom zhromaždení dňa 11.6.2003 bola schválená zmena stanov.
  (od: 19.12.2003)
Valné zhromaždenie spoločnosti TESLA Liptovský Hrádok, a.s. dňa 9.12.2016 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti TESLA Liptovský Hrádok a.s. so sídlom Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok, IČO: 00 009 687 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnými spoločnosťami TLH-HOLDING, a.s. so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35 758 945; INTOP, s.r.o. so sídlom SNP 172, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31 615 511 a TESLA LH, a.s. so sídlom Pálenica 53/79, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 48 291 676 ako zrušovanými spoločnosťami a o prechode imania zrušených spoločností TLH-HOLDING, a.s., INTOP, s.r.o. a TESLA LH, a.s. na obchodnú spoločnosť TESLA Liptovský Hrádok, a.s. . Obchodná spoločnosť TESLA Liptovský Hrádok, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností TLH-HOLDING, a.s., INTOP, s.r.o. a TESLA LH, a.s. .
  (od: 19.01.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 17.12.2016)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
INTOP, s.r.o.
SNP 172
Liptovský Hrádok 033 01
  (od: 17.12.2016)
TESLA LH, a.s.
Pálenica 53/79
Liptovský Hrádok 033 01
  (od: 17.12.2016)
TLH-HOLDING, a.s.
Hraničná 18
Bratislava 821 05
  (od: 17.12.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  20.03.2023
Dátum výpisu:  22.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)