Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  9/L

Obchodné meno: 
TESLA Liptovský Hrádok a.s.
  (od: 30.05.2014)
T E S L A Liptovský Hrádok a.s.
  (od: 01.01.1991 do: 29.05.2014)
Sídlo: 
Pálenica 53/79
Liptovský Hrádok 033 17
  (od: 17.06.1996)
Liptovský Hrádok 033 01
  (od: 01.01.1991 do: 16.06.1996)
IČO: 
00 009 687
  (od: 01.01.1991)
Deň zápisu: 
01.01.1991
  (od: 01.01.1991)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 01.01.1991)
Predmet činnosti: 
výroba, opravy lekárskych prístrojov, nástroj. zdravot. potrieb
  (od: 07.04.1993)
vývoj a výroba telekomunikačnej techniky
  (od: 07.04.1993)
výroba jednoúčelových mechanických a elektronických strojov
  (od: 07.04.1993)
výroba zariadení pre rozvoj informatiky a zabezpeč. techniky
  (od: 07.04.1993)
obchod s tovarom všetkého druhu okr. viazaných obch. živností
  (od: 07.04.1993)
obchod s tovarom všetkého druhu okr. koncesovaných obch. živn.
  (od: 07.04.1993)
zámočníctvo, výroba nástrojov, kovo- obrábanie
  (od: 07.04.1993)
ubytovacie služby
  (od: 07.04.1993)
automatizované spracovanie údajov a poskytovanie software
  (od: 07.04.1993)
poskytovanie odborných kurzov v oblasti telekomunik. techniky
  (od: 07.04.1993)
projektovanie telekomunik. zariad. /okr. projekt. v inv. výst./
  (od: 07.04.1993)
vývoj a výroba komunikačnej techniky
  (od: 14.11.1996)
oprava strojov a zariadení a výroba náhradných dielov
  (od: 14.11.1996)
výroba kovov a kovových výrobkov
  (od: 14.11.1996)
galvanizácia kovov
  (od: 14.11.1996)
sprostredkovanie obchodu, prác a služieb v rozsahu voľných živností
  (od: 14.11.1996)
správa bytového fondu
  (od: 14.11.1996)
prevádzkovanie vlastného vodného zdroja, nakladanie s vodami, predaj pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd
  (od: 14.11.1996)
výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
  (od: 14.11.1996)
vykonávanie kalibrácie pracovných meradiel neurčených v rozsahu voľnej živnosti
  (od: 18.09.1997)
rozvod elektriny, rozvod tepla
  (od: 13.08.2002)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi v rozsahu voľných živností
  (od: 19.12.2003)
montáž, opravy a servis telekomunikačných zariadení
  (od: 19.12.2003)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
  (od: 19.12.2003)
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (od: 30.05.2014)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach
  (od: 23.08.2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (od: 23.08.2017)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (od: 23.08.2017)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby
  (od: 23.08.2017)
závodné stravovanie
  (od: 23.08.2017)
reklamná a propagačná činnosť
  (od: 23.08.2017)
prenájom motorových vozidiel - leasing
  (od: 23.08.2017)
prenájom spotrebného tovaru, výpočtovej techniky a technologických zariadení
  (od: 23.08.2017)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (od: 23.08.2017)
prenájom kancelárskej techniky a reprodukčnej techniky
  (od: 23.08.2017)
poradenská činnosť v oblasti elektronických zariadení a programov na spracovanie dát
  (od: 23.08.2017)
sprostredkovanie nákupu, predaja a prenájmu
  (od: 23.08.2017)
činnosť organizačných a ekonomických poradcov
  (od: 23.08.2017)
poradenská činnosť - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (od: 23.08.2017)
organizovanie kurzov a školení
  (od: 23.08.2017)
poradenská činnosť v oblasti nákupu, predaja tovarov a služieb
  (od: 23.08.2017)
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (od: 23.08.2017)
projekčná a konštrukčná činnosť technických zariadení elektrických v rozsahu E2 technické zariadenie elektrické s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodu, Triedy objektov - A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  (od: 23.08.2017)
výroba technických zariadení elektrických v rozsahu E4 elektrické stroje, prístroje, rozvádzače, Triedy objektov - A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
  (od: 23.08.2017)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení pripojených k jednotnej telekomunikačnej sieti
  (od: 14.11.1996 do: 18.12.2003)
montáž a opravy telekomunikačných zariadení mimo jednotnej telekomunikačnej siete
  (od: 14.11.1996 do: 18.12.2003)
podniky zabezpečujúce ochranu majetku a osôb
  (od: 14.11.1996 do: 18.12.2003)
zriaďovanie a prevádzkovanie jednotky požiarnej ochrany
  (od: 14.11.1996 do: 18.12.2003)
podnikanie v oblasti nakladanie s odpadmi
  (od: 14.11.1996 do: 18.12.2003)
výroba, opravy lekárskych prístrojov, nástroj., zdravot. potrieb
  (od: 07.04.1993 do: 13.11.1996)
montáž, údržba, opravy a servis telekominikačnej techniky
  (od: 07.04.1993 do: 13.11.1996)
pohostinská činnosť
  (od: 07.04.1993 do: 22.08.2017)
stolárstvo
  (od: 07.04.1993 do: 18.12.2003)
výroba detských kočíkov
  (od: 07.04.1993 do: 13.11.1996)
brúsenie a leštenie kovov
  (od: 07.04.1993 do: 13.11.1996)
výroba cementovaného tov. a umelého kameňa, spracovanie kameňa
  (od: 07.04.1993 do: 13.11.1996)
murárstvo
  (od: 07.04.1993 do: 13.11.1996)
revízie a skúšky prevádzkovaných kotlov a tlakových nádob
  (od: 07.04.1993 do: 13.11.1996)
elektroinštalatérstvo
  (od: 07.04.1993 do: 18.12.2003)
výroba, montáž, generálne opravy vyhrad. zdvíhacích zariadení
  (od: 07.04.1993 do: 13.11.1996)
rekonštrukcia vyhradených zdvihacích zariadení
  (od: 07.04.1993 do: 18.12.2003)
vykonávanie revíznych skúšok vyhradených zdvíhacích zariad.
  (od: 07.04.1993 do: 13.11.1996)
revízne skúšky prevádz. spôsobilosti zdvíhacích zariadení
  (od: 07.04.1993 do: 13.11.1996)
projektovanie elektrických zariadení
  (od: 07.04.1993 do: 18.12.2003)
revízie relektrických zariadení
  (od: 07.04.1993 do: 18.12.2003)
vydavateľská činnosť
  (od: 07.04.1993 do: 18.12.2003)
vývoj, výroba, nákup a predaj telekomuni- kačnej techniky, jednoúčelových strojov a zariadení, zariadení pre rozvoj informatiky, zabezpečovacej techniky vrátane za- hranično-obchodnej činnosti, projektovania a servisu, výuky učňovského dorastu, prevádzky ubytovacích, stravovacích, predškolských, športových a rekreačných činností a iné
  (od: 01.01.1991 do: 06.04.1993)
maloobchodná činnosť v rozsahu :
  (od: 01.01.1991 do: 06.04.1993)
predaj výrobkov z vlastnej výroby spojený s prieskumom trhu
  (od: 01.01.1991 do: 06.04.1993)
predaj výrobkov z prototypovej výroby a polotovarov z nedokončenej výroby
  (od: 01.01.1991 do: 06.04.1993)
predaj nevyužitých zásob všetkých druhov
  (od: 01.01.1991 do: 06.04.1993)
predaj výrobkov z praktickej výuky žiakov SOU
  (od: 01.01.1991 do: 06.04.1993)
predaj doplnkového sortimentu od externých dodávateľov
  (od: 01.01.1991 do: 06.04.1993)
predaj použitých alebo vyradených PPS, ZP a ich častí
  (od: 01.01.1991 do: 06.04.1993)
oceňovanie a predaj neplnohodnotného tovaru
  (od: 01.01.1991 do: 06.04.1993)
úprava nakúpeného tovaru podľa želania zákazníka
  (od: 01.01.1991 do: 06.04.1993)
predaj využitého odpadu z výrobného procesu
  (od: 01.01.1991 do: 06.04.1993)
expedícia, balenie a odvoz zakúpeného tova- ru
  (od: 01.01.1991 do: 06.04.1993)
vybavovanie reklamácií v zmysle "Reklamačného poriadku"
  (od: 01.01.1991 do: 06.04.1993)
vykonávanie zmenárenskej činnosti podľa ust. § 9 ods.2 písm.d/ Zák.č. l58/89 Zb. a povolenia ŠBČS č.j.l3-Ol2/O49/9l
  (od: 01.01.1991 do: 06.04.1993)
vykonávanie maloobchodnej činnosti v rozsahu: a/ reštauračných služieb b/ prepdaja ovocia, zeleniny, potravinárskych, mliečnych a pekárenských výrobkov, c/ výroba a predaj cukrárskych výrobkov a zmmrzliny
  (od: 01.01.1991 do: 06.04.1993)
montáž a údržba telekomunikačnej techniky
  (od: 01.01.1991 do: 06.04.1993)
opravy telekomunikačnej techniky
  (od: 01.01.1991 do: 06.04.1993)
verejná nákladná a osobná doprava
  (od: 07.04.1993 do: 18.12.2003)
neverejná nehromadná osobná doprava pre zmluvného prepravcu s výnimkou taxislužby
  (od: 19.12.2003 do: 22.08.2017)
cestná nákladná doprava
  (od: 19.12.2003 do: 17.08.2005)
staviteľ
  (od: 14.11.1996 do: 18.12.2003)
montáž, údržba, opravy a servis telekomunikačnej techniky
  (od: 07.04.1993 do: 22.08.2017)
pohostinská činnosť
  (od: 07.04.1993 do: 18.12.2003)
projektovanie stavieb-technologické zariadenia stavieb-zariadenia strojárskej výroby a strojárskej technológie
  (od: 18.09.1997 do: 18.12.2003)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 28.01.2002)
predstavenstvo
  (od: 06.06.2000 do: 27.01.2002)
predstavenstvo
  (od: 05.08.1999 do: 05.06.2000)
predstavenstvo
  (od: 16.09.1998 do: 04.08.1999)
predstavenstvo
  (od: 17.04.1998 do: 15.09.1998)
predstavenstvo
  (od: 14.11.1996 do: 16.04.1998)
predstavenstvo
  (od: 11.08.1993 do: 13.11.1996)
predstavenstvo
  (od: 07.04.1993 do: 10.08.1993)
predstavenstvo
  (od: 01.01.1991 do: 06.04.1993)
Ing. Róbert Hliničan - člen predstavenstva
111
Demänovská Dolina 031 01
Vznik funkcie: 12.11.2019
  (od: 26.11.2019)
Ing. arch. Martin Lichardus - Predseda predstavenstva
Vrbická 1883/36
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 25.06.2021
  (od: 29.10.2021)
Ľuboš Áč - člen
Prekážka 725/15
Liptovský Hrádok
  (od: 17.06.1996 do: 13.11.1996)
Ing. Zdenko Bábel - člen
Belanská 538/62
Liptovský Hrádok
  (od: 14.11.1996 do: 02.11.1997)
Ing. Zdenko Bábel - podpredseda
Belanská 538/62
Liptovský Hrádok
  (od: 12.01.1998 do: 15.09.1998)
Ing. Juraj Baričák - člen
Chočská 1530/10-36
Dolný Kubín
  (od: 03.11.1997 do: 11.01.1998)
Ing. Ľubomír Bendík - člen
Hradná 529/9
Liptovský Hrádok
Vznik funkcie: 22.07.2002 Skončenie funkcie: 31.12.2003
  (od: 25.09.2002 do: 03.03.2004)
Ing. Artur Bobovnický, CSc. - člen
Gercenova 1164/29
Bratislava
Vznik funkcie: 01.02.2004
  (od: 04.03.2004 do: 22.06.2005)
Ing. Artur Bobovnický, CSc. - člen
Gercenova 1164/29
Bratislava
Vznik funkcie: 01.02.2004 Skončenie funkcie: 22.06.2005
  (od: 23.06.2005 do: 22.06.2005)
Ing. Ivan Bošela , CSc. - podpredseda
Alexandra Matušku II
Prešov
  (od: 11.08.1993 do: 16.06.1996)
Ing. Daniel Buc - člen predstavenstva
Tajovského 2606/5
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 01.09.2009
  (od: 24.09.2009 do: 19.08.2010)
Ing. Daniel Buc - člen predstavenstva
Tajovského 2606/5
Poprad 058 01
Vznik funkcie: 01.09.2009 Skončenie funkcie: 29.07.2010
  (od: 20.08.2010 do: 19.08.2010)
Doc.Ing. Karol Černík - člen
Riazanská 30
Bratislava
  (od: 01.01.1991 do: 16.06.1996)
Ing. Anton Čižmár - člen
Nižné Chmeľníky 727/19
Košice
Vznik funkcie: 01.02.2004
  (od: 04.03.2004 do: 22.03.2005)
Ing. Anton Čižmár - člen
Nižné Chmeľníky 727/19
Košice
Vznik funkcie: 01.02.2004 Skončenie funkcie: 28.02.2005
  (od: 23.03.2005 do: 22.03.2005)
Ing. Daniel Devečka - člen predstavenstva
Žiarska 635/4
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 29.07.2005
  (od: 03.09.2005 do: 10.11.2005)
Ing. Daniel Devečka - podpredseda predstavenstva
Žiarska 635/4
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 29.07.2005
  (od: 11.11.2005 do: 13.07.2007)
Ing. Daniel Devečka - podpredseda predstavenstva
Žiarska 635/4
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 29.07.2005 Skončenie funkcie: 20.06.2007
  (od: 14.07.2007 do: 13.07.2007)
Ing. Ján Gazsi - člen
Prekážka 725/17
Liptovský Hrádok
  (od: 17.06.1996 do: 11.01.1998)
Ing. Ján Gazsi - podpredseda
Prekážka 725/17
Liptovský Hrádok
  (od: 16.09.1998 do: 04.05.1999)
Ing. Milan Gučík - člen
Zupkov 10
Košice
  (od: 17.06.1996 do: 13.11.1996)
Ing. Ladislav Haspel - predseda
Toplianska 16
Bratislava
  (od: 03.11.1997 do: 11.01.1998)
Ing. Róbert Hliničan - Člen
111
Demänovská dolina 031 01
Vznik funkcie: 05.12.2016
  (od: 09.12.2016 do: 11.09.2019)
Ing. Róbert Hliničan - Člen
111
Demänovská dolina 031 01
Vznik funkcie: 05.12.2016 Skončenie funkcie: 04.09.2019
  (od: 12.09.2019 do: 11.09.2019)
Ing. Jozef Hric - podpredseda
Belanská 559
Liptovský Hrádok
  (od: 01.01.1991 do: 10.08.1993)
Ing. Jozef Hric - predseda
Belanská 559
Liptovský Hrádok
  (od: 17.06.1996 do: 13.04.1997)
Ing. Jozef Hric - predseda
J. D. Matejovie 850
Liptovský Hrádok
  (od: 05.05.1999 do: 05.06.2000)
Ing. Ján Kazár - člen
Štúrova 728/19
Liptovský Hrádok
  (od: 06.06.2000 do: 05.12.2001)
Ing. Ľubomír Kleskeň - člen
Astrová 16
Bratislava
  (od: 11.08.1993 do: 16.06.1996)
Ing. Ľubomír Kleskeň - podpredseda
Astrová 16
Bratislava
Vznik funkcie: 22.07.2002
  (od: 25.09.2002 do: 17.08.2005)
Ing. Ľubomír Kleskeň - podpredseda
Astrová 16
Bratislava
Vznik funkcie: 22.07.2002 Skončenie funkcie: 26.06.2005
  (od: 18.08.2005 do: 17.08.2005)
Ing. Ľubomír Kleskeň - predseda
Astrová 16
Bratislava
Vznik funkcie: 26.06.2005
  (od: 18.08.2005 do: 02.09.2005)
Ing. Ľubomír Kleskeň - predseda
Astrová 16
Bratislava
Vznik funkcie: 26.06.2005 Skončenie funkcie: 28.07.2005
  (od: 03.09.2005 do: 02.09.2005)
Ing. Ján Laurinec - člen
Belanská 579
Liptovský Hrádok
  (od: 14.11.1996 do: 11.01.1998)
Ing. arch. Martin Lichardus - člen
Demänovská dolina 5
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 24.06.2016
  (od: 22.07.2016 do: 08.12.2016)
Ing. arch. Martin Lichardus - Predseda
Vrbická 1883/36
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 24.06.2016
  (od: 09.12.2016 do: 28.10.2021)
Ing. arch. Martin Lichardus - Predseda
Vrbická 1883/36
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 24.06.2016 Skončenie funkcie: 24.06.2021
  (od: 29.10.2021 do: 28.10.2021)
RNDr. Daniel Macko - člen
Sídlisko KVP, Cottbuská 1369/2
Košice
Skončenie funkcie: 22.07.2002
  (od: 06.12.2001 do: 24.09.2002)
Ing. Róbert Martinko - člen
Hanulova 3
Bratislava
  (od: 01.01.1991 do: 16.06.1996)
Ing. Ján Matej - člen predstavenstva
Bodice 117
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 29.07.2005
  (od: 03.09.2005 do: 30.12.2015)
Ing. Ján Matej - člen predstavenstva
Bodice 117
Liptovský Mikuláš
Vznik funkcie: 29.07.2005 Skončenie funkcie: 22.12.2015
  (od: 31.12.2015 do: 30.12.2015)
Ing. Peter Mižik - predseda
Stierova 11
Košice
  (od: 06.12.2001 do: 20.11.2002)
Ing. Peter Mižik - predseda
ul. Pokroku 20
Košice
Vznik funkcie: 15.11.2001
  (od: 21.11.2002 do: 01.02.2005)
Ing. Peter Mižik - predseda
ul. Pokroku 20
Košice
Vznik funkcie: 15.11.2001 Skončenie funkcie: 15.11.2004
  (od: 02.02.2005 do: 01.02.2005)
Ing. Peter Mižik - predseda
ul. Pokroku 20
Košice
Vznik funkcie: 16.11.2004
  (od: 02.02.2005 do: 17.08.2005)
Ing. Peter Mižik - predseda
ul. Pokroku 20
Košice
Vznik funkcie: 16.11.2004 Skončenie funkcie: 26.06.2005
  (od: 18.08.2005 do: 17.08.2005)
Ing. Anton Murgaš - predseda
Belanská 552
Liptovský Hrádok
  (od: 01.01.1991 do: 16.06.1996)
Ing. Vladimír Nagy - člen
Hviezdoslavova 1513/6
Ružomberok
  (od: 12.01.1998 do: 05.06.2000)
Ing. Ladislav Niňaj - člen
372
Závažná Poruba
  (od: 01.01.1991 do: 10.08.1993)
Ing. Ivan Oreňák - člen
Hviezdoslavova 777
Liptovský Hrádok
  (od: 12.01.1998 do: 15.09.1998)
Ing. Ivan Oreňák - podpredseda
Fraňa Kráľa 489
Liptovský Hrádok
  (od: 17.06.1996 do: 13.04.1997)
Ing. Ivan Oreňák - predseda
Fraňa Kráľa 489
Liptovský Hrádok
  (od: 14.04.1997 do: 02.11.1997)
Ing. Roman Palaj - predseda predstavenstva
Benice 102
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 19.10.2009
  (od: 06.11.2009 do: 30.12.2015)
Ing. Roman Palaj - predseda predstavenstva
Pod hájikom 102/3
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 19.10.2009
  (od: 31.12.2015 do: 08.12.2016)
Ing. Roman Palaj - predseda predstavenstva
Pod hájikom 102/3
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 19.10.2009 Skončenie funkcie: 05.12.2016
  (od: 09.12.2016 do: 08.12.2016)
Ing. Alfréd Richter - člen
I. Krasku 252/6
Považská Bystrica
Vznik funkcie: 12.09.2002
  (od: 21.11.2002 do: 02.09.2005)
Ing. Alfréd Richter - člen
I. Krasku 252/6
Považská Bystrica
Vznik funkcie: 12.09.2002 Skončenie funkcie: 28.07.2005
  (od: 03.09.2005 do: 02.09.2005)
Ing. Vojtech Rusnák , CSc. - člen
Fraňa Kráľa 486
Liptovský Hrádok
  (od: 17.06.1996 do: 13.11.1996)
Ing. Emil Rychvalský - predseda predstavenstva
Teriakovská 11810/1A
Prešov - Šalgovík
Vznik funkcie: 29.07.2005
  (od: 03.09.2005 do: 05.11.2009)
Ing. Emil Rychvalský - predseda predstavenstva
Teriakovská 11810/1A
Prešov - Šalgovík
Vznik funkcie: 29.07.2005 Skončenie funkcie: 28.09.2009
  (od: 06.11.2009 do: 05.11.2009)
RNDr. Peter Stefányi - podpredseda
Sídlisko Ťahanovce, Pekinská 2536/11
Košice
Skončenie funkcie: 22.07.2002
  (od: 06.12.2001 do: 24.09.2002)
Vladimír Sýkora - podpredseda
Páričkova 3
Bratislava
  (od: 03.11.1997 do: 11.01.1998)
Ing. Pavol Šimo - člen
Magurská 57
Banská Bystrica
  (od: 11.08.1993 do: 16.06.1996)
Ing. Jozef Šišila , CSc. - podpredseda
Sládkovičova 21
Liptovský Mikuláš
  (od: 05.05.1999 do: 05.06.2000)
Ing. Jozef Šišila , CSc. - predseda
Sládkovičova 21
Liptovský Mikuláš
  (od: 12.01.1998 do: 04.05.1999)
Ing. Ján Špaček - člen
Prekážka 725/17
Liptovský Hrádok
  (od: 09.03.1999 do: 05.12.2001)
Ing. Pavel Šramko - predseda
Belanská 537
Liptovský Hrádok
  (od: 06.06.2000 do: 05.12.2001)
Ing. Pavol Vanek - člen
Vážska 28
Bratislava
  (od: 01.01.1991 do: 10.08.1993)
Ing. Vladislav Vodák - člen
182
Liptovský Ján
  (od: 01.01.1991 do: 10.08.1993)
Ing. Ján Vyšňan - člen
Nová ulica 220
Liptovský Ján
  (od: 16.09.1998 do: 05.06.2000)
Ing. Ján Vyšňan - podpredseda
Nová ulica 220
Liptovský Ján
  (od: 06.06.2000 do: 28.11.2000)
Ing. Peter Zuzčák - člen
Palárikova 4
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 21.04.2011
  (od: 11.05.2011 do: 29.05.2014)
Ing. Peter Zuzčák - člen
Palárikova 4
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 21.04.2011 Skončenie funkcie: 20.04.2014
  (od: 30.05.2014 do: 29.05.2014)
Ing. Peter Zuzčák , PhD. - člen
Palárikova 2144/4
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 21.04.2014
  (od: 30.05.2014 do: 08.12.2016)
Ing. Peter Zuzčák , PhD. - člen
Palárikova 2144/4
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 21.04.2014 Skončenie funkcie: 05.12.2016
  (od: 09.12.2016 do: 08.12.2016)
Ing. Zdenko Zvada - člen predstavenstva
Majakovského 2616/9
Pezinok
Vznik funkcie: 01.02.2006
  (od: 03.03.2006 do: 29.12.2008)
Ing. Zdenko Zvada - člen predstavenstva
Majakovského 2616/9
Pezinok
Vznik funkcie: 01.02.2006 Skončenie funkcie: 05.12.2008
  (od: 30.12.2008 do: 29.12.2008)
Konanie menom spoločnosti: 
Za spoločnosť sú oprávnení konať a za spoločnosť podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 30.05.2014)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a za spoločnosť podpisovať vždy dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (od: 02.06.2010 do: 29.05.2014)
Za spoločnosť je oprávnený konať a za spoločnosť podpisovať vždy predseda predstavenstva spoločne s podpredsedom predstavenstva, alebo predseda predstavenstva spoločne s členom predstavenstva spoločnosti.
  (od: 28.01.2002 do: 01.06.2010)
Za spoločnosť je oprávnený konať a za spoločnosť podpisovať predseda predstavenstva alebo podpredseda predstavenstva a ďaľší člen predstavenstva spoločne.
  (od: 06.06.2000 do: 27.01.2002)
Za spoločnosť je oprávnený konať a za spoločnosť podpisovať predseda predstavenstva samostatne alebo podpredseda predstavenstva s ďalším členom predstavenstva spoločne.
  (od: 05.08.1999 do: 05.06.2000)
Za spoločnosť je oprávnený konať každý člen predstavenstva na platnosť právneho úkonu zaväzujúci spoločnosť sa vyžaduje súhlasný prejav predsedu predstavenstva a podpredsedu predstavenstva alebo predsedu predstavenstva a člena predstavenstva.
  (od: 16.09.1998 do: 04.08.1999)
Konať v mene spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva, podpisovať za spoločnosť sú oprávnení vždy predseda a podpredseda predstavenstva, alebo predseda a člen predstavenstva spoločnosti.
  (od: 17.04.1998 do: 15.09.1998)
Za spoločnosť sú oprávnení konať a listiny zaväzujúce spoločnosť podpisovať vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločnosti.
  (od: 14.11.1996 do: 16.04.1998)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva a ďalšie osoby k tomu písomne predstavenstvom splnomocnené.
  (od: 11.08.1993 do: 13.11.1996)
Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva, pokiaľ právny predpis neustanovuje inak.
  (od: 07.04.1993 do: 10.08.1993)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predstavenstvo, jednotliví členovia predstaven- stva, pokiaľ sú k tomu písomne splnomocnení, generálny riaditeľ spoločnosti alebo jeho námestníci, prokurista so samostatnou prokúrou alebo dvaja prokuristi spoločne s kolektívnou prokúrou.
  (od: 01.01.1991 do: 06.04.1993)
Prokúra: 
Ing. Jozef Hric
Belanská štvrť 559
Liptovský Hrádok
  (od: 20.04.1995 do: 16.06.1996)
Ing. Ján Laurinec
Belanská štvrť 579
Liptovský Hrádok
  (od: 20.04.1995 do: 16.06.1996)
Ing. Ivan Oreňák
Fr.Kráľa 489
Liptovský Hrádok
  (od: 20.04.1995 do: 16.06.1996)
Prokuristi konajú spoločne a to tak, že na úhlasný prejav vôle je potrebný písomný prejav dvoch prokuristov a to vždy Ing.Ivana Oreňáka a ďalšieho prokuristu - Ing. Jozefa Hrica alebo Ing. Jána Laurinca. Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu spoločnosti, za ktorú koná pripojí dodatok označujúci prokúru a svoj podpis.
  (od: 20.04.1995 do: 16.06.1996)
Základné imanie: 
5 218 578 EUR Rozsah splatenia: 5 218 578 EUR
  (od: 17.12.2016)
5 185 700 EUR Rozsah splatenia: 5 185 700 EUR
  (od: 02.07.2016 do: 16.12.2016)
5 958 474,2107 EUR Rozsah splatenia: 5 958 474,2107 EUR
  (od: 10.02.2009 do: 01.07.2016)
179 505 000 Sk
  (od: 18.04.2007 do: 09.02.2009)
398 900 000 Sk
  (od: 07.04.1993 do: 17.04.2007)
340 000 Sk
  (od: 01.01.1991 do: 06.04.1993)
Akcie: 
Počet: 5218578
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 EUR
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií na meno: Podľa stanov spoločnosti.
  (od: 17.12.2016)
Počet: 398900
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 13 EUR
  (od: 02.07.2016 do: 16.12.2016)
Počet: 398900
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 14,937263 EUR
  (od: 11.11.2014 do: 01.07.2016)
Počet: 398900
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 14,937263 EUR
  (od: 10.02.2009 do: 10.11.2014)
Počet: 398900
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 450 Sk
  (od: 18.04.2007 do: 09.02.2009)
Počet: 398900
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 14.01.2000 do: 17.04.2007)
Počet: 398900
Druh: na majiteľa
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 07.04.1993 do: 13.01.2000)
Dozorná rada: 
Ing. Dušan Lichardus
Lesnícka 1094/2E
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 18.12.2020
  (od: 26.01.2021)
Ing. Roland Tóth
Tichá 5147/30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 18.12.2020
  (od: 26.01.2021)
Marián Rajniak
Prekážka 726/27
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 01.09.2022
  (od: 08.11.2022)
Ing. Ladislav Benčík - člen
Pod sadom 9
Žilina
  (od: 17.04.1998 do: 05.06.2000)
JUDr. Ján Droppa - člen
Brezová 487/3
Liptovský Mikuláš
  (od: 17.04.1998 do: 05.06.2000)
Ján Gajdoš
Štúrova 728/23
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 26.06.2005
  (od: 18.08.2005 do: 03.08.2009)
Ján Gajdoš
Štúrova 728/23
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 26.06.2005 Skončenie funkcie: 19.06.2009
  (od: 04.08.2009 do: 03.08.2009)
JUDr. Alica Gavalcová - člen
Celiny 700
Liptovský Hrádok
  (od: 17.06.1996 do: 13.11.1996)
Ing. Rudolf Hanúsek - člen
Hargašova 248
Bratislava
  (od: 07.04.1993 do: 10.08.1993)
Ing. Daniel Hodúl - člen
Fedákova 24
Bratislava
  (od: 07.04.1993 do: 10.08.1993)
Ján Horák - člen
Belanská 577
Liptovský Mikuláš
  (od: 18.09.1997 do: 05.09.2001)
Ing. Pavel Horváth - člen
Duklianska 28
Skalica
  (od: 18.09.1997 do: 16.04.1998)
Ing. Jozef Hric - predseda
Belanská 559/60
Liptovský Hrádok
  (od: 06.06.2000 do: 20.11.2002)
Ing. Jozef Hric
J.D.Matejovie 850
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 14.06.2013
  (od: 05.10.2013 do: 30.12.2015)
Ing. Jozef Hric
J.D.Matejovie 850
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 14.06.2013 Skončenie funkcie: 21.12.2015
  (od: 31.12.2015 do: 30.12.2015)
Ing. Jozef Hric
J.D.Matejovie 850
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 21.06.2005
  (od: 18.08.2005 do: 03.08.2009)
Ing. Jozef Hric
J.D.Matejovie 850
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 21.06.2005 Skončenie funkcie: 18.06.2009
  (od: 04.08.2009 do: 03.08.2009)
Ing. Jozef Hric
J.D.Matejovie 850
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 18.06.2009
  (od: 04.08.2009 do: 04.10.2013)
Ing. Jozef Hric
J.D.Matejovie 850
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 18.06.2009 Skončenie funkcie: 14.06.2013
  (od: 05.10.2013 do: 04.10.2013)
Ing. Jozef Hric - predseda
Belanská 559/60
Liptovský Hrádok
Vznik funkcie: 26.04.2000
  (od: 21.11.2002 do: 17.08.2005)
Ing. Jozef Hric - predseda
Belanská 559/60
Liptovský Hrádok
Vznik funkcie: 26.04.2000 Skončenie funkcie: 21.06.2005
  (od: 18.08.2005 do: 17.08.2005)
Ing. Nataša Hrisenková
Hollého 2220/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 22.12.2015
  (od: 31.12.2015 do: 19.01.2016)
Ing. Nataša Hriseňková
Hollého 2220/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 22.12.2015
  (od: 20.01.2016 do: 20.07.2018)
Ing. Nataša Hriseňková
Hollého 2220/7
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 22.12.2015 Skončenie funkcie: 26.06.2018
  (od: 21.07.2018 do: 20.07.2018)
Ing. Miroslav Javor - člen
Vranovská 63
Bratislava
  (od: 11.08.1993 do: 16.06.1996)
Ing. Ľubomír Kleskeň - člen
Astrová 16
Bratislava
  (od: 17.06.1996 do: 13.11.1996)
Ivan Kmotrík - predseda
Tolstého 5
Bratislava
  (od: 18.09.1997 do: 16.04.1998)
Ing. Vladimír Kompiš - člen
Dr.Škarvana 623
Liptovský Hrádok
  (od: 07.04.1993 do: 16.06.1996)
Ing. Vladimír Kompiš - člen
Dr.Škarvana 623
Liptovský Hrádok
  (od: 17.06.1996 do: 05.06.2000)
Doc.Ing. Jozef Královič , CSc. - člen
Znevská 12
Bratislava
  (od: 07.04.1993 do: 10.08.1993)
Ing. Juraj Krištofič - podpredseda
Schneidra Trnavského 20
Bratislava
  (od: 14.11.1996 do: 17.09.1997)
Alojz Kubán - člen
315
Podolie
  (od: 14.11.1996 do: 17.09.1997)
Ing. Jozef Kukučka - člen
Cédrová 490/1
Liptovský Mikuláš
  (od: 18.09.1997 do: 16.04.1998)
Ing. Dušan Lichardus
Vrbická 1948
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 22.12.2015
  (od: 31.12.2015 do: 25.01.2021)
Ing. Dušan Lichardus
Vrbická 1948
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 22.12.2015 Skončenie funkcie: 17.12.2020
  (od: 26.01.2021 do: 25.01.2021)
Ing. Ivan Oreňák - predseda
Fr.Kráňa 489
Liptovský Hrádok
  (od: 07.04.1993 do: 10.08.1993)
Ing. Ján Paciga - člen
93
Liptovský Ján
  (od: 11.08.1993 do: 16.06.1996)
Ing. Denisa Palaj
Pod Hájikom 102/3
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 22.12.2015
  (od: 31.12.2015 do: 16.12.2016)
Ing. Denisa Palaj
Pod Hájikom 102/3
Liptovský Mikuláš 031 01
Vznik funkcie: 22.12.2015 Skončenie funkcie: 09.12.2016
  (od: 17.12.2016 do: 16.12.2016)
Ing. Jana Pavlíková - člen
475
Východná
  (od: 04.08.1995 do: 16.06.1996)
Ing. Jana Pavlíková - predseda
475
Východná
  (od: 11.08.1993 do: 03.08.1995)
Ing. Alžbeta Petremenková - člen
Švábska 44
Prešov
  (od: 11.08.1993 do: 03.08.1995)
Doc.Ing. Dušan Pinka , CSc. - podpredseda
Prokopa Veľkého 40
Bratislava
  (od: 17.04.1998 do: 05.06.2000)
Ing. Peter Polóny - predseda
Konopná 101
Tvrdošín
  (od: 04.08.1995 do: 16.06.1996)
Ing. Peter Polóny - predseda
Konopná 101
Tvrdošín
  (od: 17.06.1996 do: 13.11.1996)
Ing. Ján Porvazník , CSc. - člen
Stanekova 26
Bratislava
  (od: 14.11.1996 do: 17.09.1997)
Ing. Ján Púchovan - člen
Dr. A. Škarvana 645/35
Liptovský Hrádok
  (od: 06.09.2001 do: 20.11.2002)
Ing. Ján Púchovan - člen
Dr. A. Škarvana 645/35
Liptovský Hrádok
Vznik funkcie: 25.06.2001
  (od: 21.11.2002 do: 17.08.2005)
Ing. Ján Púchovan - člen
Dr. A. Škarvana 645/35
Liptovský Hrádok
Vznik funkcie: 25.06.2001 Skončenie funkcie: 25.06.2005
  (od: 18.08.2005 do: 17.08.2005)
Ing. Vladimír Skovajsa - člen
Agátová 485/l4
Liptovský Mikuláš
  (od: 07.04.1993 do: 10.08.1993)
Ing. Pavol Šimo - člen
Magurská 57
Banská Bystrica
  (od: 17.06.1996 do: 13.11.1996)
Ing. Roland Tóth
Tichá 5147/30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 27.06.2018
  (od: 21.07.2018 do: 25.01.2021)
Ing. Roland Tóth
Tichá 5147/30
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 08
Vznik funkcie: 27.06.2018 Skončenie funkcie: 17.12.2020
  (od: 26.01.2021 do: 25.01.2021)
Ing. Peter Valent - popredseda
Klemensova 17
Bratislava
  (od: 06.06.2000 do: 20.11.2002)
Ing. Peter Valent - popredseda
Klemensova 17
Bratislava
Vznik funkcie: 26.04.2000
  (od: 21.11.2002 do: 17.08.2005)
Ing. Peter Valent - popredseda
Klemensova 17
Bratislava
Vznik funkcie: 26.04.2000 Skončenie funkcie: 21.06.2005
  (od: 18.08.2005 do: 17.08.2005)
Ing. Petr Valent
Strmý vŕšok 17
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 21.06.2005
  (od: 18.08.2005 do: 03.08.2009)
Ing. Petr Valent
Strmý vŕšok 17
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 21.06.2005 Skončenie funkcie: 18.06.2009
  (od: 04.08.2009 do: 03.08.2009)
Ing. Petr Valent
Strmý Vŕšok 17
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 18.06.2009
  (od: 04.08.2009 do: 04.10.2013)
Ing. Petr Valent
Strmý Vŕšok 17
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 18.06.2009 Skončenie funkcie: 14.06.2013
  (od: 05.10.2013 do: 04.10.2013)
Ing. Petr Valent
Strmý Vŕšok 17
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 14.06.2013
  (od: 05.10.2013 do: 30.12.2015)
Ing. Petr Valent
Strmý Vŕšok 17
Bratislava 841 06
Vznik funkcie: 14.06.2013 Skončenie funkcie: 21.12.2015
  (od: 31.12.2015 do: 30.12.2015)
Ing. Ján Valentín - predseda
Kysucká 10
Košice
  (od: 17.04.1998 do: 05.06.2000)
Ing. Ladislav Vaškovič , CSc. - podpredseda
Dunajská 24
Bratislava
  (od: 18.09.1997 do: 16.04.1998)
Ján Závodný
Belanská 561
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 05.06.2013
  (od: 05.10.2013 do: 28.06.2019)
Ján Závodný
Belanská 561
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 05.06.2013 Skončenie funkcie: 05.06.2018
  (od: 29.06.2019 do: 28.06.2019)
Ján Závodný
Belanská 561
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 19.06.2009
  (od: 04.08.2009 do: 04.10.2013)
Ján Závodný
Belanská 561
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 19.06.2009 Skončenie funkcie: 05.06.2013
  (od: 05.10.2013 do: 04.10.2013)
Ing. Silver Zuskin , CSc. - člen
Belanská 579
Liptovský Hrádok
  (od: 14.11.1996 do: 17.09.1997)
Ing. Silver Zuskin , CSc. - člen
Belianska štvrť 579
Liptovský Mikuláš
  (od: 11.08.1993 do: 21.02.1994)
Ing. Silver Zuskin , CSc. - podpredseda
Belanská 579
Liptovský Hrádok
  (od: 17.06.1996 do: 13.11.1996)
Ing. Silver Zuskin , CSc. - podpredseda
Belianska štvrť 579
Liptovský Mikuláš
  (od: 22.02.1994 do: 16.06.1996)
Ján Závodný
Belanská 561
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 28.05.2019 Skončenie funkcie: 31.08.2022
  (od: 08.11.2022 do: 07.11.2022)
Ján Závodný
Belanská 561
Liptovský Hrádok 033 01
Vznik funkcie: 28.05.2019
  (od: 29.06.2019 do: 07.11.2022)
Dkfm. Hartmut Flick - predseda
Praterstrasse 22/III/39
Wien
Rakúska republika
  (od: 14.11.1996 do: 17.09.1997)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Akciová spoločnosť bola založená rozhod. Ministerstva hospodárstva SR, č. 4346-500/1990, zo dňa 30.11. 1990 podľa zák.č. 104/90 Zb. o akciov. spol. a schválením stanov akciovej spoločnosti. Zapisuje sa zmena stanov v bode 6 písm.a.b. Ministerstvo hospodárstva ako zakladateľ schválil Doplnok č. 1, ktorým mení čl.2/c a 8/a stanov. Starý spis: Sa 49
  (od: 01.01.1991)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa l4.l2.l992 bola schválená zmena stanov.
  (od: 07.04.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 23.6.l993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 11.08.1993)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 8.5.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 17.06.1996)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 25.9.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 14.11.1996)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 21.5.1997 bola schválená zemna stanov. Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.5.1997 bola schválená zmena stanov.
  (od: 18.09.1997)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 25.2. 1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 17.04.1998)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 28.5.1998 bola schválená zmena stanov.
  (od: 16.09.1998)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 27.5.1999 bola schválená zmena stanov.
  (od: 05.08.1999)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 26.4.2000 bola schválená zmena stanov.
  (od: 06.06.2000)
Na valnom zhromaždení dňa 18.12.2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 28.01.2002)
Na valnom zhromaždení dňa 15.6.2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 13.08.2002)
Na valnom zhromaždení dňa 11.6.2003 bola schválená zmena stanov.
  (od: 19.12.2003)
Valné zhromaždenie spoločnosti TESLA Liptovský Hrádok, a.s. dňa 9.12.2016 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti TESLA Liptovský Hrádok a.s. so sídlom Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok, IČO: 00 009 687 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnými spoločnosťami TLH-HOLDING, a.s. so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35 758 945; INTOP, s.r.o. so sídlom SNP 172, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31 615 511 a TESLA LH, a.s. so sídlom Pálenica 53/79, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 48 291 676 ako zrušovanými spoločnosťami a o prechode imania zrušených spoločností TLH-HOLDING, a.s., INTOP, s.r.o. a TESLA LH, a.s. na obchodnú spoločnosť TESLA Liptovský Hrádok, a.s. . Obchodná spoločnosť TESLA Liptovský Hrádok, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností TLH-HOLDING, a.s., INTOP, s.r.o. a TESLA LH, a.s. .
  (od: 19.01.2017)
Valné zhromaždenie spoločnosti TESLA Liptovský Hrádok, a.s. dňa 13.12.2016 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti TESLA Liptovský Hrádok a.s. so sídlom Pálenica 53/79, 033 17 Liptovský Hrádok, IČO: 00 009 687 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnými spoločnosťami TLH-HOLDING, a.s. so sídlom Hraničná 18, 821 05 Bratislava, IČO: 35 758 945; INTOP, s.r.o. so sídlom SNP 172, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 31 615 511 a TESLA LH, a.s. so sídlom Pálenica 53/79, 033 01 Liptovský Hrádok, IČO: 48 291 676 ako zrušovanými spoločnosťami a o prechode imania zrušených spoločností TLH-HOLDING, a.s., INTOP, s.r.o. a TESLA LH, a.s. na obchodnú spoločnosť TESLA Liptovský Hrádok, a.s. . Obchodná spoločnosť TESLA Liptovský Hrádok, a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností TLH-HOLDING, a.s., INTOP, s.r.o. a TESLA LH, a.s. .
  (od: 17.12.2016 do: 18.01.2017)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 17.12.2016)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
INTOP, s.r.o.
SNP 172
Liptovský Hrádok 033 01
  (od: 17.12.2016)
TESLA LH, a.s.
Pálenica 53/79
Liptovský Hrádok 033 01
  (od: 17.12.2016)
TLH-HOLDING, a.s.
Hraničná 18
Bratislava 821 05
  (od: 17.12.2016)
Dátum aktualizácie údajov:  20.03.2023
Dátum výpisu:  22.03.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)