Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  4058/B

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
Express Wagons, a. s.
  (from: 12/14/2013)
Registered seat: 
Štefánikova 887/53
Poprad 058 01
  (from: 08/10/2017)
Identification number (IČO): 
34 138 234
  (from: 02/25/1997)
Date of entry: 
04/04/1996
  (from: 02/25/1997)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/25/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/, alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti /veľkoobchod/ v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/25/1997)
sprostredkovateľská činnosť /mimo činnosti vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona/
  (from: 02/25/1997)
podnikateľské a obchodné poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/25/1997)
skladovanie
  (from: 01/25/2014)
finančný leasing
  (from: 01/25/2014)
faktoring a forfaiting
  (from: 01/25/2014)
reklamné a marketingové služby
  (from: 01/25/2014)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 01/25/2014)
baliace činnosti a manipulácia s tovarom
  (from: 01/25/2014)
prenájom železničných koľajových vozidiel
  (from: 03/08/2014)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/25/1997)
Mgr. Peter Kalman
Kpt. Nálepku 176
Pohorelá 976 69
From: 07/18/2017
  (from: 08/10/2017)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje predseda predstavenstva sám alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje vlastnoručné podpisy.
  (from: 07/26/2006)
Capital: 
3 400 000 EUR Paid up: 3 400 000 EUR
  (from: 12/28/2016)
Shares: 
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 600 000 EUR
  (from: 03/12/2016)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 800 000 EUR
  (from: 12/28/2016)
Stockholder: 
Optifin Invest s.r.o.
Rusovská cesta 1
Bratislava 851 01
  (from: 02/07/2015)
Supervisory board: 
Mgr. Miloš Čičmanec - predseda
Štefánska 22
Poprad 058 01
From: 12/03/2016
  (from: 12/08/2016)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou, rozhodnutím zakladateľa spísaným do notárskej zápisnice č. Nz 242/95, N 274/95 dňa 12.12.1995, bez výzvy na upisovanie akcií, v zmysle §§ 56-75 a § 154 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. v znení ďalších zmien a doplnkov. Stary spis: Sa 521 Valné zhromaždenie spoločnosti na zasadnutí dňa 13.11.1996, priebeh ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. N 217/96, Nz 206/96, schválilo zmenu stanov spoločnosti, ktorou sa mení pôvodné obchodné meno a sídlo spoločnosti Zásobárne a.s., Koniarekova 17, Trnava na Železničný holding a.s., Čermeľská cesta 3, Košice Stary spis: Sa 521
  (from: 02/25/1997)
Zmena stanov zo dňa 14. 11. 1997.
  (from: 11/18/1997)
Zmena stanov a.s. schválená náhradným valným zhromaždením dňa 30.11.1999.
  (from: 03/30/2000)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.05.2012.
  (from: 05/23/2012)
Notárska zápisnica - Rozhodnutie jediného akcionára č. N 278/2013, Nz 16010/2013, NCRIs 16326/2013 zo dňa 15.05.2013.
  (from: 05/24/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 05.12.2013.
  (from: 12/14/2013)
Rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti spísané vo forme notárskej zápisnice N 956/2013 Nz 49503/2013 NCRls 50262/2013 dňa 05.12.2013.
  (from: 01/25/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.02.2014.
  (from: 03/08/2014)
Spoločnosť je právnym nástupcom spoločnosti Express Rail, a. s. so sídlom Rusovská cesta 1, 851 01 Bratislava IČO: 44 110 308, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, v Odd. Sro, Vložka č. 5418/B, ktorá bola rozhodnutím valného zhromaždenia zrušená bez likvidácie v dôsledku rozdelenia spoločnosti Express Rail, a.s. zlúčením so spoločnosťou Express Slovakia "Medzinárodná preprava a.s." (zmena obchodného mena na Express Group, a.s. od 1.7.2014) a so spoločnosťou Express Wagons, a.s. a to na základe projektu rozdelenia zlúčením spísaného vo forme notárskej zápisnice N 934/2014, Nz 23737/2014 zo dňa 23.06.2014.
  (from: 07/03/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 09.07.2014 vo forme Notárskej zápisnice N 1177/2014 Nz 25943/2014 NCRIs 26416/2014.
  (from: 07/12/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 289/2015, Nz 3731/2015, NCRls 3842/2015 zo dňa 05.02.2015.
  (from: 02/17/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.02.2015.
  (from: 02/27/2015)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.02.2016.
  (from: 02/26/2016)
Rozhodnutie jediného spoločníka vo forme notárskej zápisnice zo dňa 17.02.2016.
  (from: 03/12/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice č. N 3267/2016, Nz 59979/2016, NCRls 61004/2016 zo dňa 22.12.2016.
  (from: 12/28/2016)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku rozdelenia zlúčením
  (from: 07/01/2014)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Express Rail, a. s.
Rusovská cesta 1
Bratislava 851 01
  (from: 07/01/2014)
Date of updating data in databases:  10/14/2021
Date of extract :  10/17/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person