Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  14/L

Spis odstúpený na iný registrový súd z dôvodu miestnej nepríslušnosti

Obchodné meno: 
I N C O S a.s.
  (od: 25.01.1991)
Sídlo: 
Ružová dolina 6
Bratislava 821 08
  (od: 30.04.2003)
Priemyselná 2
Žilina 010 01
  (od: 15.01.2002 do: 29.04.2003)
Hodžova 20
Žilina 010 01
  (od: 13.12.1996 do: 14.01.2002)
Hálkova
Žilina 010 01
  (od: 25.01.1991 do: 12.12.1996)
IČO: 
00 632 228
  (od: 25.01.1991)
Deň zápisu: 
25.01.1991
  (od: 25.01.1991)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 25.01.1991)
Predmet činnosti: 
sprostredkovanie obchodu
  (od: 21.07.1992)
veľkoobchod v oblasti el.infor.systémov a spotr.elektronike
  (od: 21.07.1992)
automatizované spracovanie dát
  (od: 15.01.2002)
organizovanie kurzov a školení
  (od: 15.01.2002)
technicko - organizačné poradenstvo v oblasti energetiky
  (od: 26.07.2002)
ekonomicko - organizačné poradenstvo v oblasti energetiky
  (od: 26.07.2002)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhy
  (od: 26.07.2002)
Predmetom činnosti je výskum, vývoj, výroba, projekcia, nákup, predaj nasadenie elektronických informačných a riadiacich systémov, vrátane programového vybavenia a služieb v ČSFR a zahraničí, prednostne zameranej na nasledovné aplikačné okruhy: - meranie a bilancovanie spotreby všetkých druhov energií v priemyselných podnikoch a organizáciách - riadiace systémy centrálneho zásobovania teplom - informačné systémy plynárenských sústav - riadiace a informačné systémy pre riadenie v reálnom čase - riadiace systémy pre riadenie výrobných strojov - periférne zariadenia počítačov, hlavne kresliace zariadenia - špecifické prídavné zariadenia počítačov potrebné pre realizáciu riadiacich systémov
  (od: 25.01.1991 do: 20.07.1992)
výroba elektronických informač. a riadiacich systémov
  (od: 21.07.1992 do: 14.01.2002)
výskum, vývoj a projekcia elektr.inform. a riadiac.systémov
  (od: 21.07.1992 do: 14.01.2002)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 30.04.2003)
predstavenstvo
  (od: 13.12.1996 do: 29.04.2003)
predstavenstvo
  (od: 13.12.1993 do: 12.12.1996)
predstavenstvo
  (od: 25.01.1991 do: 12.12.1993)
Ing. Rastislav Pavlík - člen
Platanová 16
Žilina
  (od: 08.08.2001)
Martin Ondko - člen
Vrbovská cesta 22
Piešťany
  (od: 08.08.2001)
Mgr. Jana Teplanová - člen
Hviezdna 1404/2
Nitra
Vznik funkcie: 19.12.2002
  (od: 30.04.2003)
Ing. Vladimír Bláha - člen
Smetanova 4
Žilina
  (od: 21.07.1992 do: 12.12.1993)
Ing. Vladimír Bláha - predseda
Smetanova 4
Žilina
  (od: 13.12.1993 do: 12.12.1996)
Ing. Vladimír Bláha - predseda, výkonný riaditeľ
J. Slottu 4
Žilina
  (od: 13.12.1996 do: 07.08.2001)
Ing. Oldřich Dulík - člen
94
Kysucký Lieskovec
  (od: 13.12.1996 do: 07.08.2001)
Ing. Milan Gábik - podpredseda
Hliny V/501
Žilina
  (od: 25.01.1991 do: 12.12.1993)
Ing. Pavol Hnitka , CSc. - člen
Tr. Obr. mieru 11/2136
Žilina
  (od: 13.12.1993 do: 12.12.1996)
Ing. Pavol Hnitka , CSc. - člen
Tr.Obr.mieru 11
Žilina
  (od: 25.01.1991 do: 12.12.1993)
Ing. Viliam Kozenčák - člen
Piešťanská 7/36
Žilina
  (od: 13.12.1996 do: 07.08.2001)
Ing. Dušan Leckéši - člen
Berlínska 1679/8
Žilina
  (od: 13.12.1996 do: 07.08.2001)
Ing. Ján Mravčák - člen, výkonný riaditeľ
Suvorovova 10
Žilina
  (od: 25.01.1991 do: 12.12.1993)
Ing. Ján Mravčák - člen, výkonný riaditeľ
Suvorovova 10
Žilina
  (od: 13.12.1993 do: 12.12.1996)
Ing. Miroslav Pikus - predseda
Stromová 6
Piešťany
Skončenie funkcie: 19.12.2002
  (od: 08.08.2001 do: 29.04.2003)
Ing. Martin Seč - člen
Polomská 2
Žilina
  (od: 13.12.1993 do: 12.12.1996)
Ing. Peter Weber - člen
Hečková 22
Žilina
  (od: 25.01.1991 do: 20.07.1992)
Dr. Vladimír Hewardt - predseda
Fristadstorget 1
Eskilstuna
Švédske kráľovstvo
  (od: 25.01.1991 do: 12.12.1993)
Stig Lennart Oge - člen
  (od: 25.01.1991 do: 20.07.1992)
Konanie menom spoločnosti: 
V mene spoločnosti je oprávnený konať každý člen predstavenstva. V mene spoločnosti podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva. Za spoločnosť sa podpisujú tak, že k obchodnému menu spoločnosti pripoja svoje podpisy.
  (od: 30.04.2003)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje predseda predstavenstva samostatne.
  (od: 13.12.1996 do: 29.04.2003)
Spoločnosť zastupujú všetci členovia predstavenstva. Vo všetkých veciach zaväzujúcich spoločnosť, sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom za spoločnosť podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti, menám a funkciám podpisujúci pripoja svoj podpis. Podpisovať v mene spoločnosti je oprávnený tiež riaditeľ spoločnosti, ktorý je menovaný predstavenstvom spoločnosti.
  (od: 13.12.1993 do: 12.12.1996)
Za spoločnosť podpisujú dvaja členovia predstavenstva súčasne a to predseda, v prípade jeho neprítomnosti podpredseda a jeden ďalší člen predstavenstva. Výkonnému riaditeľovi sa udeľuje právomoc vystupovať za spoločnosť na vykonávanie úkonov, ku ktorým dochádza pri prevádzke činnosti spoločnosti. Spoločnosť zastupujú členovia predstavenstva a výkonný riaditeľ.
  (od: 25.01.1991 do: 12.12.1993)
Základné imanie: 
1 200 000 Sk Rozsah splatenia: 1 200 000 Sk
  (od: 30.04.2003)
1 170 000 Sk
  (od: 21.07.1992 do: 29.04.2003)
2 600 000 Sk
  (od: 25.01.1991 do: 20.07.1992)
Akcie: 
Počet: 10
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 30.04.2003)
Počet: 20
Druh: kmeňové
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 30.04.2003)
Počet: 10
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 100 000 Sk
  (od: 15.01.2002 do: 29.04.2003)
Počet: 17
Podoba: listinné
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 15.01.2002 do: 29.04.2003)
Počet: 1170
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 1 000 Sk
  (od: 21.07.1992 do: 14.01.2002)
Počet: 520
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 5 000 Sk
  (od: 25.01.1991 do: 20.07.1992)
Dozorná rada: 
Ing. Igor Čačko - člen
Hviezdoslavova 194
Vranov nad Topľou
  (od: 08.08.2001)
Ivan Pikus
Záhradná 24
Horná Seč
Vznik funkcie: 10.06.2002
  (od: 26.07.2002)
Lukáš Moravčík
Mateja Bela 25
Piešťany
Vznik funkcie: 10.06.2002
  (od: 26.07.2002)
Mária Blahová - člen
J. Slotu 4
Žilina
Skončenie funkcie: 10.06.2002
  (od: 13.12.1996 do: 25.07.2002)
Mária Bláhová
Smetanova 4
Žilina
  (od: 21.07.1992 do: 12.12.1996)
Ing. Marcela Hulínová - člen
Na Vápenicu 40
Lietavská Lúčka
  (od: 13.12.1996 do: 07.08.2001)
Ing. Marta Mistríková
Ružová 42
Žilina
  (od: 21.07.1992 do: 12.12.1996)
Ing. Ľubomír Pidych
Limbová 5
Žilina
  (od: 21.07.1992 do: 12.12.1996)
Eva Švandová - člen
Vojtaššáka 4
Žilina
  (od: 13.12.1996 do: 07.08.2001)
Ing. Andrej Tóth - člen
Jasovská 15
Bratislava
Skončenie funkcie: 10.06.2002
  (od: 08.08.2001 do: 25.07.2002)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Spoločnosť bola založená notárskou zápisnicou Štátneho notárstva v Žiline, pod čís.NZ 839/90, prijatím stanov zo dňa 14.12.1990 podľa zák.č.104/90 Zb. o akciových spoločnostiach.
  (od: 25.01.1991)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 25.2.1992 boli schválené stanovy v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: Sa 62
  (od: 21.07.1992)
Na zasadnutí Valného zhromaždenia konanom dňa 20.10.1993 bola schválená zmena stanov.
  (od: 13.12.1993)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 2.12.1996 bola schválená zmena stanov.
  (od: 13.12.1996)
Na valnom zhromaždení dňa 16. 7. 2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 08.08.2001)
Na valnom zhromaždení dňa 5.12.2001 bola schválená zmena stanov.
  (od: 15.01.2002)
Na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 10. 6. 2002 bola schválená zmena stanov.
  (od: 26.07.2002)
Na valnom zhromaždení dňa 17.1.2003 bola schválená zmena stanov.
  (od: 30.04.2003)
Dátum aktualizácie údajov:  16.09.2021
Dátum výpisu:  18.09.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)