Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  17/L

Obchodné meno: 
CA. - SERVICES, a.s. "v likvidácii"
  (od: 23.03.1994 do: 12.01.2005)
CA. - SERVICES, a.s.
  (od: 14.02.1991 do: 22.03.1994)
Sídlo: 
Žilina 010 01
  (od: 14.02.1991 do: 12.01.2005)
IČO: 
00 633 232
  (od: 14.02.1991)
Deň zápisu: 
14.02.1991
  (od: 14.02.1991)
Deň výmazu: 
13.01.2005
  (od: 13.01.2005)
Dôvod výmazu: 
ex offo výmaz
  (od: 13.01.2005)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 14.02.1991)
Predmet činnosti: 
predmetom podnikania je poskytovanie slu- žieb v oblasti počítačových technológií: * prokekty CA..systémov (Computer Aided..) * dodávky a servis CA..systémov * vývoj programového vybavenia * konzultačné, poradenské a vzdelávacie služby * zaisťovanie služieb doalera pre zahraničné firmy
  (od: 14.02.1991 do: 11.03.1993)
akciová spoločnosť môže vykonávať všetky činnosti, ktoré slúžia bezprostredne a sprostredkovanie účelu činnosti spoločnos- ti. Akciová spoločnosť sa môže za účelom dosiahnutia svojich cieľov podieľať aj na činnosti iných podnikov a spoločnosti a môže si zakladať filiálky
  (od: 14.02.1991 do: 11.03.1993)
výskum a vývoj
  (od: 12.03.1993 do: 12.01.2005)
dodávky, oprava a údržba výpočtovej a kanc. techniky
  (od: 12.03.1993 do: 12.01.2005)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na sprac. dát
  (od: 12.03.1993 do: 12.01.2005)
poskytovanie software - predaj hot. progr. na zákl. zml. s autor.
  (od: 12.03.1993 do: 12.01.2005)
sprostredkovanie obchodu
  (od: 12.03.1993 do: 12.01.2005)
Štatutárny orgán: 
likvidátor
  (od: 23.03.1994 do: 12.01.2005)
predstavenstvo
  (od: 12.03.1993 do: 22.03.1994)
predstavenstvo
  (od: 14.02.1991 do: 11.03.1993)
Ing. Milan G á b i k - člen
Hečkova 22
Žilina
  (od: 12.03.1993 do: 22.03.1994)
Ing. Vladimír G r i g o r o v - člen
Čsl. brigády 30
Martin - Vrútky
  (od: 14.02.1991 do: 11.03.1993)
Ing. Ján H u b k a - podpredseda
Železničná 39
Žilina - Budatín
  (od: 14.02.1991 do: 11.03.1993)
Ing. Ján H u b k a - predseda
Železničná 39
Žilina - Budatín
  (od: 12.03.1993 do: 22.03.1994)
Ing. Vladimír K a n i s - predseda
Cesta k vodojemu 11
Žilina - Budatín
  (od: 14.02.1991 do: 11.03.1993)
Ing. Viliam K o p e c k ý , CSc. - člen
ul.Tulská 4
Žilina
  (od: 14.02.1991 do: 11.03.1993)
Ing. Ivan K o ž e h u b a - výkonný riaditeľ, prokurista
T.Vansovej 5
Žilina
  (od: 14.02.1991 do: 11.03.1993)
RNDr. Libuša K u c h a r í k o v á - podpredseda
Petzvalova 12
Žilina
  (od: 12.03.1993 do: 22.03.1994)
Ing. Peter M a r t i n e c - člen
Necseya 2
Žilina
  (od: 12.03.1993 do: 22.03.1994)
Konanie menom spoločnosti: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú členovia predstavenstva.
  (od: 12.03.1993 do: 22.03.1994)
Spoločnosť zastupujú riaditeľ spoločnosti a členovia predstavenstva. Za akciovú spoločnosť sa podpisuje predseda a jeden ďaľší člen predstavenstva. V prípade neprítomnosti predsedu, podpisuje za neho podpredseda.
  (od: 14.02.1991 do: 11.03.1993)
Základné imanie: 
1 010 000 Sk
  (od: 12.03.1993 do: 12.01.2005)
1 450 000 Sk
  (od: 14.02.1991 do: 11.03.1993)
Akcie: 
Počet: 101
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 12.03.1993 do: 12.01.2005)
Počet: 145
Forma: akcie na meno
Menovitá hodnota: 10 000 Sk
  (od: 14.02.1991 do: 11.03.1993)
Dozorná rada: 
Ing. Marta M i s t r í k o v á
Ružová 42
Žilina
  (od: 12.03.1993 do: 12.01.2005)
Ing. Pavol Š a d l á k
265
Kysucký Lieskovec
  (od: 12.03.1993 do: 12.01.2005)
Ing. Vincent Š k o t t a
Hečkova 22
Žilina
  (od: 12.03.1993 do: 12.01.2005)
 Likvidátor:
Likvidácia: 
Ing. Ivan Kožehuba
T. Vansovej 5/9
Žilina
Skončenie funkcie: 13.01.2005
  (od: 23.03.1994)
Spôsob konania likvidátora v mene spoločnosti: Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje likvidátor.
  (od: 23.03.1994)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Na základe uznesenia Krajského súdu v Banskej bystrici č.k.:36 - 24 K 222/94 - 48 zo dňa 3.11.2004, ktorým bol zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, sa obchodná spoločnoťv zmysle § 68 ods.4 Obchodného zákonníka dňom 13.01.2005 v y m a z á v a.
  (od: 13.01.2005)
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou a schválením stanov dňa l7.l2.l99O podľa zák.č. lO4/9O Zb. o akc. spoloč. a zák.o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou a súhlasom FMF ČSFR č.OO747
  (od: 14.02.1991 do: 12.01.2005)
Na zasadnutí valného zhromaždenia konanom dňa 28.5.l992 bola schválená zmena stanov v zmysle zák.č.5l3/9l Zb. Stary spis: Sa 69
  (od: 12.03.1993 do: 12.01.2005)
Uznesením valného zhromaždenia dňa 28.2.1994 bolo rozhodnuté o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie.
  (od: 23.03.1994 do: 12.01.2005)
Dátum aktualizácie údajov:  26.07.2021
Dátum výpisu:  27.07.2021

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Oprava údajov štatutárov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)