Hlavná stránka

OBCHODNÝ REGISTER
NA INTERNETE


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Žilina
Tento výpis má len informatívny charakter a nie je použiteľný pre právne úkony !

Oddiel:  Sa Vložka číslo:  10576/L

Obchodné meno: 
Zberné suroviny a.s.
  (od: 04.01.2007)
Sídlo: 
Kragujevská 3
Žilina 010 01
  (od: 04.01.2007)
IČO: 
35 701 986
  (od: 31.10.1996)
Deň zápisu: 
31.10.1996
  (od: 31.10.1996)
Právna forma: 
Akciová spoločnosť
  (od: 31.10.1996)
Predmet činnosti: 
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi /výkup, zber, triedenie a úprava využiteľných odpadov/
  (od: 31.10.1996)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja v rozsahu voľnej živnosti /maloobchod, veľkoobchod/
  (od: 31.10.1996)
sprostredkovanie obchodu a služieb
  (od: 31.10.1996)
prenájom nehnuteľností s doplnkovými službami - obstarávateľské služby spojené s prenájmom
  (od: 31.10.1996)
verejná cestná nákladná doprava
  (od: 31.10.1996)
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (od: 24.01.2007)
Štatutárny orgán: 
predstavenstvo
  (od: 05.03.2003)
Konanie menom spoločnosti: 
Menom spoločnosti koná predstavenstvo ako jej štatutárny orgán. Predstavenstvo zaväzuje spoločnosť tak, že za predstavenstvo koná člen, resp. predseda predstavenstva samostatne
  (od: 11.05.2016)
Prokúra: 
Ing. Peter Turza
Zábreh 1531/63
Púchov 020 01
Vznik funkcie: 11.07.2015
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 11.07.2015)
Prokurista za spoločnosť koná a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis s dodatkom označujúcim prokúru.
  (od: 11.07.2015)
Základné imanie: 
10 800 000 EUR Rozsah splatenia: 10 800 000 EUR
  (od: 19.10.2011)
Akcie: 
Počet: 108000
Podoba: zaknihované
Forma: akcie na doručiteľa
Menovitá hodnota: 100 EUR
  (od: 19.10.2011)
Akcionár: 
DEMONTA Trade SE
Železná 16/492
Brno 619 00
Česká republika
Osoba nemá zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 20.01.2010)
Vyhlásenie konkurzu: 
Dátum vyhlásenia konkurzu: 13.7.2016
uznesením Okresného súdu Žilina č.k.1R 1/2016-492 z 4.7.2016 bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz
  (od: 17.11.2016)
Správca konkurznej podstaty: 
I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s.
Revolučná 10
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 27.10.2016
  (od: 17.11.2016)
Dozorná rada: 
Štefan Kršiak
Moskovská 21
Banská Bystrica 974 04
Vznik funkcie: 27.03.2013
Osoba je stotožnená s referenčným registrom - RFO Osoba má zapísané všetky požadované identifikačné údaje
  (od: 27.04.2013)
Ďalšie právne skutočnosti: 
Notárska zápisnica N 363/96, Nz 354/96 zo dňa 21.10.1996 a dodatok N 389/96, Nz 380/96 zo dňa 31.10.1996 o založení spoločnosti a stanovy spoločnosti v zmysle Zák. č. 513/91 Zb. Na akciovú spoločnosť prechádza majetok zaniknutého štátneho podniku Zberné suroviny š.p. Bratislava, Pšn 6/B, IČO 00 179 515. Spoločnosť preberá na seba všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutého štátneho podniku. Rozhodnutie o privatizácii zo dňa 17.6.1996, č. 520, spis č. KM - 128/96. Stary spis: Sa 1772
  (od: 31.10.1996)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 22.01.1997 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou N3/97, Nz 13/97. Zápisnica z rokovania dozornej rady zo dňa 22.01.1997. Stary spis: Sa 1772
  (od: 05.05.1997)
Zmluvou o predaji časti podniku zo dňa 1.4.1997 preberá majetok, práva a záväzky vzťahujúce sa k časti podniku vymedzenej v tejto zmlulve ZDS - zber druhotných surovín, s.r.o., ul. SNP 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom.
  (od: 20.11.1998)
Zmena stanov odsúhlasená na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 9.4.1998 priebeh osvedčený notárskou zápisnicou Nz 112/98.
  (od: 30.06.1999)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 13.7.1999.
  (od: 07.01.2000)
Notárska zápisnica Nz 169/99 osvedčujúca priebeh náhradného mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 21.10.1999, na ktorom bolo rozhodnuté o personálnych zmenách v orgánoch spoločnosti a schválený dodatok č. 3 k stanovám. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 21.10.1999, na ktorom bol odvolaní prokurista.
  (od: 13.03.2000)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 17.12.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v dozornej rade. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.12.1999 na ktorom boli schválené personálne zmeny v predstavenstve.
  (od: 17.03.2000)
Notárska zápisnica Nz 45/00 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 27.4.2000, na ktorom bolo rozhodnuté o personálnych zmenách v dozornej rade spoločnosti a schválený dodatok č. 4 k stanovám a súčasne schválené úplné znenie stanov v znení dodatkov č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady spoločnosti zo dňa 28.4.2000, na ktorom bolo rozhodnuté o personálnych zmenách v predstavenstve spoločnosti. Zápisnica zo zasadnutia predstavenstva spoločnosti zo dňa 28.4.2000, na ktorom bol zvolený predseda predstavenstva spoločnosti.
  (od: 15.05.2000)
Zmena stanov a ich úplné znenie schválené valným zhromaždením dňa 27.4.2000 priebeh, ktorého bol osvedčený do notárskej zápisnice č. Nz 45/00
  (od: 22.09.2000)
Uznesenie dozornej rady zo dňa 14.12.2001 o zmene členov predstavenstva. Deň vzniku funkcie člena predstavenstva Stephan Andree: 15.12.2001. Uznesenie jediného akcionára o zmene členov dozornej rady zo dňa 19.12.2001. Uznesenie dozornej rady zo dňa 20.12.2001 o zvolení predsedu. Deň vzniku funkcie predsedu dozornej rady Charles Rijckenberg: 20.12.2001. Deň vzniku funkcie člena dozornej rady Jana Špiritová: 20.12.2001.
  (od: 07.02.2002)
Notárska zápisnica č. Nz 87/02 zo dňa 22. 2. 2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 7. 12. 2000, na ktorom sa rozhodlo o odvolaní člena predstavenstva. Notárska zápisnica č. Nz 143/02 zo dňa 12. 3. 2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o menovaní ďalšieho člena dozornej rady.
  (od: 18.04.2002)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 17.4.2002 spísaná do notárskej zápisnice č. N 256/02.
  (od: 20.06.2002)
Notárska zápisnica č. N 187/2002, Nz 187/2002 zo dňa 19. 9. 2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov a udelení prokúry. Rozhodnutie jediného akcionára o odvolaní člena dozornej rady zo dňa 20. 9. 2002.
  (od: 23.10.2002)
Notárska zápisnica N 1106/02, Nz 1045/02 zo dňa 4.12.2002 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára o zmene stanov a prijatí ich úplného znenia. Rozhodnutie zo dňa 4.2.2003 o zrušení prokúry Františka Lenthára.
  (od: 05.03.2003)
Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 9.4.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhodlo o zrušení spoločností CEBA PAPIER SK, s.r.o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35 782 447 a ZG - RECYCLING, spol. s r.o., Škultétyho 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 699 981 a ZG - RECYCLING - K, spol. s r.o., Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO: 31 736 254 od 1.7.2003 bez likvidácie s ich zlúčením s obchodnou spoločnosťou Zberné suroviny Bratislava a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35 701 986 tak, že obchodné imanie zlučovaných spoločností CEBA PAPIER SK, s.r.o., ZG - RECYCLING, spol. s r.o. a ZG - RECYCLING - K, spol. s r.o. prechádza ku dňu výmazu z obchodného registra na spoločnosť Zberné suroviny Bratislava a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35 701 986, ktorá preberá na seba všetky veci, pohľadávky a záväzky zrušených spoločností CEBA PAPIER SK, s.r.o., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, IČO: 35 782 447, ZG - RECYCLING, spol. s r.o., Škultétyho 1, 831 04 Bratislava, IČO: 35 699 981 a ZG - RECYCLING - K, spol. s r.o., Mlynská 26, 040 01 Košice, IČO: 31 736 254. Notárska zápisnica č. N 260/2003, Nz 26315/2003 zo dňa 9.4.2003 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia . Zmluva o zlúčení zo dňa 9.4.2003.
  (od: 01.04.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 30.1.2004. Funkcia členov predstavenstva Dipl.-Kfm. S. Andree a Dipl. Ing. M. Borchersa sa končí dňom 30.1.2004. Funkcia prokuristu Ing. Z. Škapcovej sa končí dňom 30.1.2004.
  (od: 09.04.2004)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 24.1.2005.
  (od: 05.02.2005)
Na valnom zhromaždení obchodnej spoločnosti Zberné suroviny a.s. konanom dňa 23.12.2009 sa rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Zberné suroviny a.s. so sídlom Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 35 701 986 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou LATEM RECYCLING, s.r.o. so sídlom Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 31 404 251 ako zrušovanou a zanikajúcou spoločnosťou a o prechode imania zrušenej obchodnej spoločnosti LATEM RECYCLING, s.r.o. na obchodnú spoločnosť Zberné suroviny a.s. Obchodná spoločnosť Zberné suroviny a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti LATEM RECYCLING, s.r.o.
  (od: 20.01.2010)
Jediný akcionár spoločnosti Zberné suroviny a.s. dňa 16.12.2011 rozhodol o zlúčení obchodnej spoločnosti Zberné suroviny a.s., so sídlom Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 35 701 986 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou SESKOV, a.s., so sídlom Továrenská 210, 935 28 Tlmače, IČO: 31 450 300 a s obchodnou spoločnosťou Metal – BDF spol. s r.o., so sídlom Coburgova 84, 917 48 Trnava, IČO: 31 338 941 ako zrušenými a zanikajúcimi spoločnosťami a o prechode imania zrušených spoločností SESKOV, a.s. a Metal – BDF spol. s r.o. Obchodná spoločnosť Zberné suroviny a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností SESKOV, a.s. a Metal - BDF spol. s r.o.
  (od: 31.12.2011)
Jediná akcionár spoločnosti Zberné suroviny, a.s. dňa 24.10.2013 rozhodlo o zlúčení obchodnej spoločnosti Zberné suroviny a.s. so sídlom Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 35701986 ako nástupníckej spoločnosti s obchodnou spoločnosťou NOVOKOV s.r.o., so sídlom Trenčianska 1881/17, 91541 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 31449506 ako zrušovanou spoločnosťou a o prechode imania zrušovanej spoločnosti NOVOKOV s.r.o. na obchodnú spoločnosť Zberné suroviny a.s. Obchodná spoločnosť Zberné suroviny a.s. sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcej spoločnosti NOVOKOV, s.r.o.
  (od: 01.11.2013)
Uznesením Okresného súdu Žilina č.k. 1R/1/2016-588, zo dňa19.10.2016, ktoré nadobudlo právoplatnosť 27. 10. 2016 bola odvolaná z funkcie správcu: JUDr. Anna Machajdová, so sídlom kancelárie Budovateľská 516,2, 038 53 Turany. Do funkcie nového správcu bola ustanovená spoločnosť I&R KONKURZY A REŠTRUKTURALIZÁCIE, k.s., so sídlom kancelárie Revolučná 10, 010 01 Žilina, IČO: 36 865 265
  (od: 17.11.2016)
Zlúčenie, splynutie, rozdelenie spoločnosti: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (od: 24.01.2007)
Spoločnosť zaniknutá zlúčením, splynutím alebo rozdelením: 
LATEM RECYCLING, s.r.o.
Kragujevská 3
Žilina 010 01
  (od: 20.01.2010)
Metal - BDF spol. s r.o.
Coburgova 84
Trnava 917 48
  (od: 31.12.2011)
NOVOKOV s.r.o.
Trenčianska 1881/17
Nové Mesto nad Váhom 915 41
  (od: 01.11.2013)
SESKOV, a.s.
Továrenská 210
Tlmače 935 28
  (od: 31.12.2011)
ZBERNE SUROVÍN ŽILINA, a.s.
Kragujevská 3
Žilina 010 01
  (od: 24.01.2007)
Povolenie reštrukturalizačného konania: 
Povolenie konania: 23.4.2016
uznesením Okresného súdu Žilina č.k.1R 1/2016-428 z 15.4.2016 bola povolená reštrukturalizácia spoločnosti
  (od: 29.04.2016)
Reštrukturalizačný správca: 
HMG Recovery, k.s.
Sládkovičova 6
Žilina 010 01
Vznik funkcie: 23.04.2016
  (od: 29.04.2016)
Predaj: 
Predaj podniku
Dňa 01.02.2017 I&R KONKURZY A REŠTRUKTUALIZÁCIE, k.s., so sídlom Šoltésovej 2, 811 08 Bratislava, IČO: 36 865 265, zapísaná v OR OS BA I, oddiel: Sr, vložka č.: 841/B a v zozname správcov MS SR pod č. S1436 so sídlom kancelárie pre Žilinský kraj: Revolučná 10, 010 01 Žilina, správca konkurznej podstaty úpadcu Zberné suroviny, a.s., so sídlom Kragujevská 3, 010 01 Žilina, IČO: 35 701 986, zapísaná v OR OS ZA, oddiel: Sa, vložka č.: 10576/L ako predávajúci uzatvoril s Zberné suroviny Žilina a.s., so sídlom Jegorovova 37, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50 634 518, zapísaná v OR OS BB, oddiel: Sa, vložka č.: 1132/S ako kupujúcim zmluvu o predaji podniku úpadcu, na základe ktorej správca previedol podnik úpadcu na kupujúceho.
  (od: 22.03.2017)
Dátum aktualizácie údajov:  03.10.2023
Dátum výpisu:  04.10.2023

O obchodnom registri SR | Návod na používanie ORI | Naša adresa email
Vyhľadávanie podľa : obchodného mena | identifikačného čísla
sídla | spisovej značky | priezviska a mena osoby

Aktuálne zmeny | Automatizované doplnenie identifikačných údajov | Kontakty na registrové súdy
Formuláre na podávanie elektronických návrhov na zápis do OR
Zoznam osôb, ktoré môžu byť vymazané ( §768s OBZ)